Úřední deska – archiv

Kategorie 00 - Nouzový stav

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
22. 10. 20208. 2. 2021Usnesení vlády z 21.10.2020.stáhnout
2. 11. 20208. 2. 2021Omezení služeb obecního úřadu v souvislosti s epidemiologickou situací.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout

Kategorie 01 - Nakládání s majetkem obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
16. 10. 200911. 10. 2011Záměr o zřízení věcného břemena pro ČEZ distribuce, 16.10.2009stáhnout
21. 1. 200912. 5. 2011Záměr - prodej části pozemků (ČEZ), 22.1.2009stáhnout
25. 2. 201118. 4. 2011Záměr OÚ o pronájmu pozemkůstáhnout
1. 10. 20103. 10. 2013Záměr - směna pozemků koupaliště, 1. 10. 2010stáhnout
7. 9. 201028. 6. 2012Záměr - převod pozemku k.ú. Jevany obci Vyžlovka, 7.9.2010stáhnout
23. 4. 201012. 3. 2013Záměr - odprodej pozemků ŠLPstáhnout
21. 1. 200911. 10. 2011Záměr - věcné břemeno ČEZ, 21.1.2009stáhnout
25. 11. 200914. 6. 2010Záměr OÚ - směna pozemku č. 398/2, 25.11.2009stáhnout
6. 5. 201027. 5. 2010Záměr OÚ o nájmu pozemku 6. 5. 2010stáhnout
30. 4. 201021. 5. 2011Záměr, odprodej pozemku č. 378/2 2.5.2010stáhnout
26. 3. 201022. 4. 2010Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově na koupalištistáhnout
14. 8. 200918. 12. 2009Inzerát - pronájem nebytových prostor 14.8.2009stáhnout
18. 11. 200918. 12. 2009Záměr OÚ - pronájem pozemku 496, 18. 11. 2009stáhnout
10. 7. 20096. 11. 2009Záměr obce Vyžlovka o zřízení věcného břemena pro ČEZ distribuce, 10.7.2009stáhnout
28. 2. 200716. 10. 2010Záměr OÚ 26.2.2007 - směna komunikací se ŠLPstáhnout
4. 8. 200911. 9. 2009Záměr - pronájem nebytových prostor "Smíšenka", 4.8.2009stáhnout
14. 5. 200828. 8. 2009Záměr obce Vyžlovka 304/08 (místní komunikace) 14.5.2008stáhnout
20. 3. 200920. 8. 2009Rozhodnutí o opětovném odprodeji části pozemku KN 266 za účelem stavby rozhlednystáhnout
10. 7. 200920. 7. 2009Záměr - věcné břemeno stavby ČEZstáhnout
28. 1. 200927. 4. 2009Záměr OÚ Vyžlovka o prodeji části pozemku KN 464/5stáhnout
15. 12. 20085. 1. 2009Záměr obce Vyžlovka o odprodeji a koupi části pozemků (narovnání hranic)stáhnout
19. 6. 200828. 8. 2008Záměr OÚ - prodej pozemku za účelem stavby rozhledny 19.6.2008stáhnout
3. 4. 200828. 8. 2008Záměr OÚ, převod parcely KN č.469/2 3.4.2008stáhnout
17. 11. 200717. 1. 2008Záměr OÚ Vyžlovka prodej části pozemku č. 464/5 k.ú. Vyžlovkastáhnout
25. 1. 200628. 2. 2006Záměr-prodej pozemku na katastru obce Vyžlovka č.k. 319/55 stáhnout
25. 2. 201125. 3. 2011Záměr OÚ - pronájem obecního bytu na Koupališti Vyžlovkastáhnout
6. 12. 201020. 12. 2010Výběrové řízení - restaurace na koupališti, 6. 12. 2010stáhnout
10. 6. 20107. 12. 2010Pronájem nebytových prostor na OÚstáhnout
15. 5. 200826. 11. 2008Inzerát k pronájmu nebytových prostor 15.5.2008stáhnout
2. 4. 20089. 6. 2008Usnesení, dražba p. Homolka 2.4.2008stáhnout
23. 5. 201111. 10. 2011věcné břemeno č.p. 348/4stáhnout
3. 6. 201130. 6. 2011záměr věcné břemeno na pozemku 468/4 lokalita Štíhlickástáhnout
3. 6. 201114. 7. 2011záměr prodej pozemků v lokalitě na hrázi Vyžlovského rybníkastáhnout
16. 6. 201114. 7. 2011záměr pronájem nebytových prostor na OÚstáhnout
26. 8. 201115. 6. 2012Záměr prodej části pozemku.stáhnout
23. 5. 20118. 3. 2012Věcné břemeno v lokalitě Na Lukáchstáhnout
26. 3. 201230. 4. 2012Záměr o pronájmu sportoviště na koupališti. stáhnout
5. 4. 201218. 5. 2012Záměr o pronájmu lesního pozemku.stáhnout
5. 4. 201218. 5. 2012Záměr o směně pozemků.stáhnout
4. 5. 20121. 6. 2012Záměr o pronájmu lesního pozemku.stáhnout
4. 5. 20121. 6. 2012Záměr o pronájmu nebytového prostoru na koupališti.stáhnout
12. 7. 201210. 8. 2012Záměr o koupi pozemku.stáhnout
23. 8. 201226. 9. 2012Záměr na prodej části pozemku č.330/26.stáhnout
23. 8. 201227. 9. 2012Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ.stáhnout
3. 10. 20124. 9. 2014Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
11. 3. 20134. 4. 2013Záměr obce Vyžlovka-prodej pozemku.stáhnout
18. 4. 20136. 5. 2013Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově koupaliště.stáhnout
21. 10. 201314. 5. 2015Záměr na odkoupení pozemku.stáhnout
7. 3. 20142. 4. 2014Záměr pronájem sportoviště na koupališti.stáhnout
21. 3. 201417. 4. 2014Záměr-pronájem neb. prostoru na koupališti.stáhnout
22. 4. 201410. 6. 2014Záměr o pronájmu prodejny potravin.stáhnout
30. 5. 201410. 6. 2014Sejmutí záměru na pronájem prodejny potravin.stáhnout
2. 6. 201425. 6. 2014Záměr prodej částí pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
27. 8. 201412. 9. 2014Záměr -koupě pozemku.stáhnout
3. 10. 20123. 10. 2016Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
10. 9. 201427. 10. 2014Záměr- změna nájemní smlouvy.stáhnout
19. 9. 201419. 11. 2014Záměr na prodej pozemku.stáhnout
8. 10. 201424. 10. 2014Záměr o prodeji pozemků.stáhnout
12. 11. 201427. 11. 2014Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
26. 11. 201417. 12. 2014Záměr na směnu pozemků s doplatkem rozdílu.stáhnout
8. 1. 201526. 1. 2015Záměr na pronájem v budově obecního úřadu.stáhnout
23. 2. 201513. 3. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
27. 2. 201519. 3. 2015Záměr na prodej pozemku.stáhnout
8. 4. 201524. 4. 2015Záměr na pronájem sportoviště.stáhnout
22. 4. 201514. 5. 2015Záměr na prodej pozemku.stáhnout
22. 6. 20159. 7. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
25. 6. 201517. 12. 2015Záměr na směnu pozemků.stáhnout
15. 7. 201531. 7. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
25. 6. 20156. 8. 2015Záměr-právo stavby.stáhnout
27. 8. 201514. 9. 2015Záměr na prodej části pozemku.stáhnout
19. 10. 20157. 1. 2016Záměr na pronájem obecního pozemku.stáhnout
22. 1. 20169. 2. 2016Záměr na pronájem neb. prostoru OÚ.stáhnout
25. 1. 201610. 2. 2016Záměr na pronájem pozemku před Hotelem Praha.stáhnout
23. 3. 201612. 5. 2016Záměr na pronájem.stáhnout
11. 4. 201627. 4. 2016Záměr na pronájem sportoviště na koupališti.stáhnout
12. 5. 20169. 6. 2016Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově OÚ.stáhnout
23. 6. 20161. 9. 2016Záměr na pronájem.stáhnout
3. 10. 201631. 12. 2019Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
25. 11. 201610. 12. 2016Dodatek č.3 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu.stáhnout
13. 12. 201628. 2. 2017Záměr na pronájem koupaliště.stáhnout
22. 12. 20169. 1. 2017Záměr o pronájmu.stáhnout
16. 1. 20171. 2. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
23. 1. 20176. 11. 2018Ceník věcných břemen.stáhnout
13. 2. 201728. 2. 2017Záměr na pronájem areálu koupaliště-restaurace.stáhnout
2. 5. 201718. 5. 2017Záměr na pronájem -koupaliště.stáhnout
8. 7. 20179. 7. 2017Test - Teststáhnout
30. 8. 201731. 8. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Kryci-liststáhnout
6. 11. 201722. 11. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
9. 11. 201724. 11. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
8. 12. 201725. 12. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
5. 2. 201828. 3. 2018Záměr na pronájem.stáhnout
12. 3. 201828. 3. 2018Záměr-pronájem pozemků.stáhnout
6. 4. 201823. 4. 2018Záměr-pronájem pozemků.stáhnout
27. 4. 201821. 6. 2018Záměr-pronájem pozemku.stáhnout
27. 4. 201824. 5. 2018Záměr -budova č.p.172.stáhnout
27. 4. 201830. 4. 2019Záměr-oznámení-nalezený majetek.stáhnout
9. 8. 201825. 8. 2018Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
9. 8. 201825. 8. 2018Záměr na uzavření smlouvy o právu provést stavbu.stáhnout
31. 8. 201826. 9. 2018Záměr na pronájem bytu.stáhnout
11. 10. 201829. 10. 2018Zámer-pronájem pozemku pro zemědělské hospodaření.stáhnout
15. 11. 20181. 12. 2018Záměr na pronájem.stáhnout
17. 12. 201810. 1. 2019Záměr na pronájem koupaliště.stáhnout
28. 1. 201918. 4. 2019Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
7. 2. 201918. 4. 2019Záměr prodej pozemku.stáhnout
11. 4. 201929. 4. 2019Záměr na prodej pozemku.stáhnout
11. 4. 201929. 4. 2019Záměr-dodatek Smlouvy o nájmu prostoru k podnikání.stáhnout
25. 4. 201916. 5. 2019 Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
25. 4. 201916. 5. 2019Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
23. 5. 20196. 6. 2019Záměr -umístění stánku.stáhnout
29. 5. 201927. 6. 2019Záměr na pronájem.stáhnout
3. 6. 201910. 6. 2019Záměr-dodatek smlouvy o pronájmu.stáhnout
7. 6. 201922. 6. 2019Záměr-dodatek pachtovní smlouvy.stáhnout
10. 7. 201926. 7. 2019Záměr -změna nájemní smlouvy.stáhnout
9. 9. 201925. 9. 2019Záměr na prodej pozemku.stáhnout
12. 9. 20193. 10. 2019Záměr-pronájem bytu.stáhnout
20. 9. 201917. 10. 2019Pronájem pozemků na zemědělské hospodaření.stáhnout
18. 11. 201923. 1. 2020Záměr-prodej pozemku.stáhnout
1. 12. 20199. 1. 2020Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
6. 2. 20209. 3. 2020Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
14. 2. 20201. 3. 2020Záměr-prodej pozemku.stáhnout
20. 2. 20206. 3. 2020Záměr-pronájem reklamní plochy.stáhnout
25. 3. 202012. 4. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
17. 8. 202017. 9. 2020Záměr-změna Smlouvy o nájmu nemovitosti.stáhnout
18. 9. 20204. 10. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
5. 10. 202021. 10. 2020Záměr na pronájem.stáhnout
18. 12. 202021. 1. 2021Záměr na prodloužení nájmu pozemku.stáhnout
27. 1. 202118. 2. 2021Záměr na pronájem koupaliště.stáhnout
4. 2. 20214. 3. 2021Záměr na prodej pozemku.stáhnout
8. 2. 202124. 2. 2021Záměr na pronájem části pozemku.stáhnout
1. 4. 202129. 4. 2021Záměr na pronájem části pozemku.stáhnout
23. 3. 20217. 4. 2021Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.stáhnout
4. 4. 202119. 4. 2021Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.stáhnout
26. 4. 202127. 5. 2021Záměr na pronájem částí pozemků.stáhnout
27. 5. 202124. 6. 2021Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
30. 9. 202116. 10. 2021Záměr na uzavření Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě.stáhnout
29. 9. 202115. 10. 2021Záměr na pronájem.stáhnout
2. 11. 202118. 11. 2021Záměr na pronájem.stáhnout
16. 1. 20223. 2. 2022Záměr na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti.stáhnout
21. 2. 20228. 3. 2022Záměr-Dodatek ke Smlouvě o nájmu.stáhnout
2. 3. 202218. 3. 2022Záměr na prodej pozemku.stáhnout
23. 3. 20226. 4. 2022Záměr na pronájem-změna nájemní smlouvy.stáhnout
19. 4. 20224. 5. 2022Záměr na pronájem.stáhnout
13. 4. 202212. 5. 2022Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
27. 6. 202213. 7. 2022Záměr na uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti.stáhnout
18. 7. 202231. 8. 2022Záměr-pronájem pozemků za účelem zemědělského hospodaření.stáhnout
8. 8. 202217. 12. 2023Záměr na směnu pozemků.stáhnout
11. 10. 202210. 11. 2022Záměr na změnu nájemní smlouvy.stáhnout
31. 10. 20228. 12. 2022Záměr na pronájem.stáhnout
30. 11. 202219. 1. 2023Záměr na pronájem.stáhnout
22. 12. 202219. 1. 2023Záměr-souhlas s pronájmem.stáhnout
3. 4. 202311. 5. 2023Záměr-narovnání majetkoprávních vztahů.stáhnout
15. 3. 202331. 3. 2023Oznámení o přeměně společnosti.stáhnout
4. 8. 202315. 9. 2023Záměr na pronájem.stáhnout
9. 10. 202326. 10. 2023Záměr na prodej pozemku.stáhnout
18. 10. 20233. 11. 2023Záměr na pronájem.stáhnout
16. 2. 20244. 3. 2024Záměr na pronájem-vitrína.stáhnout
26. 2. 202413. 3. 2024Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
28. 3. 202425. 4. 2024Záměr majetkoprávní vyrovnání.stáhnout
28. 3. 202425. 4. 2024Záměr majetkoprávní vyrovnání.stáhnout

