Obecní úřad jako pracoviště Czech Point nabízí tyto služby občanům v úředních hodinách v budově Obecního úřadu ve Vyžlovce:

co potřebujete znát: IČ organizace

co potřebujete znát: IČ organizace

co potřebujete: osoba, které se výpis týká-platný doklad totožnosti s rodným číslem a rodným příjmením, OP vydaný po 1.1.2012 + rodný list nebo cestovní pas + rodný list, žádá-li zmocněnec, je nutná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele viz formulář a platný doklad totožnosti zmocněnce

co potřebujete: platný doklad totožnosti a řidičský průkaz

žádá-li zmocněnec, je nutná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele viz formulář a platný doklad totožnosti zmocněnce

co potřebujete znát: IČ organizace(vyhledání organizace), nebo osobní údaje(konkrétní osoba)

co potřebujte znát:

 1. list vlastnictví
 2. u seznamu nemovitostí je třeba znát katastrální území včetně:
  1. parc. čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu
  2. číslo popisné nebo evidenční jedná-li se o stavbu
 3. u seznamu jednotek-je třeba znát katastrální území, číslo popisné i přesné číslo bytu

snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice – je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu

 • žádost o zřízení datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů
 • přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
 • znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • opetovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • hlášení trvalého pobytu viz dokument
 • žádost o poskytnutí údajů z informačního systému EO viz dokumenty
Předmět: Cena za 1. stranu Cena za každou i započatou stranu
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalif. dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční  rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
datové schránky 30,- Kč ověření podpisu
žádosti o poskytnutí údajů z EO 50,- za každou i započatou stranu