V letošním roce převzala obec do správy provoz rozhledny. O tom, že to je poněkud nechtěný danajský dar, jsme psali již dříve. Původní majitelé věž prodali internetovému operátorovi, který veřejnou rozhlednu provozovat nechtěl. Obec však byla neustále bombardována dotazy, kdy bude věž v provozu. Obec ji tedy pronajala od nového majitele a nyní nemálo investuje do nových nátěrů i drobných oprav. Byly také opraveny okolní poškozené stoly a lavičky. V krátké době budou nainstalovány i nové odpadkové koše (opakovaná náhrada za zničené nebo ukradené). Bohužel obecní úřad nemá další personální kapacity k tomu, aby se věnovala intenzívnější péče o rozhlednu a její okolí, než je nejzákladnější údržba. Ambicí pro letošní rok je pouze vyzkoušet si provoz a osahat náklady. Nápady na další léta by byly. Ale „nejsou lidi“. Kdysi v obcích takové věci pomáhaly zajišťovat nadšené „okrašlovací spolky“. Je to výzva ležící v prachu cesty pro občanskou iniciativu.

Navíc péči o odlehlou rozhlednu i radost z ní neustále kalí vandalové, kteří neváhají věnovat soustavné úsilí ničení věže i okolí. Tu a tam vykopnou prkno ze zábradlí a zejména jim leží v žaludku instalované stoly a lavice. Ačkoli se jedná, v jádru, o masivní železobetonové konstrukce, dokáží je rozlámat. O dřevěných prvcích nemluvě. Příkladem budiž nešťastná lavička za rozhlednou. Byla kompletně zrenovována 14. května. O měsíc později již byla opět rozlámána. Věž sama je sice hlídána kamerovým systémem, ten však zabírá pouze nejdůležitější segmenty bezprostředního okolí a za „záda“ věže se nedívá.

A tím se dostáváme k problematice hlídacích kamer v obci. Kdykoli zmíníme problém vandalismu či odkládání odpadu na místech, kde se to nemá, reagují občané automaticky radou: „Tak proč tam nejsou kamery?“ Na některých místech již kamery jsou, ovšem jedná se o místa, kde lze umístit méně nákladné systémy. Na místech, jako jsou stanoviště pro odpadové kontejnery nebo autobusové zastávky, by potřebné kamery vyšly úhrnem na několik set tisíc korun. Obec proto musí zvažovat rentabilitu takové investice. Zkušenosti ukazují, že odhalení pachatele pomocí kamerového záznamu má mnohem menší úspěšnost, než by se mohlo zdát a za druhé, pokud kamery neprovozuje např. městská policie, je jejich použití drasticky omezeno nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, které omezuje zorné pole kamer ve veřejném prostoru natolik, že místy až vylučuje jejich smysluplné použití. Nemluvě o dalších omezeních. Malým obcím tak často nezbývá, než se skřípěním zubů trpělivě likvidovat následky vandalismu všeho druhu a spoléhat na to, že dotyčného kazisvěta semelou boží mlejny.

Martin Charvát – místostarosta
30.6.2022

P.S.
Právě, když jsem psal tento článek, někdo nám hezky „vyzdobil“ WC na koupališti…