Kategorie 02 - Účetní dokumenty

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
26. 1. 20107. 12. 2010Upozornění - zvýšení stočného r. 2010stáhnout
25. 4. 201021. 5. 2010Závěrečný účet obce Vyžlovka r. 2009stáhnout
18. 11. 200930. 12. 2009Platební výměry - poplatky za komunální odpad, 18. 11. 2009stáhnout
24. 11. 200930. 12. 2009Platební výměr - poplatky za komunální odpad, 24. 11. 2009stáhnout
8. 12. 200930. 12. 2009Oznámení o uložení platebního výměru č. 3/2009stáhnout
24. 11. 200918. 12. 2009Návrh rozpočtu obce Vyžlovka pro rok 2010stáhnout
20. 4. 200915. 5. 2009Závěrečný účet obce Vyžlovka, r. 2008stáhnout
11. 5. 200920. 5. 2009Oznámení o projednání záv. účtu obce Vyžlovka r. 2008 na veř. schůzi 13.5.2009stáhnout
10. 11. 20085. 12. 2008Návrh rozpočtu na rok 2009stáhnout
14. 12. 201018. 1. 2011Informace o platbách, konec r. 2010stáhnout
1. 7. 20105. 10. 2010Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009 stáhnout
23. 6. 20071. 8. 2007Vyúčtování ceny vodného za rok 2006stáhnout
21. 4. 201120. 5. 2011Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za rok 2010, 21. 4. 2010stáhnout
22. 8. 201131. 5. 2013Prodej potrubí-inzerát OÚ Vyžlovkastáhnout
13. 9. 201128. 9. 2011Veřejno právní smlouva s Městem Kostelec n. Černými lesystáhnout
26. 9. 201112. 10. 2011Obecně závazná vyhláška č.1/2011stáhnout
6. 10. 201121. 10. 2011 Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2012stáhnout
10. 11. 20117. 6. 2013Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za prov. hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené MF ČR podle jiného právního předpisustáhnout
20. 4. 201217. 5. 2012Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2011 dle z.č.250/2000 Sb..stáhnout
20. 4. 201217. 5. 2012Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2011 dle z.č.250/2000 Sb..stáhnout
16. 11. 201213. 12. 2012Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2013.stáhnout
18. 4. 201316. 5. 2013Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2012 první část.stáhnout
18. 4. 201316. 5. 2013Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2012 druhá část.stáhnout
8. 11. 201324. 11. 2013Oznámení o nápravných opatřeních v souvislosti a provedenou kontrolou z MV ČR.stáhnout
14. 11. 201312. 12. 2013Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2014.stáhnout
15. 5. 201420. 4. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2013-1. část.stáhnout
15. 5. 201420. 4. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2013 -2. část.stáhnout
21. 11. 201418. 12. 2014Návrh rozpočtu obce na rok 2015.stáhnout
15. 1. 201510. 2. 2015OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-1. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-2. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-3.část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-4. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-5. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-6. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-7.část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-8. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-9.část.stáhnout
19. 11. 201519. 4. 2016Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2016.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-1. část.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-2. část-inventarizační zpráva.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-3. část- rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015- 4. část-finanční výkaz.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015 - 5. část- majetkové výkazy.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015- 6. část- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2015.stáhnout
10. 11. 20164. 3. 2018Výkaz o plnění rozpočtu k 10/2016.stáhnout
24. 11. 20164. 3. 2018Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2017.stáhnout
25. 1. 20174. 3. 2018Rozpočtové opatření č.1.stáhnout
20. 2. 20174. 3. 2018Záznam o změně čísla rozpočtové skladby.stáhnout
6. 4. 201731. 12. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
6. 4. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření.stáhnout
20. 4. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 1-3/2017.stáhnout
29. 4. 201731. 5. 2017Vodos -roční zpráva a výpočet ceny pro vodné a stočné.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 1. část.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 2. část.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 3. část.stáhnout
11. 5. 201730. 11. -0001Oznámen í o vyvěšení dokumentu návrh závěrečného účtu obce za r.2016.stáhnout
20. 5. 201730. 11. -0001Rozpočtové opatření.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 1.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 2.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 3.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Oznámení o vyvěšení dokumentu Záv. účet za r.2016.stáhnout
4. 7. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření.stáhnout
11. 7. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 6/2017.stáhnout
11. 9. 201731. 12. 2017Rozpočtové optaření a informace o vyvěšení.stáhnout
12. 10. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
16. 11. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
16. 11. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 10/2017.stáhnout
23. 11. 201722. 12. 2017Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r. 2018.stáhnout
23. 11. 201731. 12. 2017Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r. 2018 a informace o plnění rozpočtu r. 2017.stáhnout
4. 12. 201721. 12. 2017Návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
13. 12. 201731. 12. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
22. 12. 201731. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu -rozpočet obce na r.2018.stáhnout
17. 1. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
29. 12. 201731. 12. 2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
10. 4. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
22. 12. 201731. 12. 2018Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 1. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 2. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 3. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu ZÚ obce za r.2017.stáhnout
11. 5. 201828. 5. 2018Záverečný účet SORJ 2017.stáhnout
18. 5. 201831. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
18. 5. 201831. 12. 2018Finanční výkaz 1-4/2018.stáhnout
17. 7. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
17. 7. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
20. 7. 201831. 12. 2018Finanční výkaz 1-6/2018.stáhnout
6. 9. 201831. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
12. 11. 201827. 11. 2018Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Svazek obcí region Jih.stáhnout
16. 11. 201831. 10. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-Návrh rozpočtu obce na r.2019 a Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2019 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na r.2019-2021.stáhnout
19. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu Základní školy Vyžlovka na r.2019 a střednědobý rozpočtový výhled školy.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentů: Návrh rozpočtu r.2019, střednědobý rozp. výhled a výkaz o plnění rozpočtu 10/2018.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2018Výkaz o plnění rozpočtu 10/2018.stáhnout
6. 12. 201831. 12. 2018Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
14. 2. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 12. 201831. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočet obce a základní školy na r.2019 a střednědobé rozp. výhledy obce a školy.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočet SORJ.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočtový výhled SORJ.stáhnout
20. 12. 201831. 12. 2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
9. 1. 201919. 1. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
9. 1. 201931. 12. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
5. 2. 201931. 12. 2019Výkaz o plnění rozpočtu 12/2018.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Výkaz plnění rozpočtu10/2018.stáhnout
28. 2. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu rozpočtové opatření.stáhnout
12. 4. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu rozpočtové opatření.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-1. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-2. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-3. část. stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-4. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-5. část.stáhnout
14. 6. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 7. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
27. 8. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
9. 9. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
2. 10. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 11. 201913. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh rozpočtu obce na r.2020, střednědobý rozpočtový výhled a výkaz o plnění rozpočtu FIN 10/2019.stáhnout
14. 11. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření .stáhnout
25. 11. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvešení dokumentů- návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
29. 11. 201916. 12. 2019Návrh rozpočtu SORJ na r.2020.stáhnout
29. 11. 201916. 12. 2019Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SORJ.stáhnout
12. 12. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet obce Vyžlovka na r.2020.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-střednědobý rozpočtový výhled obce na r.2020-22.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
10. 1. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 2. 202031. 12. 2020Veřejnoprávní smlouva o pskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
19. 2. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 1. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 2. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 3. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 4. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 5. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 6 část.stáhnout
14. 5. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
1. 6. 202022. 6. 2020Návrh závěrečného účtu SORJ a příloha č.1.stáhnout
1. 6. 202022. 6. 2020Příloha návrhu závěrečného účtu SORJ za r.2019-zpráva auditora.stáhnout
8. 7. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Zpráva o výsledku přezkoumání SORJ.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Závěrečný účet SORJ.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Zápis z VH SORJ.stáhnout
25. 8. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 9. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 11. 202013. 11. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 11. 202031. 12. 2020Oznámení vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
23. 11. 20208. 12. 2020Návrh střednědobého rozp. výhledu SORJ.stáhnout
23. 11. 20208. 12. 2020Návrh rozpočtu SORJ.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2021.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Vyžlovka.stáhnout
10. 12. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet obce Vyžlovka na r.2021.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na r.2021-23.stáhnout
17. 12. 202031. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet na r.2021 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na r.2022-2024.stáhnout
10. 1. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
8. 3. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 4. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
16. 2. 202131. 12. 2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SKV.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 1. část.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 2. část.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 3. část.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 4. část.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 5. část.stáhnout
13. 5. 202110. 6. 2021Návrh závěrečného účtu obce za r.2020 6. část.stáhnout
14. 5. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
9. 7. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 8. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 9. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 10. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
24. 11. 202131. 12. 2021 Oznámení o vyvěšení dokumentu Výkaz o plnění rozpočtu FIN 10/2021.stáhnout
24. 11. 202122. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu-Návrh rozpočtu obce na r.2022.stáhnout
24. 11. 202122. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu-Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na r.2022-24.stáhnout
24. 11. 202122. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentu-Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka na r.2022-25.stáhnout
14. 12. 202131. 12. 2021Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
22. 12. 202131. 12. 2022Rozpočet obce Vyžlovka na r.2022.stáhnout
22. 12. 202130. 11. -0001Střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na r.2022-2024.stáhnout
22. 12. 202130. 11. -0001Rozpočet ZŠ Vyžlovka na r.2022 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ na r.2023-2025.ástáhnout
22. 12. 202130. 11. -0001Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočet obce a rozpočtový výhled obce, rozpočet ZŠ a rozpočtový výhled ZŠ.stáhnout
7. 1. 202230. 11. -0001Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
27. 1. 202231. 12. 2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
28. 3. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
11. 4. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 1. část.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 2. část.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 3. část.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 4. část.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 5. část.stáhnout
13. 4. 202213. 5. 2022Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 6. část.stáhnout
11. 5. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
2. 6. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 7. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 9. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 10. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
11. 11. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
24. 11. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-výkaz o plnění rozpočtu obce FIN 10/2022.stáhnout
24. 11. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh středobého rozpočtového výhledu obce Vyžlovka na r.2023-2025.stáhnout
24. 11. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2023.stáhnout
24. 11. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh rozpočtu ZŠ Vyžlovkana r.2023 středobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka na r.2024-2026.stáhnout
13. 12. 202231. 12. 2022Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
22. 12. 202231. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočet a r. výhled obce Vyžlovka, rozpočet a rozp. výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
17. 1. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
30. 5. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
30. 5. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
11. 5. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
11. 4. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
31. 3. 202317. 4. 2023Informace o projednání závěru kontroly samostatné působnosti obce.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 7. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 6. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 5. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 4. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 3. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 2. část.stáhnout
30. 3. 202312. 5. 2023Návrh závěrečného účtu obce za r.2022 1. část.stáhnout
4. 7. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
8. 9. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
10. 10. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
9. 11. 202331. 12. 2023Návrh rozpočtu obce na r.2024.stáhnout
9. 11. 202331. 12. 2023Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na r.2024-2026.stáhnout
9. 11. 202331. 12. 2023Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M.stáhnout
9. 11. 202320. 12. 2023Oznámení o vyvěšení účetních dokumentů.stáhnout
23. 11. 202331. 12. 2023Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh rozpočtu a návrh střednědobého rozpočtového výhledu Základní školy Vyžlovkastáhnout
11. 12. 202331. 1. 2024Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout

