Obecní úřad

Změna úředních hodin

Vážení občané, z důvodu karantény COVID 19 se RUŠÍ úřední hodiny tuto středu 19.1.2022. Náhradní úřední hodiny jsou stanoveny na čtvrtek 27.1. 9 - 12h a 14 - 18h. Běžné úřední hodiny v pondělí dopoledne 24.1. jsou zatím platné. V případě potřeby budou ještě stanoveny další mimořádné úřední hodiny. Děkujeme za pochopení OÚ Vyžlovka

18. ledna 2022|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2021 – ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ

ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ VE VYŽLOVCE OD ROKU 2022 – STRUČNÉ SHRNUTÍ Na základě zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a novely zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. se od 1. 1. 2022 zavádí nový Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci – poplatek za množství skutečně vyprodukovaného odpadu na základě [...]

21. prosince 2021|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO 21.12.2021 – Formulář k ohlášení poplatníků odpadů – občané XI.2021

Formulář k ohlášení poplatníků odpadů je k dispozici pod tímto odkazem.   Vyplněním a zasláním formuláře plátce uděluje souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem přihlášení plátce k Poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. Vyplněný a podepsaný formulář můžete do 31. 1. 2022 předat na OÚ tímto způsobem: Osobně Zaslat poštou na adresu OÚ Naskenovaný [...]

21. prosince 2021|Obecní úřad|

AKTUALIZOVÁNO – ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ VE VYŽLOVCE OD ROKU 2022 – PODROBNÁ INFORMACE

Vážení občané. Od roku 2022 vstoupí v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Tyto úpravy přinesly řadu zásadních změn, které obcím striktně předepisují, jakým způsobem lze občanům účtovat poplatky za svoz a likvidaci odpadů vč. maximálních částek. To bude ukotveno také v závazné vyhlášce obce a [...]

8. prosince 2021|Obecní úřad|

JAK BUDE PROBÍHAT VÁŽENÍ ODPADŮ OD ROKU 2022?

V souvislosti s přechodem na nový systém svozu odpadů a účtování poplatků dle hmotnosti se mnozí občané ptají, jak je zaručena přesnost vážení a kde si bude občan moci průběžně kontrolovat hmotnost odvezeného odpadu. Připomínám, že vážen a účtován bude pouze směsný odpad. Interval vývozu bude 14 dnů. Systém vážení probíhá ve Vyžlovce zkušebně již delší dobu, [...]

8. prosince 2021|Obecní úřad|

ZAPOJENÍ PODNIKATELŮ DO OBECNÍHO ODPADOVÉHO SYSTÉMU OD ROKU 2022

Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou do obecního odpadového systému zapojit na základě písemné smlouvy. Tyto osoby mohou do systému odkládat pouze směsný komunální odpad, plasty, sklo, papír a elektro odpad nepocházející z výroby. Dále bioodpad vzniklý při běžné údržbě zeleně příslušející k nemovitosti podnikající osoby v katastrálním území obce. Výše úhrady za zapojení do [...]

8. prosince 2021|Obecní úřad|

Integrace dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 01.08.2021

Podrobné informace k blížící se integraci dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 01.08.2021. Najdete ve speciálním vydání Informačního zpravodaje PID se všemi podrobnostmi (Odkaz). Případně na tomto odkazu (https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-kolinsku-a-kutnohorsku-i/) najdete ještě podrobnější informace včetně jízdních řádů, schématu celé oblasti i dalších podkladů.  

23. července 2021|Obecní úřad|

Informace občanům

Dne 26.07.- 30.07. se v obci Vyžlovka bude provádět zápis elektroměrů. V sobotu 24.07.v chatové oblasti Březinky. Týká se všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny. Prosíme občany, aby umožnili přístup k elektroměru.

13. července 2021|Obecní úřad|

Výzva občanům – DODRŽUJME NEDĚLNÍ KLID

Výzva občanům DODRŽUJME NEDĚLNÍ KLID Vážení občané, již po léta je v naší obci nepsaným pravidlem, že v neděli neobtěžujeme své okolí hlučnými činnostmi. Ano, chápeme, že kdy jindy, než o víkendu má člověk tyto práce udělat? Zejména chataři, kteří jezdí na víkend. Ano, chápeme, že zrovna v neděli je dobré počasí na posekání a [...]

2. června 2021|Obecní úřad|