ORGANIZACE ODKLÁDÁNÍ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

  • Směsný komunální odpad (SKO) se ukládá do černých nádob 120/240L individuálně umístěných u každé nemovitosti. Tento odpad je při výsypu vážen a z něho je vypočítáván poplatek (tzv. systém PAYT). Ostatní odpady jsou obcí sbírány bezplatně.

 

  • Plast a papír se ukládá do barevně rozlišených nádob individuálně umístěných u každé nemovitosti (door-to-door) nebo na určených sběrných místech. (Nápojové kartony ukládejte do nádob na plast)

 

  • Nebezpečný odpad (barvy, ředidla, použité minerální oleje, chemikálie z domácností atp. a obalů od nich) je možno odkládat 2x ročně v předem ohlášených termínech na sběrných místech.

 

  • Objemný odpad (matrace, nábytek atp.) je možno odkládat 2x ročně v předem ohlášených termínech na sběrných místech.

 

  • Sklo, kovy a elektroodpad (železné i neželezné kovy, elektrické domácí spotřebiče atp.), je možno odkládat na určených sběrných místech.

 

  • Bioodpad z domácností a zahrad je možno odkládat do hnědých nádob 240L individuálně umístěných u nemovitostí nebo do velkoobjemových kontejnerů na určených sběrných místech. Žádáme občany, aby šetřili obecní prostředky a odpad co možná KOMPOSTOVALI!

 

  • Pneumatiky: Likvidujte prostřednictvím pneuservisů na vlastní náklady.

 

  • Otevírací hodiny sběrných míst naleznete zde.

 

  • Podnikatelé se mohou zapojit do odpadového systému obce po uzavření individuální smlouvy.