Podrobnosti úřední desky

| 0 - Nouzový stav | 00 - Kamenolom01 - Nakládání s majetkem obce | 02 - Účetní dokumenty | 03 - OZV obce | 04 - Veřejné a dražební vyhlášky | 05 - Územní plán | 06 - Doprava a infrastruktura | 07 - Zápisy ze zasedání ZO | 08 - Materiály k jednání ZO a program | 09 - Veřejné zakázky | 10 - Školství | 11 - Poplatky | 12 - Odpady | 13 - Životní prostředí | 14 - Sociální služby | 15 - Kultura, sport, volný čas | 16 - Drůbežárna | 17 - Volby | 18 - Veřejná správa - důležité odkazy | 19 - Zpravodaje | 20 - Služby | 21 - různá oznámení

Kategorie 0 - Nouzový stav

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
15. 1. 2021Očkování seniorů 80+ proti COVID -19.stáhnout
28. 12. 2020Změny od 27.12.2020.stáhnout
28. 12. 2020Sbírka zákonů-usnesení vlády.stáhnout
15. 12. 2020Co se změní od 18.12.2020?stáhnout
15. 12. 2020Usnesení vlády ze dne 14.12.2020.stáhnout
2. 11. 2020Omezení služeb obecního úřadu v souvislosti s epidemiologickou situací.stáhnout
22. 10. 2020Usnesení vlády z 21.10.2020.stáhnout
22. 10. 2020Uzavření knihoven.stáhnout
20. 10. 2020Pomoc pro starší občany v době vývoje epidemie Covid 19.stáhnout
20. 10. 2020Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.stáhnout
20. 10. 2020Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.stáhnout
20. 10. 2020Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.stáhnout
20. 10. 2020Doporučení pro pacienty-zajištění léků.stáhnout
13. 10. 2020Sbírka zákonů-krizové opatření.stáhnout
9. 10. 2020Nařízení KHS č.8/2020.stáhnout
23. 9. 2020Nařízení KHS č.6 /2020.stáhnout
22. 9. 2020Nařízení KHS č.5/2020.stáhnout
13. 9. 2020Nařízení KHS č.4/2020.stáhnout
4. 5. 2020Oznámení o možnosti vyzvednutí dezinfekce na OÚ.stáhnout
4. 5. 2020Podmínky a návod k používání přípravku AntiCovid .stáhnout
15. 4. 2020Informace o obnově úředních hodin.stáhnout
2. 4. 2020Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.stáhnout
2. 4. 2020Výdej jednorázových roušek pro občany Vyžlovky.stáhnout
31. 3. 2020Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.stáhnout
31. 3. 2020Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.stáhnout
31. 3. 2020Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.stáhnout
26. 3. 2020Oznámení firmy ENERGIE AG Kolín.stáhnout
25. 3. 2020Dočasné zrušení úředních hodin.stáhnout
24. 3. 2020Zacházení s odpady v souvislosti s onemocněním COVID-19. stáhnout
22. 3. 2020Doporučené chování v době nouzového stavu.stáhnout
18. 3. 2020Uzavření kompostárny Struhařov pro veřejnost.stáhnout
17. 3. 2020Opatření vlády a informace o ordinaci MUDr. Řehákové.stáhnout
12. 3. 2020Informace pro občany o koronaviru.stáhnout
10. 3. 2020Uzavření škol.stáhnout

Kategorie 00 - Kamenolom

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Odpověď rektora ČZU starostovi Ing. J. Pelikánovi Ph.D.stáhnout
11. 12. 2020Odpověď rektora ČZU na dopis starostů.stáhnout
9. 12. 2020Dopis starostů orgánům ČZU.stáhnout
3. 12. 2020Kamenolom-dopis rektorovi ČZU.stáhnout
26. 11. 2020Záměr těžby kamene v katastrálním území Štíhlic- vývoj situace říjen-listopad 2020.stáhnout

