Šedesátá léta

1960

Začátek roku poměrně velké mrazy, až -22°C a časté sněhové přeháňky. Sněhová vrstva koncem ledna dosahovala až 40cm.

Vyžlovka požadovala připojení k okresu Praha – východ. Žádosti však nebylo vyhověno a obec tak byla připojena k okresu Kolín. Ve volbách do národních výborů byl zvolen novým starostou Jaroslav Moravec. TJ Sokol Vyžlovka pořádal maškarní průvod, kterého se zúčastnilo 38 masek a kolem 250 občanů. Dále sehrál divadelní odbor Sokola 2 divadelní představení a 1 estrádu. Dále v obci pracoval Český svaz požárníků a Český svaz zahrádkářů.

1961

Na základě připomínek občanů MNV projednal možnost vybudování dětské školky a k tomuto účelu byl vybrán objekt č.p. 179, který byl pro malé místnosti nevyhovující, a proto se školka vybudovala v č.p. 191, kde sloužila až do r. 1969, kdy byla pro nezájem rodičů zrušena. Kulturní akce TJ Sokol Vyžlovka – opět masopustní průvod za účasti cca 40 masek, byl uspořádán karneval, sehráno divadelní představení a dvě estrády.

Pohled na stráň k rybníku (60. léta)

1962

Byly rozměřeny zbývající pozemky u hřiště. Část připadne TJ Sokol Vyžlovka a zbývající budou přiděleny dle pořadníku na výstavbu chat.

1963

TJ Sokol Vyžlovka dokončil výstavbu kabin a bytové jednotky na hřišti. V tomto roce byla také založena jedenáctka žen, převážně manželek našich fotbalistů. Přihlásilo se celkem 16 žen. Po měsíční přípravě se střetly s týmem staré gardy Vyžlovka a zápas skončil remízou 4:4 za účasti 450 diváků. Za tři týdny odehrály ženy zápas s týmem Tatran Kostelec, který skončil rovněž remízou, tentokrát 2:2. Po tomto zápase již neměly s kým hrát a koncem roku ukončily svoji činnost.

1964

Byla rozšířena plocha místního koupaliště, kam se nyní mohlo umístit až 2000 návštěvníků.

Po volbách zůstal na místě starosty (předseda MNV) Jar. Moravec. Místní národní škola se podílela na štafetě přátelství, které se zúčastnilo celkem 12 žáků a žákyň.

1965

Na veřejné schůzi podal MNV zprávu o hospodaření za rok 1964. Byl „odhalen“ rozpočet, který skončil ziskem 50 417,20 Kčs. Byla zakoupena rozhlasová ústředna, takže konečně bylo možno seznamovat občany s důležitými údaji.

Při průtrži mračen a silnému větru došlo v červnu k ucpání odpadu pod silnicí na Jevany a k zatopení domků p. Ant. Santolíka, Jana Ehrenbergera a pí. Klemové. Betonové roury pod silnicí se musely vyměnit za roury s větším průměrem.

1966

Při kontrole přihlášených osob, bylo zjištěno, že obec Vyžlovka má 643 občanů. Do místní školy s prvním až pátým ročníkem ve 2 třídách chodilo 37 žáků.

1967

Zima, která přišla již v listopadu minulého roku, byla dosti krutá. Mrazy dosahovaly až -22°C a trvaly až do poloviny února. Sněhu napadlo v několika etapách 30cm. Teplejší počasí nastalo až ve druhé polovině dubna. Ještě začátkem května se však vyskytly mrazíky a napadl poprašek sněhu. Potom již nastalo teplé počasí až do konce září.

V těchto letech bylo také několikrát požádáno o ukončení těžby v místním lomu. Důvodem byly stížnosti, že při častých odstřelech dochází k poškozování střešních krytin a snižování hladiny vody ve studních v oblasti „Skala“.

1968

V červnu byla dokončena výstavba nového veřejného osvětlení, protože stávající bylo v havarijním stavu. Celkový náklad byl 596 844 Kčs.

cesta k Pařezu
cesta k Pařezu

Vpád vojsk RVHP

Dne 21.8. vnikly do naší republiky vojska RVHP, aby zde učinily „pořádek“ a zamezily jakýmkoliv snahám o reformy, které se u nás v 60. letech projevovaly. Pro většinu obyvatel to byl šok a rána pod pás. Když už se zdá, že se atmosféra v zemi, ve straně i ve veřejnosti začíná trošku uvolňovat, přijde Sovětský svaz s tak ráznou odpovědí, že takhle teda ne a začnou léta tvrdé normalizace.

Vojáci SSSR, NDR a Polska projížděli i naší obcí. Byla jim ukázána cesta dále po hlavní silnici. Obyvatelé však ze strachu většinou ze svých domů nevycházeli. Na základě vpádu těchto vojsk byla na Vyžlovce jednomyslně zrušena odbočka SČSP a rovněž opadla činnost všech organizací, zklamaní občané neměli do ničeho chuť…

1969

Na koupališti byla vybudována lávka do vody v délce 25m a byl zhotoven vor, který byl ke dnu rybníka připevněn řetězem. Dále byly zakoupeny 2 lodě, které za poplatek sloužily návštěvníkům k rekreaci.

Můžete pokračovat výběrem dalšího období:

1 Historie: Do vzniku ČSR r. 1918
2 Historie: Období první republiky
3 Historie: Druhá světová válka
4 Historie: Padesátá léta
5 Historie: Šedesátá léta
6 Historie: Sedmdesátá léta
7 Historie: Osmdesátá léta
8 Historie: Devadesátá léta

Zdroje

[1] Obecní kronika [cit. 2005]