Zastupitelstvo

Starosta:
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
tel. 607009603
   
Místostarosta:
Ing. Martin Charvát
tel. 602395584
   
Místostarosta:
Ing. Robert Vondrovic
tel. 724055127
   
Členové:
MUDr. Jolana Kucová
tel. 739025555
   
 
Ing. Martin Zeman
tel. 605876699
   
 
MgA. Milan Začal
tel. 733111007
   
 
Michal Vilinger
tel. 724317317
   
 
Milan Perčina
tel. 603868529
   
 
Vladimír Vosecký
tel. 603288518

Finanční výbor:

Předseda
Ing. Martin Zeman
Členové
MUDr. Jolana Kucová
  MgA. Milan Začal

Kontrolní výbor: 

Předseda
Michal Vilinger
Členové
Vladimír Vosecký
 
Milan Perčina

 Sociálně-kulturní výbor:

Předseda
Ing. Martin Charvát
Členové
Eva Menšíková
  Eva Zemanová

 

Zastupitelé vykonávají svoji funkci jako neuvolnění, pouze místostarosta M. Charvát je uvolněný.

Jednací řád zastupitelstva

Termíny zasedání
zastupitelstva

  1. 17.01.2024
  2. 07.02.2024
  3. 28.02.2024
  4. 13.03.2024
  5. 27.03.2024
  6. 10.04.2024
  7. 24.04.2024
  8. 22.05.2024
  9. 05.06.2024
  10. 19.06.2024

Termíny zasedání zastupitelstva, schválené usnesením zastupitelstva na svém prvním zasedání v roce 2024. V mimořádných případech se mohou termíny v průběhu roku měnit.