Kategorie 01 - Nakládání s majetkem obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
24. 5. 2018Ceník -věcná břemena.stáhnout

Kategorie 02 - Účetní dokumenty

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
10. 1. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet obce Vyžlovka na r.2021.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na r.2021-23.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet na r.2021 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na r.2022-2024.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 1.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 2.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 3.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 4.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 5.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 6.část.stáhnout
29. 5. 2020Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2019 7.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 1.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 2.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 3.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 4.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 5.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 6.část.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 1.část.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 2.část.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 3.část.stáhnout
24. 5. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu Záv. účet za r.2017.stáhnout
2. 8. 2017Monitor odkaz na výkazystáhnout
22. 2. 2017Oznámení o vyvěšení účetních dokumentů.stáhnout
22. 2. 2017Účetní dokumenty.stáhnout
19. 1. 2017Rozpočet po schválení r. 2017+ střednědobý výhled 2017-19.stáhnout
19. 1. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozpočet 2017 a středněd. výhled..stáhnout
28. 12. 2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
12. 5. 2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
26. 10. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
14. 9. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. stáhnout
20. 4. 2015Rozpočet obce Vyžlovka na rok 2015.stáhnout
23. 2. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
15. 1. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout

Kategorie 03 - OZV obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
27. 8. 2020 Smlouva o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka a ceník prací.stáhnout
12. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
17. 12. 2019Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o poplatku za komunální odpad.stáhnout
17. 12. 2019Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku z pobytu.stáhnout
17. 12. 2019Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku ze psů.stáhnout
1. 10. 2019Hřbitovní řád-upozornění pro občany.stáhnout
6. 9. 2019Obecně závazná vyhláška č.3/2019 ,kterou se zrušuje OZV č.1/2017.stáhnout
19. 6. 2019Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o nočním klidu.stáhnout
14. 6. 2019Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka. Ruší OZV č.1/2018.stáhnout
20. 4. 2017Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.stáhnout
15. 11. 2016Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o regulaci provozování hazardních her.stáhnout
30. 9. 2015Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o zákazu konzumace alkoholu. stáhnout
24. 9. 2015Obecně závazná vyhláška č.4/2015 , kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o závazných částech ÚP sídelního útvaru Vyžlovka.stáhnout
8. 2. 2012Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se ruší OZV č.1/2011.stáhnout
17. 4. 2011Obecně závazná vyhláška 1/2010 rušící vyhlášku 1/2008 o poplatku za zhodnocení pozemku s možností přip. vodovodu a kanalizacestáhnout
4. 1. 2011Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - o prodloužení vyhlášky o závazných částech územního plánustáhnout
12. 7. 2006Obecně závazná vyhláška č.8/2006 - o závazné části územního plánustáhnout
20. 5. 1996Vyhláška č.1/1996 o dani z nemovitosti platná v územním obvodu obce Vyžlovka.stáhnout
20. 5. 1996Vyhláška č.3/1996 o cenách hřbitovních poplatků platná pro hřbitov ve Vyžlovce.stáhnout

Kategorie 04 - Veřejné a dražební vyhlášky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 7. 20201. 1. 2023Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
3. 4. 202031. 12. 2022Veřejná vyhláška-OOP.stáhnout
18. 3. 2020Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
9. 12. 201931. 12. 2022Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
4. 4. 201931. 12. 2022Veřejná vyhláška MZE ČR.stáhnout
22. 2. 2017Seznam- neznámí vlastníci.stáhnout
15. 9. 2016Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
26. 7. 2016Revize kotlů- informace Ministerstva životního prostředí.stáhnout
17. 6. 2016Oznámení Finančního úřadu pro Středočeský kraj o elektronické evidenci tržeb.stáhnout
8. 6. 2016MŽP- Oznámení o vydání opatření- zlepšování kvality ovzduší.stáhnout
17. 12. 2015Agenda neznámých vlastníků.stáhnout

