Svoz biologického odpadu

  • Bioodpad se odkládá celoročně do kontejnerů na sběrných místech na návsi a na fotbalovém hřišti nebo do hnědých 240L nádob. Prozatím bezplatně.
  • Hnědé nádoby jsou sváženy od dubna do listopadu vždy v úterý v sudém týdnu.
  • Ruší se možnost odkládání zahradního odpadu zdarma na kompostárnu Struhařov na účet obce. Odvážet odpad na kompostárnu bude dále možné jen za úplatu.
  • Zahradní odpad bude do kontejnerů na sběrných místech na návsi a na fotbalovém hřišti nadále přijímán pouze v přiměřeném množství do objemu cca 240L nádoby. Přívěsné vozíky plné zahradního odpadu nebudou přijímány. Možno je odvézt do kompostárny Struhařov (viz výše).

Plánované změny:

  • V průběhu roku bude zaveden systém sběru kuchyňského bioodpadu. Likvidace zahradního odpadu bude poté opět zpoplatněna.

Otevírací hodiny sběrných míst od 1. 1. 2023

Sběrné místo Na Návsi č.p.1:

Listopad-únor:

První sobota v měsíci 10-12 hod. Středa 17-19 hod.

Březen-říjen:

Sobota 10-12 hod. Středa 17-19 hod.

Kontejner na bioodpad na fotbalovém hřišti (přístup z ul. Na Staré cestě):

Listopad-únor:

Sobota 17-19 hod.

Březen-říjen:

Sobota a středa 17-19 hod.

 

Provozní doba kompostárny Struhařov

Ondřejovská 343, Struhařov.

Pondělí-pátek  7:00 – 12:00    12:30 – 16:30

Sobota 7:00 – 15:00

Aktuální ceník na: https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov  

 

Další info viz sekce – Poplatky