Obecní úřad

Fungování obecního úřadu v době dovolených

Fungování obecního úřadu v době dovolených Úřední hodiny 08.07.2020 jsou zrušeny. V případě nutnosti volejte: 724055127, 724062059. V týdnu od 13.07. do 17.07.2020 nebude fungovat Evidence obyvatel, CzechPoint a ověřování. Poplatky lze hradit pouze platební kartou.   Děkujeme za pochopení.   OÚ Vyžlovka

1. července 2020|Obecní úřad|

Informace o možnosti připojování na obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Vyžlovka – Březinky

Vážení občané, na základě vydaného kolaudačního souhlasu na novou obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Březinky, je již možné realizovat připojování nemovitostí na tuto kanalizaci za splnění následujících předpokladů: Připojení lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného stavebním úřadem v Kostelci nad Černými lesy. Územní souhlas pro přípojky, jejichž projednání organizoval OÚ Vyžlovka, je uložen [...]

24. června 2020|Obecní úřad|

Upozornění na fakturaci vodného a stočného

Nový provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Vyžlovka firma ENERGIE AG Kolín a.s. v těchto dnech rozesílá faktury za odběr vody a za stočné. Cena za 1 m3 vody je 46,59 Kč. Stočné je i nadále hrazeno podle počtu osob. Pro 1 obyvatele, který trvale a celoročně užívá nemovitost je cena: 1341,- Kč. Pro 1 [...]

10. června 2020|Obecní úřad|

Opatření obecné povahy o omezeni používání pitné vody

Od 01.05.2020 do 31.07.2020 se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vyžlovka (katastrální území Vyžlovka) spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů, v údržbě (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně apod. Plné znění vyhlášky a odůvodnění rozhodnutí najdete v dokumentu pod tímto odkazem. [...]

11. května 2020|Obecní úřad|

Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka

Projekt Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka je spolufinancován Evropskou unií. Stručný popis projektu: Projekt řeší výstavbu nových chodníků v ulici Pražská v obci Vyžlovka podél komunikace I/2 včetně veřejného osvětlení. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy. Výsledky projektu: Výstupem projektu bude bezbariérový chodník, nové veřejné osvětlení, 1 přechod pro chodce, 1 místo [...]

20. dubna 2020|Obecní úřad|

Doporučené chování v době nouzového stavu

Vážení občané, vzhledem k tomu, že kolem současné situace v médiích koluje řada protichůdných informací, nabádáme k zachování "selského rozumu" a klidné mysli. Je třeba zachovávat především doporučená opatření: 1) Vycházet mezi jiné lidi pouze v nezbytných případech (nákup, lékař, do práce /kdo opravdu musí/) a důsledně používat roušku, vhodné jsou rukavice. 2) Důkladně a [...]

22. března 2020|Obecní úřad|

Upozornění na kolaudaci kanalizace

Plánované kolaudační řízení kanalizace v Březinkách bylo ze strany vodoprávního úřadu v Říčanech odloženo z důvodu jejich karantény. Další jednání o kolaudaci je přislíbeno za dva týdny. Budeme dále informovat.

19. března 2020|Obecní úřad|