Kategorie 05 - Územní plán

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
15. 12. 2020Výrok ÚP.stáhnout
15. 12. 2020Odůvodnění ÚP.stáhnout
15. 12. 2020Výkres základního členění území.stáhnout
15. 12. 2020Hlavní výkres.stáhnout
15. 12. 2020Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření.stáhnout
15. 12. 2020Koordinační výkres.stáhnout
15. 12. 2020Výkres širších vztahů.stáhnout
15. 12. 2020Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.stáhnout
15. 12. 2020Výkres dopravní a technické infrastruktury.stáhnout

Kategorie 06 - Doprava a infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 9. 2020Oznámení o změně kontaktů na firmu EnergieAG Kolín.stáhnout
24. 6. 2020Pokyny k připojování na obecní splaškovou kanalizaci.stáhnout
20. 4. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská- publicita. .stáhnout
13. 12. 2019Oznámení o dočasném přerušení napojování nových vodovodních přípojek.stáhnout
18. 9. 2019Kontakty pro hlášení poruch a oznámení o změně názvu firmy Vodos Kolín.stáhnout
28. 4. 2016Zápis ze setkání v Březinkách.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- vyjádření ČZU ŠLP k plánované intenzifikaci obecní ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV-zápis č. 16 ze dne 27.7.2015- zpráva o nesouhlasném stanovisku ČZU s plánem obce na intenzifikaci ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty pro ČZU se žádostí o změnu stanoviska.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 18 ze dne 26.8.2015 bod č. 9 zpráva starosty o žádosti o změnu stanoviska ČZU.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ĆOV- odpověď rektora na dopis starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- návrhy obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV Vyžlovka.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty - pozvání na schůzku a projednání navrhovaných řešení na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ĆOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 22 ze dne 21.10.2015 bod č. 7 zpráva starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 23 ze dne 4.11.2015 bod č. 4 zpráva starosty o schůzce mezi obcí a ČZU za účasti firmy VIS Hradec Králové spol. s.r.o. stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty se žádostí o analýzu navrhovaných řešení obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV.stáhnout
18. 3. 2015Nový dokument-řešení dopravní situace na hlavní silnici z hlediska bezpečného přechodu chodců.stáhnout
16. 5. 2013Slavnostní otevření křižovatky na hlavní silnici-pozvání.stáhnout
4. 6. 2012Nový dokument - situace při řešení dopravy na křižovatce Pražská x Jevanská.stáhnout
15. 12. 2011Dopravní situace na křižovatce Pražská-Jevanská-nový dokument.stáhnout
5. 12. 2011Dokumenty týkající se řešení dopravní situace na křižovatce Pražská/Jevanská.stáhnout

