Formulář k ohlášení poplatníků odpadů je k dispozici pod tímto odkazem.

 

Vyplněním a zasláním formuláře plátce uděluje souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem přihlášení plátce k Poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete do 31. 1. 2022 předat na OÚ tímto způsobem:

  • Osobně
  • Zaslat poštou na adresu OÚ
  • Naskenovaný podepsaný zaslat e-mailem na info@vyzlovka.cz (nebo pouze vyplněný zaslat mailem s elektronicky podpisem)
  • Datovou schránkou

Ohlášení můžete provést také osobně na OÚ.

Do 31.1. 2022 je nutno si vyzvednout na OÚ nálepku na popelnici! Bez ní nebude nádoba vyvážena.