Název poplatkuČástka
Poplatek za psa50 Kč/zvíře/rok
Poplatek za psa - další zvíře75 Kč/zvíře/rok

č.ú.: KB Kolín 6722151/0100

VS dle druhu platby

Od 1. 3. 2010 je obec plátcem DPH.

Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli.

Pro tento rok s následující kalkulací –ODKAZ

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

VS: 1341 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.
Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.