20. března 2017Categories: Turistické cíle do 10 km

Pozdně románský kostel z konce 12. století, poprvé písemně doložený v roce 1225. Ve 14. století byla apsida zpevněna gotickými opěráky a na severní straně lodi byla přistavěna gotická kaple, dnes sakristie. V roce 1769 byla postavena barokní předsíň, byla zvětšena původní románská okna a také nové zaklenuta dříve plochostropá, prkená loď kostela. V roce 1872 byl kostel vydlážděn dnešní dlažbou a v roce 1886 nahrazena starší kruchta současnou.

kozojedy-kostel2

Jednolodní obdélný kostel s apsidou na půdorysu protaženého půlkruhu, zevně opatřenou opěráky. V západním průčelí stojí hranolová věž s bedněním v nejvyšším patře. Vnitřní zařízení je nevýrazné, především z 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1872. Ve věži je zavěšen zvon sv. Klementa z roku 1577 od zvonaře Brikcího z Cinperka.

Dnes filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou čtvrtou neděli v měsíci od 11:30 hodin.

Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR pod číslem 26697/2–814. [1]

V Kozojedech bylo rovněž (zejména v blízkosti kostela sv. Martina) lokalizováno několik raně středověkých a středověkých osad. Pozůstatky osídlení jsou zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32681/2–814 [2].

Vzdálenost od Vyžlovky: cca 2,5 km

Jak se sem dostat? Například po červené tur. značce (za hřištěm SK Vyžlovka), cestou lze navštívit i zbytky zaniklé osady Ve spáleném.

Zdroje

[1] www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kozojedy/kostel-sv-martina [cit. 2011] [2] www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kozojedy/zanikle-osady [cit. 2011]

Turistická mapa okolí Vyžlovky

Odkaz místa na Mapy.cz zde

Zpět