Vyplňte formulář

Na této stránce můžete poslat dotaz na OÚ prostřednictvím jednoduchého formuláře. Dotaz bude odeslán na emailovou adresu info@vyzlovka.cz

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

  Formulář slouží pouze pro zasílání zpráv (náměty, připomínky, běžná korespondence apod.), jejichž náležitosti neupravuje právní předpis a proto nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

  Ostatní zprávy (dokumenty) musí splňovat náležitosti Nařízení vlády č. 495/2004 Sb. a Vyhlášky č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám. Taková podání musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx.

  V těchto případech se musí dodržet i ostatní předpisy.

  • podání zasílané prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu obecního úřadu info@vyzlovka.cz
  • podání na technických nosičích dat (disketa 3,5′, CD-ROM) doručené na adresu obecního úřadu
  • textový standard Microsoft World 97 a vyšší (do v. 2002) s příponou *.doc
  • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší (do v. 2002) s příponou *.xls
  • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
  • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
  • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
  • Obrázky – přílohy do 1MB s příponami *.bmp, *.gif nebo *.jpg

  Soubory nesmí být samospustitelné (*.exe, *.com, *.bat) a nesmí obsahovat jakýkoliv nebezpečný materiál (viry, trojské koně, …), jinak nebudou přijaty nebo budou ihned smazány.

  • Předmět – specifikace dotazu, obsahu
  • Tělo emailu
   1. oslovení
   2. text emailu
   3. ukončení – S pozdravem, Vaše jméno
   4. Váš podpis
   5. adresa, příp. další kontaktní údaje (tel.)