Počasí:

V zimě se teploty pohybovaly od -3 až -20°C s výškami sněhu od 20 – 30 cm. Příchodem jara se teploty vyšplhaly až na 22°C.

1970

– v místním lomu byla zastavena těžba kamene

1971

– schválení plánů akcí na 5 let dopředu. Práce na budově MNV.

1972

– rozšíření místního rozhlasu, návrh na postavení budovy na koupališti, ukončena činnost provozovny MH-MNV, oprava školy.

1973

– posílení protipožárního zboru, návrh k přestavbě místní bývalé školy na mateřskou školku, v provozu 3 pionýrské tábory pro 164 dětí
– ke dni 1.12.1973 měla obec 596 obyvatel – 290 mužů, 306 žen
– v tomto roce se narodilo 11 dětí , zemřelo 8 osob, odstěhovalo 15 osob a přistěhovalo 17 osob.

Jevanská zatáčka-70.léta

1974

– generální oprava rozhlasu, plány na mateřskou školku pro cca 50 dětí

1975

– výstavba budovy na koupališti

1976

– výstavba budovy na koupališti, přestavba
– ONV Kolín doporučil sloučení obcí Vyžlovka a Jevany – na základě vyjádření občanů zamítl MNV Vyžlovka

1977

– od 1.8.1977 byla uzavřena místní škola

– výstavba budovy na koupališti

1978

– vydáno stavební povolení na vybudování mateřské školy pro cca 60dětí
– směna na úklid veřejných prostranství 76 občanů – likvidace černé skládky u Štíhlické ulice
– zahájen provoz buffetu na koupališti
– byl proveden průzkum obyvatelstva obce s výsledkem: Mládež: do 6 let – 49 , do 15 let- 47;  Dospělí: do 25 let – 76 , do 35 let – 75, nad 36 – 333; Celkem 580 občanů, z toho 294 ženského pohlaví a 286 mužského pohlaví
– odsun akce výstavby objektu na koupališti

1979

zahájení prací na mateřské školce – arch. Jiří Kafka vypracoval plány na mateřskou školku

Můžete pokračovat výběrem dalšího období:

1 Historie: Do vzniku ČSR r. 1918
2 Historie: Období první republiky
3 Historie: Druhá světová válka
4 Historie: Padesátá léta
5 Historie: Šedesátá léta
6 Historie: Sedmdesátá léta
7 Historie: Osmdesátá léta
8 Historie: Devadesátá léta

Zdroje

[1] Obecní kronika [cit. 2005]