Úřední deska – archiv

Kategorie 0 - Nouzový stav

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Usnesení vlády ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout
1. 12. 202031. 12. 2020Mimořádné opatření MZ ČR.stáhnout

Kategorie 00 - Kamenolom

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 01 - Nakládání s majetkem obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
16. 10. 200911. 10. 2011Záměr o zřízení věcného břemena pro ČEZ distribuce, 16.10.2009stáhnout
21. 1. 200912. 5. 2011Záměr - prodej části pozemků (ČEZ), 22.1.2009stáhnout
25. 2. 201118. 4. 2011Záměr OÚ o pronájmu pozemkůstáhnout
1. 10. 20103. 10. 2013Záměr - směna pozemků koupaliště, 1. 10. 2010stáhnout
7. 9. 201028. 6. 2012Záměr - převod pozemku k.ú. Jevany obci Vyžlovka, 7.9.2010stáhnout
23. 4. 201012. 3. 2013Záměr - odprodej pozemků ŠLPstáhnout
21. 1. 200911. 10. 2011Záměr - věcné břemeno ČEZ, 21.1.2009stáhnout
25. 11. 200914. 6. 2010Záměr OÚ - směna pozemku č. 398/2, 25.11.2009stáhnout
6. 5. 201027. 5. 2010Záměr OÚ o nájmu pozemku 6. 5. 2010stáhnout
30. 4. 201021. 5. 2011Záměr, odprodej pozemku č. 378/2 2.5.2010stáhnout
26. 3. 201022. 4. 2010Záměr o pronájmu nebytových prostor v budově na koupalištistáhnout
14. 8. 200918. 12. 2009Inzerát - pronájem nebytových prostor 14.8.2009stáhnout
18. 11. 200918. 12. 2009Záměr OÚ - pronájem pozemku 496, 18. 11. 2009stáhnout
10. 7. 20096. 11. 2009Záměr obce Vyžlovka o zřízení věcného břemena pro ČEZ distribuce, 10.7.2009stáhnout
28. 2. 200716. 10. 2010Záměr OÚ 26.2.2007 - směna komunikací se ŠLPstáhnout
4. 8. 200911. 9. 2009Záměr - pronájem nebytových prostor "Smíšenka", 4.8.2009stáhnout
14. 5. 200828. 8. 2009Záměr obce Vyžlovka 304/08 (místní komunikace) 14.5.2008stáhnout
20. 3. 200920. 8. 2009Rozhodnutí o opětovném odprodeji části pozemku KN 266 za účelem stavby rozhlednystáhnout
10. 7. 200920. 7. 2009Záměr - věcné břemeno stavby ČEZstáhnout
28. 1. 200927. 4. 2009Záměr OÚ Vyžlovka o prodeji části pozemku KN 464/5stáhnout
15. 12. 20085. 1. 2009Záměr obce Vyžlovka o odprodeji a koupi části pozemků (narovnání hranic)stáhnout
19. 6. 200828. 8. 2008Záměr OÚ - prodej pozemku za účelem stavby rozhledny 19.6.2008stáhnout
3. 4. 200828. 8. 2008Záměr OÚ, převod parcely KN č.469/2 3.4.2008stáhnout
17. 11. 200717. 1. 2008Záměr OÚ Vyžlovka prodej části pozemku č. 464/5 k.ú. Vyžlovkastáhnout
25. 1. 200628. 2. 2006Záměr-prodej pozemku na katastru obce Vyžlovka č.k. 319/55 stáhnout
25. 2. 201125. 3. 2011Záměr OÚ - pronájem obecního bytu na Koupališti Vyžlovkastáhnout
6. 12. 201020. 12. 2010Výběrové řízení - restaurace na koupališti, 6. 12. 2010stáhnout
10. 6. 20107. 12. 2010Pronájem nebytových prostor na OÚstáhnout
15. 5. 200826. 11. 2008Inzerát k pronájmu nebytových prostor 15.5.2008stáhnout
2. 4. 20089. 6. 2008Usnesení, dražba p. Homolka 2.4.2008stáhnout
23. 5. 201111. 10. 2011věcné břemeno č.p. 348/4stáhnout
3. 6. 201130. 6. 2011záměr věcné břemeno na pozemku 468/4 lokalita Štíhlickástáhnout
3. 6. 201114. 7. 2011záměr prodej pozemků v lokalitě na hrázi Vyžlovského rybníkastáhnout
16. 6. 201114. 7. 2011záměr pronájem nebytových prostor na OÚstáhnout
26. 8. 201115. 6. 2012Záměr prodej části pozemku.stáhnout
23. 5. 20118. 3. 2012Věcné břemeno v lokalitě Na Lukáchstáhnout
26. 3. 201230. 4. 2012Záměr o pronájmu sportoviště na koupališti. stáhnout
5. 4. 201218. 5. 2012Záměr o pronájmu lesního pozemku.stáhnout
5. 4. 201218. 5. 2012Záměr o směně pozemků.stáhnout
4. 5. 20121. 6. 2012Záměr o pronájmu lesního pozemku.stáhnout
4. 5. 20121. 6. 2012Záměr o pronájmu nebytového prostoru na koupališti.stáhnout
12. 7. 201210. 8. 2012Záměr o koupi pozemku.stáhnout
23. 8. 201226. 9. 2012Záměr na prodej části pozemku č.330/26.stáhnout
23. 8. 201227. 9. 2012Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ.stáhnout
3. 10. 20124. 9. 2014Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
11. 3. 20134. 4. 2013Záměr obce Vyžlovka-prodej pozemku.stáhnout
18. 4. 20136. 5. 2013Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově koupaliště.stáhnout
21. 10. 201314. 5. 2015Záměr na odkoupení pozemku.stáhnout
7. 3. 20142. 4. 2014Záměr pronájem sportoviště na koupališti.stáhnout
21. 3. 201417. 4. 2014Záměr-pronájem neb. prostoru na koupališti.stáhnout
22. 4. 201410. 6. 2014Záměr o pronájmu prodejny potravin.stáhnout
30. 5. 201410. 6. 2014Sejmutí záměru na pronájem prodejny potravin.stáhnout
2. 6. 201425. 6. 2014Záměr prodej částí pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
27. 8. 201412. 9. 2014Záměr -koupě pozemku.stáhnout
3. 10. 20123. 10. 2016Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
10. 9. 201427. 10. 2014Záměr- změna nájemní smlouvy.stáhnout
19. 9. 201419. 11. 2014Záměr na prodej pozemku.stáhnout
8. 10. 201424. 10. 2014Záměr o prodeji pozemků.stáhnout
12. 11. 201427. 11. 2014Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
26. 11. 201417. 12. 2014Záměr na směnu pozemků s doplatkem rozdílu.stáhnout
8. 1. 201526. 1. 2015Záměr na pronájem v budově obecního úřadu.stáhnout
23. 2. 201513. 3. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
27. 2. 201519. 3. 2015Záměr na prodej pozemku.stáhnout
8. 4. 201524. 4. 2015Záměr na pronájem sportoviště.stáhnout
22. 4. 201514. 5. 2015Záměr na prodej pozemku.stáhnout
22. 6. 20159. 7. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
25. 6. 201517. 12. 2015Záměr na směnu pozemků.stáhnout
15. 7. 201531. 7. 2015Záměr na pronájem.stáhnout
25. 6. 20156. 8. 2015Záměr-právo stavby.stáhnout
27. 8. 201514. 9. 2015Záměr na prodej části pozemku.stáhnout
19. 10. 20157. 1. 2016Záměr na pronájem obecního pozemku.stáhnout
22. 1. 20169. 2. 2016Záměr na pronájem neb. prostoru OÚ.stáhnout
25. 1. 201610. 2. 2016Záměr na pronájem pozemku před Hotelem Praha.stáhnout
23. 3. 201612. 5. 2016Záměr na pronájem.stáhnout
11. 4. 201627. 4. 2016Záměr na pronájem sportoviště na koupališti.stáhnout
12. 5. 20169. 6. 2016Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově OÚ.stáhnout
23. 6. 20161. 9. 2016Záměr na pronájem.stáhnout
3. 10. 201631. 12. 2019Prodej stavebních pozemků v obci Vyžlovka.stáhnout
25. 11. 201610. 12. 2016Dodatek č.3 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu.stáhnout
13. 12. 201628. 2. 2017Záměr na pronájem koupaliště.stáhnout
22. 12. 20169. 1. 2017Záměr o pronájmu.stáhnout
16. 1. 20171. 2. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
23. 1. 20176. 11. 2018Ceník věcných břemen.stáhnout
13. 2. 201728. 2. 2017Záměr na pronájem areálu koupaliště-restaurace.stáhnout
2. 5. 201718. 5. 2017Záměr na pronájem -koupaliště.stáhnout
8. 7. 20179. 7. 2017Test - Teststáhnout
30. 8. 201731. 8. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Kryci-liststáhnout
6. 11. 201722. 11. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
9. 11. 201724. 11. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
8. 12. 201725. 12. 2017Záměr na pronájem.stáhnout
5. 2. 201828. 3. 2018Záměr na pronájem.stáhnout
12. 3. 201828. 3. 2018Záměr-pronájem pozemků.stáhnout
6. 4. 201823. 4. 2018Záměr-pronájem pozemků.stáhnout
27. 4. 201821. 6. 2018Záměr-pronájem pozemku.stáhnout
27. 4. 201824. 5. 2018Záměr -budova č.p.172.stáhnout
27. 4. 201830. 4. 2019Záměr-oznámení-nalezený majetek.stáhnout
9. 8. 201825. 8. 2018Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
9. 8. 201825. 8. 2018Záměr na uzavření smlouvy o právu provést stavbu.stáhnout
31. 8. 201826. 9. 2018Záměr na pronájem bytu.stáhnout
11. 10. 201829. 10. 2018Zámer-pronájem pozemku pro zemědělské hospodaření.stáhnout
15. 11. 20181. 12. 2018Záměr na pronájem.stáhnout
17. 12. 201810. 1. 2019Záměr na pronájem koupaliště.stáhnout
28. 1. 201918. 4. 2019Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
7. 2. 201918. 4. 2019Záměr prodej pozemku.stáhnout
11. 4. 201929. 4. 2019Záměr na prodej pozemku.stáhnout
11. 4. 201929. 4. 2019Záměr-dodatek Smlouvy o nájmu prostoru k podnikání.stáhnout
25. 4. 201916. 5. 2019 Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
25. 4. 201916. 5. 2019Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
23. 5. 20196. 6. 2019Záměr -umístění stánku.stáhnout
29. 5. 201927. 6. 2019Záměr na pronájem.stáhnout
3. 6. 201910. 6. 2019Záměr-dodatek smlouvy o pronájmu.stáhnout
7. 6. 201922. 6. 2019Záměr-dodatek pachtovní smlouvy.stáhnout
10. 7. 201926. 7. 2019Záměr -změna nájemní smlouvy.stáhnout
9. 9. 201925. 9. 2019Záměr na prodej pozemku.stáhnout
12. 9. 20193. 10. 2019Záměr-pronájem bytu.stáhnout
20. 9. 201917. 10. 2019Pronájem pozemků na zemědělské hospodaření.stáhnout
18. 11. 201923. 1. 2020Záměr-prodej pozemku.stáhnout
1. 12. 20199. 1. 2020Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
6. 2. 20209. 3. 2020Záměr na pronájem pozemků.stáhnout
14. 2. 20201. 3. 2020Záměr-prodej pozemku.stáhnout
20. 2. 20206. 3. 2020Záměr-pronájem reklamní plochy.stáhnout
25. 3. 202012. 4. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
8. 6. 20203. 9. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
17. 8. 202017. 9. 2020Záměr-změna Smlouvy o nájmu nemovitosti.stáhnout
18. 9. 20204. 10. 2020Záměr na pronájem pozemku.stáhnout
5. 10. 202021. 10. 2020Záměr na pronájem.stáhnout
18. 12. 20204. 1. 2021Záměr na prodloužení nájmu pozemku.stáhnout

Kategorie 02 - Účetní dokumenty

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
26. 1. 20107. 12. 2010Upozornění - zvýšení stočného r. 2010stáhnout
25. 4. 201021. 5. 2010Závěrečný účet obce Vyžlovka r. 2009stáhnout
18. 11. 200930. 12. 2009Platební výměry - poplatky za komunální odpad, 18. 11. 2009stáhnout
24. 11. 200930. 12. 2009Platební výměr - poplatky za komunální odpad, 24. 11. 2009stáhnout
8. 12. 200930. 12. 2009Oznámení o uložení platebního výměru č. 3/2009stáhnout
24. 11. 200918. 12. 2009Návrh rozpočtu obce Vyžlovka pro rok 2010stáhnout
20. 4. 200915. 5. 2009Závěrečný účet obce Vyžlovka, r. 2008stáhnout
11. 5. 200920. 5. 2009Oznámení o projednání záv. účtu obce Vyžlovka r. 2008 na veř. schůzi 13.5.2009stáhnout
10. 11. 20085. 12. 2008Návrh rozpočtu na rok 2009stáhnout
14. 12. 201018. 1. 2011Informace o platbách, konec r. 2010stáhnout
1. 7. 20105. 10. 2010Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009 stáhnout
23. 6. 20071. 8. 2007Vyúčtování ceny vodného za rok 2006stáhnout
21. 4. 201120. 5. 2011Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za rok 2010, 21. 4. 2010stáhnout
22. 8. 201131. 5. 2013Prodej potrubí-inzerát OÚ Vyžlovkastáhnout
13. 9. 201128. 9. 2011Veřejno právní smlouva s Městem Kostelec n. Černými lesystáhnout
26. 9. 201112. 10. 2011Obecně závazná vyhláška č.1/2011stáhnout
6. 10. 201121. 10. 2011 Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2012stáhnout
10. 11. 20117. 6. 2013Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za prov. hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené MF ČR podle jiného právního předpisustáhnout
20. 4. 201217. 5. 2012Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2011 dle z.č.250/2000 Sb..stáhnout
20. 4. 201217. 5. 2012Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2011 dle z.č.250/2000 Sb..stáhnout
16. 11. 201213. 12. 2012Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2013.stáhnout
18. 4. 201316. 5. 2013Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2012 první část.stáhnout
18. 4. 201316. 5. 2013Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2012 druhá část.stáhnout
8. 11. 201324. 11. 2013Oznámení o nápravných opatřeních v souvislosti a provedenou kontrolou z MV ČR.stáhnout
14. 11. 201312. 12. 2013Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2014.stáhnout
15. 5. 201420. 4. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2013-1. část.stáhnout
15. 5. 201420. 4. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2013 -2. část.stáhnout
21. 11. 201418. 12. 2014Návrh rozpočtu obce na rok 2015.stáhnout
15. 1. 201510. 2. 2015OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-1. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-2. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-3.část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-4. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-5. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-6. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-7.část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-8. část.stáhnout
14. 5. 201531. 12. 2015Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014-9.část.stáhnout
19. 11. 201519. 4. 2016Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2016.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-1. část.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-2. část-inventarizační zpráva.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-3. část- rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015- 4. část-finanční výkaz.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015 - 5. část- majetkové výkazy.stáhnout
3. 5. 201617. 10. 2019Návrh závěrečného účtu obce za r.2015- 6. část- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2015.stáhnout
10. 11. 20164. 3. 2018Výkaz o plnění rozpočtu k 10/2016.stáhnout
24. 11. 20164. 3. 2018Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na rok 2017.stáhnout
25. 1. 20174. 3. 2018Rozpočtové opatření č.1.stáhnout
20. 2. 20174. 3. 2018Záznam o změně čísla rozpočtové skladby.stáhnout
6. 4. 201731. 12. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
6. 4. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření.stáhnout
20. 4. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 1-3/2017.stáhnout
29. 4. 201731. 5. 2017Vodos -roční zpráva a výpočet ceny pro vodné a stočné.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 1. část.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 2. část.stáhnout
11. 5. 201727. 5. 2017Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2016 3. část.stáhnout
11. 5. 201730. 11. -0001Oznámen í o vyvěšení dokumentu návrh závěrečného účtu obce za r.2016.stáhnout
20. 5. 201730. 11. -0001Rozpočtové opatření.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 1.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 2.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2016 3.část.stáhnout
9. 6. 201730. 11. -0001Oznámení o vyvěšení dokumentu Záv. účet za r.2016.stáhnout
4. 7. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření.stáhnout
11. 7. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 6/2017.stáhnout
11. 9. 201731. 12. 2017Rozpočtové optaření a informace o vyvěšení.stáhnout
12. 10. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
16. 11. 201731. 12. 2017Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
16. 11. 201731. 12. 2017Finanční výkaz 10/2017.stáhnout
23. 11. 201722. 12. 2017Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r. 2018.stáhnout
23. 11. 201731. 12. 2017Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r. 2018 a informace o plnění rozpočtu r. 2017.stáhnout
4. 12. 201721. 12. 2017Návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
13. 12. 201731. 12. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
22. 12. 201731. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu -rozpočet obce na r.2018.stáhnout
17. 1. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
29. 12. 201731. 12. 2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
10. 4. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
22. 12. 201731. 12. 2018Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 1. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 2. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017 3. část.stáhnout
26. 4. 201824. 5. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu ZÚ obce za r.2017.stáhnout
11. 5. 201828. 5. 2018Záverečný účet SORJ 2017.stáhnout
18. 5. 201831. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
18. 5. 201831. 12. 2018Finanční výkaz 1-4/2018.stáhnout
17. 7. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
17. 7. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
20. 7. 201831. 12. 2018Finanční výkaz 1-6/2018.stáhnout
6. 9. 201831. 12. 2018Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
12. 11. 201827. 11. 2018Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Svazek obcí region Jih.stáhnout
16. 11. 201831. 10. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-Návrh rozpočtu obce na r.2019 a Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2019 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na r.2019-2021.stáhnout
19. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu Základní školy Vyžlovka na r.2019 a střednědobý rozpočtový výhled školy.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentů: Návrh rozpočtu r.2019, střednědobý rozp. výhled a výkaz o plnění rozpočtu 10/2018.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2018Výkaz o plnění rozpočtu 10/2018.stáhnout
6. 12. 201831. 12. 2018Rozpočtové opatření a informace o vyvěšení.stáhnout
14. 2. 201831. 12. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 12. 201831. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočet obce a základní školy na r.2019 a střednědobé rozp. výhledy obce a školy.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočet SORJ.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočtový výhled SORJ.stáhnout
20. 12. 201831. 12. 2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
9. 1. 201919. 1. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
9. 1. 201931. 12. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
5. 2. 201931. 12. 2019Výkaz o plnění rozpočtu 12/2018.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Výkaz plnění rozpočtu10/2018.stáhnout
28. 2. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu rozpočtové opatření.stáhnout
12. 4. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu rozpočtové opatření.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-1. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-2. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-3. část. stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-4. část.stáhnout
26. 4. 201916. 5. 2019Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2018-5. část.stáhnout
14. 6. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 7. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
27. 8. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
9. 9. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
2. 10. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 11. 201913. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentů-návrh rozpočtu obce na r.2020, střednědobý rozpočtový výhled a výkaz o plnění rozpočtu FIN 10/2019.stáhnout
14. 11. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření .stáhnout
25. 11. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvešení dokumentů- návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
29. 11. 201916. 12. 2019Návrh rozpočtu SORJ na r.2020.stáhnout
29. 11. 201916. 12. 2019Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SORJ.stáhnout
12. 12. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu- rozpočet obce Vyžlovka na r.2020.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-střednědobý rozpočtový výhled obce na r.2020-22.stáhnout
13. 12. 201931. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka.stáhnout
10. 1. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 2. 202031. 12. 2020Veřejnoprávní smlouva o pskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
19. 2. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 1. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 2. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 3. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 4. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 5. část.stáhnout
30. 4. 202029. 5. 2020Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2019 6 část.stáhnout
14. 5. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
1. 6. 202022. 6. 2020Návrh závěrečného účtu SORJ a příloha č.1.stáhnout
1. 6. 202022. 6. 2020Příloha návrhu závěrečného účtu SORJ za r.2019-zpráva auditora.stáhnout
8. 7. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Zpráva o výsledku přezkoumání SORJ.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Závěrečný účet SORJ.stáhnout
20. 7. 202031. 12. 2020Zápis z VH SORJ.stáhnout
25. 8. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 9. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 11. 202013. 11. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
13. 11. 202031. 12. 2020Oznámení vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
23. 11. 20208. 12. 2020Návrh střednědobého rozp. výhledu SORJ.stáhnout
23. 11. 20208. 12. 2020Návrh rozpočtu SORJ.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2021.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka.stáhnout
26. 11. 202017. 12. 2020Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Vyžlovka.stáhnout
10. 12. 202031. 12. 2020Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočtové opatření.stáhnout

