ODKLÁDÁNÍ BIOODPADU

  • Bioodpad se odkládá celoročně do kontejnerů na sběrných místech na návsi a na fotbalovém hřišti v otevíracích hodinách nebo do hnědých 240L nádob. Prozatím bezplatně.
  • Počet hnědých nádob je omezen na 1ks na nemovitost
  • Nádoba musí být opatřena samolepkou pro příslušný rok (k vyzvednutí na OÚ)
  • Hnědé nádoby jsou sváženy od dubna do listopadu vždy v úterý v sudém týdnu-viz „Harmonogram svozů
  • Zahradní odpad je do kontejnerů na sběrných místech přijímán pouze v omezeném množství do objemu cca 240L nádoby na jednu návštěvu místa. Přívěsné vozíky atp. plné zahradního odpadu nebudou přijímány. Možno je odvézt rovnou do kompostárny Struhařov na vlastní náklady.
  • Náklady obce na odvoz bioodpadů jsou obrovské. Apelujeme proto na občany, aby co možná nejvíce své bioodpady KOMPOSTOVALI.

 

Provozní doba kompostárny Struhařov

Ondřejovská 343, Struhařov.

Pondělí-pátek 7:00 – 12:00    12:30 – 16:30

Sobota 7:00 – 15:00

Aktuální ceník na: https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov