Počasí

Zima v těchto letech byla mírnější, teploty dosahovaly minimálně do -18°C

1980

– rekonstrukce koupaliště
– 23.8 byla slavnostně otevřena mateřská školka
– provedeny prohlídky domů na Vyžlovce, bylo provedeno sčítání obyvatel ke dni 1.11. s výsledky: 574 obyvatel, žen – 292 , mužů – 282 , do 6 let – 46, do 15 let – 43
do 25 let 79, do 35 let – 78, nad 36 let – 328.

1981

– z důvodů jarních dešťů sklizen o 15% nižší

 
Hotel Praha  

– rekonstrukce koupaliště

1982

– přihlášení se do soutěže nejlépe upravená obec na okrese Kolín

1983

– obec má 256 rodinných domků a 196 rekreačních chat

1987

– bylo zřízeno parkoviště v bývalém lomu

1988

– dočasné uzavření obchodu jednota z hygienických důvodů

1989

– 1.dětský den na hřišti
– samozřejmě také listopadová revoluce se dotkla naší obce, i když zprávy o ní přinášeli většinou návštěvníci Prahy

Můžete pokračovat výběrem dalšího období:

1 Historie: Do vzniku ČSR r. 1918
2 Historie: Období první republiky
3 Historie: Druhá světová válka
4 Historie: Padesátá léta
5 Historie: Šedesátá léta
6 Historie: Sedmdesátá léta
7 Historie: Osmdesátá léta
8 Historie: Devadesátá léta

Zdroje

[1] Obecní kronika [cit. 2005]