Kategorie 03 - OZV obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
26. 11. 20075. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
26. 11. 20075. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2006 o místním poplatku ze psů.stáhnout
26. 2. 20067. 6. 2013Obecně závazná vyhláška č.7 / 2006 - o místním poplatku za provozovaný výherní přístrojstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.6 / 2006 - o místním poplatku z ubytovací kapacitystáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.5 / 2006 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvístáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.4 / 2006 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobytstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.3 / 2006 - o místním poplatku ze psůstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2 / 2006 - o poplatku za komunální odpadstáhnout
26. 2. 20065. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1 / 2006 - o nakládání s komunálním a stavebním odpademstáhnout
19. 11. 20085. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za zhodnocení stav. pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizacestáhnout
20. 4. 20155. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2006.stáhnout
20. 4. 20155. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2015.stáhnout
3. 10. 20165. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu.stáhnout
1. 11. 20165. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016 o místním poplatku ze psů.stáhnout
1. 11. 20168. 11. 2016Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Vyžlovka.stáhnout
20. 3. 201723. 9. 2019Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu.stáhnout
7. 12. 20175. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o poplatku za komunální odpad.stáhnout
27. 6. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.stáhnout
13. 12. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
13. 12. 20185. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
17. 12. 20195. 2. 2020Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout

Kategorie 04 - Veřejné a dražební vyhlášky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
18. 10. 201118. 11. 2011Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutístáhnout
24. 10. 201117. 11. 2011Dražební vyhláška obec Louňovice parcela č.k. 218/75stáhnout
4. 1. 201219. 1. 2012Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení.stáhnout
18. 1. 201224. 2. 2012Dražební vyhláška. stáhnout
18. 1. 201220. 1. 2012Dražební vyhláška.stáhnout
13. 2. 201228. 2. 2012Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí.stáhnout
13. 2. 201228. 2. 2012Veřejná vyhláška-ozn. o vydání zásad úz. rozvoje střed. kraje.stáhnout
13. 3. 201229. 3. 2012Veřejná vyhláška KHSSC-monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2012.stáhnout
13. 3. 201212. 4. 2012MŽP-zahájení zjišťovacího řízení k Programu rozvoje úz. obvodu Středočeského kraje. stáhnout
11. 4. 201217. 5. 2012Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předp. seznamu pro daň z nemovitostí na r.2012.stáhnout
9. 5. 20129. 6. 2012Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2012.stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Oznámení o povolení výjimky z vyhlášky č.501/2006 Sb..stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Usnesení přerušení správního řízení.stáhnout
18. 5. 20124. 6. 2012Oznámení o zahájení správního řízení o odstranění stavby.stáhnout
11. 5. 201228. 5. 2012Veřejná vyhláška spojené územní řízení.stáhnout
24. 5. 201211. 6. 2012Veřejná vyhláška -oznámení.stáhnout
11. 6. 201212. 7. 2012Veřejná vyhláška-zahájení projednávání návrhu zadání změny č.2 ÚP obce Struhařov.stáhnout
11. 6. 201227. 6. 2012Veřejná vyhláška-oznámení o zah. úz. řízení o umístění stavby vodovodu a kanalizace v k.ú. Vyžlovka.stáhnout
20. 6. 20125. 7. 2012Veřejná vyhláška územní rozhodnutí. stáhnout
22. 6. 20129. 7. 2012Veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby.stáhnout
11. 7. 201226. 7. 2012Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení.stáhnout
12. 7. 201227. 7. 2012Rozhodnutí o povolení výjimky pro stavbu.stáhnout
30. 7. 201229. 8. 2012Oznámení o zahájení projednání návrhu změny ÚP Černé Voděrady.stáhnout
15. 8. 201230. 8. 2012Veřejná vyhláška -územní rozhodnutí o umístění stavby.stáhnout
29. 8. 201214. 9. 2012Veřejná vyhláška -zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
31. 8. 201217. 9. 2012Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
30. 8. 201217. 9. 2012Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
11. 9. 201227. 9. 2012Veřejná vyhláška oznámení.stáhnout
3. 10. 201219. 10. 2012Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí.stáhnout
10. 10. 201226. 10. 2012Veřejná vyhláška rozhodnutí.stáhnout
23. 10. 201212. 11. 2012Ministerstvo životního prostředí-závěr zjišťovacího řízení.stáhnout
26. 10. 201212. 11. 2012Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
9. 4. 201325. 4. 2013Veřejná vyhláška-zahájení územního řízení o umístění stavby.stáhnout
30. 4. 201330. 5. 2013Veřejná vyhláška zveřejnění hromadného předp. seznamu pro daň z nemovitostí na rok 2013.stáhnout
3. 5. 20133. 6. 2013Veřejná vyhláška KHS.stáhnout
17. 5. 20133. 6. 2013Veřejná vyhláška územní rozhodnutí.stáhnout
2. 10. 201321. 11. 2013Veřejná vyhláška zahájení projednávání návrhu změny ÚP Struhařov.stáhnout
20. 11. 20139. 12. 2013Zahájení zjišťovacího řízení-Středočeský kraj.stáhnout
15. 1. 201412. 3. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
17. 1. 20147. 3. 2014Ministerstvo životního prostředí-závěr zjišťovacího řízení.stáhnout
5. 2. 20146. 3. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
6. 3. 201424. 3. 2014Nařízení veterinární správy.stáhnout
2. 4. 20142. 5. 2014Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
29. 4. 20142. 6. 2014Veřejná vyhláška - finanční úřad.stáhnout
29. 4. 201419. 6. 2014Veřejná vyhláška oznámení návrh územního plánu Mukařova.stáhnout
12. 5. 201412. 6. 2014Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
20. 5. 201421. 6. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
21. 5. 201410. 7. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
21. 5. 20143. 7. 2014Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
15. 7. 201431. 7. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
15. 7. 201431. 7. 2014Návrh koncepce -posuzování vlivu na životní prostředí.stáhnout
25. 7. 20141. 9. 2014Veřejná vyhláška-projednání návrhu územního plánu Mukařov.stáhnout
27. 8. 201414. 10. 2014Dražební vyhláška.stáhnout
1. 10. 201417. 10. 2014Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
12. 12. 201421. 1. 2015Dražba.stáhnout
12. 12. 20149. 1. 2015Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
17. 12. 20145. 1. 2015Rozhodnutí- veř. vyhláška.stáhnout
6. 1. 20156. 2. 2015MŽP-Národní plán povodí Labe.stáhnout
10. 2. 201527. 2. 2015Oznámení o návrhu opatření-úprava na místních komunikacích v Březinkách.stáhnout
26. 3. 201513. 4. 2015Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
24. 3. 201524. 4. 2015Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
2. 4. 201522. 6. 2015Návrh opatření-Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.stáhnout
16. 4. 20152. 6. 2015OZV o o odpadech.stáhnout
30. 4. 20151. 6. 2015Veřejná vyhláška-finanční úřad.stáhnout
2. 6. 201530. 7. 2015Dražební vyhláška.stáhnout
17. 7. 201531. 8. 2015Veřejná vyhláška MŽP.stáhnout
13. 8. 20157. 1. 2016Opatření obecné povahy-nedostatek vody.stáhnout
18. 8. 20153. 9. 2015Oznámení o zahájení územního řízení.stáhnout
23. 9. 20159. 10. 2015Územní rozhodnutí.stáhnout
12. 11. 20154. 3. 2018Nová služba Finanční správy při placení daně z nemovitých věcí.stáhnout
9. 12. 201511. 1. 2016Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování ÚP Černé Voděrady.stáhnout
10. 12. 201516. 12. 2015Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
17. 12. 20154. 1. 2016Oznámení o zahájení územního řízení.stáhnout
22. 12. 20157. 1. 2016Opatření - zrušení zákazu odběru povrchových vod.stáhnout
14. 1. 20164. 3. 2018Veřejná vyhláška Města Říčany-zákaz podomního a pochůzkového prodeje.stáhnout
13. 1. 201629. 1. 2016Veřejná vyhláška MZE-Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje.stáhnout
29. 1. 20161. 3. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
4. 2. 20164. 3. 2018Upozornění na výskyt kůrovce.stáhnout
10. 2. 20164. 3. 2016Rozhodnutí -st. úřad.stáhnout
3. 3. 20169. 3. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 4. 201621. 4. 2016Veřejná vyhláška- monitorovací kalendář pro koupací sezonu rok 2016.stáhnout
12. 4. 201621. 5. 2019Nařízení st. veterinární správy- prevence a tlumení moru včelího plodu.stáhnout
29. 4. 201630. 5. 2016Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí 2016.stáhnout
28. 4. 201614. 5. 2016Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v r. 2016.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 1. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 2. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 3. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r. 2015 4. část.stáhnout
30. 5. 201614. 6. 2016Závěrečný účet SORJ za r.2015 5. část.stáhnout
11. 6. 201630. 6. 2016Veřejná vyhláška- projednání změny č.2 ÚP Černé Voděrady.stáhnout
11. 6. 201626. 6. 2016Konkursní řízení na pozici ředitele/ky MŠ v Ondřejově.stáhnout
4. 7. 201610. 8. 2016Veřejná vyhláška.stáhnout
20. 9. 20169. 10. 2016Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
3. 10. 20164. 3. 2018Nařízení st. veterinární správy- mor včelího plodu.stáhnout
3. 10. 201618. 11. 2016ČEZ Distribuce a.s.- okleštění stromoví.stáhnout
6. 10. 201610. 11. 2016Veřejná vyhláška-změna ÚP Černé Voděrady.stáhnout
19. 10. 20164. 11. 2016Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MŽP.stáhnout
9. 11. 201625. 11. 2016Veřejná vyhláška- územní řízení.stáhnout
14. 11. 201630. 11. 2016Uzavírka silnice- Český Brod.stáhnout
16. 11. 201619. 12. 2016Veřejná vyhláška- návrh zadání ÚP Vyžlovka.stáhnout
9. 12. 201611. 1. 2017Veřejná vyhláška- projednání návrhu ÚP Mukařova.stáhnout
13. 1. 201730. 1. 2017Změna ÚP Louňovice-veřejná vyhláška.stáhnout
20. 1. 20176. 2. 2017Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
26. 1. 201711. 2. 2017Veřejná vyhláška-vydání ÚP Mukařova.stáhnout
9. 2. 20171. 7. 2017Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ Vyžlovka.stáhnout
14. 2. 20171. 3. 2017Veřejná vyhláška MŽP.stáhnout
14. 2. 201727. 3. 2017Veřejná dražební vyhláška.stáhnout
16. 2. 201722. 2. 2017Veřejná vyhláška -úprava silničního provozu.stáhnout
2. 3. 201717. 3. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
7. 3. 201720. 4. 2017Dražební vyhláška.stáhnout
13. 3. 201729. 3. 2017Veřejná vyhláška-ÚP Černé Voděrady.stáhnout
16. 3. 20173. 4. 2017Pozemkové úpravy - Štíhlice.stáhnout
22. 3. 20177. 4. 2017Veřejná vyhláška .stáhnout
3. 4. 201724. 4. 2017Veřejná vyhláškastáhnout
4. 4. 201725. 4. 2017Veřejná vyhláškastáhnout
28. 4. 201729. 5. 2017Veřejná vyhláška finační úřad.stáhnout
10. 4. 201726. 4. 2017Rozhodnutí KVS-veterinární opatření.stáhnout
10. 4. 201726. 4. 2017Veřejná vyhláška- monitorovací kalendář.stáhnout
4. 5. 201719. 5. 2017Veřejná vyhláška-KHSSCstáhnout
30. 6. 201717. 7. 2017Návrh opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
3. 7. 201730. 9. 2017Opatření pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
19. 7. 20174. 8. 2017Prověření pronajatelnosti pozemků.stáhnout
20. 7. 20177. 8. 2017Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
17. 8. 20173. 9. 2017Oznámení o konání koncertu skupiny Tři sestry.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
25. 8. 201713. 10. 2017Veřejná vyhláška-zahájení projednání návrhu ÚP Vyžlovka-přílohy.stáhnout
28. 8. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška- zahájení projednávání návrhu ÚP Jevany.stáhnout
28. 8. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška-projednávání návrhu ÚP Jevany-přílohy.stáhnout
30. 8. 201722. 10. 2017Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
8. 9. 201725. 9. 2017Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.stáhnout
8. 9. 20175. 10. 2017Oznámení o zjišťování průběhu hranic.stáhnout
15. 9. 20172. 10. 2017Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-MZE ČR.stáhnout
21. 9. 201722. 10. 2017Svolání schůze OVK-volby 2017.stáhnout
27. 9. 201722. 10. 2017Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.stáhnout
27. 9. 201731. 12. 2017Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
4. 10. 20172. 11. 2017Dražební vyhláška.stáhnout
9. 10. 201716. 10. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 10. 201721. 10. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
9. 10. 201730. 11. -0001Nařízení st. veterinární správy k prevenci a tlumení včelého moru.stáhnout
10. 10. 201731. 10. 2017Zvláštní užívání komunikace Pod Obcí.stáhnout
18. 10. 201725. 10. 2017Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu.stáhnout
31. 10. 20176. 11. 2017Veřejná vyhláška-přechodná úprava silnice Jevany-Vyžlovka.stáhnout
8. 11. 201724. 11. 2017Opatření obecné povahy.stáhnout
13. 11. 201729. 11. 2017Veřejná vyhláška.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov informace.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
14. 11. 201713. 12. 2017Návrh ÚP Struhařov textová část.stáhnout
24. 11. 201714. 1. 2018Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ve dnech 12. a 13.1.2018.stáhnout
14. 12. 201731. 1. 2018Oznámení o svolání schůze OVK pro volbu prezidenta ČR.stáhnout
29. 12. 201715. 1. 2018Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
10. 1. 201814. 1. 2018Dražební vyhláška.stáhnout
13. 1. 201831. 1. 2018Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky.stáhnout
15. 1. 201831. 1. 2018Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR.stáhnout
24. 1. 20187. 2. 2018Oznámení veřejného zasedání hodnotící komise.stáhnout
16. 3. 20181. 4. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
26. 3. 201831. 12. 2018Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
11. 4. 201826. 4. 2018Veřejná vyhláška-KHSSCstáhnout
11. 4. 201812. 5. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
27. 4. 201828. 5. 2018Veřejná vyhláška-FÚ.stáhnout
30. 4. 201831. 5. 2018Porovnání cen položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.stáhnout
25. 5. 201818. 5. 2018Rozhodnutí-změna uzavírky -Jevany.stáhnout
4. 5. 201830. 9. 2018Upozornění na nedostatek vody.stáhnout
9. 5. 201825. 5. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
9. 5. 201825. 5. 2018Návrh opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
24. 5. 201830. 9. 2018Výzva pro odběratele vody.stáhnout
28. 5. 201826. 6. 2018Veřejná vyhláška-zahájení opakovaného veř. projednání ÚP Louňovice.stáhnout
5. 6. 201831. 8. 2018Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
25. 6. 201821. 9. 2018Dražební vyhláška.stáhnout
23. 7. 201828. 7. 2018Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
31. 7. 201830. 11. -0001Opatření obecné povahy-zákaz odběru povrchových vod.stáhnout
27. 8. 201828. 9. 2018Veřejná vyhláška- zahájení projednávání návrhu ÚP Černé Voděrady.stáhnout
30. 8. 201815. 9. 2018Nařízení Středočeského kraje.stáhnout
4. 9. 201810. 9. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
24. 9. 201810. 10. 2018Veřejná vyhláška-ÚP Louňovice.stáhnout
3. 10. 20183. 11. 2018Státní pozemkový úřad-nabídka pozemků k pronájmu.stáhnout
12. 10. 201828. 10. 2018Veřejná vyhláška-schválení územní studie Mukařov.stáhnout
25. 10. 201831. 12. 2018Žádost o spolupráci při pátrání.stáhnout
30. 10. 20187. 5. 2019Nařízení st. vet. správy-mor včelího plodu.stáhnout
12. 11. 201828. 11. 2018Rozhodnutí-uzavírka silnice.stáhnout
12. 11. 201831. 12. 2018Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
29. 11. 201815. 11. 2018Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 11. 201828. 12. 2018Výběrové řízení na pracovní místa MěÚ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
12. 12. 20187. 2. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
10. 12. 20189. 1. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
19. 12. 201830. 1. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
13. 9. 201829. 9. 2018Veřejná vyhláška.stáhnout
30. 9. 201816. 10. 2018Veřejná vyhláška a schvalovací doložka.stáhnout
3. 1. 201919. 1. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
16. 1. 201931. 1. 2019Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
22. 1. 201928. 1. 2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
6. 2. 201921. 2. 2019Opatření obecné povahy.stáhnout
20. 2. 201912. 3. 2019Konkursní řízení-ředitel/ka MŠ Pohádka v obci Březí.stáhnout
1. 3. 20197. 3. 2019Veřejná vyhláška-přechodná úprava silničního provozu.stáhnout
14. 3. 201930. 3. 2019Veřejná vyhláška-agentura ochrany přírody a krajiny.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka. stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.1.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.2.část stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.3.část stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.4.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.5.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.6.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.7.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.8.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019Veřejná vyhláška-zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Vyžlovka.9.částstáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.1.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.2.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.3.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.4.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.5.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka-příloha č.6.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.7.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.8.stáhnout
18. 3. 20193. 5. 2019ÚP Vyžlovka příloha č.9.stáhnout
19. 3. 20194. 4. 2019Návrh opatření obecné povahy.stáhnout
21. 3. 201930. 11. -0001Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků.stáhnout
29. 3. 201930. 4. 2019Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář.stáhnout
15. 4. 201931. 12. 2019Informace ke spolkům.stáhnout
23. 4. 201930. 11. -0001Nebezpečí požárů.stáhnout
23. 4. 201922. 5. 2019Dražební vyhláška.stáhnout
23. 4. 20191. 8. 2019Opatření obecné povahy-dočasné omezení užívání pitné vody.stáhnout
24. 4. 20191. 6. 2019Uzavírka komunikace v obci-prodloužení.stáhnout
25. 4. 201928. 5. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
30. 4. 201931. 12. 2019Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.stáhnout
6. 5. 201922. 5. 2019Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v r.2019.stáhnout
7. 5. 201913. 5. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
17. 5. 20193. 6. 2019Závěrečný účet SORJ za r.2018.stáhnout
17. 5. 20193. 6. 2019Příloha Závěrečného účtu SORJ za r.2018.stáhnout
3. 6. 201930. 9. 2019Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
12. 6. 201928. 6. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
17. 6. 201916. 7. 2019Veřejná vyhláška-návrh změny ÚP Mukařov.stáhnout
15. 7. 201921. 7. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
19. 8. 20191. 12. 2020Revize katastru.stáhnout
19. 8. 201931. 12. 2019Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
20. 8. 20195. 8. 2019Uzavírka komunikace - Mrzky.stáhnout
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
30. 9. 20196. 10. 2019Veřejná vyhláška-uzavírka komunikace Na Staré cestě.stáhnout
7. 10. 201922. 11. 2019Veřejná vyhláška.stáhnout
6. 12. 201922. 12. 2019Zahájení aktualizace BPEJ.stáhnout
23. 12. 20198. 1. 2020Veřejná vyhláška-stanovení přech. úpravy provozu na silnicích I.třídy pro r.2020.stáhnout
17. 1. 20203. 2. 2020Veřejná vyhláška-oznámení zahájení stavebního řízení.stáhnout
31. 1. 202017. 2. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
5. 2. 20207. 3. 2020Oznámení -Státní pozemkový úřad.stáhnout
5. 2. 20207. 3. 2020Příloha oznámení Státní pozemkový úřad.stáhnout
19. 2. 20203. 4. 2020Veřejná vyhláška-oznámení .stáhnout
26. 2. 202013. 3. 2020 Rozhodnutí-Veřejná vyhláška.stáhnout
28. 2. 202030. 6. 2020Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
18. 3. 202024. 3. 2020Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 4. 202017. 4. 2020Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 4. 202017. 4. 2020Veřejná vyhláška-OOP.stáhnout
9. 4. 202011. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
14. 4. 202031. 7. 2020Žádost o omezení užívání pitné vody formou opatření obecné povahy.stáhnout
17. 4. 202018. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
20. 4. 202031. 7. 2020Návrh opatření obecné povahy.stáhnout
22. 4. 202027. 5. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
27. 4. 20201. 6. 2020Veřejná vyhláška-Oznámení.stáhnout
29. 4. 202011. 6. 2020Veřejná vyhláška-veřejné projednávání návrhu územního plánu Vyžlovka.stáhnout
5. 5. 20206. 6. 2020Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r.2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.stáhnout
6. 5. 202022. 5. 2020Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPR Voděradské bučiny.stáhnout
11. 5. 20201. 8. 2020Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.stáhnout
13. 5. 202013. 6. 2020Veřejný vyhláška-monitorovací kalndář pro koupací sezonu 2020.stáhnout
30. 6. 20206. 7. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
29. 7. 202031. 10. 2020Prodloužení opatření obecné povahy.stáhnout
10. 8. 202031. 10. 2020Opatření obecné povahy.stáhnout
19. 8. 202031. 12. 2020Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
10. 9. 202026. 9. 2020Veřejná vyhláška.stáhnout
18. 9. 202019. 10. 2020Veřejná vyhláška-projednávání návrhu ÚP Štíhlice.stáhnout
23. 9. 20209. 10. 2020Veřejná vyhláška-Oznámení.stáhnout
4. 12. 202020. 12. 2020Opatření obecné povahy.stáhnout
15. 12. 202031. 12. 2020Veřejná vyhláška oznámení-vydání ÚP Vyžlovka.stáhnout