Kategorie 03 - OZV obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
26. 11. 20075. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
26. 11. 20075. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2006 o místním poplatku ze psů.stáhnout
26. 2. 20067. 6. 2013Obecně závazná vyhláška č.7 / 2006 - o místním poplatku za provozovaný výherní přístrojstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.6 / 2006 - o místním poplatku z ubytovací kapacitystáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.5 / 2006 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvístáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.4 / 2006 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobytstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.3 / 2006 - o místním poplatku ze psůstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2 / 2006 - o poplatku za komunální odpadstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1 / 2006 - o nakládání s komunálním a stavebním odpademstáhnout
19. 11. 20085. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za zhodnocení stav. pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizacestáhnout
20. 5. 199626. 9. 2023Vyhláška č.1/1996 o dani z nemovitosti platná v územním obvodu obce Vyžlovka.stáhnout
20. 5. 199626. 9. 2023Vyhláška č.3/1996 o cenách hřbitovních poplatků platná pro hřbitov ve Vyžlovce.stáhnout
20. 4. 20155. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2006.stáhnout
20. 4. 20155. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2015.stáhnout
3. 10. 20165. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu.stáhnout
1. 11. 20165. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016 o místním poplatku ze psů.stáhnout
1. 11. 20168. 11. 2016Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Vyžlovka.stáhnout
20. 3. 201723. 9. 2019Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu.stáhnout
7. 12. 20175. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o poplatku za komunální odpad.stáhnout
27. 6. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.stáhnout
13. 12. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
13. 12. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
14. 6. 201922. 12. 2021Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka. Ruší OZV č.1/2018.stáhnout
17. 12. 201931. 12. 2022Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o poplatku za komunální odpad.stáhnout
17. 12. 20195. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
17. 12. 201916. 6. 2021Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku z pobytu.stáhnout
17. 12. 201931. 12. 2023Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku ze psů.stáhnout
12. 2. 202031. 12. 2023Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
16. 6. 202131. 12. 2023Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.stáhnout
10. 12. 202131. 12. 2022Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.stáhnout
22. 12. 202131. 12. 2023Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.stáhnout
19. 12. 202231. 12. 2023Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.stáhnout
27. 10. 20231. 11. 2023Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.stáhnout
27. 10. 202331. 12. 2023Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.stáhnout

