28. září 2023Categories: Obecní úřad

Vážení občané,

protože platnost stávajících smluv o nájmu hrobových míst končí 31.12.2023, žádáme nájemce aby uzavřeli smlouvy nové opět na 10 let od 1.1.2024.

Vzor smlouvy je zveřejněn na stránkách obce-úřední deska-OZV obce. Zastupitelstvo obce schválilo nový ceník nájmu a služeb na hřbitově.

Ceník je zveřejněn též na úřední desce-OZV obce. Pro uzavření nových smluv se dostavte na obecní úřad v úředních hodinách, nebo kdykoli jindy po tel. domluvě na výše uvedeném čísle. Oznámení je zveřejněno v souladu se zákonem č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů a se Řádem veřejného pohřebiště ve Vyžlovce čl.5 odst. 1, písm. k).

 

OÚ Vyžlovka

Zpět