Poplatky / bankovní spojení

č.ú.: KB Kolín 6722151/0100

v.s. dle druhu platby

Od 1. 3. 2010 je obec plátcem DPH.

Název poplatkuČástka
Poplatek za bioodpad550 Kč/240l/lichý čtvrtek
Poplatek za dalšího psa75 Kč/zvíře/rok
Poplatek za psa50 Kč/zvíře/rok
Poplatek za stočné1350 Kč/osoba/rok
Poplatek za stočné - rekreační objekt675 Kč/osoba/rok
Poplatek za svoz tříděného odpadu 2290 Kč/110l/týden
Poplatek za svoz tříděného odpadu1990 Kč/110l/sezónně
Poplatek za svoz tříděného odpadu1550 Kč/110l/14 dní
Poplatek za svoz tříděného odpadu940 Kč/110l/měsíčně
Poplatek za svoz tříděného odpadu980 Kč/110l/rekreační
Poplatek za svoz tříděného odpadu3600 Kč/240l/týden
Poplatek za svoz tříděného odpadu2690 Kč/240l/sezónně
Poplatek za svoz tříděného odpadu1900 Kč/240l/14 dní
Poplatek za svoz tříděného odpadu1060 Kč/240l/rekreační

Cena dle zvoleného svozu (uvedeno na informaci o svozu)

v.s. 1337+ číslo domu (př.: č.p.35, v.s.133735,č.ev. 035,v.s.1337035)

Známku na popelnici je možné si následně vyzvednout na OÚ.

Nutno uhradit do 31.1.2019, v případě rekreačního svozu do 30.4.2019.

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

v.s.1341 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

1174,- + 15% DPH na osobu a rok u trvale hlášených a trvale užívajících obyvatel, za celý rok je to tedy 1.350,-Kč.
U osob užívajících objekt rekreačně je to polovina částky- 675,- Kč.

U podnikatelských subjektů (restaurace apod.) je cena 27,- Kč za metr³+15% DPH.

v. s.2321+ obdobný postup, jak je uvedeno výše

Cena za svoz nádoba 240 l – 550,- Kč

v.s.3723 + obdobný postup jak je uvedeno výše.

Částku je nutno uhradit nejpozději do 31.3.2019.

Platí se společnosti Vodos Kolín, s. r. o. podle reálné spotřeby.

Cena viz návrh.

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.

Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.