Ostatní informace

01 - Knihovna | 02 - Poplatky | 03 - Odpady | 04 - Doprava a infrastruktura | 05 - Kamenolom | 06 - Životní prostředí | 07 - Školství | 08 - Drůbežárna | 09 - Kultura, sport, volný čas | 10 - Zpravodaje | 11 - Sociální služby | 12 - Služby - různé | 13 - Různá oznámení

Kategorie 01 - Knihovna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 4. 2021Půjčování knih v současné době.stáhnout
5. 2. 2021Zpráva o fungování knihovny.stáhnout
5. 2. 2021Knižní novinky.stáhnout

Kategorie 02 - Poplatky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 12. 2023Cena vodného a stočného na rok 2024.stáhnout
9. 12. 2022Ceny vodného a stočného v r.2023.stáhnout
27. 1. 2022Informace k platbám za svoz komunálního odpadu.stáhnout
14. 12. 2021Ceny vodného a stočného v r.2022.stáhnout
29. 12. 2020Ceny vodného a stočného v r.2021.stáhnout
18. 12. 2020Výzva občanům, kteří se napojili na kanalizaci a nemají uzavřenou smlouvu s provozovatelem.stáhnout
10. 6. 2020Fakturace vodného a stočného-informace.stáhnout
10. 1. 2020Sdělení pro občany-úhrada stočného.stáhnout
10. 1. 2020Čestné prohlášení pro úhradu stočného-rekreační objekt.stáhnout
10. 1. 2020Podklad pro uzavření odběratelské smlouvy. stáhnout
29. 11. 2019Upozornění na platby stočného od r.2020.stáhnout

Kategorie 03 - Odpady

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 3. 2023Informace ke svozu odpadů. stáhnout
1. 6. 2022Umístění kontejnerů na bioodpad.stáhnout
15. 4. 2022Změna otevíracích hodin biokontejneru v Březinkách.stáhnout
27. 1. 2022Informace k platbám za svoz komunálního odpadu.stáhnout
20. 12. 2021Formulář k ohlášení poplatníka svozu odpadů.stáhnout
6. 12. 2021Odpady-nové podmínky od 1.1.2022.stáhnout
6. 12. 2021Zjednodušená informace o změně účtování-odpady.stáhnout
6. 12. 2021Zapojení podnikatelů do systému svozu odpadů.stáhnout
6. 12. 2021Jak bude probíhat vážení odpadů?stáhnout
27. 4. 2021Kompostárna Struhařov-otevírací doba a ceník.stáhnout
19. 11. 2019Oterírací doba sběrného místa Na Návsi č.p.1.stáhnout
26. 7. 2019Změna systému sběru pneumatik.stáhnout
26. 7. 2019Kam s pneumatikami-stanovisko SMS ČR.stáhnout
20. 5. 2019Likvidace tuků a olejů z domácnosti.stáhnout
10. 1. 2018Přehled sběrných míst 2020stáhnout
23. 6. 2016Odvoz starých elektrospotřebičů zdarmastáhnout
20. 2. 2012Recyklace elektroodpadu.stáhnout

Kategorie 04 - Doprava a infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
27. 3. 2023Parkovací systém v Říčanech.stáhnout
1. 12. 2022Informace o úpravě jízdních řádů.stáhnout
13. 5. 2022Změna jízdného do 12.6.2022.stáhnout
13. 5. 2022Slevy na jízdném.stáhnout
6. 4. 2022Změna tarifu PID.stáhnout
31. 5. 2021Nový parkovací systém v Říčanech.stáhnout
27. 5. 2021Lítačka-vyřízení karty.stáhnout
19. 4. 2021Statistické údaje z měřícího radaru na Pražské ulici.stáhnout
1. 9. 2020Oznámení o změně kontaktů na firmu EnergieAG Kolín.stáhnout
24. 6. 2020Pokyny k připojování na obecní splaškovou kanalizaci.stáhnout
20. 4. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská- publicita. .stáhnout
13. 12. 2019Oznámení o dočasném přerušení napojování nových vodovodních přípojek.stáhnout
18. 9. 2019Kontakty pro hlášení poruch a oznámení o změně názvu firmy Vodos Kolín.stáhnout
28. 4. 2016Zápis ze setkání v Březinkách.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- vyjádření ČZU ŠLP k plánované intenzifikaci obecní ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV-zápis č. 16 ze dne 27.7.2015- zpráva o nesouhlasném stanovisku ČZU s plánem obce na intenzifikaci ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty pro ČZU se žádostí o změnu stanoviska.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 18 ze dne 26.8.2015 bod č. 9 zpráva starosty o žádosti o změnu stanoviska ČZU.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ĆOV- odpověď rektora na dopis starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- návrhy obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV Vyžlovka.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty - pozvání na schůzku a projednání navrhovaných řešení na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ĆOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 22 ze dne 21.10.2015 bod č. 7 zpráva starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 23 ze dne 4.11.2015 bod č. 4 zpráva starosty o schůzce mezi obcí a ČZU za účasti firmy VIS Hradec Králové spol. s.r.o. stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty se žádostí o analýzu navrhovaných řešení obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV.stáhnout
18. 3. 2015Nový dokument-řešení dopravní situace na hlavní silnici z hlediska bezpečného přechodu chodců.stáhnout
16. 5. 2013Slavnostní otevření křižovatky na hlavní silnici-pozvání.stáhnout
4. 6. 2012Nový dokument - situace při řešení dopravy na křižovatce Pražská x Jevanská.stáhnout
15. 12. 2011Dopravní situace na křižovatce Pražská-Jevanská-nový dokument.stáhnout
5. 12. 2011Dokumenty týkající se řešení dopravní situace na křižovatce Pražská/Jevanská.stáhnout

