Vážení občané,

platnost nálepek na černé popelnice za r.2022 byla posunuta až do 30.4.2023.

Nové známky si prosím vyzvedávejte průběžně v úředních hodinách. Využijte této příležitosti k aktualizaci údajů v evidenci poplatníků k odpadům, změny počtu poplatníků atp. Dále připomínáme nutnost výměny plechových popelnic za plastové.

První vývoz biopopelnic proběhne 4.4.2023. Nádoba musí být označena aktuální nálepkou na r.2023.

 

OÚ Vyžlovka