Svoz bioodpadu

Od roku 2022 se biopopelnice zvlášť nehradí. Cena za biopopelnici je součástí celkového poplatku za odpad. Počet biopopelnic je však omezen na jednu hnědou nádobu 240L na nemovitost. Možnost odkládat bioodpad do velkých kontejnerů na určených místech je zachována.

První letošní svoz bioodpadu proběhne 5. 4. 2022

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne 29. 11. 2022

 

UMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Platí od soboty 16.4.2022

Velkoobjemové kontejnery na bio jsou k dispozici v určených hodinách na sběrném místě Na Návsi a v Březinkách nově v severovýchodním rohu fotbalového hřiště (přístup ze Staré cesty směr na Kostelec).
Do kontejnerů lze uložit nařezané větve, listí, trávu (hlínu a pařezy ne. Viz níže).

Otevírací hodiny:

Březen – říjen: středa 16:00 – 19:00 hod., sobota 10:00 – 12:00 hod. (Na Návsi).

středa 16:00 – 19:00 hod., sobota 15:00 – 17:00 hod. (V Březinkách)

Listopad – únor:  pondělí 08:00 – 10:00 hod., středa 16:00 – 19:00 hod. (Pouze na Na Návsi, kontejner v Březinkách bude umístěn pouze v sezóně.)

 

Vzhledem k předchozím zkušenostem nemůžeme nadále ponechávat tyto kontejnery k volnému plnění bez dozoru. Děkujeme za pochopení.

Větší množství bioodpadu resp. bioodpad jako hlínu a pařezy je možné odvážet zdarma rovnou do kompostárny Struhařov.

Je třeba si předem vyzvednout potvrzení pro kompostárnu na OÚ Vyžlovka

 

 

Více viz sekce – Poplatky