Obecní úřad

Setkání občanů se zastupiteli obce

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na jarní SETKÁNÍ OBČANŮ SE ZASTUPITELI OBCE které proběhne v pátek 19.4.2024 od 19 hod. v jídelně ZŠ Vyžlovka (přístup zahradou) Na programu bude shrnutí dosavadní činnosti zastupitelstva a informace o novinkách a připravovaných projektech. A zejména diskuze s občany. Srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.

2024-03-14T15:52:07+01:0014. března 2024|Obecní úřad|

Velkoobjemový kontejner

Vážení občané, velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu (matrace, koberce apod.), bude umístěn za fotbalovým hřištěm v místě, kde se nachází také kontejner na bioodpad (vjezd z ulice Na Staré cestě). dne 20.4. od 10:00 do 12:00 hodin. Nelze zde odložit stavební odpad, suť, pneumatiky a nebezpečný odpad (azbest, eternit apod.) Obecní úřad Vyžlovka

2024-03-14T15:49:02+01:0014. března 2024|Obecní úřad|

Zákaz starých kotlů

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. 9. 2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech. Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už budete muset zaplatit vše ze svého. Dle [...]

2024-03-06T18:29:57+01:006. března 2024|Obecní úřad|

Informace o dani z nemovitostí

Fakta k dani z nemovitostí Do kdy se podává daňové přiznání: Obvykle do 31. ledna, platí to i v roce 2024. Jak daňové přiznání podat a kde najít formulář: Nejjednodušší je podání přes portál Moje daně, kde s vyplněním radí elektronický průvodce a po přihlášení je řada údajů předvyplněných. Kdy se platí: Daň se platí ve dvou [...]

2024-01-18T15:44:09+01:0018. ledna 2024|Obecní úřad|

Pracovní nabídka – samostatný pracovník údržby obce

Pracovní nabídka Samostatný pracovník údržby obce Co v této práci budete zejména dělat: Údržbu veřejné zeleně (práce se sekačkami, křovinořezem, plotostřihem, motorovou pilou a další komunální technikou) Údržbu komunikací - čištění kanalizačních vpustí, drobné opravy chodníků, zimní údržba apod. Údržbu majetku obce – drobné údržbové práce obecních budov, drobné zednické, zemní a výkopové práce, natěračské [...]

2023-12-29T12:06:40+01:0029. prosince 2023|Obecní úřad|

INFORMACE O ZAVEDENÍ NOVÉHO SYSTÉMU SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI VYŽLOVKA FORMOU DOOR-TO-DOOR

Vážení občané, stejně, jako všechny obce, je i Vyžlovka nucena reagovat na silně restriktivní legislativu, která předepisuje tvrdé podmínky pro nakládání s odpady, zejména jejich recyklace. Nedodržení stanovených limitů znamená nejen každoroční sankce ve formě zvyšujících se poplatků za odpad uložený na skládkách, ale také hrozí sankcemi za nedodržení tvrdě nastavených recyklačních koeficientů. Můžeme si o této legislativě [...]

2023-10-10T08:50:45+02:0010. října 2023|Obecní úřad|

VÝZVA K ÚDRŽBĚ ZELENĚ PŘESAHUJÍCÍ Z POZEMKŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ

VÝZVA K ÚDRŽBĚ ZELENĚ PŘESAHUJÍCÍ Z POZEMKŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ Žádáme vlastníky zeleně o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel (zejména popelářů), obsluze obce a pohybu chodců. Nad ulicemi musí být [...]

2023-05-31T16:59:09+02:0031. května 2023|Obecní úřad|

Publicita – Projekt: Učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka

  Název projektu: Učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016227 Operační program: Integrovaný regionální operační program   Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021 Cílem projektu je vybudování infrastruktury Základní školy Vyžlovka pro výuku předmětů v návaznosti [...]

2023-09-20T17:12:05+02:0026. května 2023|Obecní úřad|
Go to Top