Vážení občané,

prosíme nepřeplňujte své nádoby na bioodpad (i ostatní popelnice) tak, aby bylo víko značně pootevřené nebo dokonce otevřené. Při výsypu hrozí jeho utržení bez možnosti reklamace a náhrady škody.

Martin Charvát – místostarosta