Obecní úřad

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU VE VYŽLOVCE V LEDNU 2021

Vážení občané,vzhledem k nepříznivé situaci vývoje epidemie COVID 19 a ochraně zaměstnanců úřadu bude obecní úřad do 31. 1. 2021 fungovat takto: Běžné úřední hodiny v pondělí 9 – 12 hod. a ve středu 17 – 19 hod. jsou zachovány mimo služeb Checkpointu, ověřování listin a evidence obyvatel. Služby Checkpointu, ověřování listin a evidence obyvatel [...]

5. ledna 2021|Obecní úřad|

Kamenolom

Vážení občané, na úřední desce úřadu byla zřízena nová kategorie: „Kamenolom“ Budou zde zveřejňovány všechny informace týkající se zamýšlené těžby kamene v lokalitě za hřbitovem v k.ú. Štíhlice. Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Obecní úřad Vyžlovka

8. prosince 2020|Obecní úřad|

Upozornění – Aktualizováno

Vážení občané, obec Vyžlovka zveřejňuje na svých webových stránkách na úřední desce v kategorii „Životní prostředí“ informace o přípravě kamenolomu v k.ú. Štíhlice, v těsném sousedství Vyžlovky. Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách: PO-9-12, ST-17-19 od 7.12.2020. Aktualizace: Na úřední desce byl zveřejněn dopis starosty rektorovi ČZU. OÚ Vyžlovka

3. prosince 2020|Obecní úřad|

Oznámení

S ohledem na nepříznivou situaci vývoje epidemie a v zájmu zachování důležitých funkcí obecního úřadu se od pondělka 02.11. do odvolaní omezuje obecní úřad pouze na telefonickou a elektronickou komunikaci s občany. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví OÚ Vyžlovka.

31. října 2020|Obecní úřad|

Pomoc občanům v době Covid 19

Vážení občané, v souvislosti s vývojem epidemie Covid 19 nabízí obecní úřad pomoc pro starší občany, kteří si nemohou sami obstarat nákup potravin, léků, či potřebují jinou formu pomoci. V případě nutnosti se obracejte na telefonní čísla: Starosta: 607 009 603 Místostarosta: 731 471 385, 724 055 127 Účetní a úředník: 724 062 059 Lze psát i na [...]

21. října 2020|Obecní úřad|

Upozornění – veřejné pohřebiště

Obec Vyžlovka uzavřela Smlouvu o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka s Pohřební službou Jan Žížala. Dle zákona o pohřebnictví nelze provádět výkopové, či jiné práce na hřbitově bez odborného dohledu a bez souhlasu provozovatele (obec Vyžlovka). Smlouva je k nahlédnutí pod tímto odkazem. Děkujeme Obecní úřad Vyžlovka E. Pačesová

28. srpna 2020|Obecní úřad|

Informace o možnosti připojování na obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Vyžlovka – Březinky

Vážení občané, na základě vydaného kolaudačního souhlasu na novou obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Březinky, je již možné realizovat připojování nemovitostí na tuto kanalizaci za splnění následujících předpokladů: Připojení lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného stavebním úřadem v Kostelci nad Černými lesy. Územní souhlas pro přípojky, jejichž projednání organizoval OÚ Vyžlovka, je uložen [...]

24. června 2020|Obecní úřad|

Upozornění na fakturaci vodného a stočného

Nový provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Vyžlovka firma ENERGIE AG Kolín a.s. v těchto dnech rozesílá faktury za odběr vody a za stočné. Cena za 1 m3 vody je 46,59 Kč. Stočné je i nadále hrazeno podle počtu osob. Pro 1 obyvatele, který trvale a celoročně užívá nemovitost je cena: 1341,- Kč. Pro 1 [...]

10. června 2020|Obecní úřad|

Opatření obecné povahy o omezeni používání pitné vody

Od 01.05.2020 do 31.07.2020 se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vyžlovka (katastrální území Vyžlovka) spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů, v údržbě (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně apod. Plné znění vyhlášky a odůvodnění rozhodnutí najdete v dokumentu pod tímto odkazem. [...]

11. května 2020|Obecní úřad|