Kategorie 04 - Veřejné a dražební vyhlášky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
18. 10. 201118. 11. 2011Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutístáhnout
24. 10. 201117. 11. 2011Dražební vyhláška obec Louňovice parcela č.k. 218/75stáhnout
4. 1. 201219. 1. 2012Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení.stáhnout
18. 1. 201224. 2. 2012Dražební vyhláška. stáhnout
18. 1. 201220. 1. 2012Dražební vyhláška.stáhnout
13. 2. 201228. 2. 2012Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí.stáhnout
13. 2. 201228. 2. 2012Veřejná vyhláška-ozn. o vydání zásad úz. rozvoje střed. kraje.stáhnout
13. 3. 201229. 3. 2012Veřejná vyhláška KHSSC-monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2012.stáhnout
13. 3. 201212. 4. 2012MŽP-zahájení zjišťovacího řízení k Programu rozvoje úz. obvodu Středočeského kraje. stáhnout
11. 4. 201217. 5. 2012Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předp. seznamu pro daň z nemovitostí na r.2012.stáhnout
9. 5. 20129. 6. 2012Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2012.stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Oznámení o povolení výjimky z vyhlášky č.501/2006 Sb..stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Usnesení přerušení správního řízení.stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby.stáhnout
11. 5. 201228. 5. 2012Veřejná vyhláška spojené územní řízení.stáhnout
24. 5. 201211. 6. 2012Veřejná vyhláška -oznámení.stáhnout
11. 6. 201212. 7. 2012Veřejná vyhláška-zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP obce Struhařov.stáhnout
11. 6. 201227. 6. 2012Veřejná vyhláška-oznámení o zah. úz. řízení o umístění stavby vodovodu a kanalizace v k.ú. Vyžlovka.stáhnout
20. 6. 20125. 7. 2012Veřejná vyhláška územní rozhodnutí. stáhnout
22. 6. 20129. 7. 2012Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby.stáhnout
11. 7. 201226. 7. 2012Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení.stáhnout
12. 7. 201227. 7. 2012Rozhodnutí o povolení výjimky pro stavbu.stáhnout
30. 7. 201229. 8. 2012Oznámení o zahájení projednání návrhu změny ÚP Černé Voděrady.stáhnout
15. 8. 201230. 8. 2012Veřejná vyhláška -územní rozhodnutí o umístění stavby.stáhnout
29. 8. 201214. 9. 2012Veřejná vyhláška -zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
31. 8. 201217. 9. 2012Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
30. 8. 201217. 9. 2012Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
11. 9. 201227. 9. 2012Veřejná vyhláška oznámení.stáhnout
3. 10. 201219. 10. 2012Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí.stáhnout
10. 10. 201226. 10. 2012Veřejná vyhláška rozhodnutí.stáhnout
23. 10. 201212. 11. 2012Ministerstvo životního prostředí-závěr zjišťovacího řízení.stáhnout
26. 10. 201212. 11. 2012Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
9. 4. 201325. 4. 2013Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
30. 4. 201330. 5. 2013Veřejná vyhláška zveřejnění hromadného předp. seznamu pro daň z nemovitostí na rok 2013.stáhnout
3. 5. 20133. 6. 2013Veřejná vyhláška KHS.stáhnout
17. 5. 20133. 6. 2013Veřejná vyhláška územní rozhodnutí.stáhnout
2. 10. 201321. 11. 2013Veřejná vyhláška zahájení projednávání návrhu změny ÚP Struhařov.stáhnout
20. 11. 20139. 12. 2013Zahájení zjišťovacího řízení-Středočeský kraj.stáhnout
15. 1. 201412. 3. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
17. 1. 20147. 3. 2014Ministerstvo životního prostředí-závěr zjišťovacího řízení.stáhnout
5. 2. 20146. 3. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
6. 3. 201424. 3. 2014Nařízení veterinární správy.stáhnout
2. 4. 20142. 5. 2014Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
29. 4. 20142. 6. 2014Veřejná vyhláška - finanční úřad.stáhnout
29. 4. 201419. 6. 2014Veřejná vyhláška oznámení návrh územního plánu Mukařova.stáhnout
12. 5. 201412. 6. 2014Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
20. 5. 201421. 6. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
21. 5. 201410. 7. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
21. 5. 20143. 7. 2014Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
15. 7. 201431. 7. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
15. 7. 201431. 7. 2014Návrh koncepce -posuzování vlivu na životní prostředí.stáhnout
25. 7. 20141. 9. 2014Veřejná vyhláška-projednání návrhu územního plánu Mukařov.stáhnout
27. 8. 201414. 10. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
1. 10. 201417. 10. 2014Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
12. 12. 201421. 1. 2015Dražba.stáhnout
12. 12. 20149. 1. 2015Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
17. 12. 20145. 1. 2015Rozhodnutí- veř. vyhláška.stáhnout
6. 1. 20156. 2. 2015MŽP-Národní plán povodí Labe.stáhnout
10. 2. 201527. 2. 2015Oznámení o návrhu opatření-úprava na místních komunikacích v Březinkách.stáhnout
26. 3. 201513. 4. 2015Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
24. 3. 201524. 4. 2015Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
2. 4. 201522. 6. 2015Návrh opatření-Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.stáhnout
16. 4. 20152. 6. 2015OZV o o odpadech.stáhnout
30. 4. 20151. 6. 2015Veřejná vyhláška-finanční úřad.stáhnout
2. 6. 201530. 7. 2015Dražební vyhláška.stáhnout
17. 7. 201531. 8. 2015Veřejná vyhláška MŽP.stáhnout
13. 8. 20157. 1. 2016Opatření obecné povahy-nedostatek vody.stáhnout
18. 8. 20153. 9. 2015Oznámení o zahájení územního řízení.stáhnout
23. 9. 20159. 10. 2015Územní rozhodnutí.stáhnout
12. 11. 20154. 3. 2018Nová služba Finanční správy při placení daně z nemovitých věcí.stáhnout
9. 12. 201511. 1. 2016Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ÚP Černé Voděrady.stáhnout
10. 12. 201516. 12. 2015Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
17. 12. 20154. 1. 2016Oznámení o zahájení územního řízení.stáhnout
17. 12. 201521. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
22. 12. 20157. 1. 2016Opatření - zrušení zákazu odběru povrchových vod.stáhnout
14. 1. 20164. 3. 2018Veřejná vyhláška Města Říčany-zákaz podomního a pochůzkového prodeje.stáhnout
13. 1. 201629. 1. 2016Veřejná vyhláška MZE-Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.stáhnout
29. 1. 20161. 3. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
4. 2. 20164. 3. 2018Upozornění na výskyt kůrovce.stáhnout
10. 2. 20164. 3. 2016Rozhodnutí -st. úřad.stáhnout
3. 3. 20169. 3. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 4. 201621. 4. 2016Veřejná vyhláška- monitorovací kalendář pro koupací sezonu rok 2016.stáhnout
12. 4. 201621. 5. 2019Nařízení st. veterinární správy- prevence a tlumení moru včelího plodu.stáhnout
29. 4. 201630. 5. 2016Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí 2016.stáhnout
28. 4. 201614. 5. 2016Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v r. 2016.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 1. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 2. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 3. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 4. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r.2015 5. část.stáhnout
8. 6. 201621. 8. 2023MŽP- Oznámení o vydání opatření- zlepšování kvality ovzduší.stáhnout
11. 6. 201630. 6. 2016Veřejná vyhláška- projednání změny č.2 ÚP Černé Voděrady.stáhnout
11. 6. 201626. 6. 2016Konkursní řízení na pozici ředitele/ky MŠ v Ondřejově.stáhnout
4. 7. 201610. 8. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
15. 9. 201621. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
20. 9. 20169. 10. 2016Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
3. 10. 20164. 3. 2018Nařízení st. veterinární správy- mor včelího plodu.stáhnout
3. 10. 201618. 11. 2016ČEZ Distribuce a.s.- okleštění stromoví.stáhnout
6. 10. 201610. 11. 2016Veřejná vyhláška-změna ÚP Černé Voděrady.stáhnout
19. 10. 20164. 11. 2016Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MŽP.stáhnout
9. 11. 201625. 11. 2016Veřejná vyhláška- územní řízení.stáhnout
14. 11. 201630. 11. 2016Uzavírka silnice- Český Brod.stáhnout
16. 11. 201619. 12. 2016Veřejná vyhláška- návrh zadání ÚP Vyžlovka.stáhnout
9. 12. 201611. 1. 2017Veřejná vyhláška- projednání návrhu ÚP Mukařova.stáhnout
13. 1. 201730. 1. 2017Změna ÚP Louňovice-veřejná vyhláška.stáhnout
20. 1. 20176. 2. 2017Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
26. 1. 201711. 2. 2017Veřejná vyhláška-vydání ÚP Mukařova.stáhnout
9. 2. 20171. 7. 2017Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ Vyžlovka.stáhnout
14. 2. 20171. 3. 2017Veřejná vyhláška MŽP.stáhnout
14. 2. 201727. 3. 2017Veřejná dražební vyhláška.stáhnout
16. 2. 201722. 2. 2017Veřejná vyhláška -úprava silničního provozu.stáhnout
22. 2. 201721. 8. 2023Seznam- neznámí vlastníci.stáhnout
2. 3. 201717. 3. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
7. 3. 201720. 4. 2017Dražební vyhláška.stáhnout
13. 3. 201729. 3. 2017Veřejná vyhláška-ÚP Černé Voděrady.stáhnout
16. 3. 20173. 4. 2017Pozemkové úpravy - Štíhlice.stáhnout
22. 3. 20177. 4. 2017Veřejná vyhláška .stáhnout
3. 4. 201724. 4. 2017Veřejná vyhláškastáhnout
4. 4. 201725. 4. 2017Veřejná vyhláškastáhnout
28. 4. 201729. 5. 2017Veřejná vyhláška finační úřad.stáhnout
10. 4. 201726. 4. 2017Rozhodnutí KVS-veterinární opatření.stáhnout
10. 4. 201726. 4. 2017Veřejná vyhláška- monitorovací kalendář.stáhnout
4. 5. 201719. 5. 2017Veřejná vyhláška-KHSSCstáhnout
30. 6. 201717. 7. 2017Návrh opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
3. 7. 201730. 9. 2017Opatření pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
19. 7. 20174. 8. 2017Prověření pronajatelnosti pozemků.stáhnout
20. 7. 20177. 8. 2017Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
17. 8. 20173. 9. 2017Oznámení o konání koncertu skupiny Tři sestry.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
28. 8. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška- zahájení projednávání návrhu ÚP Jevany.stáhnout
28. 8. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška-projednávání návrhu ÚP Jevany-přílohy.stáhnout
30. 8. 201722. 10. 2017Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
8. 9. 201725. 9. 2017Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.stáhnout
8. 9. 20175. 10. 2017Oznámení o zjišťování průběhu hranic.stáhnout
15. 9. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-MZE ČR.stáhnout
21. 9. 201722. 10. 2017Svolání schůze OVK-volby 2017.stáhnout
27. 9. 201722. 10. 2017Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.stáhnout
27. 9. 201731. 12. 2017Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
4. 10. 20172. 11. 2017Dražební vyhláška.stáhnout
9. 10. 201716. 10. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 10. 201721. 10. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
9. 10. 201721. 8. 2023Nařízení st. veterinární správy k prevenci a tlumení včelého moru.stáhnout
10. 10. 201731. 10. 2017Zvláštní užívání komunikace Pod Obcí.stáhnout
18. 10. 201725. 10. 2017Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu.stáhnout
31. 10. 20176. 11. 2017Veřejná vyhláška-přechodná úprava silnice Jevany-Vyžlovka.stáhnout
8. 11. 201724. 11. 2017Opatření obecné povahy.stáhnout
13. 11. 201729. 11. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov informace.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
24. 11. 201714. 1. 2018Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ve dnech 12. a 13.1.2018.stáhnout
14. 12. 201731. 1. 2018Oznámení o svolání schůze OVK pro volbu prezidenta ČR.stáhnout
29. 12. 201715. 1. 2018Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
10. 1. 201814. 1. 2018Dražební vyhláška.stáhnout
13. 1. 201831. 1. 2018Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky.stáhnout
15. 1. 201831. 1. 2018Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR.stáhnout
24. 1. 20187. 2. 2018Oznámení veřejného zasedání hodnotící komise.stáhnout
16. 3. 20181. 4. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
26. 3. 201831. 12. 2018Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
11. 4. 201826. 4. 2018Veřejná vyhláška-KHSSCstáhnout
11. 4. 201812. 5. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
27. 4. 201828. 5. 2018Veřejná vyhláška-FÚ.stáhnout
30. 4. 201831. 5. 2018Porovnání cen položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.stáhnout
25. 5. 201818. 5. 2018Rozhodnutí-změna uzavírky -Jevany.stáhnout
4. 5. 201830. 9. 2018Upozornění na nedostatek vody.stáhnout
9. 5. 201825. 5. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
9. 5. 201825. 5. 2018Návrh opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
24. 5. 201830. 9. 2018Výzva pro odběratele vody.stáhnout
28. 5. 201826. 6. 2018Veřejná vyhláška-zahájení opakovaného veř. projednání ÚP Louňovice.stáhnout
5. 6. 201831. 8. 2018Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
25. 6. 201821. 9. 2018Dražební vyhláška.stáhnout
23. 7. 201828. 7. 2018Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
31. 7. 201821. 8. 2023Opatření obecné povahy-zákaz odběru povrchových vod.stáhnout
27. 8. 201828. 9. 2018Veřejná vyhláška- zahájení projednávání návrhu ÚP Černé Voděrady.stáhnout
30. 8. 201815. 9. 2018Nařízení Středočeského kraje.stáhnout
4. 9. 201810. 9. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
24. 9. 201810. 10. 2018Veřejná vyhláška-ÚP Louňovice.stáhnout
3. 10. 20183. 11. 2018Státní pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu.stáhnout
12. 10. 201828. 10. 2018Veřejná vyhláška-schválení územní studie Mukařov.stáhnout
25. 10. 201831. 12. 2018Žádost o spolupráci při pátrání.stáhnout
30. 10. 20187. 5. 2019Nařízení st. vet. správy-mor včelího plodu.stáhnout
12. 11. 201828. 11. 2018Rozhodnutí-uzavírka silnice.stáhnout
