Pro sběr separovaného odpadu jsou připravena sběrná místa v obci:

1) Na Návsi č. p. 1 (hlavní sběrné místo. Otevírací doba na webu obce)

2)  Sportovní

3) U Pískovny

4) Na Bělidle (roh ulice Pod Obcí)

5) Na Rozvodí

6) Na Vyhlídce (u trafostanice)

Informace k novému systému poplatků za odpady naleznete ve: Zjednodušené informaci o změně účtování odpadu od roku 2022

Případně sekce – Poplatky

Nebezpečné odpady z domácností (staré barvy, chemikálie, paliva, minerální oleje apod) a obaly od nich lze odkládat ve sběrném místě Na Návsi č.p. 1 ve středu 4. 5. 2022 od 16 do 19 hod a v sobotu 7. 5. 2022 od 10 do 12 hod.