Turistické cíle do 10 km

Zaniklá osada Ve Spáleném

Nejrozsáhlejší zaniklá raně středověká osada na Černokostelecku, zkoumaná na počátku 20. století J. L. Píčem, který zde prokopal několik objektů, jeden objekt odkryl černokostelecký muzejní spolek v roce 1934. Výběr z keramických nálezů, který je uložen v Národním muzeu v Praze a v muzeu v Kostelci nad Černými lesy, lze datovat do 13. – 14. století [1]. Soustavný povrchový průzkum začal na lokalitě uskutečňovat [...]

2017-03-20T13:38:24+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Lažany – zaniklá ves (tvrz)

První zpráva o vsi pochází z roku 1358 a pojednává o sporu rytíře Bohunka Hájka z Chrástu s cisterciáky z Klášterní Skalice o hranice vsi Štíhlic, dvora Lažan, řečeného také Nový Dvůr, a lesa na Kozím hřbetě s horou Hradištěm, dnes označované jako Staré či Pusté Zámky. Po Bohuňkově smrti udělil v roce 1360 král Karel IV. chrástský statek dědičně v léno jeho synu Litoldu Hájkovi [...]

2017-03-20T13:35:14+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Hradiště Staré zámky a hrad Šember

Podobně jako u ostatních pozůstatků dávných sídel v okolí, ani zde nejsou na první pohled patrné důkazy přítomnosti člověka. Přesto však tato místa psala historii naší země a určitě stojí za malou odbočku při procházce údolím Šembery. Hradiště Staré zámky Protáhlá, dnes zalesněná ostrožna se strmými svahy se zdvíhá asi 60 metrů nad říčkou Šemberou. [...]

2017-03-20T13:29:17+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Údolí Šembery

Nejkrásnější údolí Kolínska, poblíž obce Doubravčice, vytváří ve formě skalnatého kaňonu říčka Šembera a její levostranný přítok Lázný potok. Zdejší krajina je často přirovnávána svým charakterem k Šumavě. Šembera, říčka patřící do povodí Labe, pramení poblíž Vyžlovky v nadmořské výšce 415 m. n. m. a její tok měří 23 km. Ústí do Výrovky u Zvěřínka na Nymbursku v nadmořské výšce [...]

2017-03-20T13:25:35+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Jevany – Aldašín

Aldašín je poprvé písemně doložen v roce 1344 jako pastevecká osada. V roce 1352 se již uvádí jako farní ves, ke které patří ještě obce Bohumil, Cukmantl, Drbohlavy, Jevany a mlýny jevanský a penčický. Původní název obce byl Udašín, někdy také Vodašín, přičemž jsou dvě hypotézy o vzniku názvu. Jedna vychází z pravděpodobného jména zakladatele Udaše nebo Udajsi a druhá [...]

2017-03-20T13:22:52+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Mukařov – kostel Nanebevzetí Pany Marie

První zmínku o kostele v Mukařově nalézáme již ve 14. století (kostel Nanebevzetí Pany Marie - ve století XIV. farní). Později byl kostel po nějakou dobu v rukou utrakvistů a připojen ke Kostelci nad Černými Lesy. Obec Mukařov za 30-leté války od Švédů spálena, fara zanikla. Roku 1790 zřízena lokálie, roku 1855 na faru [...]

2017-03-20T13:19:36+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Kostelec n. Č. lesy

Kostelec je město s bohatou historií a obyvatelům Vyžlovky zajišťuje díky svojí blízkosti téměř veškeré služby. Najdete tu řadu historických památek, muzeum,  školu, lékaře i mnoho restaurací, včetně obnoveného pivovaru. Stranou nezůstává ani příroda - především rokle Peklov, kde se v minulosti konaly cyklokrosové závody nebo areál bývalého plicního sanatoria, lákají k výletu. Počátky [...]

2017-03-20T13:13:12+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Kozojedy – kostel sv. Martina

Pozdně románský kostel z konce 12. století, poprvé písemně doložený v roce 1225. Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a na severní straně lodi byla přistavěna gotická kaple, dnes sakristie. V roce 1769 byla postavena barokní předsíň, byla zvětšena původní románská okna a také nové zaklenuta dříve plochostropá, prkená loď kostela. V roce 1872 byl kostel vydlážděn dnešní dlažbou a v roce [...]

2017-03-20T13:09:03+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Bývalý lom Kamenka

Zbytky jednoho z bývalých lomů v srdci Voděradských bučin. V polovině 19. století se zde težily a opracovávaly kvalitní žulové kameny. Lom měl ve své době spíše okrajový význam a začátkem 20. století se zde těžba zcela zastavila. V Kamence se kromě zřetelných důkazů v podobě opracované skály dochovaly i o něco méně patrné [...]

2017-03-20T11:47:14+01:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|

Kaple sv. Václava

Kaplička na návsi je dnes již nedílnou součástí Vyžlovky. Kaple byla postavena na místě staršího dřevěného kříže v roce 1926 v novogotickém stylu. Za stavbu se nejvíce přičinil Josef Znamenáček. V roce 2010 probíhala v obci sbírka na opravu a od května 2011 je kaplička znovu vysvěcena biskupem Václavem Malým. Vzdálenost od Vyžlovky: pár metrů od návsi [...]

2019-07-24T13:29:01+02:0020. března 2017|Turistické cíle do 10 km|
Go to Top