Kategorie 07 - Zápisy ze zasedání ZO

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
11. 12. 2019Zápis č. 21 dne 11.12.2019stáhnout
27. 11. 2019Zápis č. 20 dne 27.11.2019stáhnout
18. 11. 2019Zápis ze setkání s občany 8.11.2019stáhnout
13. 11. 2019Zápis č.19 dne 13.11.2019stáhnout
30. 10. 2019Zápis č. 18 dne 30.10.2019stáhnout
16. 10. 2019Zápis č. 17 dne 16.10.2019stáhnout
2. 10. 2019Zápis č 16 dne 2.10.2019stáhnout
18. 9. 2019Zápis č. 15 dne 18.9.2019stáhnout
4. 9. 2019Zápis č.14 dne 4.9.2019stáhnout
31. 7. 2019Zápis č. 13 dne 31.7.2019stáhnout
26. 6. 2019Zápis č.12 dne 26.6.2019stáhnout
20. 6. 2019Zápis č.11 dne 12.6.2019stáhnout
9. 6. 2019Zápis č.10 dne 29.5.2019stáhnout
20. 5. 2019Zápis č.9 dne 15.5.2019stáhnout
24. 4. 2019Zápis č.8 dne 17.4.2019stáhnout
20. 4. 2019Zápis č.7 den 11.4.2018stáhnout
30. 3. 2019Zápis č.6 dne 20.3.2019stáhnout
16. 3. 2019Zápis č.5 dne 6.3.2019stáhnout
2. 3. 2019Zápis č.4 dne 20.2.2019stáhnout
16. 2. 2019Zápis č.3 dne 6.2.2019stáhnout
3. 2. 2019Zápis č.2 dne 23.1.2019stáhnout
19. 1. 2019Zápis č.1 dne 9.1.2019stáhnout
22. 12. 2018Zápis č.20 dne 12.12.2018stáhnout
8. 12. 2018Zápis č.19 dne 28.11.2018stáhnout
24. 11. 2018Zápis č.18 dne 14.11.2018stáhnout
17. 11. 2018Zápis č.17 dne 7.11.2018stáhnout
9. 11. 2018Ustavující zasedání dne 30.10.2018stáhnout
22. 9. 2018Zápis č.15 dne 12.9.2018stáhnout
8. 9. 2018Zápis č.14 dne 29.8.2018stáhnout
18. 8. 2018Zápis č.13 dne 8.8.2018 stáhnout
30. 6. 2018Zápis č.12 dne 20.6.2018 stáhnout
16. 6. 2018Zápis č.11 dne 6.6.2018stáhnout
10. 6. 2018Zápis ze setkání s občany 1.6.2018stáhnout
3. 6. 2018Zápis č.10 dne 23.5.2018stáhnout
20. 5. 2018Zápis č.9 dne 9.5.2018stáhnout
6. 5. 2018Zápis č.8 dne 25.4.2018stáhnout
20. 4. 2018Zápis č.7 dne 11.4.2018stáhnout
6. 4. 2018Zápis č.6 dne 28.3.2018stáhnout
23. 3. 2018zápis č.5 dne 14.3.2018stáhnout
9. 3. 2018Zápis č.4 dne 28.2.2018stáhnout
23. 2. 2018Zápis č.3 dne 14.2.2018stáhnout
9. 2. 2018Zápis č.2 dne 31.1.2018stáhnout
28. 1. 2018Zápis č.1 dne 17.1.2018stáhnout
1. 1. 2018Zápis č. 24 dne 20.12.2017stáhnout
16. 12. 2017Zápis č. 23 dne 6.12.2017stáhnout
1. 12. 2017Zápis č. 22 dne 22.11.2017stáhnout
1. 11. 2017Zápis č. 21 dne 27.9.2017stáhnout
29. 10. 2017Zápis č. 20 dne 25.10.2017stáhnout
15. 10. 2017Zápis č. 19 dne 11.10.2017stáhnout
14. 10. 2017Zápis č. 18 dne 27. 9. 2017stáhnout
23. 9. 2017Zápis č.17 dne 13.9.2017stáhnout
10. 9. 2017Zápis č.16 dne 31.8.2017stáhnout
26. 8. 2017Zápis č. 15 dne 16.8.2017stáhnout
20. 7. 2017Zápis č.13 dne 7.6.2017stáhnout
17. 7. 2017Zápis č.12 dne 24.5.2017stáhnout
16. 7. 2017Zápis č.11 dne 10.5.2017stáhnout
3. 5. 2017Zápis č.10 dne 26.4.2017stáhnout
25. 4. 2017Zápis č.9 dne 20.4.2017stáhnout
18. 4. 2017Zápis č.8 dne 12.4.2017stáhnout
5. 4. 2017Zápis č.7 dne 29.3.2017stáhnout