Kategorie 05 - Územní plán

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 06 - Doprava a infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 8. 20153. 5. 2019Změna jízdního řádu- noční linka.stáhnout
8. 3. 201623. 5. 2016Uzavírka komunikace v části ulice Na Staré cestě od 15.3. do 14.5.2016.stáhnout
27. 5. 201627. 6. 2016Uzavírka silnice.stáhnout
4. 10. 20171. 11. 2017Uzavírka komunikace.stáhnout
2. 11. 201730. 11. 2017Uzavírka silnice v Jevanech.stáhnout
23. 4. 201818. 5. 2018Změna rozhodnutí o uzavírce-Jevany.stáhnout
2. 9. 201831. 12. 2018Informace ke slevám na jízdném.stáhnout
30. 10. 20184. 11. 2018Dopravně inženýrské opatření na akci: Výlov Vyžlovského rybníka.stáhnout
12. 12. 201831. 12. 2019Cena vodného r.2019.stáhnout
28. 12. 201831. 12. 2019Oznámení o zahájení prací: Vyžlovka dokončení kanalizace.stáhnout
22. 1. 201930. 11. 2019Oznámení o přechodné úpravě provozu na komunikaci v lokalitě Březinek v souvislosti s budováním kanalizace.stáhnout
30. 1. 201931. 5. 2019Oznámení o zahájení prací na výstavbě kanalizace v ulici Sportovní.stáhnout
20. 2. 201931. 12. 2019Informace k výstavbě kanalizace v lokalitě Březinky.stáhnout
25. 2. 201931. 12. 2019Smlouva o vypracování projektové dokumentace na přípojku kanalizace v Březinkách.stáhnout
7. 3. 201931. 12. 2019Harmonogram prací-kanalizace Březinky.stáhnout
7. 3. 201931. 12. 2019Výkres kanalizačních stok a napojení na stávající kanalizaci- Březinky.stáhnout
11. 3. 201931. 5. 2019Uzavírka komunikace.stáhnout
4. 4. 201931. 12. 2019Napojení na obecní inženýrské sítě.stáhnout
24. 4. 20191. 6. 2019Uzavírka komunikace v obci Stará cesta-prodloužení.stáhnout
20. 5. 201923. 5. 2019Přerušení dodávky vody.stáhnout
20. 5. 20198. 6. 2019Přerušení dodávky proudu.stáhnout
22. 5. 20198. 6. 2019Uzavírka komunikace K Pařezu.stáhnout
23. 5. 201931. 12. 2019Roční zpráva provozovazele vodohospodářské infrastruktury za rok 2018.stáhnout
23. 5. 201931. 5. 2019Přerušení dodávky vody.stáhnout
27. 6. 20192. 6. 2019Přerušení dodávky elektrické energie dne 1.7.2019. stáhnout
8. 7. 201931. 10. 2019Aktualizovaný harmonogram prací -kanalizace Březinky.stáhnout
8. 7. 20192. 8. 2019Odečet elektroměrů Vyžlovka 2019stáhnout
17. 7. 201930. 9. 2019Oznámení o svozech odpadních vod na ČOV Vyžlovka.stáhnout
20. 8. 201931. 10. 2019Uzavírka komunikace - Mrzky.stáhnout
1. 10. 201916. 10. 2019Přerušení dodávky elektřiny.stáhnout
31. 12. 201917. 1. 2020Přerušení dodávky elektřiny 16.1.2020.stáhnout
19. 3. 202030. 4. 2020Kolaudace kanalizace v Březinkách.stáhnout

Kategorie 07 - Zápisy ze zasedání ZO

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
31. 8. 201520. 4. 2016Zápis č.18 dne 26.8.2015stáhnout
18. 11. 20153. 12. 2015Zápis č. 21 dne 7.10.2015stáhnout
20. 11. 20155. 12. 2015Zápis č. 22 dne 21.10.2015stáhnout
24. 2. 201610. 3. 2016Zápis č. 2 dne 20.1.2016stáhnout
22. 7. 20166. 8. 2016Zápis č10 dne 25.5.2016stáhnout
22. 7. 20166. 8. 2016Zápis č11 dne 8.6.2016stáhnout
2. 11. 201630. 11. -0001Zápis č.17 dne 26.10.2016stáhnout
6. 12. 201710. 12. 2017Pozvání na setkání s občany 8.12.2017.stáhnout

Kategorie 08 - Materiály k jednání ZO a program

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-Výstavba Na Splachustáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-vystavba-na-splachu-03-spolufin-dohodastáhnout
2. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-Výstavba Na Splachu-02-kupni-smlouvastáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-Kompostárna Struhařovstáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-chodnik-stihlicka-prazskastáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-dopravni-znaceni-v-brezinkach02stáhnout
2. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-tri-sestry-2015stáhnout
7. 1. 201522. 1. 2015ZAS-01-2015-dopravni-znaceni-v-brezinkach01stáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ O.Vstáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKYstáhnout
1. 1. 201520. 2. 2015ZAS-01-2015-OZV o nakladani s odpadem_Vyžlovkastáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Další e-aukce na dodávky energií v Říčanech-článekstáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Bolatice příklad e-aukcestáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-eCENTRE_Odpady2014stáhnout
16. 1. 201531. 1. 2015ZAS-02-2015-Řešení energetických úspor obcestáhnout
2. 2. 201517. 2. 2015ZAS-03-2015-Energetické úspory obce (kalkulace VO)stáhnout
10. 2. 201519. 2. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.2.2015.stáhnout
24. 2. 20155. 3. 2015Oznámení o konání ZO dne 4.3.2015.stáhnout
3. 3. 201518. 3. 2015Demokracie 2.1 - pro obcestáhnout
10. 3. 201519. 3. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.3.2015.stáhnout
20. 3. 20154. 4. 2015Činnost zastupitelstva obce - prezentacestáhnout
20. 3. 201511. 9. 2019Materiály 1. - 6. schůzestáhnout
25. 3. 20151. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 1.4.2015stáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 Školstvístáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 Tři Sestrystáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - Sportoviště prodloužení nájemní smlouvystáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - OZV o odpadechstáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015ZO 01.04.15 - Informace ohledně výstavby chodníku (křižovatka)stáhnout
7. 4. 201516. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 15.4.2015.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Finanční výkaz.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Rozvaha.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Výkaz zisku a ztrát.stáhnout
10. 4. 201516. 4. 2015Příloha.stáhnout
10. 4. 201525. 4. 2015OZV nakládání s odpady finální verzestáhnout
16. 4. 201525. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 24.4.2015.stáhnout
21. 4. 201530. 4. 2015Oznámení o konání ZO dne 29.4.2015.stáhnout
5. 5. 201514. 5. 2015Oznámení o konání ZO dne 13.5.2015.stáhnout
8. 5. 201530. 9. 2015Roční zpráva provozovatele vodovodu.stáhnout
8. 5. 201514. 5. 2015Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za rok 2014.stáhnout
10. 5. 201525. 5. 2015Dohoda o vzájemné spolupráci - BRKOstáhnout
19. 5. 201528. 5. 2015Oznámení o konání ZO dne 27.5.2015.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s..stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Záměr z r. 2013.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Prodej pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
21. 5. 20155. 6. 2015Prodej pozemků pod trafostanicemi.stáhnout
22. 5. 20155. 6. 2015Provozní řád koupaliště Vyžlovka 2015 - návrhstáhnout
22. 5. 20155. 6. 2015eCENTRE_Odpady2014_Prezentacestáhnout
1. 6. 201516. 6. 2015Ing. Kraus_výstavba chodníkustáhnout
1. 6. 201516. 6. 2015Ing. Kraus x obec Vyžlovka - Dopis JUDr. Diršmidovéstáhnout
2. 6. 201511. 6. 2015Oznámení o konání ZO dne 10.6.2015.stáhnout
4. 6. 201519. 6. 2015Vyjádření ŠLP k úhynu rybstáhnout
16. 6. 201525. 6. 2015Oznámení o konání ZO dne 26.4.2015.stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Odpady_SoSP_Mikroregionstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Jih_Odpady2015_Smlouvastáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Harmonogram Jihstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provozních nákladů BRKOstáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provoz. nákladů BRKO 2stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Předpokl. cena provoz. nákladů BRKO 3stáhnout
19. 6. 20154. 7. 2015Příloha č 3 investiční podíly obcí BRKO - bez Mnichovic a Ondřejovastáhnout
30. 6. 20159. 7. 2015Oznámení o konání ZO dne 8.7.2015.stáhnout
4. 7. 201519. 7. 2015Odpady aukce 3stáhnout
22. 7. 201527. 7. 2015Oznámení o konání mimořádného ZO dne 27.7.2015stáhnout
28. 7. 20156. 8. 2015Oznámení o konání ZO dne 5.8.2015.stáhnout
19. 8. 201527. 8. 2015Oznámení o konání ZO dne 26.8.2015.stáhnout
1. 9. 201510. 9. 2015Oznámení o konání ZO dne 9.9.2015.stáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015Žádost TUDYZNUDYstáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015Žádost - úpravy na pozemku č. parc. 412-2 a 412-1stáhnout
7. 9. 201522. 9. 2015OZV - alkohol na veřejném prostranství - návrhstáhnout
15. 9. 201524. 9. 2015Oznámení o konání ZO dne 23.9.2015.stáhnout
1. 10. 20158. 10. 2015Oznámení o konání ZO dne 7.10.2015.stáhnout
13. 10. 201522. 10. 2015Oznámení o konání ZO dne 21.10.2015.stáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Žádost manželů ******* o dohodu o postoupení práv a povinností stavebníkastáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Žádost o dotaci na sportovní kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovkastáhnout
19. 10. 20153. 11. 2015Analýza cen svozu odpadůstáhnout
27. 10. 20155. 11. 2015Oznámení o konání ZO dne 27.10.2015.stáhnout
10. 11. 201519. 11. 2015Oznámení o konání ZO dne 18.11.2015.stáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Žádost o vybudování pobočky základní umělecké školy v obci Vyžlovkastáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Rozpis rozpočet 2015 příjmystáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Rozpis rozpočet 2015 výdajestáhnout
16. 11. 20151. 12. 2015Žádost prodej pozemkůstáhnout
24. 11. 20153. 12. 2015Oznámení o konání ZO dne 2.12.2015.stáhnout
27. 11. 201512. 12. 2015RegJih_Odpady2015_P10_Nadoby.xlsxstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady_P6a_Sml_vzorstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady2015_ZDstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015RegJih_Odpady_P3_TabulkaCenstáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015partnerska_smlouva _Vyžlovka_verze2stáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Vyžlovka_Gobec_nabídkastáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Vyžlovka_GObec_smlouvastáhnout
30. 11. 201515. 12. 2015Pasporty - seznamstáhnout
9. 12. 201524. 12. 2015Kanalizace Vyžlovka - rozpočetstáhnout
9. 12. 201524. 12. 2015Vodovod Vyžlovka - rozpočetstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015smlouva o nájmu - biodpad ver. 15.12.15stáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Propočet nájemného biopopelnicstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Auto provoz_svozové auto 15.12. bz adnmim a pron.ístáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015spol_skol_obvod_Vyz_Jevanstáhnout
16. 12. 201531. 12. 2015Termíny zasedání 2016stáhnout
29. 12. 20157. 1. 2016Oznámení o konání ZO dne 6.1.2016.stáhnout
2. 1. 201617. 1. 2016souhlassnapojenmnavodovodnadstáhnout
2. 1. 201617. 1. 2016Drůbežárnastáhnout
4. 1. 201619. 1. 2016Včely žádoststáhnout
12. 1. 201621. 1. 2016Oznámení o konání ZO dne 20.1.2016.stáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016Dotace 2016 01 14 nabídka Vyžlovka IROP chodníky kompletstáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016drůbežárna_zápisstáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016nájem_pozemku_266-1stáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016žádost_JARF_HotelPrahastáhnout
19. 1. 20163. 2. 2016Výzva pro územní samosprávné celkystáhnout
2. 2. 201611. 2. 2016Oznámení o konání ZO dne 10.2.2016.stáhnout
10. 2. 201625. 2. 2016Zadost_Ing.Krausstáhnout
16. 2. 201625. 2. 2016Oznámení o konání ZO dne 24.2. 2016.stáhnout
21. 2. 20167. 3. 2016Kulturní akce 2016stáhnout
1. 3. 201610. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 9.3.2016.stáhnout
8. 3. 201617. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 16.3.2016.stáhnout
22. 3. 201631. 3. 2016Oznámení o konání ZO dne 30.3.2016.stáhnout
5. 4. 201614. 4. 2016Oznámení o konání ZO dne 13.4.2016.stáhnout
19. 4. 201628. 4. 2016Oznámení o konání ZO dne 27.4.2016.stáhnout
3. 5. 201612. 5. 2016Oznámení o konání ZO dne 11.5.2016.stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Dodatek k dohodě o školském obvodu Vyžlovka Istáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016S_SITUACE500-1stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016S_SITUACE500-2stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Návrh stanov ze dne 4. 5. 2016stáhnout
10. 5. 201625. 5. 2016Počet obyvatel k 1. 1. 2016stáhnout
17. 5. 201626. 5. 2016Oznámení o konání ZO dne 25.5.2016.stáhnout
23. 5. 20167. 6. 2016ČOV Vyžlovka návrh rekceDUR_s_filtry+rybníkstáhnout
23. 5. 20167. 6. 2016Situace koordinační_250_ČOV+rybníkstáhnout
31. 5. 20169. 6. 2016Oznámení o konání ZO dne 8.6.2016.stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Verejnopravni_smlouva-Usekove_mereni_VZORstáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Navrh_usneseni_c1_c2_pro zastupitelstva_obcistáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Priloha_c1_financni_pokryti_MAS_roku_2016stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Priloha_c2_financni_pokryti_spoluucasti_MAS_2017_2023stáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Rozpocet_MAS_roku_2016_puvodni_rezim_a_docasny_rezimstáhnout
14. 6. 201623. 6. 2016Oznámení o konání ZO dne 22.6.2016.stáhnout
22. 6. 20167. 7. 2016informační dopisstáhnout
12. 7. 201621. 7. 2016Oznámení o konání ZO dne 20.7.2016.stáhnout
23. 8. 20161. 9. 2016Oznámení o konání ZO dne 31.8.2016.stáhnout
6. 9. 201615. 9. 2016Oznámení o konání ZO dne 14.9.2016.stáhnout
4. 10. 201613. 10. 2016Oznámení o konání ZO dne 12.10.2016.stáhnout
18. 10. 201627. 10. 2016Oznámení o konání ZO dne 26.10.2016.stáhnout
1. 11. 201610. 11. 2016Oznámení o konání ZO dne 9.11.2016.stáhnout
15. 11. 201624. 11. 2016Oznámení o konání ZO dne 23.11.2016.stáhnout
18. 11. 201628. 11. 2016Pozvánka na veřejnou schůzi.stáhnout
29. 11. 20168. 12. 2016Oznámení o konání ZO dne 7.12.2016stáhnout
13. 12. 201622. 12. 2016Oznámení o konání ZO dne 21.12.2016.stáhnout
27. 12. 20165. 1. 2017Oznámení o konání ZO dne 4.1.2017.stáhnout
10. 1. 201719. 1. 2017Oznámení o konání ZO dne 18.1.2017.stáhnout
24. 1. 20172. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 1.2.2017.stáhnout
31. 1. 20179. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 8.2.2017.stáhnout
14. 2. 201723. 2. 2017Oznámení o konání ZO dne 22.2.2017.stáhnout
21. 2. 20172. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 1.3.2017.stáhnout
7. 3. 201716. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 15.3.2017.stáhnout
21. 3. 201730. 3. 2017Oznámení o konání ZO dne 29.3.2017.stáhnout
4. 4. 201713. 4. 2017ZO 12 04 2017stáhnout
12. 4. 201721. 4. 2017Oznámení o konání ZO dne 20.4.2017.stáhnout
18. 4. 201727. 4. 2017Oznámení o konání ZO dne 26.4.2017.stáhnout
2. 5. 20179. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 10.5. 2017.stáhnout
2. 5. 201711. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 10.5. 2017.stáhnout
16. 5. 201725. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 24.5. 2017.stáhnout
16. 5. 201725. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 24.5. 2017.stáhnout
30. 5. 20178. 5. 2017Oznámení o konání ZO dne 7.6. 2017.stáhnout
13. 6. 201722. 6. 2017Oznámení o konání ZO dne 21.6. 2017.stáhnout
18. 7. 201727. 7. 2017Oznámení o konání ZO dne 26.7. 2017.stáhnout
1. 8. 201710. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 9.8. 2017.stáhnout
8. 8. 201717. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 16.8. 2017.stáhnout
22. 8. 201731. 8. 2017Oznámení o konání ZO dne 30.8. 2017.stáhnout
5. 9. 201714. 9. 2017Oznámení o konání ZO dne 13.9. 2017.stáhnout
19. 9. 201728. 9. 2017Oznámení o konání ZO dne 27.9. 2017.stáhnout
3. 10. 201712. 10. 2017Oznámení o konání ZO dne 11.10. 2017.stáhnout
17. 10. 201726. 10. 2017Oznámení o konání ZO dne 25.10. 2017.stáhnout
31. 10. 20179. 11. 2017Oznámení o konání ZO dne 8.11.2017.stáhnout
14. 11. 201723. 11. 2017Oznámení o konání ZO dne 22.11. 2017.stáhnout
28. 11. 20177. 12. 2017Oznámení o konání ZO dne 6.12. 2017.stáhnout
12. 12. 201721. 12. 2017Oznámení o konání ZO dne 20.12. 2017.stáhnout
9. 1. 201818. 1. 2018Oznámení o konání ZO dne 17.1. 2018.stáhnout
23. 1. 20181. 2. 2018Oznámení o konání ZO dne 31.1.2018.stáhnout
6. 2. 201815. 2. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.2. 2018.stáhnout
20. 2. 20181. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.2.2018.stáhnout
6. 3. 201815. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.3.2018.stáhnout
20. 3. 201829. 3. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.3.2018.stáhnout
3. 4. 201812. 4. 2018Oznámení o konání ZO dne 11.4.2018.stáhnout
17. 4. 201826. 4. 2018Oznámení o konání ZO dne 25.4.2018.stáhnout
30. 4. 201810. 5. 2018Oznámení o konání ZO dne 9.5.2018.stáhnout
15. 5. 201824. 5. 2018Oznámení o konání ZO dne 23.5.2018.stáhnout
29. 5. 20187. 6. 2018Oznámení o konání ZO dne 6.6.2018.stáhnout
12. 6. 201821. 6. 2018Oznámení o konání ZO dne 20.6.2018.stáhnout
31. 7. 20189. 8. 2018Oznámení o konání ZO dne 8.8.2018.stáhnout
21. 8. 201830. 8. 2018Oznámení o konání ZO dne 29.8.2018.stáhnout
4. 9. 201813. 9. 2018Oznámení o konání ZO dne 12.9. 2018.stáhnout
18. 9. 201827. 9. 2018Oznámení o konání ZO dne 26.9.2018.stáhnout
19. 10. 201831. 10. 2018Oznámení o konání ustavujícího zasedání dne 30.10.2018.stáhnout
30. 10. 20188. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 7.11.2018.stáhnout
6. 11. 201815. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 14.11.2018.stáhnout
20. 11. 201829. 11. 2018Oznámení o konání ZO dne 28.11. 2018.stáhnout
4. 12. 201813. 12. 2018Oznámení o konání ZO dne 12.12.2018.stáhnout
31. 12. 201810. 1. 2019Oznámení o konání ZO dne 9.1.2019.stáhnout
15. 1. 201924. 1. 2019Oznámení o konání ZO dne 23.1.2019.stáhnout
28. 1. 20197. 2. 2019Oznámení o konání ZO dne 6.2.2019.stáhnout
12. 2. 201921. 2. 2019Oznámení o konání ZO dne 20.2.2019.stáhnout
26. 2. 20197. 3. 2019Oznámení o konání ZO dne 6.3.2019.stáhnout
12. 3. 201921. 3. 2019Oznámení o konání ZO dne 20.3.2019.stáhnout
26. 3. 20194. 4. 2019Oznámení o konání ZO dne 3.4.2019.stáhnout
9. 4. 201918. 4. 2019Oznámení o konání ZO dne 17.4.2019.stáhnout
7. 5. 201916. 5. 2019Oznámení o konání ZO dne 15.5.2019.stáhnout
21. 5. 201930. 5. 2019Oznámení o konání ZO dne 29.5.2019.stáhnout
4. 6. 201913. 6. 2019Oznámení o konání ZO dne 12.6.2019.stáhnout
18. 6. 201927. 6. 2019Oznámení o konání ZO dne 26.6.2019.stáhnout
23. 7. 20191. 8. 2019Oznámení o konání ZO dne 31.7.2019.stáhnout
27. 8. 20195. 9. 2019Oznámení o konání ZO dne 4.9.2019.stáhnout
10. 9. 201919. 9. 2019Oznámení o konání ZO dne 18.9.2019.stáhnout
24. 9. 20193. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 2.10.2019.stáhnout
8. 10. 201917. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 16.10.2019.stáhnout
22. 10. 201931. 10. 2019Oznámení o konání ZO dne 30.10.2019.stáhnout
29. 10. 201910. 11. 2019Pozvání na společné setkání ZO s občany.stáhnout
5. 11. 201914. 11. 2019Oznámení o konání ZO dne 13.11.2019.stáhnout
19. 11. 201928. 11. 2019Oznámení o konání ZO dne 27.11.2019.stáhnout
3. 12. 201912. 12. 2019Oznámení o konání ZO dne 11.12.2019.stáhnout
31. 12. 20199. 1. 2020Oznámení o konání ZO dne 8.1.2020.stáhnout
14. 1. 202023. 1. 2020Oznámení o konání ZO dne 22.1.2020.stáhnout
28. 1. 20206. 2. 2020Oznámení o konání ZO dne 5.2.2020.stáhnout
11. 2. 202020. 2. 2020Oznámení o konání ZO dne 19.2.2020.stáhnout
2. 3. 202010. 3. 2020Oznámení o konání ZO dne 9.3.2020.stáhnout
21. 4. 202030. 4. 2020Oznámení o konání ZO dne 29.4.2020.stáhnout
5. 5. 202014. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 13.5.2020.stáhnout
12. 5. 202021. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 20.5.2020.stáhnout
19. 5. 202028. 5. 2020Oznámení o konání ZO dne 27.5.2020.stáhnout
2. 6. 202011. 6. 2020Oznámení o konání ZO dne 10.6.2020.stáhnout
16. 6. 202025. 6. 2020Oznámení o konání ZO dne 24.6.2020.stáhnout
21. 7. 202030. 7. 2020Oznámení o konání ZO dne 29.7.2020.stáhnout
11. 8. 202020. 8. 2020Oznámení o konání ZO dne 19.8.2020.stáhnout
25. 8. 20203. 9. 2020Oznámení o konání ZO dne 2.9.2020.stáhnout
1. 9. 202010. 9. 2020Oznámení o konání ZO dne 9.9.2020.stáhnout
10. 9. 202016. 9. 2020OZNÁMENÍ o konání zasedání ZO 16. 9. 2020stáhnout
22. 9. 20201. 10. 2020Oznámení o konání ZO dne 30.9.2020.stáhnout
6. 10. 202015. 10. 2020Oznámení o konání ZO dne 14.10.2020.stáhnout
27. 10. 20205. 11. 2020Oznámení o konání ZO dne 4.11.2020.stáhnout
16. 11. 202026. 11. 2020Oznámení o konání ZO dne 25.11.2020.stáhnout
8. 12. 202017. 12. 2020Oznámení o konání ZO dne 16.12.2020.stáhnout
21. 12. 202029. 12. 2020Oznámení o konání ZO dne 28.12.2020.stáhnout
12. 1. 202121. 1. 2021Oznámení o konání ZO dne 20.1.2021.stáhnout