12. 11. 201831. 12. 2018Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
29. 11. 201815. 11. 2018Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
12. 12. 20187. 2. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
10. 12. 20189. 1. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
19. 12. 201830. 1. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
13. 9. 201829. 9. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
30. 9. 201816. 10. 2018Veřejná vyhláška a schvalovací doložka.stáhnout
3. 1. 201919. 1. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
16. 1. 201931. 1. 2019Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
22. 1. 201928. 1. 2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
6. 2. 201921. 2. 2019Opatření obecné povahy.stáhnout
20. 2. 201912. 3. 2019Konkursní řízení-ředitel/ka MŠ Pohádka v obci Březí.stáhnout
1. 3. 20197. 3. 2019Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
14. 3. 201930. 3. 2019Veřejná vyhláška-agentura ochrany přírody a krajiny.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka. stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.1.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.2.část stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.3.část stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.4.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.5.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.6.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.7.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.8.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.9.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.1.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.2.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.3.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.4.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.5.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.6.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.7.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.8.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.9.stáhnout
19. 3. 20194. 4. 2019Návrh opatření obecné povahy.stáhnout
21. 3. 201921. 8. 2023Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků.stáhnout
29. 3. 201930. 4. 2019Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
4. 4. 201931. 12. 2022Veřejná vyhláška MZE ČR.stáhnout
15. 4. 201931. 12. 2019Informace ke spolkům.stáhnout
23. 4. 201921. 8. 2023Nebezpečí požárů.stáhnout
23. 4. 201922. 5. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
23. 4. 20191. 8. 2019Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
24. 4. 20191. 6. 2019Uzavírka komunikace v obci-prodloužení.stáhnout
25. 4. 201928. 5. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
30. 4. 201931. 12. 2019Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.stáhnout
6. 5. 201922. 5. 2019Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v r.2019.stáhnout
7. 5. 201913. 5. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
17. 5. 20193. 6. 2019Závěrečný účet SORJ za r.2018.stáhnout
17. 5. 20193. 6. 2019Příloha Závěrečného účtu SORJ za r.2018.stáhnout
3. 6. 201930. 9. 2019Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
12. 6. 201928. 6. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
17. 6. 201916. 7. 2019Veřejná vyhláška-návrh změny ÚP Mukařov.stáhnout
15. 7. 201921. 7. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
19. 8. 20191. 12. 2020Revize katastru.stáhnout
19. 8. 201931. 12. 2019Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
20. 8. 20195. 8. 2019Uzavírka komunikace - Mrzky.stáhnout
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
30. 9. 20196. 10. 2019Veřejná vyhláška-uzavírka komunikace Na Staré cestě.stáhnout
7. 10. 201922. 11. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
6. 12. 201922. 12. 2019Zahájení aktualizace BPEJ.stáhnout
9. 12. 201931. 12. 2022Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
23. 12. 20198. 1. 2020Veřejná vyhláška-stanovení přech. úpravy provozu na silnicích I.třídy pro r.2020.stáhnout
17. 1. 20203. 2. 2020Veřejná vyhláška-oznámení zahájení stavebního řízení.stáhnout
31. 1. 202017. 2. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 2. 20207. 3. 2020Oznámení -Státní pozemkový úřad.stáhnout
5. 2. 20207. 3. 2020Příloha oznámení Státní pozemkový úřad.stáhnout
19. 2. 20203. 4. 2020Veřejná vyhláška-oznámení .stáhnout
26. 2. 202013. 3. 2020 Rozhodnutí-Veřejná vyhláška.stáhnout
28. 2. 202030. 6. 2020Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
18. 3. 202027. 9. 2023Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
18. 3. 202024. 3. 2020Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 4. 202017. 4. 2020Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 4. 202017. 4. 2020Veřejná vyhláška-OOP.stáhnout
3. 4. 202031. 12. 2022Veřejná vyhláška-OOP.stáhnout
9. 4. 202011. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
14. 4. 202031. 7. 2020Žádost o omezení užívání pitné vody formou opatření obecné povahy.stáhnout
17. 4. 202018. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
20. 4. 202031. 7. 2020Návrh opatření obecné povahy.stáhnout
22. 4. 202027. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
27. 4. 20201. 6. 2020Veřejná vyhláška-Oznámení.stáhnout
29. 4. 202011. 6. 2020Veřejná vyhláška-veřejné projednávání návrhu územního plánu Vyžlovka.stáhnout
5. 5. 20206. 6. 2020Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r.2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.stáhnout
6. 5. 202022. 5. 2020Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Voděradské bučiny.stáhnout
11. 5. 20201. 8. 2020Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
13. 5. 202013. 6. 2020Veřejný vyhláška-monitorovací kalndář pro koupací sezonu 2020.stáhnout
30. 6. 20206. 7. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
29. 7. 202031. 10. 2020Prodloužení opatření obecné povahy.stáhnout
29. 7. 20201. 1. 2023Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
10. 8. 202031. 10. 2020Opatření obecné povahy.stáhnout
19. 8. 202031. 12. 2020Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
10. 9. 202026. 9. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
18. 9. 202019. 10. 2020Veřejná vyhláška-projednávání návrhu ÚP Štíhlice.stáhnout
23. 9. 20209. 10. 2020Veřejná vyhláška-Oznámení.stáhnout
4. 12. 202020. 12. 2020Opatření obecné povahy.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2020Veřejná vyhláška oznámení-vydání ÚP Vyžlovka.stáhnout
24. 2. 202121. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
3. 3. 202131. 5. 2021Sčítání lidu.stáhnout
1. 4. 202130. 4. 2021Dražební vyhláška.stáhnout
31. 3. 202115. 4. 2021Veřejná vyhláška.stáhnout
8. 4. 202124. 4. 2021Veřejná vyhláška.stáhnout
7. 4. 202131. 5. 2021Sčítání lidu 2021-informace.stáhnout
8. 4. 202131. 5. 2021Sčítání lidu-informační leták.stáhnout
26. 4. 202126. 5. 2021Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na r.2021.stáhnout
20. 4. 20215. 5. 2021Veřejná vyhláška-měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin.stáhnout
3. 5. 202130. 6. 2021Porovnání položek kalkulace ceny pro vodné a stočné.stáhnout
5. 5. 202116. 8. 2021 Žádost o omezení užívání pitné vody.stáhnout
10. 5. 202130. 6. 2021Pozvání ke zkoušce ze znalosti hub.stáhnout
10. 5. 202116. 8. 2021Návrh opatření obecné povahy.stáhnout
18. 5. 202115. 8. 2021Návrh opatření obecné povahy-pitná voda.stáhnout
18. 5. 20213. 6. 2021Veřejná vyhláška.stáhnout
19. 5. 20213. 6. 2021Veřejná vyhláška.stáhnout
2. 6. 202118. 6. 2021Veřejná vyhláška OOP.stáhnout
2. 6. 202118. 6. 2021Příloha OOP č.1.stáhnout
2. 6. 202118. 6. 2021Příloha OOP č.2.stáhnout
2. 6. 202118. 6. 2021Příloha OOP č.3.stáhnout
16. 6. 202130. 7. 2021Veřejná vyhláška-ÚP Jevany.stáhnout
16. 6. 20212. 7. 2021Veřejná vyhláška-územní řízení.stáhnout
21. 7. 202127. 7. 2021Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu-uzavírka.stáhnout
4. 8. 202120. 8. 2021Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí.stáhnout
1. 9. 202121. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
15. 9. 202131. 12. 2022Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
15. 11. 202122. 12. 2021Veřejná vyhláška-oznámení, Změna ÚP Mukařov.stáhnout
6. 12. 202120. 12. 2021Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy pro r. 2022.stáhnout
3. 2. 202218. 2. 2022Veřejná vyhláška-MZE.stáhnout
21. 2. 202221. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
10. 3. 202231. 3. 2022Nařízení Státní veterinární správy.stáhnout
16. 3. 202231. 3. 2022Nařízení Státní veterinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opatření.stáhnout
16. 3. 20223. 5. 2022Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu Změny č.2 územního plánu Louňovic.stáhnout
16. 3. 202221. 4. 2022Veřejná vyhláška monitorovací kalendář 2022.stáhnout
6. 4. 202221. 4. 2022Nařízení Státní veterinární správy.stáhnout
13. 4. 202230. 4. 2022Nařízení Státní veterinární správy.stáhnout
25. 4. 202231. 5. 2022Veřejná vyhláška-daň z nemovitosti r.2022.stáhnout
25. 4. 20229. 6. 2022Veřejná vyhláška-jednání o návrhu ÚP Štíhlice.stáhnout
27. 4. 202213. 5. 2022Doručení veřejnou vyhláškou.stáhnout
2. 5. 202231. 12. 2022Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné.stáhnout
2. 5. 20221. 6. 2022Veřejná vyhláška-zásady územního rozvoje Středočeského kraje.stáhnout
4. 5. 202220. 5. 2022Optaření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
11. 5. 202215. 5. 2022Platné nařízení Středočeského kraje-zákaz pálení na základě výzvy ČHMÚ.stáhnout
12. 5. 202227. 5. 2022Veřejná vyhláška monitorovací kalendář 2022.stáhnout
23. 5. 202215. 8. 2022Opatření obecné povahy-omezení užívání pitné vody.stáhnout
13. 6. 202229. 6. 2022Doručení veřejnou vyhláškou.stáhnout
27. 6. 202223. 8. 2022Dražební vyhláška.stáhnout
29. 6. 202215. 7. 2022Veřejná vyhláška.stáhnout
18. 7. 202224. 7. 2022Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
11. 8. 202219. 9. 2022Veřejná vyhláška-změna ÚP Mukařov-veřejné projednávání.stáhnout
11. 8. 202227. 8. 2022Veřejná vyhláška -vydání změny ÚP Louňovice.stáhnout
17. 8. 202218. 9. 2022Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Štíhlice. stáhnout
24. 8. 202221. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
4. 10. 202220. 10. 2022OOP-postup při usmrcování kormorána.stáhnout
3. 11. 202231. 12. 2023OOP MZE ČR.stáhnout
22. 11. 202213. 12. 2022Závěrečné jednání KOPu Štíhlice a Doubravčice.stáhnout
28. 11. 202217. 1. 2023Dražební vyhláška.stáhnout
30. 11. 202216. 12. 2022Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu od 1.1.2023.stáhnout
11. 12. 202227. 12. 2022Nařízení státní veterinární správy.stáhnout
20. 12. 20225. 1. 2023KoPÚ Štíhlice-zápis ze závěrečného jednání.stáhnout
21. 12. 20226. 1. 2023Veřejná vyhláška vydání změny ÚP Mukařov.stáhnout
21. 12. 202214. 2. 2023Veřejná vyhláška veřejné projednávání návrhu změny ÚP Louňovice.stáhnout
13. 1. 202329. 1. 2023Nařízení státní veterinární správy-ukončení opatření.stáhnout
26. 1. 20231. 2. 2023Opatření obecné povahy.stáhnout
26. 1. 202311. 2. 2023Oznámení o upuštění od dražby.stáhnout
26. 1. 202311. 2. 2023OOP přechodná úprava provozu.stáhnout
29. 6. 20235. 7. 2023Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
12. 6. 20239. 1. 2023Veřejná vyhláška-OOP-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
26. 5. 20233. 7. 2023Vrřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
24. 5. 20231. 9. 2023OOP-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu.stáhnout
25. 4. 202325. 5. 2023Veřejná vyhláška.stáhnout
4. 4. 202320. 4. 2023Veřejná vyhláška.stáhnout
4. 4. 202320. 4. 2023OOP přechodná úprava provozu na silnici č.I/2..stáhnout
22. 3. 202322. 4. 2023Monitorovací kalendář pro sezonu 2023.stáhnout
16. 3. 202324. 4. 2023Veřejná vyhláška projednávání Změny ÚP Struhařov.stáhnout
1. 3. 202316. 3. 2023Státní pozemkový úřad rozhodnutí pozemkové úpravy Štíhlice.stáhnout
24. 2. 202321. 8. 2023Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
2. 8. 202317. 8. 2023Veřejná vyhláška.stáhnout
21. 8. 202331. 12. 2023ÚZSVM-Nedostatečně identifikovaní vlastníci.stáhnout
22. 8. 20237. 9. 2023Nařízení ústního jednání.stáhnout
28. 8. 202313. 9. 2023Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu.stáhnout
28. 8. 202313. 9. 2023Výkresy k Opatření obecné povahy-přechodné úpravy provozu. stáhnout
19. 9. 20235. 10. 2023Státní pozemkový úřad-rozhodnutí pozemkové úpravy Štíhlice.stáhnout
25. 9. 202311. 10. 2023Veřejná vyhláška-změna ÚP Louňovice.stáhnout
23. 10. 202323. 11. 2023Vyhlášené platnosti obnoveného kat. operátu.stáhnout
23. 10. 202323. 11. 2023OOP-místní úprava provozu na silnici č.I/2.stáhnout
26. 10. 202313. 11. 2023Veřejná vyhláška-aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje.stáhnout
30. 10. 202315. 11. 2023Veřejná vyhláška-vyrozumění.stáhnout
27. 11. 202313. 12. 2023OOP stanovení přechodné úpravy provozu.stáhnout
27. 11. 202313. 12. 2023Vyrozumění o pokračování řízení.stáhnout
28. 11. 202314. 11. 2023VV-Zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Mukařov.stáhnout
20. 12. 20235. 1. 2024OOP stanovení místní úpravy provozu na silnici č.I/2.stáhnout
28. 12. 202314. 1. 2024OOP-veřejná vyhláška.stáhnout
2. 1. 202418. 1. 2024OOP-veřejná vyhláška.stáhnout
11. 1. 202427. 1. 2024Veřejná vyhláška změna č.1 Struhařov.stáhnout
11. 1. 202427. 1. 2024 Veřejná vyhláška rozhodnutí stavební záměr. .stáhnout
22. 2. 202423. 5. 2024Elektronická dražba.stáhnout
20. 3. 202419. 4. 2024Monitorovací kalendář na r.2024.stáhnout
15. 4. 20242. 5. 2024Opatření obecné povahy.stáhnout
3. 5. 202420. 5. 2024Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu.stáhnout

