č.ú.: KB Kolín 6722151/0100

VS dle druhu platby

Od 1. 3. 2010 je obec plátcem DPH.

Informace k novému systému poplatků za odpady naleznete ve: Zjednodušené informaci o změně účtování odpadu od roku 2022

Formulář ohlášení k odpadům naleznete zde: – ODKAZ –

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

VS: 1341 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli.

Pro tento rok s následující kalkulací –ODKAZ

Od roku 2022 se biopopelnice zvlášť nehradí. Cena za biopopelnici je součástí celkového poplatku za odpad. Počet biopopelnic je však omezen na jednu hnědou nádobu 240L na nemovitost. Možnost odkládat bioodpad do velkých kontejnerů na určených místech je zachována.

Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli.

Pro tento rok s následující kalkulací –ODKAZ

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.

Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.