Zveme občany i přespolní do vánočně vyzdobené světničky, která připomene vánoční zvyky a obyčeje, historii zdobení stromečku, stavění betlémů, pokrmy u štědrovečerní večeře. A nově výstava perníčků a betlému z perníku.

Výstavu bude možno poprvé navštívit v době konání akce Vyžlovský Ježíšek 4. 12.2022 od 15.30 hodin do 17.00. V době konání akce rozsvícení stromečku na návsi bude uzavřena a opět ji otevřeme po skončení, tj. cca v 18.00 hodin.

V dalších dnech do 22.12.2022 v úředních hodinách a po domluvě na uvedeném tel. čísle.

Samozřejmě bude i něco k zakousnutí a nebude chybět vánoční punč, pro děti čaj.

Bude ještě možné splnit přání pro seniory z Domova v Olešce. Pořídit pro ně drobný dáreček.

 

-EZ- -EM-

tel.:725085094