Kategorie 05 - Územní plán

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 06 - Zápisy ze zasedání ZO

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
31. 8. 201520. 4. 2016Zápis č.18 dne 26.8.2015stáhnout
18. 11. 20153. 12. 2015Zápis č. 21 dne 7.10.2015stáhnout
20. 11. 20155. 12. 2015Zápis č. 22 dne 21.10.2015stáhnout
24. 2. 201610. 3. 2016Zápis č. 2 dne 20.1.2016stáhnout
22. 7. 20166. 8. 2016Zápis č10 dne 25.5.2016stáhnout
22. 7. 20166. 8. 2016Zápis č11 dne 8.6.2016stáhnout
2. 11. 201630. 11. -0001Zápis č.17 dne 26.10.2016stáhnout
6. 12. 201710. 12. 2017Pozvání na setkání s občany 8.12.2017.stáhnout

Kategorie 07 - Materiály k jednání ZO a program

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-Výstavba Na Splachustáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-vystavba-na-splachu-03-spolufin-dohodastáhnout
2. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-Výstavba Na Splachu-02-kupni-smlouvastáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-Kompostárna Struhařovstáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-chodnik-stihlicka-prazskastáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-dopravni-znaceni-v-brezinkach02stáhnout
2. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-tri-sestry-2015stáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-dopravni-znaceni-v-brezinkach01stáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ O.Vstáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKYstáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-OZV o nakladani s odpadem_Vyžlovkastáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Další e-aukce na dodávky energií v Říčanech-článekstáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Bolatice příklad e-aukcestáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-eCENTRE_Odpady2014stáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Řešení energetických úspor obcestáhnout
2. 2. 201517. 2. 2015ZAS-03-2015-Energetické úspory obce (kalkulace VO)stáhnout
10. 2. 201519. 2. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.2.2015.stáhnout
24. 2. 20155. 3. 2015Oznámení o konání ZO dne 4.3.2015.stáhnout
3. 3. 201518. 3. 2015Demokracie 2.1 - pro obcestáhnout
10. 3. 201519. 3. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.3.2015.stáhnout
20. 3. 20154. 4. 2015Činnost zastupitelstva obce - prezentacestáhnout
20. 3. 201511. 9. 2019Materiály 1. - 6. schůzestáhnout
25. 3. 20151. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 1.4.2015stáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 Školstvístáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 Tři Sestrystáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - Sportoviště prodloužení nájemní smlouvystáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - OZV o odpadechstáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - Informace ohledně výstavby chodníku (křižovatka)stáhnout
7. 4. 201516. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 15.4.2015.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Finanční výkaz.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Rozvaha.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Výkaz zisku a ztrát.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Příloha.stáhnout
10. 4. 201525. 4. 2015OZV nakládání s odpady finální verzestáhnout
16. 4. 201525. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 24.4.2015.stáhnout
21. 4. 201530. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 29.4.2015.stáhnout
5. 5. 201514. 5. 2015Oznámení o konání ZO dne 13.5.2015.stáhnout
8. 5. 201530. 9. 2015Roční zpráva provozovatele vodovodu.stáhnout
8. 5. 201514. 5. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za rok 2014.stáhnout
10. 5. 201525. 5. 2015Dohoda o vzájemné spolupráci - BRKOstáhnout
19. 5. 201528. 5. 2015Oznámení o konání ZO dne 27.5.2015.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s..stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Záměr z r. 2013.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Prodej pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Prodej pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
22. 5. 20155. 6. 2015Provozní řád koupaliště Vyžlovka 2015 - návrhstáhnout
22. 5. 20155. 6. 2015eCENTRE_Odpady2014_Prezentacestáhnout
1. 6. 201516. 6. 2015Ing. Kraus_výstavba chodníkustáhnout
1. 6. 201516. 6. 2015Ing. Kraus x obec Vyžlovka - Dopis JUDr. Diršmidovéstáhnout
2. 6. 201511. 6. 2015Oznámení o konání ZO dne 10.6.2015.stáhnout
4. 6. 201519. 6. 2015Vyjádření ŠLP k úhynu rybstáhnout
16. 6. 201525. 6. 2015Oznámení o konání ZO dne 26.4.2015.stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Odpady_SoSP_Mikroregionstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Jih_Odpady2015_Smlouvastáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Harmonogram Jihstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provozních nákladů BRKOstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provoz. nákladů BRKO 2stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provoz. nákladů BRKO 3stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Příloha č 3 investiční podíly obcí BRKO - bez Mnichovic a Ondřejovastáhnout
30. 6. 20159. 7. 2015Oznámení o konání ZO dne 8.7.2015.stáhnout
4. 7. 201519. 7. 2015Odpady aukce 3stáhnout
22. 7. 201527. 7. 2015Oznámení o konání mimořádného ZO dne 27.7.2015stáhnout
28. 7. 20156. 8. 2015Oznámení o konání ZO dne 5.8.2015.stáhnout
19. 8. 201527. 8. 2015Oznámení o konání ZO dne 26.8.2015.stáhnout
1. 9. 201510. 9. 2015Oznámení o konání ZO dne 9.9.2015.stáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015Žádost TUDYZNUDYstáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015Žádost - úpravy na pozemku č. parc. 412-2 a 412-1stáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015OZV - alkohol na veřejném prostranství - návrhstáhnout
15. 9. 201524. 9. 2015Oznámení o konání ZO dne 23.9.2015.stáhnout
1. 10. 20158. 10. 2015Oznámení o konání ZO dne 7.10.2015.stáhnout
13. 10. 201522. 10. 2015Oznámení o konání ZO dne 21.10.2015.stáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Žádost manželů ******* o dohodu o postoupení práv a povinností stavebníkastáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Žádost o dotaci na sportovní kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovkastáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Analýza cen svozu odpadůstáhnout
27. 10. 20155. 11. 2015Oznámení o konání ZO dne 27.10.2015.stáhnout
10. 11. 201519. 11. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.11.2015.stáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Žádost o vybudování pobočky základní umělecké školy v obci Vyžlovkastáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Rozpis rozpočet 2015 příjmystáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Rozpis rozpočet 2015 výdajestáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Žádost prodej pozemkůstáhnout
24. 11. 20153. 12. 2015Oznámení o konání ZO dne 2.12.2015.stáhnout
27. 11. 201512. 12. 2015RegJih_Odpady2015_P10_Nadoby.xlsxstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady_P6a_Sml_vzorstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady2015_ZDstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady_P3_TabulkaCenstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015partnerska_smlouva _Vyžlovka_verze2stáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Vyžlovka_Gobec_nabídkastáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Vyžlovka_GObec_smlouvastáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Pasporty - seznamstáhnout
9. 12. 201524. 12. 2015Kanalizace Vyžlovka - rozpočetstáhnout
9. 12. 201524. 12. 2015Vodovod Vyžlovka - rozpočetstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015smlouva o nájmu - biodpad ver. 15.12.15stáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Propočet nájemného biopopelnicstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Auto provoz_svozové auto 15.12. bz adnmim a pron.ístáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015spol_skol_obvod_Vyz_Jevanstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Termíny zasedání 2016stáhnout
29. 12. 20157. 1. 2016Oznámení o konání ZO dne 6.1.2016.stáhnout
2. 1. 201617. 1. 2016souhlassnapojenmnavodovodnadstáhnout
2. 1. 201617. 1. 2016Drůbežárnastáhnout
4. 1. 201619. 1. 2016Včely žádoststáhnout
12. 1. 201621. 1. 2016Oznámení o konání ZO dne 20.1.2016.stáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016Dotace 2016 01 14 nabídka Vyžlovka IROP chodníky kompletstáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016drůbežárna_zápisstáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016nájem_pozemku_266-1stáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016žádost_JARF_HotelPrahastáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016Výzva pro územní samosprávné celkystáhnout
2. 2. 201611. 2. 2016Oznámení o konání ZO dne 10.2.2016.stáhnout
10. 2. 201625. 2. 2016Zadost_Ing.Krausstáhnout
16. 2. 201625. 2. 2016Oznámení o konání ZO dne 24.2. 2016.stáhnout
21. 2. 20167. 3. 2016Kulturní akce 2016stáhnout
1. 3. 201610. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 9.3.2016.stáhnout
8. 3. 201617. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 16.3.2016.stáhnout
22. 3. 201631. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 30.3.2016.stáhnout
5. 4. 201614. 4. 2016Oznámení o konání ZO dne 13.4.2016.stáhnout
19. 4. 201628. 4. 2016Oznámení o konání ZO dne 27.4.2016.stáhnout
3. 5. 201612. 5. 2016Oznámení o konání ZO dne 11.5.2016.stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Dodatek k dohodě o školském obvodu Vyžlovka Istáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016S_SITUACE500-1stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016S_SITUACE500-2stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Návrh stanov ze dne 4. 5. 2016stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Počet obyvatel k 1. 1. 2016stáhnout
17. 5. 201626. 5. 2016Oznámení o konání ZO dne 25.5.2016.stáhnout
23. 5. 20167. 6. 2016ČOV Vyžlovka návrh rekceDUR_s_filtry+rybníkstáhnout
23. 5. 20167. 6. 2016Situace koordinační_250_ČOV+rybníkstáhnout
31. 5. 20169. 6. 2016Oznámení o konání ZO dne 8.6.2016.stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Verejnopravni_smlouva-Usekove_mereni_VZORstáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Navrh_usneseni_c1_c2_pro zastupitelstva_obcistáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Priloha_c1_financni_pokryti_MAS_roku_2016stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Priloha_c2_financni_pokryti_spoluucasti_MAS_2017_2023stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Rozpocet_MAS_roku_2016_puvodni_rezim_a_docasny_rezimstáhnout
14. 6. 201623. 6. 2016Oznámení o konání ZO dne 22.6.2016.stáhnout
22. 6. 20167. 7. 2016informační dopisstáhnout
12. 7. 201621. 7. 2016Oznámení o konání ZO dne 20.7.2016.stáhnout
23. 8. 20161. 9. 2016Oznámení o konání ZO dne 31.8.2016.stáhnout
6. 9. 201615. 9. 2016Oznámení o konání ZO dne 14.9.2016.stáhnout
4. 10. 201613. 10. 2016Oznámení o konání ZO dne 12.10.2016.stáhnout
18. 10. 201627. 10. 2016Oznámení o konání ZO dne 26.10.2016.stáhnout
1. 11. 201610. 11. 2016Oznámení o konání ZO dne 9.11.2016.stáhnout
15. 11. 201624. 11. 2016Oznámení o konání ZO dne 23.11.2016.stáhnout
18. 11. 201628. 11. 2016Pozvánka na veřejnou schůzi.stáhnout
29. 11. 20168. 12. 2016Oznámení o konání ZO dne 7.12.2016stáhnout
13. 12. 201622. 12. 2016Oznámení o konání ZO dne 21.12.2016.stáhnout
27. 12. 20165. 1. 2017Oznámení o konání ZO dne 4.1.2017.stáhnout
10. 1. 201719. 1. 2017Oznámení o konání ZO dne 18.1.2017.stáhnout
24. 1. 20172. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 1.2.2017.stáhnout
31. 1. 20179. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 8.2.2017.stáhnout
14. 2. 201723. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 22.2.2017.stáhnout
21. 2. 20172. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 1.3.2017.stáhnout
7. 3. 201716. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 15.3.2017.stáhnout
21. 3. 201730. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 29.3.2017.stáhnout
4. 4. 201713. 4. 2017ZO 12 04 2017stáhnout
12. 4. 201721. 4. 2017Oznámení o konání ZO dne 20.4.2017.stáhnout
18. 4. 201727. 4. 2017Oznámení o konání ZO dne 26.4.2017.stáhnout
2. 5. 20179. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 10.5. 2017.stáhnout
2. 5. 201711. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 10.5. 2017.stáhnout
16. 5. 201725. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 24.5. 2017.stáhnout
16. 5. 201725. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 24.5. 2017.stáhnout
30. 5. 20178. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 7.6. 2017.stáhnout
13. 6. 201722. 6. 2017Oznámení o konání ZO dne 21.6. 2017.stáhnout
18. 7. 201727. 7. 2017Oznámení o konání ZO dne 26.7. 2017.stáhnout
1. 8. 201710. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 9.8. 2017.stáhnout
8. 8. 201717. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 16.8. 2017.stáhnout
22. 8. 201731. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 30.8. 2017.stáhnout
5. 9. 201714. 9. 2017Oznámení o konání ZO dne 13.9. 2017.stáhnout
19. 9. 201728. 9. 2017Oznámení o konání ZO dne 27.9. 2017.stáhnout
3. 10. 201712. 10. 2017Oznámení o konání ZO dne 11.10. 2017.stáhnout
17. 10. 201726. 10. 2017Oznámení o konání ZO dne 25.10. 2017.stáhnout
31. 10. 20179. 11. 2017Oznámení o konání ZO dne 8.11.2017.stáhnout
14. 11. 201723. 11. 2017Oznámení o konání ZO dne 22.11. 2017.stáhnout
28. 11. 20177. 12. 2017Oznámení o konání ZO dne 6.12. 2017.stáhnout
12. 12. 201721. 12. 2017Oznámení o konání ZO dne 20.12. 2017.stáhnout
9. 1. 201818. 1. 2018Oznámení o konání ZO dne 17.1. 2018.stáhnout
23. 1. 20181. 2. 2018Oznámení o konání ZO dne 31.1.2018.stáhnout
6. 2. 201815. 2. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.2. 2018.stáhnout
20. 2. 20181. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.2.2018.stáhnout
6. 3. 201815. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.3.2018.stáhnout
20. 3. 201829. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.3.2018.stáhnout
3. 4. 201812. 4. 2018Oznámení o konání ZO dne 11.4.2018.stáhnout
17. 4. 201826. 4. 2018Oznámení o konání ZO dne 25.4.2018.stáhnout
30. 4. 201810. 5. 2018Oznámení o konání ZO dne 9.5.2018.stáhnout
15. 5. 201824. 5. 2018Oznámení o konání ZO dne 23.5.2018.stáhnout
29. 5. 20187. 6. 2018Oznámení o konání ZO dne 6.6.2018.stáhnout
12. 6. 201821. 6. 2018Oznámení o konání ZO dne 20.6.2018.stáhnout
31. 7. 20189. 8. 2018Oznámení o konání ZO dne 8.8.2018.stáhnout
21. 8. 201830. 8. 2018Oznámení o konání ZO dne 29.8.2018.stáhnout
4. 9. 201813. 9. 2018Oznámení o konání ZO dne 12.9. 2018.stáhnout
18. 9. 201827. 9. 2018Oznámení o konání ZO dne 26.9.2018.stáhnout
19. 10. 201831. 10. 2018Oznámení o konání ustavujícího zasedání dne 30.10.2018.stáhnout
30. 10. 20188. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 7.11.2018.stáhnout
6. 11. 201815. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.11.2018.stáhnout
20. 11. 201829. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.11. 2018.stáhnout
4. 12. 201813. 12. 2018Oznámení o konání ZO dne 12.12.2018.stáhnout
31. 12. 201810. 1. 2019Oznámení o konání ZO dne 9.1.2019.stáhnout
15. 1. 201924. 1. 2019Oznámení o konání ZO dne 23.1.2019.stáhnout
28. 1. 20197. 2. 2019Oznámení o konání ZO dne 6.2.2019.stáhnout
12. 2. 201921. 2. 2019Oznámení o konání ZO dne 20.2.2019.stáhnout
26. 2. 20197. 3. 2019Oznámení o konání ZO dne 6.3.2019.stáhnout
12. 3. 201921. 3. 2019Oznámení o konání ZO dne 20.3.2019.stáhnout
26. 3. 20194. 4. 2019Oznámení o konání ZO dne 3.4.2019.stáhnout
9. 4. 201918. 4. 2019Oznámení o konání ZO dne 17.4.2019.stáhnout
7. 5. 201916. 5. 2019Oznámení o konání ZO dne 15.5.2019.stáhnout
21. 5. 201930. 5. 2019Oznámení o konání ZO dne 29.5.2019.stáhnout
4. 6. 201913. 6. 2019Oznámení o konání ZO dne 12.6.2019.stáhnout
18. 6. 201927. 6. 2019Oznámení o konání ZO dne 26.6.2019.stáhnout
23. 7. 20191. 8. 2019Oznámení o konání ZO dne 31.7.2019.stáhnout
27. 8. 20195. 9. 2019Oznámení o konání ZO dne 4.9.2019.stáhnout
10. 9. 201919. 9. 2019Oznámení o konání ZO dne 18.9.2019.stáhnout
24. 9. 20193. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 2.10.2019.stáhnout
8. 10. 201917. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 16.10.2019.stáhnout
22. 10. 201931. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 30.10.2019.stáhnout
29. 10. 201910. 11. 2019Pozvání na společné setkání ZO s občany.stáhnout
5. 11. 201914. 11. 2019Oznámení o konání ZO dne 13.11.2019.stáhnout
19. 11. 201928. 11. 2019Oznámení o konání ZO dne 27.11.2019.stáhnout
3. 12. 201912. 12. 2019Oznámení o konání ZO dne 11.12.2019.stáhnout
31. 12. 20199. 1. 2020Oznámení o konání ZO dne 8.1.2020.stáhnout
14. 1. 202023. 1. 2020Oznámení o konání ZO dne 22.1.2020.stáhnout
28. 1. 20206. 2. 2020Oznámení o konání ZO dne 5.2.2020.stáhnout
11. 2. 202020. 2. 2020Oznámení o konání ZO dne 19.2.2020.stáhnout
2. 3. 202010. 3. 2020Oznámení o konání ZO dne 9.3.2020.stáhnout
21. 4. 202030. 4. 2020Oznámení o konání ZO dne 29.4.2020.stáhnout
5. 5. 202014. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 13.5.2020.stáhnout
12. 5. 202021. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 20.5.2020.stáhnout
19. 5. 202028. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 27.5.2020.stáhnout
2. 6. 202011. 6. 2020Oznámení o konání ZO dne 10.6.2020.stáhnout
16. 6. 202025. 6. 2020Oznámení o konání ZO dne 24.6.2020.stáhnout
21. 7. 202030. 7. 2020Oznámení o konání ZO dne 29.7.2020.stáhnout
11. 8. 202020. 8. 2020Oznámení o konání ZO dne 19.8.2020.stáhnout
25. 8. 20203. 9. 2020Oznámení o konání ZO dne 2.9.2020.stáhnout
1. 9. 202010. 9. 2020Oznámení o konání ZO dne 9.9.2020.stáhnout
10. 9. 202016. 9. 2020OZNÁMENÍ o konání zasedání ZO 16. 9. 2020stáhnout
22. 9. 20201. 10. 2020Oznámení o konání ZO dne 30.9.2020.stáhnout
6. 10. 202015. 10. 2020Oznámení o konání ZO dne 14.10.2020.stáhnout
27. 10. 20205. 11. 2020Oznámení o konání ZO dne 4.11.2020.stáhnout
16. 11. 202026. 11. 2020Oznámení o konání ZO dne 25.11.2020.stáhnout
8. 12. 202017. 12. 2020Oznámení o konání ZO dne 16.12.2020.stáhnout
21. 12. 202029. 12. 2020Oznámení o konání ZO dne 28.12.2020.stáhnout
12. 1. 202121. 1. 2021Oznámení o konání ZO dne 20.1.2021.stáhnout
26. 1. 20213. 2. 2021Oznámení o konání ZO dne 3.2.2021.stáhnout
9. 2. 202118. 2. 2021Oznámení o konání ZO dne 17.2.2021.stáhnout
23. 2. 20214. 3. 2021Oznámení o konání ZO dne 3.3.2021.stáhnout
23. 3. 20211. 4. 2021Oznámení o konání ZO dne 31.3.2021.stáhnout
20. 4. 202129. 4. 2021Oznámení o konání ZO dne 28.4.2021.stáhnout
26. 4. 202129. 4. 2021Finanční výkaz za r.2020 -materiál ke schůzi 28.4.2021.stáhnout
26. 4. 202129. 4. 2021Majetkové výkazy za r.2020-materiál ke schůzi 28.4.2021.stáhnout
4. 5. 202113. 5. 2021Oznámení o konání ZO dne 12.5.2021.stáhnout
18. 5. 202127. 5. 2021Oznámení o konání ZO dne 26.5.2021.stáhnout
1. 6. 202110. 6. 2021Oznámení o konání ZO dne 9.6.2021.stáhnout
15. 6. 202124. 6. 2021Oznámení o konání ZO dne 23.6.2021.stáhnout
14. 7. 202123. 7. 2021Oznámení o konání ZO dne 22.7.2021.stáhnout
24. 8. 20212. 9. 2021Oznámení o konání ZO dne 1.9.2021.stáhnout
7. 9. 202116. 9. 2021Oznámení o konání ZO dne 15.9.2021.stáhnout
21. 9. 202130. 9. 2021Oznámení o konání ZO dne 29.9.2021.stáhnout
5. 10. 202114. 10. 2021Oznámení o konání ZO dne 13.10.2021.stáhnout
19. 10. 202128. 10. 2021Oznámení o konání ZO dne 27.10.2021.stáhnout
2. 11. 202111. 11. 2021Oznámení o konání ZO dne 10.11.2021.stáhnout
16. 11. 202125. 11. 2021Oznámení o konání ZO dne 24.11.2021.stáhnout
1. 12. 20219. 12. 2021Oznámení o konání ZO dne 8.12.2021.stáhnout
15. 12. 202123. 12. 2021Oznámení o konání ZO dne 22.12.2021.stáhnout
12. 1. 202220. 1. 2022Oznámení o konání ZO dne 19.1.2022.stáhnout
26. 1. 20223. 2. 2022Oznámení o konání ZO dne 2.2.2022.stáhnout
9. 2. 202217. 2. 2022Oznámení o konání ZO dne 16.2.2022.stáhnout
23. 2. 20222. 3. 2022Oznámení o konání ZO dne 2.3.2022.stáhnout
9. 3. 202217. 3. 2022Oznámení o konání ZO dne 16.3.2022.stáhnout
23. 3. 202231. 3. 2022Oznámení o konání ZO dne 30.3.2022.stáhnout
1. 4. 202230. 4. 2022Pozvání na setkání s občany 8.4.2022.stáhnout
6. 4. 202214. 4. 2022Oznámení o konání ZO dne 13.4.2022.stáhnout
4. 5. 202212. 5. 2022Oznámení o konání ZO dne 11.5.2022.stáhnout
18. 5. 202226. 5. 2022Oznámení o konání ZO dne 25.5.2022.stáhnout
31. 5. 20229. 6. 2022Oznámení o konání ZO dne 8.6.2022.stáhnout
14. 6. 202223. 6. 2022Oznámení o konání ZO dne 22.6.2022.stáhnout
6. 7. 202214. 7. 2022Oznámení o konání ZO dne 13.7.2022.stáhnout
24. 8. 20221. 9. 2022Oznámení o konání ZO dne 31.8.2022.stáhnout
7. 9. 202215. 9. 2022Oznámení o konání ZO dne 14.9.2022.stáhnout
16. 9. 202216. 9. 2022Oznámení o konání ZO dne 23.9.2022.stáhnout
7. 9. 202215. 9. 2022Oznámení o konání ZO dne 14.9.2022.stáhnout
11. 10. 202220. 10. 2022Informace o konání ustavujícího zasedání.stáhnout
1. 11. 202210. 11. 2022Oznámení o konání ZO dne 9.11.2022.stáhnout
16. 11. 202224. 11. 2022Oznámení o konání ZO dne 23.11.2022.stáhnout
29. 11. 20228. 12. 2022Oznámení o konání ZO dne 7.12.2022.stáhnout
13. 12. 202222. 12. 2022Oznámení o konání ZO dne 21.12.2022.stáhnout
10. 1. 202319. 1. 2023Oznámení o konání ZO dne 18.1.2023.stáhnout
20. 6. 202329. 6. 2023Oznámení o konání ZO dne 28.6.2023.stáhnout
7. 6. 202315. 6. 2023Oznámení o konání ZO dne 14.6.2023.stáhnout
16. 5. 202325. 5. 2023Oznámení o konání ZO dne 24.5.2023.stáhnout
2. 5. 202311. 5. 2023Oznámení o konání ZO dne 10.5.2023.stáhnout
18. 4. 202327. 4. 2023Oznámení o konání ZO dne 26.4.2023.stáhnout
4. 4. 202313. 4. 2023Oznámení o konání ZO dne 12.4.2023.stáhnout
21. 3. 202330. 3. 2023Oznámení o konání ZO dne 29.3.2023.stáhnout
7. 3. 202316. 3. 2023Oznámení o konání ZO dne 15.3.2023.stáhnout
21. 2. 20232. 3. 2023Oznámení o konání ZO dne 1.3.2023.stáhnout
18. 7. 202327. 7. 2023Oznámení o konání ZO dne 26.7.2023.stáhnout
22. 8. 202331. 8. 2023Oznámení o konání ZO dne 30.8.2023.stáhnout
5. 9. 202314. 9. 2023Oznámení o konání ZO dne 13.9.2023.stáhnout
19. 9. 202327. 9. 2023Oznámení o konání ZO dne 26.9.2023.stáhnout
3. 10. 202312. 10. 2023Oznámení o konání ZO dne 11.10.2023.stáhnout
9. 10. 202331. 10. 2023Pozvání na setkání ZO s občany 27.10.2023.stáhnout
17. 10. 202326. 10. 2023Oznámení o konání ZO dne 25.10.2023.stáhnout
31. 10. 20239. 11. 2023Oznámení o konání ZO dne 8.11.2023.stáhnout
14. 11. 202323. 11. 2023Oznámení o konání ZO dne 22.11.2023.stáhnout
28. 11. 20237. 12. 2023Oznámení o konání ZO dne 6.12.2023.stáhnout
12. 12. 202321. 12. 2023Oznámení o konání ZO dne 20.12.2023.stáhnout
9. 1. 202418. 1. 2024Oznámení o konání ZO dne 17.1.2024.stáhnout
19. 1. 202427. 1. 2024Oznámení o konání ZO dne 26.1.2024.stáhnout
30. 1. 20248. 2. 2024Oznámení o konání ZO dne 7.2.2024.stáhnout
20. 2. 202429. 2. 2024Oznámení o konání ZO dne 28.2.2024.stáhnout
5. 3. 202414. 3. 2024Oznámení o konání ZO dne 13.3.2024.stáhnout
11. 3. 202430. 4. 2024Pozvání na setkání ZO s občany 19.4.2024.stáhnout
19. 3. 202428. 3. 2024Oznámení o konání ZO dne 27.3.2024.stáhnout
2. 4. 202411. 4. 2024Oznámení o konání ZO dne 10.4.2024.stáhnout
16. 4. 202425. 4. 2024Oznámení o konání ZO dne 24.4.2024.stáhnout
14. 5. 202423. 5. 2024Oznámení o konání ZO dne 22.5.2024.stáhnout