Kategorie 05 - Kamenolom

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Odpověď rektora ČZU starostovi Ing. J. Pelikánovi Ph.D.stáhnout
11. 12. 2020Odpověď rektora ČZU na dopis starostů.stáhnout
9. 12. 2020Dopis starostů orgánům ČZU.stáhnout
3. 12. 2020Kamenolom-dopis rektorovi ČZU.stáhnout
26. 11. 2020Záměr těžby kamene v katastrálním území Štíhlic- vývoj situace říjen-listopad 2020.stáhnout

Kategorie 06 - Životní prostředí

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
5. 3. 2024Informace MŽP o zákazu starých kotlů od 1.9.2024.stáhnout
16. 6. 2021Těžba dřeva-informace.stáhnout
20. 3. 2019Kalamitní kůrovcové desatero.stáhnout
1. 11. 2018Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - VZORstáhnout

Kategorie 07 - Školství

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
15. 2. 2022Prezentace Základní školy Vyžlovka 22.2.2022.stáhnout
10. 2. 2021Mateřská škola Jitřenka Vyžlovka.stáhnout
11. 12. 2020Nabídka volné kapacity nově otevírané školičky Motýlek v Říčanech.stáhnout
29. 4. 2016Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Výpis ze zápisu z jednání o školství.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy - 1. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci. n. Č.lesy - 2. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. č. lesy - 3. část.stáhnout
9. 4. 2015Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout

Kategorie 08 - Drůbežárna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 1. 2016Zápis z místního šetření dne 8.1.2016.stáhnout
5. 11. 2015Opatření na drůbežárně.stáhnout
16. 7. 2015Vyjádření obce k dodatečnému povolení změny stavby- přístavba a st. úpravy budovy č.p.318.stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 1stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 2stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 3stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 4stáhnout

Kategorie 09 - Kultura, sport, volný čas

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
12. 7. 202431. 7. 2024Zámecká noc na zámku v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
12. 3. 202431. 12. 2024Kalendář akcí na r.2024, které pořádá ČZU ŠLP.stáhnout
25. 9. 2023Cvičení pilates-začínáme po prázdninách.stáhnout
30. 12. 2022Transparentní účet-kino Jevany.stáhnout
1. 12. 2022Skautský oddíl na Vyžlovce.stáhnout
25. 2. 2022Otevření hospůdky na hřišti.stáhnout
13. 1. 2022Poděkování za dary.stáhnout
10. 11. 2021Ženské kruhy-cvičení jógy a relaxace na Vyžlovce.stáhnout
8. 11. 2021Interaktivní trampolínový park.stáhnout
22. 9. 2021Opět cvičíme pilates od 5.10.2021. stáhnout
6. 5. 2021Otevření občerstvení na koupališti.stáhnout
3. 5. 2021Provozní řád koupaliště.stáhnout
30. 4. 2021Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka.stáhnout

Kategorie 10 - Zpravodaje

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
22. 12. 2021Vyžlovský zpravodaj 2021/01.stáhnout
17. 12. 2020Vyžlovský zpravodaj 2020/01.stáhnout
3. 12. 2020Ceník a formáty inzerce.stáhnout
3. 1. 2019Vyžlovský zpravodaj 2018/02.stáhnout
13. 6. 2018Vyžlovský zpravodaj 2018/01.stáhnout
22. 12. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/02.stáhnout
12. 4. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/01.stáhnout
20. 12. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/02.stáhnout
29. 3. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/01.stáhnout
17. 12. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/02.stáhnout
10. 6. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/01.stáhnout
24. 9. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/04.stáhnout
17. 6. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/03.stáhnout
21. 5. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/02.stáhnout
13. 3. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/08.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/09.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/06.stáhnout
20. 12. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/05.stáhnout
26. 11. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/04.stáhnout
24. 9. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/03.stáhnout
28. 5. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/02.stáhnout
25. 3. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/01.stáhnout
22. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/05.stáhnout
18. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/04.stáhnout
17. 10. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/03.stáhnout
4. 6. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/02stáhnout
23. 3. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/01.stáhnout
5. 12. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/05 stáhnout
11. 10. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/04stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/02stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/01stáhnout

