Porucha veřejného osvětlení je způsobena poškozením kabelu v ul. Na Staré cestě. Předpokládané odstranění závady je plánováno do konce příštího (27.) týdne.

Omlouváme se za případné komplikace, porucha však byla způsobena nesprávným uložením kabelu v minulosti.

Veřejné osvětlení v obci patří k nejstarší technické infrastruktuře a jeho stav je velmi špatný. Obec věnuje jeho opravám a obnově průběžně značné úsilí a nemalé finanční prostředky, ovšem v rámci možností svého omezeného rozpočtu.

OÚ Vyžlovka