Kategorie 08 - Veřejné zakázky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 2. 201531. 12. 2016Vyžlovska metodika zadávání VZstáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Příloha-č-2-Krycí-liststáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Příloha-č-3-Prohlašení-uchazečestáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Výzvastáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Výzva-Příloha-č-1-ČPstáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Protokol otevírání obálek - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Protokol o posouzení kvalifikace - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Priloha-c-3_Prohlaseni-uchazecestáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Priloha-c-2_Kryci-liststáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Vyzva_Priloha-c.1_CPstáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-K-COV_PD_Vyzvastáhnout
10. 6. 201525. 6. 2015Podklady k VZ - dokončení kanalizacestáhnout
10. 6. 201525. 6. 2015Podklady k VZ - Intenzifikace ČOVstáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce: „Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Vyžlovka ”stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Krycí list nabídky_Příloha č. 1stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Slepý rozpočet Příloha č. 2stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Čestné prohlášení_Příloha č. 3stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Prohlášení uchazeče_Příloha č. 4stáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Protokol - otevírání obálekstáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídkystáhnout
17. 6. 20157. 7. 2015Doplňující údaje pro světelně - technické výpočty VOstáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Protokol otevírání obálekstáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Zápis č.15 dne 8.7.2015stáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Výzvastáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.1_ČPstáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.2_Krycí liststáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.3_Prohlášení uchazečestáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.4_Náčrty + ortofotostáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Protokol o otevírání obálek-chodníky Vyžlovkastáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Protokol posouzení kvalifikace-chodníky Vyžlovkastáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Rozhodnutí o výběru-chodníky Vyžlovkastáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka.pdfstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-1cp.docstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-2kryci-list.docstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-3prohlaseni-uchazece.docstáhnout
3. 6. 201618. 6. 2016Upřesnění - VZ Zpracování ÚP Vyžlovka.docstáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Upřesnění č. 2 - VZ Zpracování ÚP Vyžlovkastáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Protokol otevírání obálekstáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-výzvastáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-výzva-příloha-č1-cpstáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-č2-krycí-liststáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-č3-prohlášení-uchazečestáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny výzvastáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny příloha č.1 ČPstáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny příloha č.2 krycí liststáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny č.3 prohlášení uchazečestáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny č.4 projektová dokumentacestáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Protokol otevírání obálekstáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Protokol otevirani obalekstáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Rozhodnuti o vyberu nejvyhodnejsi nabidkystáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Vyzvastáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Kryci-liststáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_prohlasenistáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_CP_zakl_74stáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_ZD_Výzvastáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_ZD_Kryci_liststáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_prohlasenistáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_CP_zakl_74stáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Protokol otevirani obalek ZDstáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Protokol o posouzeni kvalifikace ZDstáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Rozhodnuti o vyberu nejvyhodnejsi nabidky ZDstáhnout

