Obecní úřad

Statistika z měřícího radaru a život na Pražské ulici

Pražská ulice procházející Vyžlovkou je zároveň frekventovanou silnicí 1. třídy. Dochází zde k několika závažným dopravním nehodám za rok. Kritickými místy jsou zejména horizont před kopcem do Louňovic a křižovatka Pražské a Jevanské resp. Štíhlické ul. Obec se snaží dlouhodobě nepříznivou situaci řešit, avšak má zde velmi omezené možnosti. Našimi posledními počiny ke zvýšení bezpečnosti [...]

19. dubna 2021|Obecní úřad|

PLÁN SVOZU NEPRAVIDELNÝCH ODPADŮ PRO I. POLOLETÍ 2021

Níže uvedené odpady je možno odevzdat na určených místech a v určených termínech: OBJEMNÝ ODPAD: 24. 4., 10 – 12 hod. u vodojemu ul. Skalská (Starý nábytek, koberce, harampádí – ne stavební odpad!) NEBEZPEČNÝ ODPAD: 5.5., 16 – 19 hod. a 8.5., 10 – 12 hod. sběrné místo Na Návsi č.p. 1. (Staré barvy, oleje (ne [...]

12. dubna 2021|Obecní úřad|

AKCE UKLIĎME VYŽLOVKU

AKCE UKLIĎME VYŽLOVKU v sobotu 3. 4. 2021 Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne tato tradiční akce v omezeném rozsahu a při dodržení bezpečnostních pravidel platného nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Občané mohou přispět úklidem svého bezprostředního okolí, ve své ulici apod. Kdo by měl zájem o vyfasování pytle na odpadky, budou vydávány mezi 9.30 – [...]

1. dubna 2021|Obecní úřad|

Zápis do 1. třídy

Zájemce o první třídu žádáme o stáhnutí příslušných dokumentů na https://skola.vyzlovka.cz/dokumenty/ → ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LIST. Termín pro doručení žádostí je 6.4. – 8. 4. 2021 Vyplněné a podepsané dokumenty, s kopií rodného listu, dejte do obálky a vhoďte do schránky školy u vchodu do budovy. Kdo se hlásí po odkladu – toto [...]

29. března 2021|Obecní úřad|

Oznámení o platbě za rekreační svoz a biopopelnice

Poplatek za svoz komunálního odpadu, tzv. rekreační svoz a za svoz biopopelnic lze hradit převodem na účet č.: 6722151/0100, v.s. číslo objektu. Cena za bio: 750,- Kč Cena za rekreační svoz: 120 l 1.280,- Kč, 240 l 1.380,- Kč. Známky budou vhozeny do schránky, popř. po domluvě k sousedům.   První svoz biopopelnic proběhne 6.4.2021 a [...]

4. března 2021|Obecní úřad|

Oznámení

Úřední hodiny v pondělí 01.03.2021 jsou zrušeny. Na stránkách obce-úřední deska-Základní škola Vyžlovka je zveřejněna informace o uzavření školy.

26. února 2021|Obecní úřad|