Nebezpečné odpady z domácností (staré barvy, chemikálie, paliva, minerální oleje apod) a obaly od nich lze odkládat ve sběrném místě Na Návsi č.p. 1 v sobotu 10. 9. 2022 od 10 do 12 hod.