Turistické cíle

Turistické cíle2023-06-27T12:31:16+02:00

Blízké okolí Vyžlovky

Tato část se věnuje popisu zajímavých turistických míst v blízkém okolí Vyžlovky (přibližně do vzdálenosti 20 km). Bližším a významnějším místům je věnováno o něco více prostoru než místům vzdálenějším. Pokud jde o převzatý obsah, je vždy uveden zdroj.

Turistické cíle do 10 km.

Zaniklá osada Ve Spáleném

Nejrozsáhlejší zaniklá raně středověká osada na Černokostelecku, zkoumaná na počátku 20. století J. L. Píčem, který zde prokopal [...]

Lažany – zaniklá ves (tvrz)

První zpráva o vsi pochází z roku 1358 a pojednává o sporu rytíře Bohunka Hájka z Chrástu s cisterciáky z Klášterní Skalice o hranice vsi [...]

Údolí Šembery

Nejkrásnější údolí Kolínska, poblíž obce Doubravčice, vytváří ve formě skalnatého kaňonu říčka Šembera a její levostranný přítok [...]

Jevany – Aldašín

Aldašín je poprvé písemně doložen v roce 1344 jako pastevecká osada. V roce 1352 se již uvádí jako farní ves, ke [...]

Kostelec n. Č. lesy

Kostelec je město s bohatou historií a obyvatelům Vyžlovky zajišťuje díky svojí blízkosti téměř veškeré služby. Najdete [...]

Kozojedy – kostel sv. Martina

Pozdně románský kostel z konce 12. století, poprvé písemně doložený v roce 1225. Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a [...]

Bývalý lom Kamenka

Zbytky jednoho z bývalých lomů v srdci Voděradských bučin. V polovině 19. století se zde težily a [...]

Kaple sv. Václava

Kaplička na návsi je dnes již nedílnou součástí Vyžlovky. Kaple byla postavena na místě staršího dřevěného kříže [...]

Vyžlovský rybník

Největší rybník z kaskády na Jevanském potoce (rozloha 22,5 ha) leží v nadmořské výšce 403 metry z [...]

Turistické cíle do 20 km.

Zřícenina hradu Zlenice

Přesné založení hradu Zlenice, lidově též zvaného Hláska, je dosud zahaleno tajemstvím. Hrad byl postaven zřejmě někdy [...]

Stříbrná Skalice

Ač od Vyžlovky poměrně daleko, přírodou a historií (černokostelecko) blízké městečko nacházející se v údolí Jevanského potoka [...]

Říčansko

Říčany Staré městečko, založené původně na solné stezce z Hallstadtu do Prahy. Výrazněji se však městečko projevuje [...]

Hrusice – Ladův kraj

Hrusice Ves byla založena na počátku 13. století; nejvýznamnější památka je kostel sv. Václava, postavený někdy před [...]

Hvězdárna Ondřejov

Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Žalov nad obcí Ondřejov již více než sto let a patří k [...]

Go to Top