Kategorie 09 - Veřejné zakázky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 2. 201531. 12. 2016Vyžlovska metodika zadávání VZstáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Příloha-č-2-Krycí-liststáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Příloha-č-3-Prohlašení-uchazečestáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Výzvastáhnout
2. 3. 201517. 3. 2015Vyžlovka-dok-K-Výzva-Příloha-č-1-ČPstáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Protokol otevírání obálek - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Protokol o posouzení kvalifikace - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
26. 3. 201510. 4. 2015Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky - PD Vyžlovka dokončení kanalizacestáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Priloha-c-3_Prohlaseni-uchazecestáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Priloha-c-2_Kryci-liststáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-dok-K_Vyzva_Priloha-c.1_CPstáhnout
8. 6. 201523. 6. 2015Vyzlovka-K-COV_PD_Vyzvastáhnout
10. 6. 201525. 6. 2015Podklady k VZ - dokončení kanalizacestáhnout
10. 6. 201525. 6. 2015Podklady k VZ - Intenzifikace ČOVstáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce: „Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Vyžlovka ”stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Krycí list nabídky_Příloha č. 1stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Slepý rozpočet Příloha č. 2stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Čestné prohlášení_Příloha č. 3stáhnout
17. 6. 20152. 7. 2015Prohlášení uchazeče_Příloha č. 4stáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Protokol - otevírání obálekstáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
26. 6. 201511. 7. 2015Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídkystáhnout
17. 6. 20157. 7. 2015Doplňující údaje pro světelně - technické výpočty VOstáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Protokol otevírání obálekstáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
13. 9. 201528. 9. 2015Zápis č.15 dne 8.7.2015stáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Výzvastáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.1_ČPstáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.2_Krycí liststáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.3_Prohlášení uchazečestáhnout
22. 1. 20161. 7. 2017Vyžlovka-dok.Ch_Příloha č.4_Náčrty + ortofotostáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Protokol o otevírání obálek-chodníky Vyžlovkastáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Protokol posouzení kvalifikace-chodníky Vyžlovkastáhnout
19. 2. 20165. 3. 2016Rozhodnutí o výběru-chodníky Vyžlovkastáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka.pdfstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-1cp.docstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-2kryci-list.docstáhnout
2. 6. 201617. 6. 2016Zadání ÚP Vyžlovka-priloha-c-3prohlaseni-uchazece.docstáhnout
3. 6. 201618. 6. 2016Upřesnění - VZ Zpracování ÚP Vyžlovka.docstáhnout
7. 6. 201622. 6. 2016Upřesnění č. 2 - VZ Zpracování ÚP Vyžlovkastáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Protokol otevírání obálekstáhnout
4. 8. 201619. 8. 2016Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-výzvastáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-výzva-příloha-č1-cpstáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-č2-krycí-liststáhnout
1. 9. 201616. 9. 2016Vyžlovka-zadávací-dok-č3-prohlášení-uchazečestáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny výzvastáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny příloha č.1 ČPstáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny příloha č.2 krycí liststáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny č.3 prohlášení uchazečestáhnout
17. 9. 20162. 10. 2016Vyžlovka SKV kabiny č.4 projektová dokumentacestáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Protokol otevírání obálekstáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
19. 9. 20164. 10. 2016Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídkystáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Protokol otevirani obalekstáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Protokol o posouzení kvalifikacestáhnout
20. 10. 20164. 11. 2016Rozhodnuti o vyberu nejvyhodnejsi nabidkystáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Vyzvastáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_TDI-BOZP-man-pr-Kryci-liststáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_prohlasenistáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_CP_zakl_74stáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_ZD_Výzvastáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_ZD_Kryci_liststáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_prohlasenistáhnout
31. 8. 201730. 9. 2017Vyzlovka_CP_zakl_74stáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Protokol otevirani obalek ZDstáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Protokol o posouzeni kvalifikace ZDstáhnout
15. 9. 201729. 9. 2017Rozhodnuti o vyberu nejvyhodnejsi nabidky ZDstáhnout

Kategorie 10 - Školství

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
9. 9. 201524. 9. 2015Informační schůzka - založení nové vesnické základní školy.stáhnout
5. 12. 20154. 1. 2016Konkurzní řízení na pozici ředitele/ky školské právnické osoby Základní škola na Vyžlovce.stáhnout
8. 3. 201630. 6. 2016Základní škola Vyžlovka- výsledek přijímacího řízení.stáhnout
25. 3. 201730. 5. 2017Zápis do první a druhé třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
20. 4. 201731. 5. 2017Zápis do MŠ v Jevanechstáhnout
23. 5. 201730. 11. -0001Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku ZŠ Vyžlovka.stáhnout
23. 5. 201730. 9. 2017Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku ZŠ Vyžlovka.stáhnout
17. 1. 201815. 4. 2018Zápis do 1. tříd do základní školy v Kostelci n.Ć.lesy.stáhnout
18. 4. 20184. 5. 2018Zápis do MŠ v Jevanech.stáhnout
14. 8. 201831. 12. 2018Hledáme učitele/učitelku.stáhnout
23. 1. 20196. 1. 2019Prezentace Základní školy Vyžlovka.stáhnout
30. 1. 201930. 4. 2019Zápis do 1. tříd škola Kostelec n. Č.lesy.stáhnout
1. 2. 201914. 4. 2019Zápis do 1. tříd škola Vyžlovka.stáhnout
21. 3. 20193. 4. 2019Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/20.stáhnout
4. 4. 201914. 4. 2019Informace pro budoucí prvňáky.stáhnout
12. 4. 20196. 5. 2019Zápis do MŠ Jevany.stáhnout
2. 5. 201931. 12. 2019Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku ZŠ Vyžlovka na školní rok 2019/2020-odkaz na stránky ZŠ.stáhnout
12. 9. 201931. 12. 2019Pozvání na otevření LMŠ v Tehově.stáhnout
15. 1. 202030. 4. 2020Oznámení o zápisu do 1. tříd do ZŠ Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
28. 1. 202029. 2. 2020Prezentace školy Vyžlovka pro zájemce o první třídu.stáhnout
28. 1. 202029. 2. 2020Dramatický kroužek ZŠ Vyžlovka zve na hudebně -taneční představenístáhnout
27. 2. 202010. 4. 2020Zápis do 1. třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
4. 4. 20209. 5. 2020Pozvání k zápisu do první třídy ZŠ Vyžlovka.stáhnout
12. 5. 202030. 6. 2020Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka.stáhnout
8. 6. 202031. 12. 2020Základní škola Vyžlovka a její činnost v době karantény.stáhnout

Kategorie 11 - Poplatky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 1. 201931. 12. 2019Ceník stočného od 1.1.2019.stáhnout
1. 1. 201931. 12. 2019Cena za svozy komunálního odpadu a biodpadu v r.2019.stáhnout
1. 1. 201931. 12. 2019Pokyny pro platbu přes účet.stáhnout
13. 12. 201914. 12. 2020Pokyny pro platbu přes účet.stáhnout
13. 12. 20195. 10. 2020Platby v závěru roku 2019.stáhnout
13. 12. 201914. 12. 2020Tabulka ceny za svozy.stáhnout
19. 12. 201931. 12. 2020Ceny vodného a stočného od 1.1.2020.stáhnout
15. 1. 202031. 12. 2020Ceny vodného a stočného-aktuální.stáhnout

Kategorie 12 - Odpady

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
29. 1. 20165. 10. 2020Provoz kompostárny ve Struhařově.stáhnout
22. 2. 201931. 12. 2019Termíny svozu bio v r.2019.stáhnout
13. 3. 201930. 11. -0001Nová služba-Na Návsi č.p.1.stáhnout
13. 3. 201930. 11. 2019Svoz bio-Březinky.stáhnout
7. 5. 201915. 7. 2019Oznámení o svozu fekálií v květnu a červnu 2019.stáhnout
28. 12. 201830. 11. -0001 Sběrné místo Na Návsi č.p.1.stáhnout
20. 5. 201920. 5. 2019Otevírací doba sběrného místa Na Návsi č.p.1.stáhnout
30. 7. 201913. 8. 2019Čipování popelnic.stáhnout
15. 8. 201930. 9. 2019Informace k čipování popelnic.stáhnout
26. 8. 201931. 12. 2019Čipování popelnic.stáhnout
3. 9. 20198. 9. 2019Nebezpečný odpad 7.9.2019.stáhnout
11. 9. 201930. 11. 2019Čipování popelnic- další kolo.stáhnout
13. 9. 201924. 9. 2019Čipování popelnic termín 23.9.2019.stáhnout
13. 9. 201931. 12. 2019Oznámení o svozech odpadních vod na ČOV Vyžlovka.stáhnout
24. 9. 201930. 9. 2019Uzavření sběrného místa 28.9.2019.stáhnout
1. 10. 201922. 10. 2019Čipování popelnic termín 21.10.2019.stáhnout
4. 10. 201931. 10. 2019Čipování popelnic termín 21.10.2019.stáhnout
4. 10. 201931. 10. 2019Kontrola čipů.stáhnout
29. 10. 201918. 11. 2019Velkoobjemový kontejner.stáhnout
13. 11. 201917. 11. 2019Upozornění 16.11.2019.stáhnout
14. 2. 202030. 11. 2020Termíny svozů bioodpadu v r.2020.stáhnout
29. 5. 20208. 6. 2020Velkoobjemový kontejner 6.6.2020.stáhnout
22. 6. 202028. 6. 2020Nebezpečný odpad.stáhnout
31. 7. 202010. 8. 2020Sběrné místo-uzavření 5.8.2020.stáhnout
26. 8. 202012. 9. 2020Nebezpečný odpad.stáhnout
12. 11. 202030. 11. 2020Velkoobjemový kontejner.stáhnout

Kategorie 13 - Životní prostředí

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
6. 6. 201931. 12. 2019Certifikát LCA r.2018-osvědčení o úspoře emisí.stáhnout
6. 6. 201931. 12. 2019 EKO-KOM a.s. výroční dopis za r.2018.stáhnout
13. 8. 201931. 12. 2019Žádost o nepoužívání Rodenticidu Stutox II na Říčansku.stáhnout
4. 6. 202031. 12. 2020Certifikát o úspoře emisí v r.2019.stáhnout
4. 6. 202031. 12. 2020Výroční dopis firmy EKO-KOMa.s. o množství vytříděného odpadu za r.2019.stáhnout

Kategorie 14 - Sociální služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
10. 6. 201917. 6. 2019Senior dům FELICITA-odlehčovací pobytová služba na Vyžlovce.stáhnout
24. 8. 202030. 9. 2020Pracovně aktivizační program -MAS Říčansko.stáhnout