Kategorie 11 - Sociální služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
9. 2. 2024Zdravotní klaun.stáhnout
11. 1. 2024Oznámení o otevření sociální služby.stáhnout
20. 12. 2023Tísňová péče Anděl na drátě.stáhnout
31. 3. 2023Diakonie Kostelec n. Č. lesy-nabídka služeb.stáhnout
21. 12. 2022Pečovatelská služba v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
8. 11. 2022Informační leták Komunitního centra Říčany.stáhnout
8. 7. 2021Exekuce-co znamená?stáhnout
8. 7. 2021Exekuce-jak zjistit bližší informace k exekuci?stáhnout
8. 7. 2021Finanční problémy.stáhnout
8. 7. 2021Jaké dávky existují?stáhnout
8. 7. 2021Pečujete doma?stáhnout
8. 7. 2021Sociální služby-systém podpory.stáhnout
17. 6. 2019SENIOR dům FELICITAstáhnout
14. 6. 2019Katalog sociálních a návazných služeb na Říčansku a v jeho blízkém okolístáhnout
3. 6. 2019Seniorské obálky- k vyzvednutí na OÚ.stáhnout
3. 6. 2019Seniorská obálka- informace o projektu a návod k vyplnění.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.stáhnout
28. 5. 2019Poradny.stáhnout
28. 5. 2019Odlehčovací služby.stáhnout
28. 5. 2019Hospic Dobrého pastýře Čerčany.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.stáhnout
28. 5. 2019Terénní služby, domácí zdravotní služby.stáhnout
28. 5. 2019Psychologické poradenství.stáhnout
28. 5. 2019Krizové linky-domácí násilí.stáhnout
28. 5. 2019Sociální služby pro rodinu s dětmi, pro děti a mládež. stáhnout
28. 5. 2019Sociální a návazné služby na Českobrodsku.stáhnout
28. 5. 2019Kontakty-úřad práce Říčany. Agendy příspěvků.stáhnout
28. 5. 2019Kontakt-město Kostelec n. Č. lesy-sociální odbor.stáhnout

Kategorie 12 - Služby - různé

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
20. 6. 2024Kamenické služby.stáhnout
1. 6. 2023Pohřební služby Sommer.stáhnout
31. 5. 2021Nabídka služby-stavební práce.stáhnout
31. 5. 2021 Umístění Z-BOXu na návsi naproti prodejně.stáhnout
3. 12. 2020Kontakt na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jevany.stáhnout
27. 8. 2020Smlouva o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka a ceník prací.stáhnout
14. 3. 2017Nabídka služeb oprava obuvi.stáhnout
25. 11. 2016Rizikové kácení stromů.stáhnout
31. 5. 2016Zahradnické služby.stáhnout
29. 1. 2016Cetin- zdarma vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí.stáhnout
29. 1. 2016Prodejna pracovních oděvů na Pražské ulici ve Vyžlovce nabízí novou službu: vyzvedávání a podání balíků PPL.stáhnout
2. 9. 2015Kontejner na textil.stáhnout

Kategorie 13 - Různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
9. 7. 202410. 10. 2024Prodej borůvek u hotelu Praha-termíny.stáhnout
31. 5. 202431. 7. 2024Nabídka práce pro řidiče v okolí Českého Brodu.stáhnout
3. 1. 2024Kompetence ČIŽP-zákon o ochraně přírody a krajiny.stáhnout
8. 2. 2023Informace o pobočkách úřadu práce.stáhnout
11. 7. 2022Informační leták ČEZ a.s.stáhnout
30. 6. 2022Vandalismus v obci.stáhnout
30. 6. 2022Zničená lavička u rozhledny.stáhnout
30. 6. 2022Nová \"výmalba\" na WC na koupališti.stáhnout
30. 6. 2022Pozná někdo rukopis autora?stáhnout
29. 3. 2022Informace Českého telek. úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.stáhnout
7. 3. 2022Praktické otázky, týkající se nových smluv na energie-přechod od dodavatele poslední instance.stáhnout
7. 3. 2022Úřad práce a jeho pomoc v souvislosti s růstem cen energií.stáhnout
17. 2. 2022Inzerát na místo zdravotní sestry/bratra v Domově Hačka v Olešce.stáhnout
29. 6. 2021Odečet vodoměru-kdo ještě nenahlásil.stáhnout
2. 6. 2021Výzva občanům k dodržování nedělního klidu.stáhnout
Zobrazit archiv