Pro sběr separovaného odpadu jsou připravena sběrná místa v obci:

1) Na Návsi č. p. 1 (hlavní sběrné místo. Otevírací doba na webu obce)

2)  Sportovní

3) U Pískovny

4) Na Bělidle (roh ulice Pod Obcí)

5) Na Rozvodí – ZRUŠENA

6) Na Vyhlídce (u trafostanice)

Odkládání separovaného odpadu (plast, papír, sklo atd.)

  • Bude probíhat dosavadním způsobem do zavedení systému door-to-door.
  • Separované odpady se ukládají do barevných kontejnerů v obci a na sběrném místě ve statku Na Návsi č.p. 1.
  • Objemné a nebezpečné odpady budou sváženy v předem oznámených termínech.
  • Kovy a elektroodpad je možné odkládat rovněž Na Návsi č.p. 1.

Plánované změny:

  • Zavedení systému door-to-door: Každá nemovitost obdrží vlastní barevné 240L nádoby na plast a papír se svozem 1x měsíčně. Zavedení systému očekáváme cca v polovině roku. Problematická sběrná místa v obci budou zrušena. Zůstane pouze centrální sběrné místo a vhodně umístěné kontejnery na sklo.
  • Nové centrální sběrné místo: Stavba je předpokládána během roku v ul. Skalská pod vodojemem. Umožní m.j. celoroční odkládání objemného odpadu, drobného množství suti atp.

Případně sekce – Poplatky