Kategorie 15 - Kultura, sport, volný čas

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
5. 11. 201320. 11. 2013Batikování hedvábných šátků.stáhnout
5. 11. 20132. 12. 2013Adventní dílna.stáhnout
8. 11. 201323. 11. 2013Strašidelný karneval- OS TUDYZNUDY.stáhnout
21. 11. 201313. 12. 2013Rozsvícení vánočního stromečku na návsi.stáhnout
3. 12. 201318. 12. 2013Pozvání na vánoční koncert v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
11. 12. 201326. 12. 2013Předvánoční koncert pěveckého sboru Chorus angelicus.stáhnout
8. 1. 201423. 1. 2014Divadélko Kůzle-pozvání na pohádku.stáhnout
24. 1. 201426. 1. 2014Divadlo v Louňovicích.stáhnout
5. 2. 201428. 2. 2014Divadlo v Louňovicích.stáhnout
6. 3. 201412. 3. 2014Přednáška na MěÚ Kostelec n.Č. lesystáhnout
6. 3. 201424. 3. 2014Ples Města Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
6. 3. 201431. 5. 2014Program Louňovického divadla.stáhnout
3. 4. 201428. 4. 2014Pozvání na kulturní akci - "Začarovaný les".stáhnout
18. 4. 201412. 5. 2014Pozvání na akci Zatopíme pod kotly na hrázi Vyžlovského rybníka.stáhnout
20. 5. 20144. 6. 2014Pozvánka na výstavu mysliveckých trofejí.stáhnout
20. 5. 201431. 10. 2014Výstava v Galerii Jan Svatoš.stáhnout
21. 5. 20145. 6. 2014Tradiční keramický den v Kostelci n.Č.lesy.stáhnout
21. 5. 201421. 5. 2019Záchranné stanice Národní sítě.stáhnout
30. 5. 201416. 6. 2014Vyžlovské léto na koupališti. stáhnout
30. 5. 201423. 6. 2014Cesta na prázdniny.stáhnout
30. 5. 201431. 8. 2014Léto v MŠ Jitřenka.stáhnout
30. 5. 201431. 8. 2014Mateřská škola Pelikán-oznámení.stáhnout
30. 5. 201420. 6. 2014Pozvání OS Kos Konojedy-pořad Na stojáka. stáhnout
12. 6. 201430. 8. 2014Léto v MŠ Jitřenka.stáhnout
12. 6. 201430. 8. 2014MŠ Pelikán Říčany-Světice.stáhnout
12. 6. 201430. 8. 2014Muzeum hrnčířství-výstava.stáhnout
12. 6. 201431. 7. 2014Českobrodské a Kouřimské slavnosti.stáhnout
12. 6. 201430. 8. 2014Poděkování obecnímu úřadu a SK Vyžlovka.stáhnout
10. 7. 201431. 8. 2014Hrátky s dětmi-cvičení v Jevanech.stáhnout
25. 7. 20143. 8. 2014Divadlení představení v Louňovicích.stáhnout
7. 8. 201431. 8. 2014Program kina v Jevanech -srpen 2014.stáhnout
27. 8. 201431. 12. 2014Hrátky s batolátky.stáhnout
27. 8. 201431. 12. 2014Správňáci-odpolední činnost pro děti.stáhnout
27. 8. 201414. 9. 2014Námořnicko-pirátské loučení s létem.stáhnout
27. 8. 201430. 9. 2014Dny evropského dědictví.stáhnout
1. 9. 201416. 9. 2014Divadlo v Louňovicích-září 2014.stáhnout
5. 9. 20146. 10. 2014Festival řemesel a Jablečné slavnosti ve Strančicích.stáhnout
5. 9. 201431. 12. 2014Vzdělávací centrum Na Fialce v Říčanech.stáhnout
10. 9. 201425. 9. 2014Slavnostní odhalení znaku obce.stáhnout
24. 9. 20149. 10. 2014Výstava Vyžlovka včera a dnes.stáhnout
24. 9. 201419. 10. 2014Charitativní běh ve Stříbrné Skalici.stáhnout
1. 10. 201431. 1. 2015Termíny konání loveckých akcí a výlovy rybníků.stáhnout
1. 10. 201420. 10. 2014Vodní díla na Jevanském potoce-pozvání na vycházku.stáhnout
7. 10. 201413. 10. 2014Piknik s pouštěním draků.stáhnout
17. 10. 201427. 10. 2014Pozvání na posvícenskou zábavu v Hotelu Praha.stáhnout
31. 10. 201415. 11. 2014Lampionový průvod v Mukařově.stáhnout
31. 10. 201430. 11. 2014Program Louňovického divadla na listopad.stáhnout
21. 11. 201430. 11. 2014Pozvání na adventní dílnu.stáhnout
21. 11. 20148. 12. 2014Mikulášská s příběhem.stáhnout
25. 11. 201410. 12. 2014Slavnostní rozsvícení vánočního stromku na návsi.stáhnout
5. 12. 201431. 12. 2014Pozvání obce Louňovice na vánoční koncert.stáhnout
5. 12. 20149. 12. 2014Město Kostelec nad Černými lesy-vánoční koncert na zámku.stáhnout
12. 12. 201422. 12. 2014Předvánoční koncert pěveckého sboru Chorus angelicus.stáhnout
17. 12. 201419. 1. 2015Program divadla v Louňovicích .stáhnout
17. 12. 201430. 6. 2015Výtvarný kroužek "Šikulkové".stáhnout
8. 1. 201531. 8. 2015Správňáci - program.stáhnout
4. 2. 20152. 3. 2015Masopustní tancovačka v Hotelu Praha.stáhnout
30. 1. 201530. 5. 2015Lichtenštejnský jubilejní památník ve Vyžlovce.stáhnout
3. 2. 201518. 2. 2015Dětský karneval v restauraci NA STATKU v Jevanech.stáhnout
3. 2. 20152. 3. 2015Pozvání na výstavu malíře Z. Buriana.stáhnout
13. 2. 201519. 4. 2016Cvičení jógy na obecním úřadě.stáhnout
13. 3. 201531. 3. 2015Jarní dílny na obecním úřadě.stáhnout
13. 3. 201530. 3. 2015Noc s Andersenem - v knihovně na obecním úřadě.stáhnout
23. 3. 201531. 3. 2015Sportovní karneval v Hotelu Praha.stáhnout
9. 4. 201529. 5. 2015Nábor dětí -SK Vyžlovka.stáhnout
9. 4. 201524. 4. 2015Otevírání studánek 18.4.2015.stáhnout
10. 4. 20154. 5. 2015Běh Krásné vyhlídky.stáhnout
23. 4. 20158. 5. 2015Pálení čarodějnic 30.4.2015.stáhnout
6. 5. 201521. 5. 2015Začarovaný les.stáhnout
6. 5. 201525. 5. 2015Modely lodí na "Vyžlováku".stáhnout
14. 5. 201529. 5. 2015Dětský den ve Vyžlovce.stáhnout
14. 5. 20151. 6. 2015Keramický den v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
19. 5. 20153. 6. 2015Cesta vyžlovsko-jevanského přáteltsví.stáhnout
19. 5. 20153. 6. 2015Diskotéka ve stylu 80. a 90. let v hotelu Praha.stáhnout
19. 5. 201530. 5. 2015Farmářské trhy v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
15. 6. 201530. 6. 2015Oslava 75 let od založení SK Vyžlovka.stáhnout
15. 6. 201530. 6. 2015Neckyáda ve Struhařově.stáhnout
23. 6. 20158. 7. 2015Cvičení jógy - termín letní přestávky.stáhnout
26. 6. 201513. 7. 2015Hudební potkávání v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
26. 6. 201531. 8. 2015Program divadla v Louňovicích na červenec a srpen.stáhnout
6. 8. 201531. 8. 2015Program divadla v Louňovicích na srpen.stáhnout
6. 8. 201511. 8. 2015Prázdninový klub- TUDYZNUDY.stáhnout
11. 8. 201531. 8. 2015Prázdninový klub v Jevanech.stáhnout
17. 8. 20151. 9. 2015Sportovní akce na koupališti. stáhnout
17. 8. 201524. 8. 2015Divadelní představení v Louňovicích.stáhnout
26. 8. 20151. 9. 2015Představení divadla v Louňovicích.stáhnout
26. 8. 201520. 9. 2015Farmářské slavnosti v Národním zemědělském muzeu.stáhnout
26. 8. 20151. 9. 2015Výkup jablek.stáhnout
2. 9. 201520. 9. 2015Dny Evropského dědictví v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
2. 9. 20156. 9. 2015Stříbrnoskalické hudební léto 2015.stáhnout
2. 9. 201531. 12. 2015Blok kreativních kroužků- Mukařov-sko.stáhnout
2. 9. 201519. 4. 2016Cvičení jógy na obecním úřadě ve Vyžlovce.stáhnout
2. 9. 20156. 5. 2017Program TUDYZNUDY 2015/2016.stáhnout
2. 9. 201531. 12. 2015Hrátky s batolátky.stáhnout
2. 9. 20155. 10. 2020Správňácký klub.stáhnout
2. 9. 201530. 9. 2015Námořnicko/pirátské loučení s létem.stáhnout
4. 9. 201515. 10. 2015Výstava Vyžlovka- historie a současnost.stáhnout
15. 9. 20156. 5. 2017Hlídání dětí-OS TUDYZNUDY.stáhnout
15. 9. 20156. 5. 2017Cvičení pilates na obecním úřadě.stáhnout
30. 9. 201530. 11. 2015Termíny výlovu rybníků na podzim 2015.stáhnout
30. 9. 201530. 1. 2016Termíny loveckých akcí v sezoně 2015/2016.stáhnout
9. 10. 201524. 10. 2015Přednáška s vycházkou.stáhnout
9. 10. 201531. 10. 2015Lampiónová procházka aneb uspávání ježků.stáhnout
9. 10. 201524. 10. 2015Piknik s pouštěním draků u rozhledny Skalka.stáhnout
16. 10. 201520. 11. 2015Autobusový zájezd do Polska.stáhnout
21. 10. 201526. 10. 2015Posvícenská zábava v Hotelu Praha.stáhnout
21. 10. 201526. 10. 2015Halloween v Hotelu Praha.stáhnout
22. 10. 20151. 11. 2015Strašidelná tancovačkastáhnout
5. 11. 201523. 11. 2015Divadelní představení v Hotelu Praha.stáhnout
12. 11. 201531. 12. 2015Poděkování psího útulku Alíkov za pomoc.stáhnout
12. 11. 201530. 11. 2015Adventní dílny na obecním úřadě.stáhnout
25. 11. 201510. 12. 2015Mikulášská s příběhem.stáhnout
25. 11. 201510. 12. 2015Adventní dílny na obecním úřadě.stáhnout
25. 11. 201510. 12. 2015Rozsvícení vánočního stromečku na návsi.stáhnout
19. 1. 20161. 2. 2016Dětský karneval v Hotelu Praha.stáhnout
29. 1. 201613. 2. 2016Kino na kolečkách a obec Jevany.stáhnout
29. 1. 201613. 3. 2016Kino na kolečkách a obec Jevany.stáhnout
29. 1. 201622. 2. 2016Louňovické divadlo-program.stáhnout
29. 1. 201615. 2. 2016Turnaj ve stolním tenise v Hotelu Praha.stáhnout
29. 1. 201613. 3. 2016Divadelní představení v Hotelu Praha-bláznivá komedie podle W. Shakespeara ověnčená vítězstvím na národní přehlídce ve Vysokém n. Jizerou, která baví publikum po celé ČR. Obec Vyžlovka Vás srdečně zve.stáhnout
29. 1. 201629. 2. 2016Pozvání na ples ve Struhařově.stáhnout
3. 2. 201630. 6. 2016Program aktivit OS TUDY Z NUDY na rok 2015/2016.stáhnout
3. 2. 201622. 2. 2016Masopustní tancovačka.stáhnout
3. 3. 20164. 4. 2016SKV- přípravné období jaro 2016.stáhnout
8. 3. 201630. 4. 2016TUDYZNUDY- program pro děti jaro 2016.stáhnout
29. 3. 201613. 4. 2016Noc s Andersenem.stáhnout
29. 3. 201613. 4. 2016Jarní dílny .stáhnout
7. 4. 201622. 4. 2016Otvírání studánek v Jevanech.stáhnout
7. 4. 201630. 4. 2016Program divadla v Louňovicích na duben.stáhnout
7. 4. 201612. 4. 2016Čištění Jevanského potoka.stáhnout
19. 4. 20161. 7. 2017Cvičení jógy na obecním úřadě.stáhnout
19. 4. 201631. 8. 2016Správňácký letní klub v Jevanech.stáhnout
19. 4. 20164. 5. 2016Loutkové divadlo v Hotelu Praha.stáhnout
28. 4. 20165. 5. 2016Kulturní akce- koncert Veselé trojky P. Kršky v Říčanech.stáhnout
28. 4. 201613. 5. 2016Začarovaný les s TUDYZNUDY.stáhnout
9. 5. 201631. 5. 2016Keramický den v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
18. 5. 20162. 6. 2016Dětský den.stáhnout
20. 5. 20167. 6. 2016Vyžlovské léto-hudební festival.stáhnout
20. 5. 201623. 5. 2016Černokostelecké vysmolení.stáhnout
20. 5. 201620. 7. 2016Farmářské trhy v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
20. 5. 201631. 10. 2016Výstava v Galerii J.Svatoš.stáhnout
20. 5. 201631. 8. 2016Letní příměstské tábory.stáhnout
8. 6. 201623. 6. 2016Koncert skupiny Wohnout na vyžlovském koupališti.stáhnout
17. 6. 20162. 7. 2016Program divadla v Louňovicích.stáhnout
31. 8. 20164. 9. 2016Představení divadla v Louňovicích.stáhnout
31. 8. 201630. 9. 2016Farmářské slavnosti.stáhnout
2. 9. 201617. 9. 2016Dny evropského dědictví v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
15. 9. 201630. 9. 2016Pozvánka na valnou hromadu spolku.stáhnout
26. 9. 201631. 10. 2016Nabídka studia na soukromé vysoké škole.stáhnout
26. 9. 201630. 11. 2016Autobusový zájezd do adventní Vídně.stáhnout
3. 10. 201618. 11. 2016Termíny podzimních výlovů.stáhnout
11. 10. 201630. 11. 2016Farmářské trhy v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
17. 10. 201623. 10. 2016Kavárna Modré dveře-koncert.stáhnout
17. 10. 20161. 11. 2016Pozvání na Halloween v Hotelu Praha.stáhnout
10. 11. 20165. 12. 2016Struhařovský jarmark.stáhnout
14. 11. 20164. 12. 2016"Mikulášskáˇ" v Hotelu Praha.stáhnout
26. 11. 20165. 10. 2020Poděkování psího útulku Alíkov a vyúčtování darů-doklady o jsou k dispozici na obecním úřadě.stáhnout
26. 11. 20165. 10. 2020Příspěvky na rekonstrukci areálu zázemí fotbalového hřiště.stáhnout
28. 11. 201613. 12. 2016Předvánoční koncert v Kostelci nad Č.lesy.stáhnout
28. 11. 20169. 1. 2017Betlémování- kavárna Modré dveře.stáhnout
20. 12. 201631. 1. 2017Poděkování Diakonie Broumov.stáhnout
23. 2. 201710. 3. 2017Večerníčkový bál Na Statku.stáhnout
28. 2. 20178. 3. 2017Divadlo.stáhnout
28. 2. 201715. 3. 2017Přednáška o biopotravinách.stáhnout
28. 2. 201720. 3. 2017Valná hromada SK Vyžlovka.stáhnout
10. 3. 201728. 3. 2017Sportovní karneval SK Vyžlovka.stáhnout
20. 4. 20177. 5. 2017Oterírání studánek.stáhnout
21. 4. 20174. 3. 2018Pilates-změna místa cvičení.stáhnout
21. 4. 20174. 3. 2018Jóga-změna místa cvičení.stáhnout
2. 5. 20178. 5. 2017Začarovaný les.stáhnout
6. 5. 201714. 5. 2017Nábor nových fotbalistů.stáhnout
10. 5. 201721. 5. 2017Černokostelecké vysmolení.stáhnout
10. 5. 201714. 5. 2017Den otevřených dveří-okrasné a lesní školky v Jevanechstáhnout
19. 5. 20175. 6. 2017Vyžlovské léto 2017.stáhnout
19. 5. 20172. 6. 2017Dětský den 2017.stáhnout
22. 5. 201731. 5. 2017Zahradní slavnost.stáhnout
22. 5. 201730. 6. 2017Oslava 620 let Struhařov.stáhnout
22. 5. 201731. 5. 2017Hudební předvečer.stáhnout
22. 5. 201731. 5. 2017Divadelní představení- Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
31. 5. 201712. 6. 2017Letní lidé 2017-plovárna Senohraby.stáhnout
31. 5. 201725. 6. 2017Slunovrat-Sázavský ostrov.stáhnout
31. 5. 201711. 6. 2017Struhařov-program oslav 620 let obce.stáhnout
4. 7. 20179. 7. 2017Hudební potkávání v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
19. 7. 201723. 7. 2017Koncert kapely Vanua 2 ve Struhařově.stáhnout
17. 8. 201710. 9. 2017Tři sestry 2017stáhnout
27. 9. 201731. 10. 2017Divadlo v Louňovicích-program.stáhnout
24. 10. 201731. 10. 2017Lampionová procházka.stáhnout
24. 10. 20171. 11. 2017Diskotéka.stáhnout
2. 11. 20176. 11. 2017Slavnostní otevření školy.stáhnout
2. 11. 201712. 11. 2017Diskotéka v Hotelu Praha.stáhnout
13. 11. 201731. 12. 2017Přehled událostí a akcí v závěru roku 2017.stáhnout
20. 11. 201730. 9. 2019Cvičení pilates na obecním úřadě.stáhnout
20. 11. 20176. 11. 2018Cvičení jógy na obecním úřadě.stáhnout
20. 11. 20173. 12. 2017Adventní dílna.stáhnout
1. 12. 201718. 12. 2017Divadélko pro děti-Legenda o vánoční hvězdě.stáhnout
1. 12. 201718. 12. 2017Divadelní představení Jana Přeučila Pět klobouků.stáhnout
22. 3. 20182. 4. 2018Karneval SK Vyžlovka.stáhnout
18. 4. 201814. 5. 2018Nábor SK Vyžlovka.stáhnout
30. 4. 201821. 5. 2018Pozvánka na závody parních modelů lodí.stáhnout
4. 5. 201814. 5. 2018Začarovaný les.stáhnout
18. 5. 201827. 5. 2018Industry Art fest-Říčany.stáhnout
18. 5. 201831. 5. 2018Keramický den v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
23. 5. 20181. 6. 2018Dětský den na hřišti.stáhnout
23. 5. 201812. 6. 2018Vyžlovské léto 2018.stáhnout
23. 5. 201831. 8. 2018Program divadla v Louňovicích.stáhnout
24. 5. 201824. 6. 2018Vyžlovské létostáhnout
31. 7. 201813. 8. 2018Turnaj o pohár starosty obce Vyžlovka.stáhnout
21. 8. 201827. 8. 2018IronMan Summer Tour 2018.stáhnout
25. 9. 201831. 12. 2018Vzdělávací centrum Přehvozdí.stáhnout
25. 9. 201814. 10. 2018Divadelní představení v Hotelu Praha.stáhnout
1. 10. 20187. 10. 2018Diskotéka v Hotelu Praha.stáhnout
15. 10. 201831. 10. 2018Podzimní výstava žáků v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
15. 10. 201827. 10. 2018Tématická beseda na fare v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
15. 10. 201822. 10. 2018Divadlo pro děti v Louňovicích.stáhnout
15. 10. 201814. 11. 2018Termíny výlovů rybníků.stáhnout
15. 10. 20181. 2. 2019Termíny naháněk černé zvěře.stáhnout
22. 10. 201831. 10. 2018Posvícenská zábava.stáhnout
20. 11. 201831. 12. 2018Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy v závěru roku.stáhnout
20. 11. 201831. 12. 2019Odpověď na petici občanů Březinek.stáhnout
22. 11. 20183. 12. 2018Adventní dílna na obecním úřadě.stáhnout
22. 11. 201831. 12. 2018Rozsvícení stromku na návsi.stáhnout
22. 11. 201831. 12. 2018Výstava betlémů na obecním úřadě.stáhnout
28. 11. 201831. 12. 2018Poděkování psího útulku Alíkov. stáhnout
3. 12. 201831. 12. 2018Beltémské světlo.stáhnout
5. 12. 201831. 12. 2018ZŠ Vyžlovka -divadelní představení Cesta do Betléma.stáhnout
16. 1. 201910. 2. 2019Ples města Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
12. 2. 201920. 2. 2019Cestovatelský večer na Vyžlovce.stáhnout
22. 2. 20191. 3. 2019Cestovatelský večer na Vyžlovce.stáhnout
8. 3. 20191. 8. 2019Letní klub ve Vyžlovce.stáhnout
8. 3. 20194. 8. 2019Letní klub ve Vyžlovce sportovně badatelský týden.stáhnout
8. 3. 201919. 3. 2019Maškarní bál v Jevanech.stáhnout
15. 3. 201920. 4. 2019Velikonoční workshopstáhnout
20. 3. 201931. 3. 2019Noc s Andersenem.stáhnout
26. 3. 201931. 8. 2019Letní dětský tábor.stáhnout
4. 4. 201914. 4. 2019Divadelní představení dětí ZŠ Vyžlovka.stáhnout
4. 4. 201913. 5. 2019Začarovaný les.stáhnout
10. 4. 20195. 5. 20191. tradiční stavění máje na Vyžlovce.stáhnout
15. 4. 201930. 4. 2019Výlet do ZOO Chleby.stáhnout
14. 5. 201931. 5. 2019Dětský den.stáhnout
22. 5. 201930. 9. 2019Sezona na koupališti 2019.stáhnout
22. 5. 20193. 6. 2019Vyžlovké léto 2019stáhnout
3. 6. 201931. 10. 2019Výstava v Jevanech na Aldašíně.stáhnout
3. 6. 201916. 6. 2019Pozvání na vycházku po stopách zaniklých osad na Aldašínsku. stáhnout
11. 6. 201923. 6. 2019Vítání prázdnin v Tehovci.stáhnout
12. 6. 201916. 6. 2019Filmové léto ve Struhařově.stáhnout
12. 6. 201923. 6. 2019Jevanohraní.stáhnout
20. 6. 201930. 6. 2019Kácení májky na návsi.stáhnout
25. 6. 201931. 7. 2019Hudební potkávání v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 6. 201931. 8. 2019Koupaliště Vyžlovka- nepravdivá informace.stáhnout
28. 6. 20198. 7. 2019Koncert na koupališti.stáhnout
15. 7. 201921. 7. 2019Železný muž-tradiční triatlonový závod.stáhnout
31. 7. 201926. 8. 2019 IRONMAN 2019- akce na koupališti.stáhnout
27. 8. 201910. 9. 2019Dny evropského dědictví v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
26. 8. 201931. 8. 2019Oznámení o konání koncertu na koupališti.stáhnout
3. 9. 20198. 9. 2019Vinobraní v Klokočné.stáhnout
4. 9. 20195. 10. 2020Cvičení Pilates-začínáme od 1.10.2019.stáhnout
13. 9. 201930. 11. 2019Termíny výlovů rybníků.stáhnout
23. 9. 201928. 9. 2019Tématická beseda-Česká křesťanská akademie.stáhnout
24. 9. 201930. 9. 2019Poutní mše u sv. Václava na Vyžlovce.stáhnout
14. 10. 201920. 10. 2019Výlov Jevanského rybníka.stáhnout
14. 10. 201931. 12. 2019Pozvání do divadla.stáhnout
29. 10. 201930. 11. 2019Program divadla v Louňovicích listopad 2019.stáhnout
31. 12. 201910. 12. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
5. 11. 201926. 11. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
5. 11. 201930. 11. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
5. 11. 201930. 11. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
6. 11. 201930. 11. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
7. 11. 201930. 11. 2019Adventní dílny na obecním úřadě.stáhnout
7. 11. 201930. 11. 2019Ceník na adventní dílny.stáhnout
7. 11. 201930. 11. 2019Výstava z historie obce a vzpomínková akce 17.11.2019.stáhnout
7. 11. 201916. 12. 2019Spolupráce s Domovem seniorů v Olešce.stáhnout
7. 11. 201916. 12. 2019Seznam vánočních přání pro Domov seniorů v Olešce.stáhnout
7. 11. 201931. 12. 2019Rozsvícení vánočního stromku na návsi.stáhnout
20. 11. 201931. 12. 2019Adventní trh a rozsvícení stromku v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
20. 11. 201931. 12. 2019Struhařovský jarmark.stáhnout
20. 11. 201931. 12. 2019Vánoční výstava.stáhnout
20. 11. 201931. 12. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
21. 11. 201930. 11. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
21. 11. 201916. 12. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
21. 11. 201916. 12. 2019Kulturní akce v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
22. 11. 201916. 12. 2019Mikulášská s písničkou.stáhnout
29. 11. 201931. 12. 2019Vánoční koncert Základní školy Vyžlovka na Aldašíně.stáhnout
6. 12. 201915. 12. 2019Muzeum hrnčířsrví v Kostelci n.Č. lesy-přednáška o Marii Terezii Savojské.stáhnout
16. 12. 201924. 12. 2019Betlémské světlo.stáhnout
18. 12. 201931. 12. 2020Poděkování dárcům-Strom splněných přání.stáhnout
26. 1. 202031. 12. 2020Masopust 2020 pozvání na masopustní průvod a zábavu.stáhnout
1. 2. 202011. 2. 2020Pohádková show v Hotelu Praha.stáhnout
4. 2. 202017. 2. 2020Program masopustního veselí na Vyžlovce 15.2.2020.stáhnout
27. 2. 202015. 11. 2020Upozornění na dočasnou změnu otevírací doby místní knihovny.stáhnout
28. 2. 202031. 3. 2020Jarní výlovy rybníků.stáhnout
2. 3. 202031. 8. 2020Nabídka letního tábora.stáhnout
20. 5. 202030. 6. 2020Valná hromada SKV-náhradní termín.stáhnout
21. 5. 202015. 9. 2020Sezona na koupališti začíná 30.5.2020.stáhnout
1. 6. 20207. 6. 2020Pozvání na \"kácení\" májky.stáhnout
2. 6. 20206. 9. 0202Louňovické divadlo-letní sezona.stáhnout
8. 6. 202015. 6. 2020Noc kostelů v Olešce.stáhnout
8. 6. 202030. 6. 2020Vyžlovké léto 2020.stáhnout
9. 6. 202031. 12. 2020Upozornění na nové knihy v knihovně-více v katalogu knih.stáhnout
23. 6. 202030. 6. 2020Vyžlovské léto-změna termínu.stáhnout
7. 7. 202031. 7. 2020Železný muž.stáhnout
23. 7. 20205. 8. 2020Turnaj o pohár starosty.stáhnout
31. 7. 202020. 8. 2020Letní kino Říčany.stáhnout
31. 7. 202030. 9. 2020Otevírací doba v knihovně.stáhnout
5. 8. 202031. 12. 2020Nové knihy v místní knihovně.stáhnout
5. 8. 202015. 8. 2020Divadlo na zámku v Kostelci nad Černými lesy.stáhnout
19. 8. 202010. 9. 2020Prusice Cup 2020.stáhnout
21. 8. 202030. 9. 2020Pozvánka na Festival dechové hudby v Čáslavi.stáhnout
25. 8. 20201. 9. 2020Dětský den.stáhnout
25. 8. 202031. 8. 2020Hradozámecká noc na zámku v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
2. 9. 202015. 9. 2020Kino Jevany-obnovení provozu.stáhnout
2. 9. 202031. 12. 2020Termíny výlovů 2020.stáhnout
24. 9. 20204. 10. 2020Kino Jevany-program.stáhnout
24. 9. 202030. 9. 2020Poutní mše sv. k sv. Václavu na Vyžlovce.stáhnout
25. 11. 202011. 12. 2020Strom splněných přání r.2020.stáhnout
4. 12. 202027. 12. 2020Betlémské světlo.stáhnout

