Obecní úřad

Dovolená

Dovolená 16.5.2022 – 20.5.2022 V tomto termínu nebudou vyřizovány tyto agendy - ověřování, evidence obyvatel, agenda hřbitova, CzechPoint.   Děkujeme za pochopení. OÚ Vyžlovka

10. května 2022|Obecní úřad|

Nová čekárna na autobus

Vážení občané, je tomu více než dva měsíce, kdy nám vichr odnesl čekárnu z autobusové zastávky směrem do Kostelce. Po celou dobu jsme se snažili zajistit výrobu nové boudy poptávkou u mnoha firem. Zde se nám však pravidelně dostávalo odmítnutí, neboť firmy jsou nyní zakázkami přetíženy nebo nabízely příliš dlouhé dodací lhůty či nehorázné ceny [...]

25. dubna 2022|Obecní úřad|

ODPADY

V pondělí 31.1. proběhne svoz VŠECH popelnic i se starými známkami. Tento svoz nebude ještě vážen a účtován. Známky budou roznášeny do neděle. Kdo nenalezne známku ve své poštovní schránce po 31.1., vyzvedne si ji na OÚ. Kdo nezaplatil za odpady na OÚ, vyčká na zaslání platebního výměru. Výměry budou rozesílány až v průběhu února [...]

27. ledna 2022|Obecní úřad|

Změna úředních hodin

Vážení občané, z důvodu karantény COVID 19 se RUŠÍ úřední hodiny tuto středu 19.1.2022. Náhradní úřední hodiny jsou stanoveny na čtvrtek 27.1. 9 - 12h a 14 - 18h. Běžné úřední hodiny v pondělí dopoledne 24.1. jsou zatím platné. V případě potřeby budou ještě stanoveny další mimořádné úřední hodiny. Děkujeme za pochopení OÚ Vyžlovka

18. ledna 2022|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2021 – ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ

ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ VE VYŽLOVCE OD ROKU 2022 – STRUČNÉ SHRNUTÍ Na základě zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a novely zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. se od 1. 1. 2022 zavádí nový Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci – poplatek za množství skutečně vyprodukovaného odpadu na základě [...]

21. prosince 2021|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2021 – Formulář k ohlášení poplatníků odpadů – občané XI.2021

Formulář k ohlášení poplatníků odpadů je k dispozici pod tímto odkazem.   Vyplněním a zasláním formuláře plátce uděluje souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem přihlášení plátce k Poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Vyplněný a podepsaný formulář můžete do 31. 1. 2022 předat na OÚ tímto způsobem: Osobně Zaslat poštou na adresu OÚ Naskenovaný [...]

21. prosince 2021|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO – ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ VE VYŽLOVCE OD ROKU 2022 – PODROBNÁ INFORMACE

Vážení občané. Od roku 2022 vstoupí v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Tyto úpravy přinesly řadu zásadních změn, které obcím striktně předepisují, jakým způsobem lze občanům účtovat poplatky za svoz a likvidaci odpadů vč. maximálních částek. To bude ukotveno také v závazné vyhlášce obce a [...]

8. prosince 2021|Obecní úřad|

JAK BUDE PROBÍHAT VÁŽENÍ ODPADŮ OD ROKU 2022?

V souvislosti s přechodem na nový systém svozu odpadů a účtování poplatků dle hmotnosti se mnozí občané ptají, jak je zaručena přesnost vážení a kde si bude občan moci průběžně kontrolovat hmotnost odvezeného odpadu. Připomínám, že vážen a účtován bude pouze směsný odpad. Interval vývozu bude 14 dnů. Systém vážení probíhá ve Vyžlovce zkušebně již delší dobu, [...]

8. prosince 2021|Obecní úřad|