č.ú.: KB Kolín 6722151/0100

VS dle druhu platby

Od 1. 3. 2010 je obec plátcem DPH.

Název poplatkuČástka
Poplatek za bioodpad750 Kč/240l/lichý čtvrtek
Poplatek za dalšího psa75 Kč/zvíře/rok
Poplatek za psa50 Kč/zvíře/rok
Poplatek za svoz tříděného odpadu 2980 Kč/110l/týden
Poplatek za svoz tříděného odpadu2590 Kč/110l/sezónně
Poplatek za svoz tříděného odpadu2020 Kč/110l/14 dní
Poplatek za svoz tříděného odpadu1230 Kč/110l/měsíčně
Poplatek za svoz tříděného odpadu1280 Kč/110l/rekreační
Poplatek za svoz tříděného odpadu4680 Kč/240l/týden
Poplatek za svoz tříděného odpadu3500 Kč/240l/sezónně
Poplatek za svoz tříděného odpadu2470 Kč/240l/14 dní
Poplatek za svoz tříděného odpadu1380 Kč/240l/rekreační
Poplatek za svoz tříděného odpadu1760 Kč/240l/měsíční

Cena dle zvoleného svozu (uvedeno na informaci o svozu)

VS: 1337+ číslo domu (př.: č.p.35, VS: 133735, č.ev. 035, VS: 1337035)

Známku na popelnici je možné si následně vyzvednout na OÚ.

Nutno uhradit do 31.1.2021, v případě rekreačního svozu do 30.4.2021.

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

VS: 1341 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

Pro jakékoliv dotazy ohledně stočného se obracejte na Ing. Charváta: 602 395 584

Cena za svoz nádoba 240 l – 750,- Kč

VS: 3723 + obdobný postup jak je uvedeno výše.

Částku je nutno uhradit nejpozději do 15.3.2021.

Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli.

Pro tento rok s následující kalkulací –ODKAZ

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.

Platba přes účet a platební kartou na úřadě je upřednostňována.