I bez kulturního centra Vyžlovka nabízí během roku řadu příležitostí, jak trávit volný čas, především díky různorodým společenským akcím.

Chystáte se na výlet? Tipy a další zajímavosti najdete v části Turista!

Pravidelné akce v obci Vyžlovka:

  • sportovní a dětský Karneval (Hotel Praha, zpravidla poslední sobota v březnu)
  • Vyžlovské léto (začátek června)
  • triatlon „Železný muž“ (pláž Vyžlovka, přelom července a srpna)
  • turnaj „O pohár starosty obce Vyžlovka“ (hřiště SK, srpen)
  • posvícenská zábava (Hotel Praha, zpravidla poslední sobota v říjnu)
  • výlov Vyžlovského rybníka (hráz, říjen /listopad)
  • rozsvěcení vánočního stromku (náves, během adventu)

Odkazy:

SK Vyžlovka http://skvyzlovka.cz/

Tudy z nudy http://www.tudyznudy.eu/

Pláž Vyžlovka –https://vyzlovka.cz/koupaliste-vyzlovka/

Pilates

 

V jejich přípravách jsou kromě Sociální komise OÚ aktivní i různá občanská sdružení. Jedním z nejpilnějších je SK Vyžlovka, který zajišťuje na Vyžlovce většinu sportovních i společenských událostí. Mimo pravidelné fotbalové zápasy jsou na programu i akce jako triatlon „Železný muž Vyžlovky“, turnaj „O pohár starosty obce Vyžlovka“, Dětský den, podzimní Posvícenská zábava či jarní Karneval, včetně dětskéhoAreál hřiště SK nabízí rovněž prostor i pro organizaci dalších událostí (turnaje v nohejbale, tenise apod.)

V posledních letech je v obci velmi aktivní i sdružení TUDY Z NUDY, které organizuje spoustu akcí pro děti z Jevan, Vyžlovky a dalšího okolí a stálicí je KC Liščí pětka, jež se spolupodílí např. na každoročním rozsvěcení vánočního stromku na návsi.

Podobně jako hřiště, i areál pláže Vyžlovka nabízí možnost k uspořádání řady dalších volnočasových aktivit, kupříkladu turnajů na beachvolejbalovém hřišti. Pláž pravidelně hostí i koncert skupiny Tři sestry. Ten se na Vyžlovce koná vždy koncem léta. Zajímavou událostí bývá bezesporu i podzimní výlov na hrázi Vyžlovského rybníka. Mimo výše jmenované lokality probíhají akce většinou v sále Hotelu Praha.

Adresy:

Hotel Praha
Vyžlovka, Na návsi 10

SK Vyžlovka
Vyžlovka, Sportovní 172

Pláž Vyžlovka
Vyžlovka, Ke koupališti 118