20. března 2017Categories: Turistické cíle do 10 km

První zmínku o kostele v Mukařově nalézáme již ve 14. století (kostel Nanebevzetí Pany Marie – ve století XIV. farní). Později byl kostel po nějakou dobu v rukou utrakvistů a připojen ke Kostelci nad Černými Lesy. Obec Mukařov za 30-leté války od Švédů spálena, fara zanikla. Roku 1790 zřízena lokálie, roku 1855 na faru povýšena.

mukarov-kostel

Starý kostel

Původní kostel byl obdélníkového půdorysu. Východní část starého kostela, který byl v 2. polovině 19. století kvůli značné zchátralosti zbořen, zaujímal presbytář oddělený od lodi vítězným obloukem. Uprostřed jižního bloku stála věž čtvercového půdorysu. Při bourání kostela byl v každém rohu chrámové lodi nalezen kámen s důlkem – v těchto důlcích byly z olova ulité symboly čtyř evangelistů. Původně byl kostel vyšší později bylo klenutí sníženo. Uvnitř byly nalezeny stopy původní malby. Nad sakristií byl vytesaný znak s nápisem: „Benda Hula ze Srbína“ jiný znak s nápisem byl nad okénkem vedoucím na hřbitova, ale ten již byl značně poničený, takže nebyl čitelný.

Současný kostel

Současný kostel byl zbudován v letech 1890-1893 a byl vysvěcen 13.8.1893 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Nový kostel je slohu pseudogotického. Vzhledem k tomu, že v okolí Mukařova se nachází velké množství lomů, byl kostel vystaven ze žulového kamene. Okna jsou široká a hrotitá, ale bez kružeb. Věž má jehlanovitý charakter.

Kostel je vybaven zvonem, na který se zvoní poledne, před nedělní bohoslužbou a o zvláštních příležitostech. Pravidelné bohoslužby se v Mukařově konají každou neděli od 9.00.

Kostel je zajímavý především právě materiálem, ze kterého je postaven. Masivní žulové balvany evokují starodávné gotické kostely Francie, Anglie či Irska. [1] Více o tom, co dalšího naleznete na Mukařově a v jeho blízkém okolí, najdete zde.

Vzdálenost z Vyžlovky: cca 3,5 km

Jak se sem dostat? Například po červené tur. značce (za rybníkem) do Louňovic na horní náves a odtud dále po modré.

Zdroje

[1] www.mukarov.cz [cit. 2011]

Turistická mapa okolí Vyžlovky

Odkaz místa na Mapy.cz zde

Zpět