Vážení občané,
velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu (matrace, koberce apod.), bude umístěn za fotbalovým hřištěm v místě, kde se nachází také kontejner na bioodpad (vjezd z ulice Na Staré cestě) dne 06.11.2022 od 10:00 do 12:00 hodin.

Nelze zde odložit stavební odpad, suť, pneumatiky a nebezpečný odpad (azbest, eternit apod.)

Obecní úřad Vyžlovka