Vývěska

| 01 - Knihovna | 02 - Poplatky | 03 - Odpady | 04 - Doprava a infrastruktura | 05 - Kamenolom | 06 - Životní prostředí | 07 - Školství | 08 - Drůbežárna | 09 - Kultura, sport, volný čas | 10 - Zpravodaje | 11 - Sociální služby | 12 - Služby - různé | 13 - Různá oznámení

Kategorie 01 - Knihovna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 4. 2021Půjčování knih v současné době.stáhnout
5. 2. 2021Zpráva o fungování knihovny.stáhnout
5. 2. 2021Knižní novinky.stáhnout

Kategorie 02 - Poplatky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Ceny vodného a stočného v r.2021.stáhnout
29. 12. 202031. 12. 2021Výpočet cen pro vodné a stočné.stáhnout
18. 12. 2020Výzva občanům, kteří se napojili na kanalizaci a nemají uzavřenou smlouvu s provozovatelem.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2021Ceny za svoz komunálního odpadu a bioodpadu pro r.2021.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2021Pokyny pro platbu přes účet.stáhnout
10. 6. 2020Fakturace vodného a stočného-informace.stáhnout
10. 1. 2020Sdělení pro občany-úhrada stočného.stáhnout
10. 1. 2020Čestné prohlášení pro úhradu stočného-rekreační objekt.stáhnout
10. 1. 2020Podklad pro uzavření odběratelské smlouvy. stáhnout
29. 11. 2019Upozornění na platby stočného od r.2020.stáhnout

Kategorie 03 - Odpady

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
27. 4. 2021Kompostárna Struhařov-otevírací doba a ceník.stáhnout
4. 3. 202131. 12. 2021Platba za svoz komunálního odpadu a bioodpadu.stáhnout
19. 11. 2019Oterírací doba sběrného místa Na Návsi č.p.1.stáhnout
26. 7. 2019Změna systému sběru pneumatik.stáhnout
26. 7. 2019Kam s pneumatikami-stanovisko SMS ČR.stáhnout
20. 5. 2019Likvidace tuků a olejů z domácnosti.stáhnout
10. 1. 2018Přehled sběrných míst 2020stáhnout
23. 6. 2016Odvoz starých elektrospotřebičů zdarmastáhnout
20. 2. 2012Recyklace elektroodpadu.stáhnout

Kategorie 04 - Doprava a infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
31. 5. 2021Nový parkovací systém v Říčanech.stáhnout
27. 5. 2021Lítačka-vyřízení karty.stáhnout
19. 4. 2021Statistické údaje z měřícího radaru na Pražské ulici.stáhnout
1. 9. 2020Oznámení o změně kontaktů na firmu EnergieAG Kolín.stáhnout
24. 6. 2020Pokyny k připojování na obecní splaškovou kanalizaci.stáhnout
20. 4. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská- publicita. .stáhnout
13. 12. 2019Oznámení o dočasném přerušení napojování nových vodovodních přípojek.stáhnout
18. 9. 2019Kontakty pro hlášení poruch a oznámení o změně názvu firmy Vodos Kolín.stáhnout
28. 4. 2016Zápis ze setkání v Březinkách.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- vyjádření ČZU ŠLP k plánované intenzifikaci obecní ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV-zápis č. 16 ze dne 27.7.2015- zpráva o nesouhlasném stanovisku ČZU s plánem obce na intenzifikaci ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty pro ČZU se žádostí o změnu stanoviska.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 18 ze dne 26.8.2015 bod č. 9 zpráva starosty o žádosti o změnu stanoviska ČZU.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ĆOV- odpověď rektora na dopis starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- návrhy obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV Vyžlovka.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty - pozvání na schůzku a projednání navrhovaných řešení na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ĆOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 22 ze dne 21.10.2015 bod č. 7 zpráva starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 23 ze dne 4.11.2015 bod č. 4 zpráva starosty o schůzce mezi obcí a ČZU za účasti firmy VIS Hradec Králové spol. s.r.o. stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty se žádostí o analýzu navrhovaných řešení obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV.stáhnout
18. 3. 2015Nový dokument-řešení dopravní situace na hlavní silnici z hlediska bezpečného přechodu chodců.stáhnout
16. 5. 2013Slavnostní otevření křižovatky na hlavní silnici-pozvání.stáhnout
4. 6. 2012Nový dokument - situace při řešení dopravy na křižovatce Pražská x Jevanská.stáhnout
15. 12. 2011Dopravní situace na křižovatce Pražská-Jevanská-nový dokument.stáhnout
5. 12. 2011Dokumenty týkající se řešení dopravní situace na křižovatce Pražská/Jevanská.stáhnout

Kategorie 05 - Kamenolom

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Odpověď rektora ČZU starostovi Ing. J. Pelikánovi Ph.D.stáhnout
11. 12. 2020Odpověď rektora ČZU na dopis starostů.stáhnout
9. 12. 2020Dopis starostů orgánům ČZU.stáhnout
3. 12. 2020Kamenolom-dopis rektorovi ČZU.stáhnout
26. 11. 2020Záměr těžby kamene v katastrálním území Štíhlic- vývoj situace říjen-listopad 2020.stáhnout

Kategorie 06 - Životní prostředí

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
16. 6. 2021Těžba dřeva-informace.stáhnout
20. 3. 2019Kalamitní kůrovcové desatero.stáhnout
1. 11. 2018Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - VZORstáhnout