21. 3. 2017Zápis č.6 den 15.3.2017stáhnout
8. 3. 2017Zápis č.5 dne 1.3.2017stáhnout
28. 2. 2017Zápis č4. den 22.2.2017stáhnout
15. 2. 2017Zápis č.3 dne 8.2.2017stáhnout
24. 1. 2017Zápis č2 dne 18.1.2017stáhnout
11. 1. 2017Zápis č1 dne 4.1.2017stáhnout
28. 12. 2016Zápis č21 dne 21.12.2016stáhnout
13. 12. 2016Zápis č20 dne 7.12.2016stáhnout
25. 11. 2016Zápis č19 dne 23.11.2016stáhnout
21. 11. 2016Zápis č. 15 dne 14.9.2016stáhnout
17. 11. 2016Zápis č16 dne 12.10.2016stáhnout
17. 11. 2016Zápis č17 dne 26.10.2016stáhnout
10. 11. 2016Zápis č18 dne 9.11.2016stáhnout
21. 9. 2016Zápis č. 13 ze dne 20.7.2016stáhnout
21. 9. 2016Zápis č. 14 ze dne 31.8.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č.8 dne 27.4.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č.9 dne 11.5.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č12 dne 22.6.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 5 dne 16.3.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 6 dne 30.3.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 7 dne 13.4.2016stáhnout
30. 3. 2016Zápis č. 3 dne 10.2.2016stáhnout
30. 3. 2016Zápis č. 4 dne 24.2.2016stáhnout
3. 2. 2016Zápis č. 26 dne 16.12.2015stáhnout
3. 2. 2016Zápis č. 1 dne 6.1.2016stáhnout
23. 12. 2015Zápis č.24 dne 18.11.2015stáhnout
23. 12. 2015Zápis ze setkání s občany 20.11.2015stáhnout
23. 12. 2015Zápis č.25 dne 2.12.2015stáhnout
16. 12. 2015Zápis č.23 dne 4.11. 2015stáhnout
18. 11. 2015Zápis č. 20 dne 23.9.2015stáhnout
18. 11. 2015Zápis č. 19 dne 9.9.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 15 dne 8.7.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 16 dne 27.7.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 17 dne 5.8.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 18 dne 26.8.2015stáhnout
8. 8. 2015Zápis č.14 dne 24.6.2015stáhnout
4. 7. 2015Zápis č.13 dne 10.6.2015stáhnout
18. 6. 2015zápis č. 12 dne 27.5.2015stáhnout
1. 6. 2015Zápis č.11 dne 13.5.2015stáhnout
14. 5. 2015Zápis č. 10 dne 29.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis č.8 dne 15.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis č.9 dne 24.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis ze setkání s občany dne 24.4.2015stáhnout
20. 4. 2015Zápis č.7 dne 1.4.2015stáhnout
19. 4. 2015zápis č. 6 dne 18.3.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.3 dne 4.2.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.4 dne 18.2.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.5 dne 4.3.2015stáhnout
11. 2. 2015Zápis č.1 dne 7.1.2015stáhnout
11. 2. 2015Zápis č.2 dne 21.1.2015stáhnout
23. 12. 2014Zápis č.19 dne 17.12.2014stáhnout
3. 12. 2014Zápis č.18 ze dne 3.12.2014stáhnout
19. 11. 2014Zápis č.17 ze dne 19.11.2014stáhnout
6. 11. 2014Zápis z ustav. zasedání ZO 6.11.2014stáhnout