Kategorie 09 - Základní škola Vyžlovka

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 10. 201530. 11. -0001První tisková zpráva o \"škole na Vyžlovce\".stáhnout
12. 10. 201530. 11. -0001Žádost o zápis do rejstříku škol.stáhnout
12. 10. 201530. 11. -0001Žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob.stáhnout
27. 4. 201630. 11. -0001Odpověď MŠMT na žádost o poskytnutí dotace.stáhnout
13. 3. 202127. 9. 2023Zápis do 1. tříd-Základní škola Vyžlovka.stáhnout
29. 3. 202131. 5. 2021Informace k zápisu o 1. třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
7. 5. 202127. 9. 2023Informace o přijímání žáků do 1. třídy ZŠ.stáhnout
11. 5. 202130. 6. 2021Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.stáhnout
16. 3. 202231. 5. 2022Zápis do 1. třídy ZŠ Vyžlovka. stáhnout
16. 3. 202231. 5. 2022Pozvánka k zápisu do ZŠ Vyžlovka.stáhnout
27. 4. 202231. 12. 2022Informace o zápisu do 1. třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
2. 5. 202231. 12. 2022Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.stáhnout
11. 5. 202230. 6. 2022Termín zápisu do ZŠ Vyžlovka pro ukrajinské děti.stáhnout
10. 1. 202331. 1. 2023Prezentace školy na Vyžlovce.stáhnout
4. 5. 202330. 9. 2023Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání.stáhnout
3. 5. 202331. 5. 2023Pasování prvňáků na čtenáře.stáhnout
15. 3. 202331. 5. 2023Pozvánka k zápisu do 1. třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
13. 3. 202331. 5. 2023Oznámení o zápisu do 1. třídy ZŠ Vyžlovka .stáhnout
4. 1. 202431. 3. 2024Prezentace základní školy 5.2.2024.stáhnout

Kategorie 10 - Volby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 5. 20187. 10. 2018Stanovení počtu členů ZO Vyžlovka pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018.stáhnout
1. 8. 201821. 10. 2018Volby-informace o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
7. 9. 201821. 10. 2018Svolání 1. zasedání OVK.stáhnout
12. 9. 201821. 10. 2018Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
6. 10. 201831. 12. 2018Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.stáhnout
13. 10. 201831. 12. 2018Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2.kolo.stáhnout
8. 4. 201931. 5. 2019Informace o počtu a sídlech vol. okrsků-volby do EP 2019.stáhnout
7. 4. 201931. 5. 2019Informace pro voliče-volby do EP 2019.stáhnout
25. 4. 201931. 5. 2019Svolání zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu.stáhnout
6. 5. 201931. 5. 2019Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
28. 5. 201930. 9. 2019Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Vyžlovka.stáhnout
31. 7. 202010. 10. 2020Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů.stáhnout
3. 9. 202031. 10. 2020Oznámení o svolání zasedání OVK dne 4.9.2020.stáhnout
4. 9. 202031. 10. 2020Vyrozumění členům OVK o povinném školení.stáhnout
15. 9. 202031. 10. 2020Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
3. 10. 202031. 12. 2020Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů v obci Vyžlovka.stáhnout
12. 8. 202110. 10. 2021 Informace o počtu a sídlech pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.10.-9.10.2021.stáhnout
1. 9. 202110. 10. 2021Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
13. 9. 202110. 10. 2021Svolání prvního zasedání OVK.stáhnout
15. 9. 202110. 10. 2021Vyrozumění o povinném školení pro OVK.stáhnout
9. 10. 202131. 12. 2021Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vyžlovce.stáhnout
6. 7. 202230. 9. 2022Informace o počtu a sídlech vol. okrsků pro volby do zastupitelstev obcí.stáhnout
1. 8. 202231. 7. 2022Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vyžlovka.stáhnout
16. 8. 202230. 9. 2022Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
25. 8. 202231. 8. 2022Svolání prvního zasedáví OVK pro volby do zastupitelstev obcí.stáhnout
31. 8. 202230. 9. 2022Informace o době a místě konání voleb.stáhnout
24. 9. 202231. 12. 2022Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022.stáhnout
24. 9. 202231. 12. 2022Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.stáhnout
19. 12. 202231. 1. 2023Informace o voličských průkazech pro volbu prezidenta ČR..stáhnout
3. 1. 202331. 1. 2023Informace o umístění vol.stanovišť pro drive-in hlasování.stáhnout
3. 1. 202331. 1. 2023Kontakt pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku.stáhnout
11. 1. 202331. 1. 2023Kontakt pro žadatele v izolaci/karanténě o zvláštní přenosnou schránku pro volbu prezidenta ČR.stáhnout
16. 1. 202331. 1. 2023Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 2. kolo.stáhnout
16. 1. 202331. 1. 2023Žádost o voličský průkaz pro 2. kolo volby prezidenta ČR.stáhnout
20. 1. 202331. 1. 2023Telefonní kontakt pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodů nemoci COVID-19 o zvláštní přenosnou volební schránku.stáhnout
27. 1. 202330. 11. -0001Výsledky volby prezidenta ČR v obci Vyžlovka 2.kolo.stáhnout

Kategorie 11 - Czech Point

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 12 - Zákon č. 106/1999 Sb.

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
5. 2. 201430. 11. -0001Výroční zpráva 2013.stáhnout
2. 3. 20213. 5. 2021Kopie informací poskytnutých na žádost.stáhnout

Kategorie 13 - GDPR

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 14 - Správa obce - různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
30. 6. 202130. 7. 2021Informace o fungování úřadu v červenci 2021.stáhnout
17. 8. 202131. 8. 2021Omezení úředních hodin v týdnu od 23.8. do 27.8.2021.stáhnout
1. 9. 202112. 9. 2021Omezení služeb úřadu. stáhnout
12. 10. 202130. 11. 2021Omezení služeb úřadu v době nemoci a dovolených.stáhnout
20. 12. 202131. 12. 2021Uzavření pokladny v závěru roku.stáhnout
16. 2. 202231. 3. 2022Nařízení Krajské veterinární správy pro chovatele drůbeže. Obce Vyžlovka se týkají opatření uvedená v čl. 4.stáhnout
20. 5. 202211. 7. 2022Výzva k odstranění vrakustáhnout
18. 7. 202231. 7. 2022Dovolená 22.7.-29.7.2022.stáhnout
17. 8. 202223. 8. 2022Dovolená-zrušení úředních hodin.stáhnout
17. 8. 202231. 12. 2022Vzpomínka na \"smutné\" výročí okupace v r.1968.stáhnout
1. 9. 202212. 9. 2022Dovolená-ověřování, evidence obyvatel, agenda hřbitova a CzechPoint.stáhnout
31. 5. 202330. 6. 2023Dovolená ve dnech 5.6.-9.6.2023.stáhnout
22. 2. 202330. 4. 2023Oznámení o zápisu do 1. tříd a zápisu ukrajinských dětí.stáhnout
14. 7. 202323. 7. 2023Dovolená ve dnech 17.7.-21.7.2023.stáhnout
27. 9. 202327. 9. 2023Oznámení o skončení smluv o nájmu hrobových míst na hřbitově ve Vyžlovce.stáhnout
18. 10. 202331. 10. 2023Sváteční setkání na návsi u pomníku a odhalení pamětní desky na budově školy.stáhnout
15. 11. 202331. 1. 2024Aktualizace aplikace Vyžlovka pro chytré telefony.stáhnout
15. 11. 202324. 11. 2023Odstávka vody.stáhnout
22. 11. 202329. 2. 2024Souhlas obce s dopravním omezením v ulici Sportovní.stáhnout
20. 12. 202331. 12. 2023Úřední hodiny 27.12.2023 jsou zrušeny.stáhnout
28. 3. 202410. 4. 2024Ukliďme Česko-Vyžlovku dne 6.4.2024.stáhnout
4. 4. 202423. 4. 2024Odstávka elektřiny.stáhnout
9. 4. 20241. 5. 2024Odstávka elektřiny.stáhnout
24. 4. 20246. 5. 2024Oznámení o otevření úřadu a výdeji popelnic.stáhnout

Kategorie 15 - Mimořádné události

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 16 - Veřejný pořádek

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument