Padesátá léta

1950

S nástupem komunismu bylo uzákoněno nové hospodaření obcí – obce byly od 1.1.1950 zapojeny na 1 státní rozpočet, ústředně plánovaný.

Zřízení svatební síně měl na programu nový předseda MNV, Václav Stárek. Síň byla umístěna v budově Národní školy ve volné učebně. Na konci roku bylo uzavřeno 11 sňatků.

Pokračovala výstavba hřbitova, za finanční podpory státu a brigádních prací a fin. darů místních občanů.

1951

Na přání rady žen zařízen v č.p. 161 sezónní „dětskýútulek“ (mateřská škola), kde dětem bylo umožněno získat první základy předškolní výchovy, a to od 15. června do konce září. Pracovalo se také nahřbitově, kde se dokončila stavba zdi.

1952

Od jara do podzimu pokračovaly práce na hřbitově. Byla vybudována márnice.

V srpnu uspořádal Svaz pro spolupráci s armádou slavnostna místním koupališti. Dopoledne byl na rybníce uspořádán závod motorových lodic a po obědě byly předvedeny ukázky z akrobacie tryskových letadel. Potom následoval zábavný program s ukázkami různých bojových sportů. Slavnost byla doprovázena bohatou účastí podpořenou nejen místními obyvateli. Zisk z této akce (12000Kčs) byl věnován ve prospěch dokončení stavby hřbitova.

V srpnu rezignoval předseda Václav Stárek z důvodu nemoci na tuto funkci, nově jmenovaným předsedou byl FrantišekEhrenberger.

1953

1. června byla takřka bez upozornění ustanovena peněžní reforma a byl po zrušení přídělového systému zaveden volný prodej. Toto opatření mnoho poznamenalo především občany, kteří neukládali peníze do žádného peněžního ústavu. Tyto byly měněny kursem 50 korun starých za 1 korunu novou ! Peníze z vkladních knížek byly měněny 5 korun starých za 1 novou. Vláda se chtěla nejspíše zbavit všech lidí, kteří měli naspořené peníze a donutit je tak znovu začít vydělávat prakticky od nuly.

1955

Zima byla dosti mírná, zato ale měsíc únor se přihlásil spoustou sněhu a velikým chladem. Ještě 23. března napadlo kolem 40cm sněhu, takže se silnice potahovaly sněžným pluhem. Do půli dubna bylo chladno, práce na polích začaly s 3 nedělním zpožděním. Léto bylo velice chladné a deštivé, takže žně započaly až v půlce srpna, kdy se počasí zlepšilo a skončily v polovině září. V důsledku dlouhotrvajících dešťů se půda dostatečně neprovzdušnila, urodilo se málo brambor a řepy.

Povolena parcelace v Březinkách pro rodinné domky aletní chaty. Hned tohoto roku byly postaveny 3 nové chaty.

Byla provedena generální oprava Národní školy. Při hodnocení úpravy na školském odboru rady ONV se v krajské soutěži Praha – Brno umístila naše obec mezi prvními deseti.

V tomto roce byly také pořádány oslavy 10. výročí osvobození Československa od nacismu.

Fotbal

Zde se kronika poprvé zmiňuje o aktivitách zdejšího Sportovního klubu, přejmenovaného na Sokol Vyžlovka. Píše se zde mimo jiné, že za podpory MNV byly členy klubu budovány prostorné kabiny.

1956

Zima v tomto roce jakoby zaspala nástup k vládě nad krajem. Až teprve koncem měsíce ledna napadl sníh, náhle se zima probudila z podzimního spánku a ve snaze zmeškané dohonit, obdařila nás třeskutými mrazy, až -30°C, které trvaly bez přestávky celý únor.

Poprvé se také píše o oslavě Mezinár. Dne Žen v hotelu Praha a oslavách 1. máje, kdy se pochodovalo do Kostelce n.Č.lesy. Na oslavu osvobození od něm. armády se pořádal 5. května běh vítězství, kterého se zúčastnilo školní žactvo a mládež.

Dne 6. června postižena byla Vyžlovka silnou bouří s krupobitím a průtrží mračen. Od 6 do 8 hodin nepřetržitě lily se spousty vod, takže vznikly značné škody na polích i budovách. V dolníčásti obce vnikla voda do domů až do výše 1m. Pár domů bylo také poškozeno bleskem a obilí, řepa, brambory i ovocné stromy byly poškozeny krupobitím. Ani nejstarší občané Vyžlovky nepamatují takovéto záplavy.

1957

Zima byla tohoto roku mírná. Nejnižší lednová teplota byla -15°C. Koncem měsíce ledna rozpoutala se u nás i v celém pražském kraji, v nočních hodinách prudká bouře. Za oslňujícího blýskání hrom burácel jako v létě. Ani z nejstarších občanů naší obce není pamětníka tohoto nezvyklého přírodního úkazu v tento roční čas. Počasí v tento měsíc bylo nestálé a celý rok celkem suché, vydatné deště přišly až v letních měsících.

V srpnu bylo v naší obci založeno JZD. Veřejné uliční osvětlení, které byl za války okupanty sňato, bylo znovu obnoveno a na našich ulicích se po dlouhé době znovu rozzářily elektrické žárovky.

1958

V tomto roce provedena byla úprava ulice od školy do skal, která byla vyasfaltována. Také místní JZD provedlo v tomto roce první společnou stavbu, a sice postavilo na pozemku u hřbitova drůbežárnu.

1959

TJ Sokol Vyžlovka pořádal tradiční průvod masek po vesnici, zakončený maškarním karnevalem v sále u Nováků. V červnu uspořádal výbor žen velkou oslavu mezinárodního dne dětí na hřišti TJ Sokol Vyžlovka. Probíhaly závody na koloběžkách pro nejmenší, na kolech pro dospělejší a slavnost vyvrcholila společným vystoupením žáků a žákyň, kteří zacvičili skladby pro celostátní spartakiádu v r. 1960.

historie-hostinec
Dnešní hotel – restaurace,
dříve včetně obchodu

V červenci konána II. letní slavnost s bohatým programem. Na jejím průběhu se podílely především podniky, které mají na Vyžlovce rekreační střediska – Letecké opravny Kbely a Pérovna Hostivař. Pomáhaly ještě Kancelářské stroje a Propagační tvorba. K vidění byl ohňostroj, letecká akrobacie motorových a proudových letounů a estrádní vystoupení. Slavnost však poznamenalo počasí. Těsně před zahájením se snesl liják, který s přestávkami trval celý den.

V listopadu probíhala naší obcí štafeta přátelství, jíž se zúčastnilo několik členů TJ Sokol Vyžlovka a několik dětí z místní školy. V předvečer výročí velké říjnové revoluce byla v hotelu Praha konána oslava, které se zúčastnilo asi 150 dospělých osob. Na závěr byl promítán sovětský film… Výbor žen uspořádal dětskou besídku s nadílkou od dědy „Mráze“…

Díky počasí, které v prosinci mnohdy připomínalo raný podzim, byla dokončena i oprava vodní nádrže „Cihelna“, která neskýtala dříve radostný pohled.