Kategorie 07 - Školství

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
10. 2. 2021Mateřská škola Jitřenka Vyžlovka.stáhnout
11. 12. 2020Nabídka volné kapacity nově otevírané školičky Motýlek v Říčanech.stáhnout
29. 4. 2016Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Výpis ze zápisu z jednání o školství.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy - 1. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci. n. Č.lesy - 2. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. č. lesy - 3. část.stáhnout
9. 4. 2015Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout

Kategorie 08 - Drůbežárna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 1. 2016Zápis z místního šetření dne 8.1.2016.stáhnout
5. 11. 2015Opatření na drůbežárně.stáhnout
16. 7. 2015Vyjádření obce k dodatečnému povolení změny stavby- přístavba a st. úpravy budovy č.p.318.stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 1stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 2stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 3stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 4stáhnout

Kategorie 09 - Kultura, sport, volný čas

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
22. 9. 2021Opět cvičíme pilates od 5.10.2021. stáhnout
16. 9. 202131. 10. 2021 Vyznamenání Sedmikráska.stáhnout
13. 9. 202126. 9. 2021Vinobraní v Krymlově.stáhnout
13. 9. 202130. 9. 2021Promítání v kině Jevany.stáhnout
11. 8. 202130. 9. 2021Stránčické záření.stáhnout
29. 6. 202130. 9. 2021 Letní kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
10. 6. 202130. 9. 2021Program letního divadla v Louňovicích.stáhnout
18. 5. 202130. 9. 2021Zámek Berchtold v novém.stáhnout
6. 5. 2021Otevření občerstvení na koupališti.stáhnout
3. 5. 2021Provozní řád koupaliště.stáhnout
30. 4. 2021Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka.stáhnout
22. 1. 202131. 12. 2021Poděkování z Domova Hačka v Olešce.stáhnout

Kategorie 10 - Zpravodaje

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
17. 12. 2020Vyžlovský zpravodaj 2020/01.stáhnout
3. 12. 2020Ceník a formáty inzerce.stáhnout
3. 1. 2019Vyžlovský zpravodaj 2018/02.stáhnout
13. 6. 2018Vyžlovský zpravodaj 2018/01.stáhnout
22. 12. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/02.stáhnout
12. 4. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/01.stáhnout
20. 12. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/02.stáhnout
29. 3. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/01.stáhnout
17. 12. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/02.stáhnout
10. 6. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/01.stáhnout
24. 9. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/04.stáhnout
17. 6. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/03.stáhnout
21. 5. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/02.stáhnout
13. 3. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/08.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/09.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/06.stáhnout
20. 12. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/05.stáhnout
26. 11. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/04.stáhnout
24. 9. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/03.stáhnout
28. 5. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/02.stáhnout
25. 3. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/01.stáhnout
22. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/05.stáhnout
18. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/04.stáhnout
17. 10. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/03.stáhnout
4. 6. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/02stáhnout
23. 3. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/01.stáhnout
5. 12. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/05 stáhnout
11. 10. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/04stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/02stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/01stáhnout

Kategorie 11 - Sociální služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
8. 7. 2021Exekuce-co znamená?stáhnout
8. 7. 2021Exekuce-jak zjistit bližší informace k exekuci?stáhnout
8. 7. 2021Finanční problémy.stáhnout
8. 7. 2021Jaké dávky existují?stáhnout
8. 7. 2021Pečujete doma?stáhnout
8. 7. 2021Sociální služby-systém podpory.stáhnout
17. 6. 2019SENIOR dům FELICITAstáhnout
14. 6. 2019Katalog sociálních a návazných služeb na Říčansku a v jeho blízkém okolístáhnout
3. 6. 2019Seniorské obálky- k vyzvednutí na OÚ.stáhnout
3. 6. 2019Seniorská obálka- informace o projektu a návod k vyplnění.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.stáhnout
28. 5. 2019Poradny.stáhnout
28. 5. 2019Odlehčovací služby.stáhnout
28. 5. 2019Hospic Dobrého pastýře Čerčany.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.stáhnout
28. 5. 2019Terénní služby, domácí zdravotní služby.stáhnout
28. 5. 2019Psychologické poradenství.stáhnout
28. 5. 2019Krizové linky-domácí násilí.stáhnout
28. 5. 2019Sociální služby pro rodinu s dětmi, pro děti a mládež. stáhnout
28. 5. 2019Sociální a návazné služby na Českobrodsku.stáhnout
28. 5. 2019Kontakty-úřad práce Říčany. Agendy příspěvků.stáhnout
28. 5. 2019Kontakt-město Kostelec n. Č. lesy-sociální odbor.stáhnout

Kategorie 12 - Služby - různé

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
31. 5. 2021Nabídka služby-stavební práce.stáhnout
31. 5. 2021 Umístění Z-BOXu na návsi naproti prodejně.stáhnout
3. 12. 2020Kontakt na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jevany.stáhnout
27. 8. 2020Smlouva o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka a ceník prací.stáhnout
14. 3. 2017Nabídka služeb oprava obuvi.stáhnout
25. 11. 2016Rizikové kácení stromů.stáhnout
31. 5. 2016Zahradnické služby.stáhnout
29. 1. 2016Cetin- zdarma vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí.stáhnout
29. 1. 2016Prodejna pracovních oděvů na Pražské ulici ve Vyžlovce nabízí novou službu: vyzvedávání a podání balíků PPL.stáhnout
2. 9. 2015Kontejner na textil.stáhnout

Kategorie 13 - Různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 9. 202110. 10. 2021Odstávka elektřiny 4.10.2021.stáhnout
29. 6. 2021Odečet vodoměru-kdo ještě nenahlásil.stáhnout
2. 6. 2021Výzva občanům k dodržování nedělního klidu.stáhnout
Zobrazit archiv