Výlov

V sobotu dne 5. 11. 2016 od 9 hodin proběhne výlov Vyžlovského rybníka.
Na hrázi bude připraven prodej živých ryb a občerstvení s nabídkou rybích specialit. Všechny Vás srdečně zveme.

Výlov 2016

S pozdravem
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.
ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy
pozemková evidence a sekretariát
tel. 321 610 311 / 734 170 937

Akce v závěru roku

Co pro Vás chystá obecní úřad v závěru roku?

 

Nejbližší bude představení divadelního spolku Mrsťa Prsťa

„Mazaný Filip“, (původně avizované Někdo to rád horké, je odloženo z personálních důvodů),

12. listopadu – od 19.00 hodin v Hotelu Praha.

Mazaný Filip

Adventní dílny a jiné zdobení si vyrobíte na obecním úřadě

20. listopadu od 14.00 hodin.

Adventní dílna 2016

26. listopadu od 8.00 do 12.00 hodin se obecní úřad otevře pro ty, kdo ještě neviděli výstavu o základní škole na Vyžlovce.

Ve stejný čas bude otevřeno sběrné místo na dvoře úřadu a bude možné odložit tříděný odpad (sklo, plasty, papír, bio) a také bude přistaven velkoobjemový kontejner, lze odložit-např. matrace, nábytek, apod., nelze stavební suť a jiný stavební materiál.

 

Prosinec přinese tradiční rozsvícení vánočního stromku na návsi, 4. 12. si přijďte zazpívat koledy, přispět na „pejsky“ a dobře se pobavit.

Zájezd do adventní Vídně

Oznámení

Obecní úřad ve Vyžlovce oznamuje, že po úspěšném zájezdu

na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích a pro velký zájem

uspořádá jednodenní autobusový zájezd do adventní Vídně,

který se uskuteční:

 

dne 6. 12.2016 (úterý)

 

Zájemci se mohou hlásit na telefonu:

724062059, popř. mailu: pacesovaeva@seznam.cz

kontaktní osoba pí Pačesová Eva

 

Poplatek za dopravu činí 550,- Kč a je vybírán při závazné

objednávce.

Smlouva o výpůjčce nádoby na bioodpad

Vážení občané,
v nejbližší době dostanete do schránek 2 výtisky Smlouvy o výpůjčce nádoby na bioodpad. Výpůjčka nádoby je bezplatná. Obec získala nádoby v rámci dotace. Prosíme, jeden podepsaný výtisk vraťte na obecní úřad, stačí vhodit do
schránky na budově úřadu. 
Upozornění se samozřejmě týká jen občanů, kteří již biopopelnici mají. 
 
Děkujeme za spolupráci
Obecní úřad Vyžlovka

Revize kotlů

K uvedené problematice uveřejňujeme sdělení MěÚ Říčany:

Povinnost  je daná zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Povinnost ohledně revizí je stanoven v § 17, kde jsou celkově stanoveny povinnosti provozovatele zdroje, konkrétně odst. 1 písm. h), který zní:

provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

 

V § 41 odst. 15 je stanoveno, že první taková kontrola u zdroje na pevná paliva s příkonem nad 10 kW a napojením na teplovodní soustavu (pokud se nebude jednat o zdroj splňující všechny tyto podmínky, povinnost revize se na něj nevztahuje) má být provedena nejpozději do konce roku 2016, poté tedy alespoň jednou za dva roky.

 

Na stránkách obce je zveřejněn materiál Ministerstva životního prostředí k tomuto tématu. – Viz odkaz

 

Termíny cvičení na obecním úřadě o prázdninách

Jóga:

Cvičíme od 1.8.2016 vždy v pondělí od 18:00 hodin do 19:15 hodin.

Pilates:

Cvičíme od 1.9.2016 vždy v úterý a ve čtvrtek od 18:30 hodin do 19:30 hodin.

Zápis ze setkání s občany

Zápis ze setkání v Březinkách – viz odkaz

Upozornění

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.
Přehled akceptovaných karet:

Platba kartou

Informace o přerušení dodávky elektřiny – WEB

Informace o lokalitách dotčených odstávkami jsou k dispozici (nejdříve 15 dní před termínem) na webové adrese:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

 

Oznámení

Kontakty firmy Vodos s.r.o. Kolín pro hlášení závad a poruch:

pro Kostelecko: 321 967 036

veškeré poruchy: 603 557 184 a 777 145 121

Vyžlovská infolinka

Vyžlovská infolinka

Recyklace elektroodpadu

OÚ oznamuje občanům, že v prostorách obecního úřadu v úředních hodinách (PO:9-12, ST:17-19) je umístěn sběrný box na drobný elektroodpad z domácností.

Do boxu patří:
drobné domácí elektrospotřebiče: žehlička, fén, holicí strojek, budík, váha apod.
kancelářská technika: myš, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook
elektronika: rádio, videokamera, mob. telefon, fotoaparát
lékařské přístroje: el. teploměr, tlakoměr
drobné kuch. spotřebiče: rychlovarná konvice, mixér, toustovač apod.
dále: tachometr, GPS navigace, vrtačka, pila, bruska, hračky (elektrický vláček, autíčko, videohra), baterie,
CD a DVD, tonery, kompaktní zářivky – tyto je potřeba zabalit do ochranného obalu

Do boxu nepatří:
diskety, VHS a audiokazety, žárovky

Obec se tak zapojila do projektu“Zelená obec“, který přispívá ke zlepšení životního prostředí.