Obecní úřad

Informace ke stavbě kanalizace – Březinky

Vážení občané, stavba kanalizace v obecní části Březinky je nyní ve fázi budování hlavních uličních řadů. Plánovaný termín dokončení stavebních prací je listopad 2019. Pro vybudování jednotlivých přípojek Vašich nemovitostí je nyní třeba nechat zpracovat projektové dokumentace přípojek, zajistit jejich projednání na stavebním úřadě za účelem vydání příslušných územních souhlasů na tyto přípojky. Obec nabízí [...]

22. února 2019|Obecní úřad|

Dopravní omezení – Březinky

Vážení občané, v pondělí 4. 2.2019 bude zahájena výstavba kanalizace v ulici Sportovní. V průběhu stavby bude docházet k přechodným dopravním omezením na související místní komunikaci. Stavba bude postupně probíhat v úsecích, které budou v průběhu jednoho dne dokončovány do zasypaného stavu, aby nevznikala dlouhodobější omezení v dopravní obslužnosti. Ve věci přípravy Vašich kanalizačních přípojek [...]

30. ledna 2019|Obecní úřad|

Poplatky na rok 2019

Upozornění na ceny služeb a poplatků v r. 2019 1) Ceny za svoz odpadů se upravují a dochází ke změně - odkaz tabulka. 2) Cena za stočné se zvyšuje o 6,3%. Zastupitelstvo obce Vyžlovka schválilo na svém zasedání dne 28. 11.2018 platnou cenu za stočné od 1. 1.2019: 1174,- + 15% DPH na osobu a [...]

5. prosince 2018|Obecní úřad|

Informace k projektu Středočeského jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit [...]

3. září 2018|Obecní úřad|

Dokládání vyvážení jímky

Majitelům žumpy hrozí pokuta až padesát tisíc korun, pokud nedoloží, jak obsah žumpy zneškodňovali. Od roku 2018 bude prováděna kontrola dokladů o vyvážení jímky. Dle § 38 odst. 6 vodního zákona kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu [...]

18. července 2018|Obecní úřad|