ODKLÁDÁNÍ SMĚSNÉHO ODPADU (SKO)

  • Směsný odpad se ukládá do černých nádob opatřených RFID čipem, umístěných u nemovitostí. Nádoby jsou při každém svozu váženy.

 

  • Nádoby SKO již nemusí být označeny samolepkou!

 

  • SKO není možné odkládat jiným způsobem, např. na sběrných místech

 

PLACENÍ POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU

  • Vyúčtování a platby probíhají v březnu daného roku. Nechoďte, prosíme, platit „popelnice“ dříve.

 

  • Plátce poplatku za každou reálně obydlenou nemovitost je povinen mít svou nemovitost přihlášenu na OÚ a hlásit do 20. dnů změny počtu poplatníků (skutečně bydlících vč. dětí) ve své nemovitosti. Rekreační nemovitost = 1 poplatník.

 

  • Výše poplatku na rok 2024: Poplatek za 1 poplatníka je 720 Kč.

 

  • Překročení stanovené hmotnosti a doplatek: V rámci ročního poplatku připadá na každého přihlášeného poplatníka 10 kg za 1 měsíc při ceně 6 Kč za 1 kg odpadu. Pokud je tato hmotnost překročena v rámci jednoho měsíce, je dopočítáván za daný měsíc doplatek dle vzorce stanoveného zákonem!

 

  • Placení poplatků: Poplatek a případný doplatek je zasílán 1x ročně v březnu prostřednictvím e-mailu, pokud jste jej na OÚ uvedli. Platbu je možné uhradit převodem bez další nutnosti navštívit OÚ. V ostatních případech je možno platbu uhradit v hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách na OÚ.