Kategorie 16 - Drůbežárna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 17 - Volby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 5. 20187. 10. 2018Stanovení počtu členů ZO Vyžlovka pro volby do zastupitelstev obcí konané 5. a 6. října 2018.stáhnout
1. 8. 201821. 10. 2018Volby-informace o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
7. 9. 201821. 10. 2018Svolání 1. zasedání OVK.stáhnout
12. 9. 201821. 10. 2018Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
6. 10. 201831. 12. 2018Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.stáhnout
13. 10. 201831. 12. 2018Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2.kolo.stáhnout
8. 4. 201931. 5. 2019Informace o počtu a sídlech vol. okrsků-volby do EP 2019.stáhnout
7. 4. 201931. 5. 2019Informace pro voliče-volby do EP 2019.stáhnout
25. 4. 201931. 5. 2019Svolání zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu.stáhnout
6. 5. 201931. 5. 2019Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
28. 5. 201930. 9. 2019Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Vyžlovka.stáhnout
31. 7. 202010. 10. 2020Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů.stáhnout
3. 9. 202031. 10. 2020Oznámení o svolání zasedání OVK dne 4.9.2020.stáhnout
4. 9. 202031. 10. 2020Vyrozumění členům OVK o povinném školení.stáhnout
15. 9. 202031. 10. 2020Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
3. 10. 202031. 12. 2020Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů v obci Vyžlovka.stáhnout

Kategorie 18 - Veřejná správa - důležité odkazy

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 19 - Zpravodaje

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
10. 6. 201912. 3. 2020Ceník inzerce.stáhnout
10. 6. 201912. 3. 2020Formáty inzerce.stáhnout

Kategorie 20 - Služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
12. 5. 20115. 6. 2017Informace o sběrném dvoře v Český Brod, 12. 5. 2011stáhnout
21. 2. 20144. 3. 2018Upozornění na možnost likvidace tuků z domácností.stáhnout
19. 4. 20166. 5. 2017Oznámení o cestování s dětmi a potřebných dokladech.stáhnout
16. 5. 20166. 5. 2017Cestovní doklady pro děti-informace MVČR.stáhnout
11. 6. 201630. 7. 2016Nabídka pracovní pozice.stáhnout
23. 6. 20164. 3. 2018Odkládání potravinářských olejůstáhnout
28. 7. 20169. 9. 2016Inzerát - pracovní příležitost.stáhnout
11. 10. 20164. 3. 2018Nová stomatologická ordinace v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
11. 10. 201631. 10. 2016Očkování proti vzteklině.stáhnout
12. 10. 201627. 10. 2016Den otevřených dveří Obvodního oddělení PČR v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 2. 201730. 4. 2017Oznámení OÚ v Louňovicích.stáhnout
28. 2. 201730. 12. 2017Informace o svozu bioodpadu v r.2017.stáhnout
8. 3. 201716. 3. 2017Informační schůzka v Kostelci n. Č. lesy o kotlíkových dotacích.stáhnout
24. 4. 201730. 6. 2017Inzerát.stáhnout
9. 5. 201718. 6. 2017Nábor pro centrum péče v Doubravčicích.stáhnout
10. 5. 201731. 10. 2017Farmářské trhy v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
17. 5. 201731. 12. 2017Hospodaření s dešťovou vodou.stáhnout
17. 5. 201727. 5. 2017Prodej kuřic.stáhnout
19. 7. 201730. 11. -0001MŠ Minisvět U Krtečka zahajuje provoz dětské skupiny.stáhnout
25. 8. 201731. 12. 2017Nabídka pečovatelské služby v Mukařově.stáhnout
11. 9. 201718. 9. 2017Nebezpečný odpad 16.9.2017.stáhnout
22. 3. 201831. 12. 2018Upozornění na svoz bio 2018.stáhnout
22. 3. 20189. 4. 2018Svoz kontejneru na odpad.stáhnout
9. 5. 201815. 5. 2018Nebezpečný odpad.stáhnout
31. 5. 201831. 8. 2018Nabídka zaměstnání.stáhnout
7. 6. 201811. 6. 2019Sociální poradna město Kostelec n. Č.lesy.stáhnout
13. 6. 201818. 6. 2018Upozornění na svoz pneu-sběrné místo na návsi.stáhnout
18. 6. 201830. 9. 2018Prodej tašek na separovaný odpad.stáhnout
27. 6. 201831. 10. 2018Inzerát - nabídka práce.stáhnout
21. 8. 201831. 12. 2018Inzeráty na pracovní místa.stáhnout
21. 8. 201831. 12. 2018Inzeráty na pracovní místa.stáhnout
3. 9. 201810. 9. 2018Nebezpečný odpad 8.9.2018.stáhnout
14. 9. 201830. 9. 2018Mimořádná nabídka výměny popelnic. stáhnout
19. 9. 201831. 12. 2018Inzerát-MŠ Doubravka-asistent/ka.stáhnout
19. 9. 201831. 12. 2018Inzerát-MŠ Doubravka-učitelka MŠ.stáhnout
21. 12. 20184. 1. 2019Zrušení úředních hodin 31.12.2018.stáhnout
26. 3. 201915. 4. 2019Nález andulky.stáhnout
26. 3. 201930. 4. 2019Velkoobjemový kontejner.stáhnout
10. 4. 201916. 6. 2019Pozvánka ke zkouškám znalosti hub.stáhnout
24. 4. 201912. 5. 2019Nebezpečný odpad.stáhnout
23. 5. 201928. 5. 2019Zrušení úředních hodin v pondělí 27.5.2019.stáhnout
25. 6. 20197. 7. 2019Uzavření sběrného místa na návsi dne 6.7.2019.stáhnout
25. 6. 20198. 7. 2019Uzavření obecního úřadu-dovolená.stáhnout
30. 7. 201911. 8. 2019Dovolená 1.8. do 9.8.2019.stáhnout
19. 8. 201924. 8. 2019Dovolená služby obecního úřadu.stáhnout
1. 11. 201910. 11. 2019Očkování psů a koček proti vzteklině.stáhnout
13. 2. 202018. 2. 2020Zrušení úředních hodin.stáhnout
28. 2. 20206. 3. 2020Zrušení úředních hodin.stáhnout
2. 6. 20208. 6. 2020Prodej slepiček.stáhnout
22. 6. 202010. 10. 2020Prodej borůvek.stáhnout
24. 6. 202031. 7. 2020Odečty elektroměrů.stáhnout
1. 7. 202031. 7. 2020Fungování obecního úřadu v době dovolených.stáhnout
20. 7. 20206. 8. 2020Přerušení dodávky elektřiny.stáhnout
3. 9. 202015. 9. 2020Dovolená-omezení služeb obecního úřadu.stáhnout
18. 11. 202030. 11. 2020Sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
3. 12. 202031. 12. 2020Upozornění na úřední hodiny, otevření knihovny a platby v závěru roku.stáhnout

Kategorie 21 - různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
19. 4. 201931. 12. 2019Inzerát-rodina hledá domov.stáhnout
3. 6. 201920. 6. 2019Myslivecký seminář.stáhnout
10. 7. 201931. 8. 2019Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
26. 8. 201931. 12. 2019Domov pro seniory hledá pečovatele/ky.stáhnout
3. 9. 201930. 11. 2019Nabídka zaměstnání.stáhnout
16. 9. 201930. 9. 2019Výběrové řízení na pronájem Sokolovny v Konojedech.stáhnout
18. 9. 201930. 11. 2019Upozornění k k oklešťování stromoví.stáhnout
26. 9. 201931. 10. 2019Den otevřených dveří-Centrum pro seniory Clementas Mlékovice.stáhnout
26. 9. 201931. 10. 2019Přednáška Alzheimerova nemoc a život s ní-MUDr.J. Cimický v Centru Clementas v Mlékovicích.stáhnout
23. 12. 201931. 12. 2019Přání a poděkování-obecní úřad Vyžlovka a zastupitelstvo obce.stáhnout
5. 2. 202018. 2. 2020Záměr na pronájem prostor-Černé Voděrady.stáhnout
2. 9. 202031. 10. 2020Prodej borůvek.stáhnout
18. 9. 202030. 11. 2020ČEZ a.s.-upozornění k odstranění stromoví.stáhnout
11. 11. 202030. 11. 2020Potravinová sbírka.stáhnout

Kategorie 54 - Infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 5. 201517. 10. 2019Kontakty firmy Vodos s.r.o. Kolín pro hlášení závad a poruch.stáhnout
1. 12. 201621. 5. 2019Oznámení o ceně vodného na r. 2017.stáhnout
16. 6. 201721. 5. 2019Oznámení o napojování nových vodovodních přípojek.stáhnout
27. 6. 201731. 8. 2017Vodos -ohleduplné napouštění bazénů.stáhnout
24. 8. 201731. 12. 2017Oznámení o výstavbě vodovodu a kanalizace.stáhnout
24. 10. 201731. 12. 2017Oznámení pro občany-stavba vodovodu a kanalizace.stáhnout
13. 11. 201730. 4. 2018Smlouva s občany o právu umístit a provést stavbu(vod. a kan. přípojky)stáhnout
13. 6. 201823. 6. 2018Setkání občanů se zástupci obce v obecní části Březinky.stáhnout
27. 2. 201931. 3. 2019Uzavírka Staré cesty.stáhnout
19. 4. 201925. 4. 2019Přerušení dodávky vody.stáhnout

Kategorie 54 - Křižovatka Pražská / Jevanská

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
24. 8. 201230. 9. 2012Důležité upozornění-nový dokument dopravní řešení na křižovatce Pražská x Jevanská.stáhnout

