Obecní úřad

Strom splněných přání

Vloni jsme splnili klientům Domova seniorů v Olešce přání a obdarovali je drobnými dárky. Po Vánocích jsme je spolu s žáky naší základní školy navštívili. V dnešní nelehké „covidové“ době jsem oslovila paní ředitelku a našly jsme společně cestu, jak tuto akci uspořádat i letos. Pro ty, kdož chtějí potěšit drobným dárkem, máme několik rad, za jakých podmínek [...]

25. listopadu 2020|Obecní úřad|

Sbírka

Sbírka pro Diakonii Broumov se koná 28.11.2020 od 9 do 10 hodin na dvoře budovy č.p.1 Na Návsi. Diakonie Broumov, sociální družstvo Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie Seznam věcí, které můžete dát do sbírek PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH Nádobí do krabic knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek   Veškeré letní [...]

18. listopadu 2020|Obecní úřad|

Velkoobjemový kontejner

Vážení občané, velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, který neřeší svozový kalendář (matrace, koberce, apod.), bude netradičně umístěn v ulici Skalská pod vodojemem. Dne 28.11. 2020 od 9.00 do 12. 00 hodin. Nelze stavební odpad, suť, pneumatiky, umyvadla, vany, plastová okna, plastové dveře, azbest, eternit apod.   Obecní úřad Vyžlovka

12. listopadu 2020|Obecní úřad|

Sbírka potravin

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními [...]

12. listopadu 2020|Obecní úřad|

Oznámení

S ohledem na nepříznivou situaci vývoje epidemie a v zájmu zachování důležitých funkcí obecního úřadu se od pondělka 02.11. do odvolaní omezuje obecní úřad pouze na telefonickou a elektronickou komunikaci s občany. Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví OÚ Vyžlovka.

31. října 2020|Obecní úřad|

Pomoc občanům v době Covid 19

Vážení občané, v souvislosti s vývojem epidemie Covid 19 nabízí obecní úřad pomoc pro starší občany, kteří si nemohou sami obstarat nákup potravin, léků, či potřebují jinou formu pomoci. V případě nutnosti se obracejte na telefonní čísla: Starosta: 607 009 603 Místostarosta: 731 471 385, 724 055 127 Účetní a úředník: 724 062 059 Lze psát i na [...]

21. října 2020|Obecní úřad|

Upozornění – veřejné pohřebiště

Obec Vyžlovka uzavřela Smlouvu o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka s Pohřební službou Jan Žížala. Dle zákona o pohřebnictví nelze provádět výkopové, či jiné práce na hřbitově bez odborného dohledu a bez souhlasu provozovatele (obec Vyžlovka). Smlouva je k nahlédnutí pod tímto odkazem. Děkujeme Obecní úřad Vyžlovka E. Pačesová

28. srpna 2020|Obecní úřad|

Informace o možnosti připojování na obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Vyžlovka – Březinky

Vážení občané, na základě vydaného kolaudačního souhlasu na novou obecní splaškovou kanalizaci v obecní části Březinky, je již možné realizovat připojování nemovitostí na tuto kanalizaci za splnění následujících předpokladů: Připojení lze realizovat na základě územního souhlasu vydaného stavebním úřadem v Kostelci nad Černými lesy. Územní souhlas pro přípojky, jejichž projednání organizoval OÚ Vyžlovka, je uložen [...]

24. června 2020|Obecní úřad|

Upozornění na fakturaci vodného a stočného

Nový provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Vyžlovka firma ENERGIE AG Kolín a.s. v těchto dnech rozesílá faktury za odběr vody a za stočné. Cena za 1 m3 vody je 46,59 Kč. Stočné je i nadále hrazeno podle počtu osob. Pro 1 obyvatele, který trvale a celoročně užívá nemovitost je cena: 1341,- Kč. Pro 1 [...]

10. června 2020|Obecní úřad|