V souvislosti s přechodem na nový systém svozu odpadů a účtování poplatků dle hmotnosti se mnozí občané ptají, jak je zaručena přesnost vážení a kde si bude občan moci průběžně kontrolovat hmotnost odvezeného odpadu. Připomínám, že vážen a účtován bude pouze směsný odpad. Interval vývozu bude 14 dnů.

Systém vážení probíhá ve Vyžlovce zkušebně již delší dobu, během které byly všechny svážené nádoby označeny čipem a zaevidovány do systému MAWIS odpadové firmy FCC Česká republika s.r.o.

Firma FCC používá vážící systémy MOBA. Váhy na svozových autech jsou certifikovány pro obchodní vážení a pravidelně přezkušovány Českým metrologickým institutem. Vážení probíhá tak, že při výsypu se „cestou nahoru“ váží plná nádoba a při „cestě dolů“ prázdná. Přesnost vážení je u nádob 80 až 240L zaručena, pokud je v nádobě odpad o hmotnosti alespoň 5 kg. (U nádob 1100L od 25 kg výše). Maximální hmotnost malých nádob 120/240L nesmí překročit 150 kg a u velkých 1100L 500 kg.

POZOR: Kovové kulaté nádoby nemusí být váženy zcela přesně a mohou poškozovat zařízení. Je třeba si proto nadále pořizovat již jen standardní hranaté plastové černé nádoby a plechové postupně vyřadit.

K nepřesnosti vážení může dojít, pokud se odpad v nádobě vzpříčí nebo přilepí. Je třeba proto udržovat nádoby v relativním pořádku a toto kontrolovat.

Pokud někdo produkuje málo odpadu (v nádobě by bylo méně než 5 kg), nemusí dávat nádobu k výsypu každých 14 dnů, ale dle skutečné potřeby.

Přesnost vážení a správnost údajů je zaručena smlouvou mezi firmou FCC a naší obcí. V rámci možností budeme přesnost namátkově kontrolovat, nicméně musíme systému důvěřovat a budeme se o něj opírat i v případě možných reklamací.

Pokud jde o průběžné ověřování vyvezené hmotnosti samotnými občany, zde ještě není situace dokonale vyřešena. Je třeba si uvědomit, že celý systém odpadového hospodářství a účtování je nový a znamená pro obec značné a dosti složité navýšení administrativní zátěže. Příští rok proto bude rokem, během něhož se všichni budeme s novým systémem sžívat a zdokonalovat potřebné procesy. Obec nyní také investuje do nových elektronických nástrojů a bohužel, zatím není dořešen způsob, jakým by občané mohli kdykoli nahlédnout např. do systému MAWIS. Zatím uvažujeme o tom, že budeme dělat každé čtvrtletí mezisoučet hmotností u každé nádoby a tento údaj pak bude k doptání na OÚ. Možná budeme schopni vytvářet a vyvěšovat i nějaký informativní seznam, pokud bude v souladu s GDPR. V případě potřeby můžeme vypracovat mezisoučet kdykoli v průběhu roku, což se týká zejména případů, kdy se např. odhlásí některý poplatník a bude mu vystaveno vyúčtování k určitému datu.   

 

Ing. Martin Charvát – místostarosta