Kategorie 08 - Materiály k jednání ZO a program

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 09 - Veřejné zakázky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
17. 2. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - SOD podepsánostáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Výzvastáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Krycí list nabídkystáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Čestné prohlášení základní kvalifikacestáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Seznam obdobných realizovaných projektůstáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Návrh Smlouvy o dílostáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Položkový rozpočetstáhnout
16. 1. 2020Výstavba chodníků v ulici Pražská - Projektová dokumentacestáhnout
1. 1. 2017Metodika zadávání veřejných zakázekstáhnout

Kategorie 10 - Školství

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
11. 12. 2020Nabídka volné kapacity nově otevírané školičky Motýlek v Říčanech.stáhnout
23. 2. 2017Nová vesnická škola na Vyžlovce.stáhnout
26. 10. 2016Dopis starosty na MŠMT k situaci v základním školství a odpověď MŠMT.stáhnout
27. 5. 2016Článek o škole na Vyžlovce v Kolínském deníku. stáhnout
29. 4. 2016Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
27. 4. 2016Nový dokument- odpověď MŠMT na žádost o poskytnutí dotace na Vybudování výukových kapacit ZŠ Vyžlovka.stáhnout
3. 2. 2016Zápis do 1. třídy.stáhnout
21. 1. 2016ZŠ Vyžlovka- informační schůzka.stáhnout
9. 1. 2016Zápis do 1. tříd a sdělení starosty.stáhnout
25. 11. 2015Článek v Jevanském zpravodaji o základní škole na Vyžlovce, jehož autory jsou J. Pelikánová a S. Hrnčíř.stáhnout
21. 10. 2015První tisková zpráva o "škole na Vyžlovce".stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce- Žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob.stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce-Žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce- Vzdělávací koncepce. stáhnout
12. 10. 2015Zastupitelstvo obce Vyžlovka na svém zasedání dne 23.9.2015 schválilo podepsání Memoranda na podporu žádosti o přidělení dotací na dostavbu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy. stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Výpis ze zápisu z jednání o školství.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy - 1. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci. n. Č.lesy - 2. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. č. lesy - 3. část.stáhnout
9. 4. 2015Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout

Kategorie 11 - Poplatky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Ceny vodného a stočného v r.2021.stáhnout
29. 12. 202031. 12. 2021Výpočet cen pro vodné a stočné.stáhnout
18. 12. 2020Výzva občanům, kteří se napojili na kanalizaci a nemají uzavřenou smlouvu s provozovatelem.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2021Ceny za svoz komunálního odpadu a bioodpadu pro r.2021.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2021Pokyny pro platbu přes účet.stáhnout
10. 6. 2020Fakturace vodného a stočného-informace.stáhnout
10. 1. 2020Sdělení pro občany-úhrada stočného.stáhnout
10. 1. 2020Čestné prohlášení pro úhradu stočného-rekreační objekt.stáhnout
10. 1. 2020Podklad pro uzavření odběratelské smlouvy. stáhnout
29. 11. 2019Upozornění na platby stočného od r.2020.stáhnout

Kategorie 12 - Odpady

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
19. 11. 2019Oterírací doba sběrného místa Na Návsi č.p.1.stáhnout
26. 7. 2019Změna systému sběru pneumatik.stáhnout
26. 7. 2019Kam s pneumatikami-stanovisko SMS ČR.stáhnout
20. 5. 2019Likvidace tuků a olejů z domácnosti.stáhnout
10. 1. 2018Přehled sběrných míst 2020stáhnout
23. 6. 2016Odvoz starých elektrospotřebičů zdarmastáhnout
20. 2. 2012Recyklace elektroodpadu.stáhnout

Kategorie 13 - Životní prostředí

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
25. 11. 202031. 1. 2021Lovecké akce v lesích ČZU ŠLP.stáhnout
20. 3. 2019Kalamitní kůrovcové desatero.stáhnout
1. 11. 2018Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - VZORstáhnout