Kategorie 55 - Ostatní

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
3. 4. 201118. 4. 2011Výzva k doplnění podkladů, změna stavby č.p. 297stáhnout
9. 4. 201118. 4. 2011Informace o plánovaném výpadku dodávky pitné vody.stáhnout
9. 4. 201118. 4. 2011Výběrové řízení - pracovní pozice - Koupaliště Vyžlovkastáhnout
18. 3. 20112. 5. 2011Zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje střed. krajestáhnout
18. 3. 20118. 3. 2012Oznámení o svozu bioodpadu v r. 2011stáhnout
16. 3. 20118. 3. 2012Informace o možnostech kontaktování oddělení policie ČR v Kostelci n. Č. lesystáhnout
16. 3. 201114. 5. 2011Pozvánka na akci "Podlipanské country"stáhnout
1. 3. 20118. 3. 2012OZNÁMENÍ O CENÁCH SVOZU BIOODPADU NA ROK 2011stáhnout
13. 2. 201125. 5. 2012Informace o sbírce na psí útulek Alíkovstáhnout
10. 2. 201118. 4. 2011Kompletní informace ke sčítání lidu v r. 2011stáhnout
18. 1. 20119. 11. 2011Zpráva Státní veterinární správystáhnout
13. 1. 201122. 4. 2011Oznámení Katastrálního úřadustáhnout
28. 12. 20108. 3. 2012Informace o svozu odpadu a svozový kalendář 2011stáhnout
28. 12. 201020. 4. 2015Informace o změně úředních hodin OÚstáhnout
27. 9. 20109. 11. 2011Informace PID, 27.9.2010stáhnout
16. 10. 20098. 3. 2012Leták Občanského sdružení sociálních a finančních poraden, 16.10.2009stáhnout
9. 3. 200920. 4. 2015Novinka - ověřování listin a podpisů na OÚstáhnout
28. 2. 20078. 3. 2012Oznámení OÚ o změnách adres některých úřadůstáhnout
17. 2. 201129. 3. 2011Petice proti rušení spojů PIDstáhnout
7. 1. 201125. 2. 2011Konkurz na pozici ředitele Mateřské školy Tehovecstáhnout
10. 2. 201125. 2. 2011Veř. vyhláška, oznámení o změně stavby, 10.2.2011stáhnout
7. 1. 201110. 2. 2011Informace k zápisům do prvních tříd, ZŠ Kostelec n. Č. l.stáhnout
20. 1. 201110. 2. 2011Záměr Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, prodej pozemkustáhnout
1. 8. 201020. 12. 2010Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Jevanystáhnout
22. 10. 201020. 12. 2010Zápis z veřejné schůze (1. 10. 2010)stáhnout
29. 10. 201020. 12. 2010Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vyžlovkastáhnout
22. 11. 201020. 12. 2010Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce Vyžlovka, 12. 11. 2010stáhnout
18. 10. 20107. 12. 2010Zápis o výsledku voleb do ob. zastupitelstva, 18. 10. 2010stáhnout
16. 11. 20107. 12. 2010Rozhodnutí o umístění stavby - sklad zahradního nářadí, 16. 11. 2010stáhnout
28. 9. 20109. 11. 2010Žádost o odstranění nebezpečných kamenů před pozemky, 092009stáhnout
2. 11. 20109. 11. 2010Stanovisko SEA MŽPstáhnout
3. 9. 200922. 10. 2010Informace o počtu a sídlech volebních okrskůstáhnout
3. 9. 201022. 10. 2010Informace o zapisovateli volebních výsledkůstáhnout
7. 9. 201022. 10. 2010Informace o kandidujících stranách voleb do ob. zastupitelstva 2010stáhnout
1. 10. 201022. 10. 2010Informace o volebních místnostech a době konání voleb do ob. zastupitelstvastáhnout
21. 9. 201013. 10. 2010Oznámení o zahájení úz. řízení o umístění stavby, 21. 9. 2010stáhnout
7. 9. 20101. 10. 2010Informace o ukládání nebezpečného odpadu pro svozstáhnout
20. 8. 201021. 9. 2010Rozhodnutí o umístění stavby (garáž c.p. 189), 20. 8. 2010stáhnout
18. 8. 201021. 9. 2010Veř. vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby, 18.8.2010stáhnout
30. 6. 20103. 9. 2010Výzva k odstranění autovraků 30. 6. 2010stáhnout
19. 7. 20103. 9. 2010Protokol o zkoušce vzorku vody - Vyžlovský rybník, 19. 7. 2010stáhnout
9. 8. 20103. 9. 2010Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby letní kuchyň, 9. 8. 2010stáhnout
5. 3. 201023. 8. 2010Zápis z valné hromady MAS Podlipanskostáhnout
19. 4. 201027. 8. 2010Vyměření daně z nemovitostí, r. 2010stáhnout
20. 6. 201027. 8. 2010Platební výměr 1/2010 na poplatek za komunální odpad (R. Urban)stáhnout
7. 7. 201027. 8. 2010Oznámení o zahájení spojeného řízení o umístění stavby letní kuchyň; 1. 7. 2010stáhnout
13. 7. 201027. 8. 2010Veřejná vyhláška, oznámení o umístění stavby, 13.7.2010stáhnout
13. 7. 201027. 8. 2010Veřejná vyhláška povolení 13.7.2010stáhnout
2. 8. 201027. 8. 2010Veřejná vyhláška - oznámení o změně stavby, 2. 8. 2010stáhnout
2. 8. 201027. 8. 2010Oznámení o doručení veř. vyhl. MÚ Kostelec n. Č. lesy (M. Homola)stáhnout
26. 7. 201027. 8. 2010Protokol o zkoušce vzorku vody - Vyžlovský rybník, 26. 7. 2010stáhnout
5. 5. 20108. 7. 2010Zápis z veřejné schůze 23. 4. 2010stáhnout
1. 6. 20108. 7. 2010Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vyžlovkastáhnout
10. 6. 20108. 7. 2010Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby, 10. 6. 2010stáhnout
10. 6. 20108. 7. 2010Oznámení - zahájení spojeného úz. řízení o změně stavby, 10. 6. 2010stáhnout
23. 6. 20108. 7. 2010Protokol o zkoušce vzorku - Vyžlovský rybníkstáhnout
14. 5. 201010. 6. 2010Rozhodnutí o umístění stavby (rozhledna), 14. 5. 2010stáhnout
15. 4. 201010. 6. 2010Rozhodnutí o umístění stavby čp. 224, 15. 4. 2010stáhnout
13. 4. 20101. 6. 2010Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele, informace o vol. okrskustáhnout
17. 5. 20101. 6. 2010Vyrozumění o pokračování řízenístáhnout
14. 4. 201027. 5. 2010Rozhodnutí KÚSK z 14. 4. 2010stáhnout
17. 5. 201027. 5. 2010Oznámení o projednání závěrečného účtu za r. 2009stáhnout
6. 4. 201020. 5. 2010Rozhodnutí o umístění stavby, parcela 352/8, 6.4.2010stáhnout
6. 4. 201020. 5. 2010Oznámení o zahájení řízení a jednání o umístění stavby - rozhledna, 6.4.2010stáhnout
23. 4. 201020. 5. 2010Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby č. parcely 224/15stáhnout
13. 4. 201023. 4. 2010Výzva k odstranění autovraků z obecních komunikacístáhnout
22. 1. 20108. 4. 2010Oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Černé Voděradystáhnout
2. 3. 20108. 4. 2010Veřejná vyhláška, územní řízení 2. 3. 2010stáhnout
19. 3. 20108. 4. 2010Vyrozumění účastníka řízení o podaném odvolánístáhnout
21. 1. 201019. 3. 2010Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, čp.352stáhnout
5. 3. 201019. 3. 2010Územní rozhodnutí o umístění stavby 2.3.2010stáhnout
22. 2. 20105. 3. 2010Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 14, 2010stáhnout
27. 1. 201012. 2. 2010Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby, parc.č. 327stáhnout
11. 9. 200926. 1. 2010Informace o měření hluku ve vybraných objektechstáhnout
18. 12. 200926. 1. 2010Zápis z veřejné schůze konané 27. 11. 2009stáhnout
12. 10. 200918. 12. 2009Veřejná dražební vyhláška, Milan Hraba 12.10.2009stáhnout
21. 10. 200911. 11. 2009MÚ Říčany rozhodnutí o stavbě "Vodovod 2007", 21.10.2009stáhnout
15. 9. 20098. 10. 2009Tisková zpráva Státní volební komise, ukončení organizace předčasných voleb, září 2009stáhnout
30. 6. 200911. 9. 2009MAS Podlipansko, informace o dotazníkovém řízenístáhnout
13. 8. 200911. 9. 2009Výzva k předkládání projektů Programu rozvoje venkova MAS Podlipanskostáhnout
19. 8. 200911. 9. 2009Pachtovné za pronajatá pole - Týnice s.r.o. Doubravčicestáhnout
9. 6. 200911. 8. 2009Výsledky voleb do EP, obec Vyžlovka 9. 6. 2009stáhnout
2. 7. 200911. 8. 2009Veřejná vyhláška umístění stavby, ČEZ, 23.6.2009stáhnout
13. 7. 200911. 8. 2009Rozhodnutí o umístění stavby 501/2009, 13.7.2009stáhnout
15. 4. 200921. 7. 2009Oznámení o vyložení seznamu Vyměření daně z nemovitostí na r. 2009 k nahlédnutí na FÚ v Říčanechstáhnout
27. 5. 200921. 7. 2009ČEZ - zahájení společného územ. a stav. řízení o umístění stavbystáhnout
28. 5. 200921. 7. 2009Územní rozhodnutí o umístění stavby, 28.5.2009stáhnout
27. 4. 200910. 6. 2009Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, volby do EPstáhnout
27. 4. 200910. 6. 2009Jmenování zapisovatele pro volby do EP 5. a 6. červnastáhnout
23. 4. 200918. 5. 2009Oznámení o zahájení územního řízení (Ing. Pelikán), 23. 4. 2009stáhnout
20. 4. 20097. 5. 2009Výzva k doplnění podkladů, Ing. M.Malý, veř. vyhláška 501/2009stáhnout
19. 1. 200927. 4. 2009Leták MF - Změny v dani z nemovitosti 2009stáhnout
11. 3. 200920. 4. 2009Informace o vydávání nových pasů s biometrickými údajistáhnout
5. 3. 200920. 4. 2009Usnesení MÚ Říčany o přerušení správního řízení, 5.3.2009stáhnout
18. 3. 200920. 4. 2009Rozhodnutí o umístění stavby, L. Bačík, 18.3.2009stáhnout
2. 3. 200930. 3. 2009Rozhodnutí o dodatečném povolení pro terénní úpravy v oblasti býv. kamenolomu, 2.3.2009stáhnout
10. 2. 20099. 3. 2009Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, 10.2.09stáhnout
19. 2. 20099. 3. 2009Oznámení o zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, 16.2.09stáhnout
13. 1. 200928. 2. 2009Rozhodnutí o demontáži kabelového vedení v kat. území Vyžlovkastáhnout
5. 1. 200723. 1. 2009Zpráva MV o změnách u OPstáhnout
26. 11. 200819. 12. 2008Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednánístáhnout
20. 10. 20085. 12. 2008Výsledky voleb do krajského zastupitelstva (středočeský kraj) v obci Vyžlovkastáhnout
19. 11. 20085. 12. 2008Veřejná vyhláška o doručení zásilky p. Řehák, FÚ Kadaňstáhnout
30. 7. 20086. 10. 2008Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 30.7.2008stáhnout
1. 9. 200818. 9. 2008Informace o vydávání pachtovného, Doubravčice 1.9.2008stáhnout
31. 7. 200828. 8. 2008Zahájení veřejného projednání - změna ÚP obce Jevany 31.7.2008stáhnout
3. 2. 20099. 3. 2009Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji, dle §7 zák. č. 95/1999 sb.stáhnout
19. 6. 200828. 8. 2008Popis realizace pečovatelské služby Domova pro seniory v Kostelci n.Č. lesy 19.6.2008stáhnout
9. 6. 200828. 8. 2008Výsledky laboratorního rozboru vody Vyžlovský rybníkstáhnout
19. 6. 20086. 8. 2008Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby 19.6.2008stáhnout
1. 6. 20079. 6. 2008Formulář - žádost o povolení odběru podzemních vodstáhnout
17. 9. 20079. 6. 2008INFORMACE O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ - odběr poz. vodstáhnout
25. 4. 20079. 6. 2008Nakládání s vodami - povodí Středočeského krajestáhnout
14. 5. 20079. 6. 2008Odběr povrchových vod - leták MZČRstáhnout
15. 4. 20089. 6. 2008Veřejná vyhláška o dani z nemovitostí na rok 2008 15.4.2008stáhnout
14. 5. 20079. 6. 2008Vypouštění odpadních vod - leták MZČRstáhnout
19. 5. 20089. 6. 2008Závěrečný účet obce Vyžlovka za rok 2007 19.5.2008stáhnout
25. 4. 20087. 5. 2008Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby 25.4.2008stáhnout
9. 4. 20087. 5. 2008Veřejná vyhláška Uherský Brod (písemnost pro M. Dacko) 9.4.2008stáhnout
23. 1. 20086. 4. 2008Dražební vyhláška - Český Brod 23.1.2008stáhnout
6. 2. 20086. 4. 2008Veřejná vyhláška - oznámení o umístění stavby ul. Lidická a K Rybníku 6.2.2008stáhnout
14. 2. 20083. 4. 2008Veřejná vyhláška - oznámení o stavebním řízení 6.2.2008stáhnout
14. 2. 20083. 4. 2008Veřejná vyhláška - oznámení o umístění stavby kabel. vedení 6.2.2008stáhnout
20. 1. 200615. 3. 2008Upozornění občanům FÚ Český Brodstáhnout
7. 10. 200727. 2. 2008Zpráva MZ - přiznání dotace na vodovod a kanalizaci 7.10.2007stáhnout
4. 12. 200730. 1. 2008Veřejná vyhláška FÚ v Říčanech (písemnost p. Hruška) 30.11.2007stáhnout
4. 12. 200730. 1. 2008Zápis z veřejné schůze konané 23.11.2007stáhnout
16. 11. 200716. 1. 2008Návrh rozpočtu na rok 2008 16.11.2007stáhnout
8. 10. 20073. 1. 2008Leták cetra TYFLO - sociální služby zrakově handicapovaným osobám 8.10.2007stáhnout
26. 11. 200717. 12. 2007Rozhodnutí o umístění stavby - vodovodní přípojka (Ing. Lavička) 26.11.2007stáhnout
12. 4. 200711. 10. 2007Oznámení - výstavba vodov. řadu 12.9.2007stáhnout
10. 8. 200710. 10. 2007Žádost o integrované povolení provozu 10.8.2007stáhnout
17. 9. 20072. 10. 2007Oznámení - zahájení kolaudačního řízení - výstavba kabel. vedení 18.9.2007stáhnout
17. 9. 20072. 10. 2007Oznámení - zahájení kolaudačního řízení - výstavba kabel. vedení č.2 18.9.2007stáhnout
23. 6. 20071. 10. 2007Usnesení - dražba p. Homolkastáhnout
10. 9. 200726. 9. 2007Rozhodnutí celní úřad Pha D1 10.9.2007stáhnout
23. 6. 200730. 8. 2007Dražební vyhláška 23.6.2007stáhnout
18. 7. 200730. 7. 2007Veřejná vyhláška - stavební povolení (kabelové vedení) 16.7.2007stáhnout
30. 7. 200730. 8. 2007Veřejná vyhláška - územní plán Jevany 30.7.2007stáhnout
26. 6. 200726. 8. 2007Územní rozhodnutí o umístění stavby 26.6.2007stáhnout
2. 5. 20071. 8. 2007Dražební vyhláška opakovaná - BFTstáhnout
18. 6. 20071. 8. 2007Informace o změně působiště pozemkového fondustáhnout
10. 4. 20071. 8. 2007Oprava veř. vyhlášky o kanalizaci r. 2007stáhnout
1. 7. 20071. 8. 2007Veřejná vyhláška - územní řízení o umístění stavby 26.6.2007stáhnout
12. 6. 200712. 7. 2007Vyúčtování ceny vodného za rok 2006stáhnout
8. 6. 20078. 7. 2007Veřejná vyhláška - 8.6.2007stáhnout
17. 5. 200711. 7. 2007Veřejná vyhláška - oznámení (úz. řízení) 17.5.2007stáhnout
12. 6. 200711. 7. 2007Veřejná vyhláška - územní a stavební řízení (ČEZ) 12.6.2007stáhnout
18. 6. 200711. 7. 2007Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o změně stavby 18.6.2007stáhnout
8. 6. 200711. 7. 2007Veřejná vyhláška - územní řízení (ČEZ) 8.6.2007stáhnout
14. 5. 20078. 6. 2007Návrh záveřečného obce Vyžlovka účtu za rok 2006stáhnout
14. 5. 20078. 6. 2007Zpáva o přezkoumání výsledku hospodaření - rok 2006stáhnout
27. 4. 200711. 5. 2007Veřejná vyhláška - stavební povolenístáhnout
27. 4. 200711. 5. 2007Veřejná vyhláška - územní řízenístáhnout
13. 2. 200715. 4. 2007Obecně záv. vyhl. Stř. kraje (úz. plán)stáhnout
22. 2. 20076. 4. 2007Dražební vyhláška DFT 19.2. 2007stáhnout
20. 3. 20075. 4. 2007Veřejná vyhláška 20.3.2007stáhnout
20. 3. 20074. 4. 2007MÚ Říčany - rozhodnutí kanalizace 2007stáhnout
20. 3. 20074. 4. 2007MÚ Říčany - rozhodnutí vodovod 2007stáhnout
20. 3. 20073. 4. 2007FÚ výzva - H. Kopeckástáhnout
25. 1. 200723. 3. 2007Veřejná vyhláška MÚ Říčany (kanalizace)stáhnout
25. 1. 200723. 3. 2007Veřejná vyhláška FÚ Říčany (vodovod)stáhnout
1. 3. 200710. 5. 2007Bilance ČOVstáhnout
2. 2. 200717. 2. 2007Veřejná vyhláška MÚ Kostelec (stav. povolení)stáhnout
12. 1. 200716. 2. 2007Veřejná dražební vyhláškastáhnout
12. 1. 200714. 2. 2007Veřejná vyhláška FÚ Říčanystáhnout
5. 1. 20071. 2. 2007Návrh rozpočtu r. 2007stáhnout
22. 12. 200610. 1. 2007Veř. vyhláška MU Kostelec územní a stavební řízení ČEZ (z r.2006)stáhnout
17. 11. 200622. 12. 2006Věř. vyhláška MU Kostelec územní a stavební řízenístáhnout
21. 10. 200622. 12. 2006Výsledky voleb do PSPČRstáhnout
23. 10. 200622. 12. 2006Oznámení o konání ustavující schůze ZOstáhnout
1. 11. 200624. 11. 2006Upozornění stav. úřadu v Kostelcistáhnout
10. 11. 200624. 11. 2006Zápis z ustavující schůze ZOstáhnout
20. 10. 20066. 11. 2006Veř.vyhláška-Kostelec kolaudační řízenístáhnout
5. 10. 200625. 10. 2006Nařízení krajské veterinární správy-varroáza včelstáhnout
7. 9. 200620. 10. 2006Rozhodnutí o kandidátce -volby do zastup. obcístáhnout
4. 9. 20064. 10. 2006Nabídka zemědělských pozemkůstáhnout
8. 9. 20064. 10. 2006Platební výměr č.1/2006 J. Doubravastáhnout
12. 6. 200628. 6. 2006Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka 2006stáhnout
22. 5. 20066. 6. 2006Upozornění k volbám do PSPstáhnout
7. 4. 20067. 5. 2006Věř. vyhláška Kostelec-rozhodnutí o souhlasu s vydáním úz.rozhodstáhnout
17. 3. 20065. 4. 2006Návrh rozpočtu na r.2006stáhnout
22. 1. 200621. 2. 2006Veřejná vyhláška(oznámení z Kostelce)stáhnout
18. 4. 20115. 5. 2011Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby, 18. 4. 2011stáhnout
12. 5. 201120. 5. 2011Informace o projednání záv. účtu za r. 2010stáhnout
12. 5. 20116. 6. 2011Pozvánka na výstavu loveckých trofejí, 12. 5. 2011stáhnout
12. 5. 20111. 8. 2011Mateřská školka Jevany - info, 12. 5. 2011stáhnout
12. 5. 201130. 5. 2011Veřejná vyhláška, vyrozumění o pokračování řízení čp 207, 12. 5. 2011stáhnout
18. 5. 20112. 6. 2011Keramický den 05/11stáhnout
18. 5. 20112. 6. 2011oznámení kontejner 250511stáhnout
18. 5. 20115. 6. 2011scitanilidu 2011stáhnout
18. 5. 20113. 6. 2011veřejná vyhláška -č.p.319stáhnout
24. 5. 201126. 6. 2011vystava obrazů Ryšavá 05-2011stáhnout
24. 5. 201112. 9. 2011vstupné koupaliště 2011stáhnout
26. 5. 20111. 6. 2011majová 2011stáhnout
26. 5. 201131. 8. 2011letni kino Jevany 2011stáhnout
6. 6. 201131. 8. 2011vyúčtování položek výpočtu ceny-vodnéstáhnout
9. 6. 201127. 6. 2011pozvánka Doubravčice Stará garda vs.Amforastáhnout
10. 6. 201127. 8. 2015MŠ Ledňáček Doubravčicestáhnout
13. 6. 201122. 6. 2011oznámení MŠ Jevany pracovní pozicestáhnout
14. 6. 201114. 7. 2011veřejná vyhláška územní plán Louňovicestáhnout
14. 6. 201129. 6. 2011veřejná vyhláška Jirsovi č.299stáhnout
20. 6. 201127. 6. 2011 Obecní úřad dovolená ověřování a evidence obyvatel stáhnout
20. 6. 201111. 7. 2011Hudební potkávání Kostelec n. Č. lesy 2011stáhnout
21. 6. 20117. 7. 2011Veřejná vyhláška rozhodnutí č.p.181 J. Špakstáhnout
21. 6. 20117. 7. 2011Veřejná vyhláška č.p.319 Zawadovskýstáhnout
1. 7. 201111. 7. 2011Country večer Černé Voděradystáhnout
30. 6. 201115. 7. 2011Veřejná vyhláška parc.č.330/16 J.Greifonerstáhnout
4. 7. 201119. 7. 2011Veřejná vyhláška č.p.297 Sepa Creditstáhnout
13. 7. 20118. 9. 2011Oznámení o projednání návrhu změny č.1 ÚPO Struhařovstáhnout
21. 7. 201126. 7. 2011Odečet elektřiny 2011stáhnout
27. 7. 201111. 8. 2011Veřejná vyhláška M. Scholz č.e.020stáhnout
1. 8. 201116. 8. 2011Zápis dětí do MŠ v Jevanechstáhnout
4. 8. 201115. 8. 2011Dovolená ověřování a evidence obyvatelstáhnout
4. 8. 201119. 8. 2011Veřejná vyhláška Greifoner č.parc. 330/16stáhnout
15. 8. 201130. 8. 2011Veřejná vyhláška ČEZstáhnout
12. 8. 201129. 8. 2011Odvolání proti rozhodnutí st. povolení č.p.297 ul. Jevanskástáhnout
10. 8. 20115. 9. 2011Dražební vyhláška r.d. č.94 ul. Pražskástáhnout
22. 8. 20116. 9. 2011 Pozvánka na oslavy založení obce Doubravčicestáhnout
22. 8. 201117. 9. 2011Taneční kurzy podzim 2011stáhnout
22. 8. 20116. 9. 2011Přerušení dodávky elektřiny září 2011stáhnout
23. 8. 201128. 8. 2011Uzavření pláže Vyžlovského rybníkastáhnout
26. 8. 20112. 9. 2011Služby kominíka v obcistáhnout
26. 8. 201120. 4. 2015Důležité upozornění pro občanystáhnout
1. 9. 201116. 9. 2011Dny evropského dědictví v Kostelci n. Č. lesystáhnout
1. 9. 201118. 9. 2011Oplanská bloudička-pozvánkastáhnout
1. 9. 201113. 9. 2011Oznámení o svozu nebezpečného odpadustáhnout
6. 9. 20116. 10. 2011Dražební vyhláška obec Louňovicestáhnout
5. 9. 20115. 10. 2011Oznámení o zahájení řízení-Farma Vyžlovkastáhnout
12. 9. 201127. 9. 2011Veřejná vyhláška rozhodnutí M. Scholz č.e.020stáhnout
12. 9. 201119. 9. 2011Dovolená- ověřování a evidence obyvatelstáhnout
12. 9. 20111. 10. 2011Přerušení dodávky elektřiny 27.9. a 30.9.2011stáhnout
12. 9. 201121. 10. 2011Oznámení-připomínky občanů ke svozovému kalendáři na r.2012stáhnout
13. 9. 201128. 9. 2011Svatováclavská mše a humanitární sbírkastáhnout
13. 9. 201122. 9. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 21.9.2011stáhnout
23. 9. 201130. 11. 2011Petice za dostavbu silničního okruhu kolem Prahystáhnout
23. 9. 20113. 10. 2011Očkování psů proti vztekliněstáhnout
26. 9. 201111. 10. 2011Veřejná vyhláška-rozhodnutí kabelové vedení Na Splachustáhnout
27. 9. 20116. 10. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 5.10.2011stáhnout
27. 9. 20116. 10. 2011Přerušení dodávky el. proudu 4.10. a 5.10.2011stáhnout
11. 10. 201115. 11. 2011Oznámení ČEZ- oklešťování stromovístáhnout
11. 10. 201120. 10. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 19.10.2011.stáhnout
14. 10. 201131. 10. 2011Rozhodnutí KÚSK "Nástavba a st. úpravy č.p.297 ul. Jevanská"stáhnout
14. 10. 201122. 10. 2011Přerušení dodávky elektřiny dne 21.10.2011stáhnout
24. 10. 20117. 11. 2011Dýňová slavnost v Černokosteleckém pivovarustáhnout
25. 10. 20113. 11. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 2.11.2011stáhnout
27. 10. 20117. 11. 2011Veřejná schůze ZO Vyžlovka dne 4.11.2011 stáhnout
