Veřejné zakázky od roku 2020

Proběhlé veřejné zakázky:

Veřejná zakázka Stav
 

Základní škola Vyžlovka

Podklady
 
Provádění
Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (ZD)

Podklady: Vyzlovka_ZD_Výzva.pdf

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Vyhodnoceno
Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV (TDI, BOZP, manažer projektu)

Podklady: Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Vyzva.pdf

Přílohy 

Zrušena usnesením
Vyžlovka – sportovní kabiny se zázemím

Podklady: Vyžlovka-SKV-kabiny-výzva.pdf

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Zpracování zadávací dokumentace „Vodovod a kanalizace Vyžlovka“

Podklady: Vyžlovka-zadávací-dok-výzva.pdf

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Zpracování územního plánu obce Vyžlovka

Podklady: Zadání ÚP Vyžlovka.pdf, upřesňující informaceupřes. info. 2

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Vyžlovka – chodník v ulici Pražská a chodník s oplocením v ulici Jevanská

Podklady: Vyžlovka-dok.Ch_Výzva

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Vyžlovka

Podklady: Doplňující údaje pro světelně – technické výpočty VO

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Zrušena usnesením
Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV

Podklady: dokončení kanalizaceintenzifikace ČOV

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby a podání žádosti o dotaci v aktuálních výzvách souvisejících dotačních titulů – „Vyžlovka – dokončení kanalizace“

Přílohy 

Vyhodnocení nabídek 

Provádění