Kategorie 14 - Sociální služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
15. 12. 202031. 3. 2021Povzbuzení- nové vydání elektronického časopisu..stáhnout
17. 6. 2019SENIOR dům FELICITAstáhnout
14. 6. 2019Katalog sociálních a návazných služeb na Říčansku a v jeho blízkém okolístáhnout
3. 6. 2019Seniorské obálky- k vyzvednutí na OÚ.stáhnout
3. 6. 2019Seniorská obálka- informace o projektu a návod k vyplnění.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.stáhnout
28. 5. 2019Poradny.stáhnout
28. 5. 2019Odlehčovací služby.stáhnout
28. 5. 2019Hospic Dobrého pastýře Čerčany.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.stáhnout
28. 5. 2019Terénní služby, domácí zdravotní služby.stáhnout
28. 5. 2019Psychologické poradenství.stáhnout
28. 5. 2019Krizové linky-domácí násilí.stáhnout
28. 5. 2019Sociální služby pro rodinu s dětmi, pro děti a mládež. stáhnout
28. 5. 2019Sociální a návazné služby na Českobrodsku.stáhnout
28. 5. 2019Kontakty-úřad práce Říčany. Agendy příspěvků.stáhnout
28. 5. 2019Kontakt-město Kostelec n. Č. lesy-sociální odbor.stáhnout

Kategorie 15 - Kultura, sport, volný čas

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
22. 1. 202131. 12. 2021Poděkování z Domova Hačka v Olešce.stáhnout
20. 1. 202131. 1. 2021Hlášení o Tříkrálové koledě.stáhnout
4. 10. 2020Cvičení pilates na Vyžlovce.stáhnout
22. 9. 2020Jóga s Lenkou na Vyžlovce.stáhnout

Kategorie 16 - Drůbežárna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 1. 2016Zápis z místního šetření dne 8.1.2016.stáhnout
5. 11. 2015Opatření na drůbežárně.stáhnout
16. 7. 2015Vyjádření obce k dodatečnému povolení změny stavby- přístavba a st. úpravy budovy č.p.318.stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 1stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 2stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 3stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 4stáhnout

Kategorie 17 - Volby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 18 - Veřejná správa - důležité odkazy

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 12. 2020Sdělení FÚ -kontakty pro podávání daňových přiznání v současné době.stáhnout

Kategorie 19 - Zpravodaje

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
17. 12. 2020Vyžlovský zpravodaj 2020/01.stáhnout
3. 12. 2020Ceník a formáty inzerce.stáhnout
3. 1. 2019Vyžlovský zpravodaj 2018/02.stáhnout
13. 6. 2018Vyžlovský zpravodaj 2018/01.stáhnout
22. 12. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/02.stáhnout
12. 4. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/01.stáhnout
20. 12. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/02.stáhnout
29. 3. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/01.stáhnout
17. 12. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/02.stáhnout
10. 6. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/01.stáhnout
24. 9. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/04.stáhnout
17. 6. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/03.stáhnout
21. 5. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/02.stáhnout
13. 3. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/08.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/09.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/06.stáhnout
20. 12. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/05.stáhnout
26. 11. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/04.stáhnout
24. 9. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/03.stáhnout
28. 5. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/02.stáhnout
25. 3. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/01.stáhnout
22. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/05.stáhnout
18. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/04.stáhnout
17. 10. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/03.stáhnout
4. 6. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/02stáhnout
23. 3. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/01.stáhnout
5. 12. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/05 stáhnout
11. 10. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/04stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/02stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/01stáhnout

Kategorie 20 - Služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
5. 1. 20212. 2. 2021Provoz obecního úřadu v lednu 2021.stáhnout
3. 12. 2020Kontakt na Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jevany.stáhnout
27. 8. 2020Smlouva o zajištění prací na veřejném pohřebišti Vyžlovka a ceník prací.stáhnout
14. 3. 2017Nabídka služeb oprava obuvi.stáhnout
25. 11. 2016Rizikové kácení stromů.stáhnout
31. 5. 2016Zahradnické služby.stáhnout
29. 1. 2016Cetin- zdarma vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí.stáhnout
29. 1. 2016Prodejna pracovních oděvů na Pražské ulici ve Vyžlovce nabízí novou službu: vyzvedávání a podání balíků PPL.stáhnout
2. 9. 2015Kontejner na textil.stáhnout

Kategorie 21 - různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
Zobrazit archiv