4. 11. 201113. 11. 2011Upozornění občanům - velkoobjemový kontejner !stáhnout
8. 11. 201112. 12. 2011Plánované akce sociální komise v závěru roku 2011.stáhnout
8. 11. 201127. 11. 2011Montessori škola nanečisto stáhnout
8. 11. 20115. 12. 2011První adventní ples 3.12.2011.stáhnout
8. 11. 201117. 11. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 16.11.2011stáhnout
10. 11. 201127. 1. 2012Oznámení ČZU ŠLP o konání loveckých akcí.stáhnout
10. 11. 201130. 12. 2011Odstávky vydávání e-Pasů a občanských průkazů-informace MV ČRstáhnout
22. 11. 20111. 12. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 30.11.2011stáhnout
23. 11. 201130. 12. 2011MAS Podlipansko-komunitní plánovánístáhnout
5. 12. 201131. 5. 2013Úhrady poplatků za komunální odpad, stočného a vodného pro rok 2012.stáhnout
6. 12. 201115. 12. 2011Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 14.12.2011stáhnout
15. 12. 201131. 5. 2013Informace k cenám za svoz odpadu na rok 2012.stáhnout
15. 12. 201130. 12. 2011Zrušení pobočky České pošty na obecním úřadě.stáhnout
15. 12. 201130. 12. 2012Svozový kalendář na rok 2012.stáhnout
15. 12. 201131. 12. 2011Platby v závěru roku 2011.stáhnout
22. 12. 201123. 1. 2012Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.stáhnout
3. 1. 201212. 1. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 11.1.2012.stáhnout
11. 1. 201231. 5. 2012Úřední hodiny MěÚ Říčany.stáhnout
11. 1. 201231. 1. 2012Zápis do prvních tříd-škola Kostelec n. Č. lesy.stáhnout
11. 1. 201231. 1. 2012Zápis do prvních tříd a pozvání na Den otevřených dveří do I.ZŠ Říčany.stáhnout
18. 1. 20122. 5. 2012Poděkování od psího útulku v Kolíně. stáhnout
18. 1. 201220. 2. 2012Pozvání obce Doubravčice na akce konané v lednu a únoru.stáhnout
17. 1. 201226. 1. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 25.1.2012.stáhnout
24. 1. 201227. 8. 2015Informace k zavedení nových typů OP a zrušení příjmu žádostí o vydání OP na MěÚ v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
31. 1. 20129. 2. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 8.2.2012.stáhnout
8. 2. 201230. 4. 2012Oznámení k platbám za svoz bioodpadu. stáhnout
8. 2. 201231. 5. 2012Nábor mladých fotbalistů- SK Vyžlovka.stáhnout
8. 2. 201213. 2. 2012Oznámení o kominických službách dne 10.2.2012.stáhnout
15. 2. 201220. 4. 2015Kontakty na obvodní oddělení policie v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
20. 2. 201231. 5. 2012Oznámení-knihy k rozebrání.stáhnout
20. 2. 201212. 3. 2012Vypínání elektřiny v březnu 2012.stáhnout
28. 2. 20128. 3. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 7.3.2012.stáhnout
8. 3. 20122. 4. 2012Pozvánka na jarní dílny.stáhnout
8. 3. 201231. 5. 2012Úřední hodiny na Městském úřadě v Říčanech- změny a rozšíření.stáhnout
8. 3. 201231. 3. 2012Finanční poradenství pro občany-oznámení FÚ V Říčanech.stáhnout
8. 3. 201231. 12. 2012Informační leták SK Vyžlovka.stáhnout
13. 3. 201222. 3. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 21.3.2012.stáhnout
23. 3. 201230. 4. 2012Oznámení o svozu bioodpadu v r.2012.stáhnout
23. 3. 201230. 4. 2012Zápis dětí do MŠ v Jevanech.stáhnout
23. 3. 201231. 12. 2012Odvoz elektroodpadu zdarma-informace. stáhnout
23. 3. 201231. 5. 2012Oznámení o dani z nemovitosti na r.2012.stáhnout
27. 3. 20125. 4. 2012Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 4.4.2012.stáhnout
4. 4. 201211. 4. 2012Oznámení o změně svozu odpadu.stáhnout
4. 4. 201231. 12. 2012Informace o vydání prvního OP MěÚ Říčany.stáhnout
10. 4. 201219. 4. 2012Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 18.4.2012.stáhnout
11. 4. 201223. 4. 2012Veřejná schůze dne 20.4.2012.stáhnout
11. 4. 201230. 4. 2012Velkoobjemový kontejner dne 28.4.2012.stáhnout
11. 4. 201223. 4. 2012Jarní ples tanečních kurzů.stáhnout
11. 4. 201230. 4. 2012Taneční odpoledne v hotelu Praha.stáhnout
4. 5. 201219. 5. 2012Odvoz nebezpečného odpadu.stáhnout
9. 5. 201217. 5. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 16.5.2012.stáhnout
10. 5. 201228. 5. 2012Výstava nejen srnčích trofejí-zámek Kostelec n.Č.lesy.stáhnout
18. 5. 20122. 6. 2012Roční zpráva firmy Vodos Kolín.stáhnout
18. 5. 20122. 6. 2012Nabídka kulturního programu v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
22. 5. 201231. 5. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 30.5.2012.stáhnout
25. 5. 20121. 6. 2012Dětský den 31.5.2012.stáhnout
25. 5. 201211. 6. 2012Koncert Yvetty Simonové.stáhnout
25. 5. 201211. 6. 2012Cesta na prázdniny.stáhnout
25. 5. 201220. 6. 2012Přednáška Policie ČR o bezpečnosti.stáhnout
25. 5. 201230. 6. 2012Program kina v Jevanech.stáhnout
25. 5. 201229. 5. 2012Ověřování a evidence obyvatel dne 28.5.2012 zavřeno.stáhnout
5. 6. 201214. 6. 2012Oznámení o konání ZO Vyžlovka dne 13.6.2012.stáhnout
19. 6. 201228. 6. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 27.6.2012.stáhnout
20. 6. 201223. 7. 2012Příměstský tábor Modrá rybička.stáhnout
22. 6. 201225. 6. 2012Upozornění pro návštěvníky koupaliště dne 23.6.2012.stáhnout
29. 6. 201220. 4. 2015Poděkování Dětského centra ve Stránčicích.stáhnout
29. 6. 201231. 7. 2012Program kina v Jevanech na červenec.stáhnout
29. 6. 201231. 7. 2012Hudební potkávání v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
29. 6. 20125. 7. 2012Oznámení OÚ-dovolená ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
3. 7. 201212. 7. 2012Oznámení o konání ZO dne 11.7.2012.stáhnout
14. 8. 201223. 8. 2012Oznámení o konání zasedání ZO Vyžlovka dne 22.8.2012stáhnout
23. 8. 201213. 9. 2012Tudy z nudy-novinky.stáhnout
28. 8. 201212. 9. 2012Nebezpečný odpad dne 8.9.2012.stáhnout
28. 8. 20126. 9. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 5.9.2012.stáhnout
31. 8. 201210. 9. 2012Dny evropského dědictví-Kostelec n. Černými lesy.stáhnout
31. 8. 20124. 9. 2012Dovolená- ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
7. 9. 201231. 5. 2013Centrum Modré dveře v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
18. 9. 201227. 9. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 26.9.2012.stáhnout
18. 9. 20124. 10. 2012Oznámení o zah. řízení ve věci ustanovení opatrovníka.stáhnout
24. 9. 201218. 4. 2013Mimořádná situace-otravy metylalkoholem.stáhnout
24. 9. 20129. 10. 2012Oznámení záměru-Sředočeský kraj prodej pozemku.stáhnout
24. 9. 201219. 11. 2012Upozornění ČEZ - okleštění stromoví.stáhnout
26. 9. 20121. 10. 2012Svatováclavská poutní bohoslužba.stáhnout
26. 9. 201231. 12. 2012Změna prodejní doby v prodejně potravin.stáhnout
26. 9. 201214. 10. 2012Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
3. 10. 201231. 10. 2012Občanské sdružení Tudy z nudy-program na říjen a pozvání na divadelní představení v Divadle Kůzle.stáhnout
3. 10. 20128. 10. 2012Pozvánka do Muzea hrnčířství a do Galerie Kruh v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
9. 10. 201218. 10. 2012Oznámení o konání ZO dne 17.10.2012.stáhnout
15. 10. 201230. 10. 2012Výsledky voleb do zast. krajů a Senátu Parlamentu ČR 2012.stáhnout
15. 10. 201221. 10. 2012Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. stáhnout
17. 10. 201222. 10. 2012Oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR.stáhnout
17. 10. 20121. 11. 2012Podzimní dílny.stáhnout
17. 10. 201231. 12. 2012Program občanského sdružení Tehov.stáhnout
23. 10. 20121. 7. 2017Změna otevírací doby v místní knihovně.stáhnout
23. 10. 20127. 11. 2012Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Vyžlovka- druhé kolo. stáhnout
23. 10. 20121. 11. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 31.10.2012.stáhnout
26. 10. 201212. 11. 2012Tudyznudy - pozvání na "Strašidelnou tancovačku".stáhnout
2. 11. 201217. 11. 2012Setkání seniorů 11.11.2012.stáhnout
7. 11. 201215. 11. 2012Oznámení o konání zasedání ZO dne 14.11.2012.stáhnout
8. 11. 201231. 12. 2012Muzeum hrnčířství v Kostelci n. Č.lesy- kulturní program v závěru roku.stáhnout
8. 11. 201223. 12. 2012Veřejná sbírka pro Dětský domov ve Stránčicích - od 16.11. do 20.12.2012 v Muzeu hrnčířství v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
14. 11. 201229. 11. 2012Oznámení-očkování psů proti vzteklině.stáhnout
14. 11. 201227. 8. 2015Změna úředních hodin na MěÚ Říčany-odd. OP a pasů.stáhnout
14. 11. 201222. 11. 2012Oznámení o konání ZO dne 21.11.2012.stáhnout
20. 11. 20127. 12. 2012Svoz bioodpadu-důležité upozornění.stáhnout
23. 11. 20123. 12. 2012Oznámení o konání veřejné schůze dne 30.11.2012 a program schůze.stáhnout
23. 11. 20128. 12. 2012Upozornění na pálení prořezaného stromoví na návsi.stáhnout
23. 11. 201231. 12. 2012Upozornění na uložený recyklát.stáhnout
27. 11. 201228. 1. 2013Volba prezidenta České republiky-oznámení.stáhnout
5. 12. 20129. 12. 2012Pozvánka na vepřovou zabíjačku.stáhnout
4. 12. 201213. 12. 2012Oznámení o konání ZO dne 12.12.2012.stáhnout
13. 12. 201213. 1. 2013Volba prezidenta-dokument.stáhnout
18. 12. 20122. 1. 2013Platby v závěru roku 2012. stáhnout
18. 12. 201231. 1. 2013Zápis do prvních tříd v ZŠ v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
18. 12. 201231. 5. 2013Oznámení-zásadní změny ve správě daně z nemovitosti od 1.1.2013.stáhnout
22. 12. 201227. 1. 2013Oznámení-volba prezidenta republiky.stáhnout
22. 12. 201231. 12. 2013Poplatky v roce 2013.stáhnout
22. 12. 20126. 1. 2013Poděkování Diakonie Broumov.stáhnout
22. 12. 20126. 1. 2013Oznámení o uzavření obecního úřadu 31.12.2012.stáhnout
2. 1. 201310. 1. 2013Oznámení o konání zasedání ZO dne 9.1.2013. stáhnout
11. 1. 201331. 12. 2013Termíny měsíčního svozu komunálního odpadu v r.2013.stáhnout
11. 1. 201315. 1. 2013Pozvání na zimní procházku "Bučinami".stáhnout
12. 1. 201328. 2. 2013Výsledky prvního kola volby presidenta ČR.stáhnout
15. 1. 201324. 1. 2013Oznámení o konání zasedání ZO dne 23.1.2013.stáhnout
16. 1. 201331. 1. 2013Informace o konání druhého kola volby prezidenta ČR.stáhnout
23. 1. 201321. 2. 2013Program o.s.TUDYZNUDY na únor a divadélko Evy Hruškové a Jana Přeučila v březnu.stáhnout
29. 1. 20137. 2. 2013Oznámení o konání ZO dne 6.2.2013.stáhnout
12. 2. 201321. 2. 2013Oznámení o konání ZO dne 20.2.2013.stáhnout
22. 2. 201325. 3. 2013Divadélko E. Hruškové a J. Přeučila-změna termínu.stáhnout
22. 2. 20134. 3. 2013Ples města v Kostelci n.Č.lesy.stáhnout
27. 2. 201312. 3. 2013Oznámení ČEZ-vypínání proudu.stáhnout
26. 2. 20137. 3. 2013Oznámení o konání ZO dne 6.3.2013.stáhnout
27. 2. 201318. 3. 2013Konkurs na místo ředitele(ky) Mateřské školy Louňovice.stáhnout
27. 2. 201330. 6. 2013Terapeutické centrum Modré dveře-oznámení.stáhnout
12. 3. 201322. 3. 2013Oznámení ČEZ vypínání proudu.stáhnout
12. 3. 201318. 3. 2013Vynášení Morany-pozvánka Mateřské centrum Mukařov-sko.stáhnout
12. 3. 201331. 3. 2013Pozvání na jarní dílny v obci Vyžlovka.stáhnout
12. 3. 20138. 4. 2013Noc s Andersenem v knihovně ve Vyžlovce.stáhnout
12. 3. 20138. 4. 2013Jak vzniká kniha a ještě mnohem více o čtení a čtenářích......stáhnout
25. 3. 201331. 5. 2013Přehled kulturních akcí v dubnu a květnu 2013.stáhnout
25. 3. 201330. 11. 2013Oznámení o termínu prvního svozu bioodpadu v r.2013. Zároveň připomínáme splatnost poplatku za tento svoz do konce března 2013. stáhnout
26. 3. 20134. 4. 2013Oznámení o konání ZO dne 3.4.2013.stáhnout
9. 4. 201329. 4. 2013Upozornění na svoz velkoobjemového kontejneru.stáhnout
9. 4. 201331. 5. 2013Nábor mladých fotbalistů.stáhnout
9. 4. 201331. 5. 2013Vyhlášení ankety na výběr návrhu a znaku obce Vyžlovka.stáhnout
9. 4. 201318. 4. 2013Oznámení o konání ZO dne 17.4.2013.stáhnout
17. 4. 20133. 5. 2013Usnesení stavební úřad Kostelec nad Č. lesy.stáhnout
17. 4. 20133. 5. 2013Oznámení o zahájení řízení.stáhnout
18. 4. 201329. 4. 2013Oznámení o konání veřejné schůze dne 26.4.2013. stáhnout
18. 4. 201315. 5. 2013Anketní lístek pro výběr znaku a vlajky obce - lze použít jako platný lístek.stáhnout
18. 4. 201329. 4. 2013Probouzení lesa po zimě - pozvání na akci.stáhnout
22. 4. 201331. 5. 2013Finanční úřad v Říčanech-informace pro platby daně z nemovitostí v roce 2013.stáhnout
3. 5. 201316. 5. 2013Svoz nebezpečného odpadu.stáhnout
3. 5. 201331. 5. 2013Oznámení o změně čísel účtu pro platby daně z nemovitostí-důležité!stáhnout
3. 5. 201331. 5. 2013Středočeská ovocná stezka-akce.stáhnout
7. 5. 201316. 5. 2013Oznámení o konání ZO dne 15.5.2013.stáhnout
7. 5. 201322. 5. 2013Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
7. 5. 201313. 5. 2013Pozvání na májovou mši u kapličky na návsi.stáhnout
16. 5. 201330. 6. 2013Roční zpráva firmy Vodos.stáhnout
16. 5. 201331. 5. 2013Tradiční keramický den v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
16. 5. 20133. 6. 2013OS Tehov - mezinárodní den dětí. stáhnout
16. 5. 201324. 5. 2013Přednáška o využívání mozkové kapacity na MěÚ v Kostelci n. Č.l.stáhnout
16. 5. 201330. 8. 2013Léto v Mateřské školce Jitřenka.stáhnout
21. 5. 201330. 5. 2013Oznámení o konání ZO dne 29.5.2013.stáhnout
23. 5. 20137. 6. 2013Středočeský kraj vyhlašuje anketu - dotace na pořízení nízkoemisního kotle. Občané se mohou přihlásit do 4.6.2013 na uvedené mailové adresy. Neznamená to ale, že nemohou potom o dotaci žádat, jedná se pouze o o průzkum.stáhnout
4. 6. 201313. 6. 2013Oznámení o konání ZO dne 12.6.2013.stáhnout
5. 6. 201331. 8. 2013Program kina v Jevanech v letní sezoně.stáhnout
10. 6. 201320. 4. 2015Nařízení státní veterinární správy - varroáza včel.stáhnout
12. 6. 201328. 6. 2013Rozhodnutí -dodatečné povolení stavby.stáhnout
19. 6. 201324. 6. 2013Cesta na prázdniny-akce 23.6.2013.stáhnout
18. 6. 201327. 6. 2013Oznámení o konání ZO dne 26.6.2013.stáhnout
20. 6. 201327. 6. 2013Slavnosti slunovratu 22.6.2013.stáhnout
28. 6. 201331. 8. 2013Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné-Vodos s.r.o..stáhnout
28. 6. 201313. 7. 2013Hudební potkávání v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
19. 7. 201329. 7. 2013Dovolená ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
8. 8. 201331. 8. 2013Hrátky s batolátky program na srpen.stáhnout
12. 8. 201318. 8. 2013Uzavření koupaliště dne 17.8.2013.stáhnout
13. 8. 201322. 8. 2013Oznámení o konání ZO dne 21.8.2013.stáhnout
19. 8. 201327. 8. 2015Alternativní školička Mukařov.stáhnout
23. 8. 201331. 10. 2013Poděkování Diakonie Broumov.stáhnout
23. 8. 20131. 9. 2013Uzavření koupaliště 31.8.2013-koncert skupiny Tři sestry.stáhnout
23. 8. 201331. 12. 2013Osvědčení o úspoře emisí- Ekokom.stáhnout
23. 8. 201331. 12. 2013Poděkování od psího útulku Alíkov v Kolíně.stáhnout
23. 8. 201331. 10. 2013Pozvání na výstavu do Galerie Jana Svatoše.stáhnout
27. 8. 20135. 9. 2013Oznámení o konání ZO dne 4.9.2013.stáhnout
29. 8. 201331. 10. 2013Kotlíková dotace -informace od KÚSK.stáhnout
29. 8. 201313. 9. 2013Svoz nebezpečného odpadu 7.9.2013.stáhnout
29. 8. 201330. 9. 2013Dny evropského dědictví v Kostelci n. Č. lesy -program.stáhnout
5. 9. 201320. 9. 2013Námořnicko/pirátské odpoledne pro děti.stáhnout
23. 9. 201327. 10. 2013Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-informace.stáhnout
24. 9. 20133. 10. 2013Oznámení o konání ZO dne 2.10.2013.stáhnout
25. 9. 201318. 11. 2013Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.stáhnout
25. 9. 201331. 12. 2013Nabídka pracovních příležitostí.stáhnout
2. 10. 20139. 10. 2013Dovolená ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
9. 10. 201322. 11. 2013Termíny výlovů rybníků.stáhnout
9. 10. 201314. 12. 2013Oznámení konání loveckých akcí.stáhnout
8. 10. 201317. 10. 2013Oznámení o konání ZO dne 16.10.2013.stáhnout
9. 10. 201330. 11. 2013Nabídka práce v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
22. 10. 201331. 10. 2013Oznámení o konání ZO dne 30.10.2013.stáhnout
23. 10. 20133. 11. 2013Očkování proti vzteklině.stáhnout
23. 10. 20137. 11. 2013Podzimní dílny na obecním úřadě.stáhnout
23. 10. 201311. 11. 2013Setkání seniorů v Hotelu Praha.stáhnout
30. 10. 201331. 12. 2013Výsledky voleb do PSP ČR v obci Vyžlovka.stáhnout
5. 11. 20136. 12. 2013Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
5. 11. 201314. 11. 2013Oznámení o konání ZO dne 13.11.2013.stáhnout
8. 11. 20136. 12. 2013Upozornění-termín posledního svozu bioodpadu v r.2013.stáhnout
8. 11. 20132. 12. 2013Velkoobjemový kontejner na dvoře Obecního úřadu.stáhnout
14. 11. 201330. 11. 2013Pozvání na setkání s občany.stáhnout
14. 11. 201321. 11. 2013Upozornění na uzavření obecního úřadu.stáhnout
18. 11. 201319. 11. 2013Oznámení o konání ZO dne 27.11.2013.stáhnout
27. 11. 201316. 1. 2014Oznámení o provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce-přehled dokumentů.stáhnout
28. 11. 201328. 2. 2014Tisková zpráva města Říčany - základní školství.stáhnout
3. 12. 201312. 12. 2013Oznámení o konání ZO dne 11.12.2013.stáhnout
17. 12. 20138. 1. 2014Upozornění-uzavření pokladny pro platbu v hotovosti.stáhnout
20. 12. 20134. 1. 2014Upozornění-výpisy z katastru nemovitostí.stáhnout
30. 12. 20139. 1. 2014Oznámení o konání ZO dne 8.1.2014.stáhnout
14. 1. 201423. 1. 2014Oznámení o konání ZO dne 22.1.2014.stáhnout
21. 1. 20145. 2. 2014Informace-možnost umístění dětí do ZŠ Hornoměcholupská, Praha 10.stáhnout
28. 1. 20146. 2. 2014Oznámení o konání ZO dne 5.2.2014.stáhnout
29. 1. 201427. 8. 2015Důležité upozornění - Policie ČR.stáhnout
5. 2. 201430. 4. 2014Pracovní příležitost.stáhnout
11. 2. 201420. 2. 2014Oznámení o konání ZO dne 19.2.2014.stáhnout
12. 2. 201415. 2. 2014Uzavření ulice Skalská dne 14.2.2014.stáhnout
21. 2. 20148. 3. 2014Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.stáhnout
26. 2. 20144. 3. 2014Upozornění - uzavření obecního úřadu.stáhnout
25. 2. 20146. 3. 2014Oznámení o konání ZO dne 5.3.2014.stáhnout
11. 3. 201420. 3. 2014Oznámení o konání ZO dne 19.3.2014.stáhnout
13. 3. 201428. 3. 2014Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.stáhnout
26. 3. 201428. 3. 2014Uzavření úřadu ve Vyžlovce dne 27.3.2014.stáhnout
25. 3. 20143. 4. 2014Oznámení o konání ZO dne 2.4.2014.stáhnout
2. 4. 201426. 5. 2014Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.stáhnout
7. 4. 201414. 4. 2014Informace pro voliče pro volby do EU.stáhnout
7. 4. 201412. 5. 2014Nábor dětí pro fotbalový klub SK Vyžlovka.stáhnout
7. 4. 201417. 4. 2014Oznámení o konání ZO dne 16.4.2014.stáhnout
7. 4. 201413. 4. 2014Dovolená ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
22. 4. 20142. 5. 2014Oznámení o konání ZO dne 30.4.2014.stáhnout
29. 4. 20148. 5. 2014Přerušení dodávky elektrické energie.stáhnout
7. 5. 201420. 4. 2015Celkové vyúčtování položek pro výpočet ceny vodného .stáhnout
6. 5. 201415. 5. 2014Oznámení o konání ZO dne 14.5.2014.stáhnout
7. 5. 201425. 5. 2014Informace pro voliče-oznámení o době a místě konání voleb do EP 2014.stáhnout
7. 5. 201422. 5. 2014Svoz nebezpečného odpadu-termín.stáhnout
21. 5. 201429. 5. 2014Oznámení o konání ZO dne 28.5.2014.stáhnout
26. 5. 201410. 6. 2014Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Vyžlovka.stáhnout
30. 5. 201412. 6. 2014Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.stáhnout
4. 6. 201412. 6. 2014Oznámení o konání ZO dne 11.6.2014.stáhnout
12. 6. 201430. 8. 2014Roční zpráva firmy Vodos Kolín.stáhnout
19. 6. 201430. 9. 2014Nabídka zaměstnání.stáhnout
17. 6. 201426. 6. 2014Oznámení o konání ZO dne 25.6.2014.stáhnout
1. 7. 201410. 7. 2014Oznámení o konání ZO dne 9.7.2014.stáhnout
10. 7. 201425. 7. 2014Odečet elektřiny.stáhnout
10. 7. 201411. 10. 2014Oznámení o počtu zastupitelů pro další volební období.stáhnout
15. 7. 201424. 7. 2014Oznámení o konání ZO dne 23.7.2014.stáhnout
25. 7. 20144. 8. 2014Upozornění-dovolená obecní úřad evidence obyvatel a ověřování. stáhnout
7. 8. 201412. 10. 2014Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a měst.stáhnout
13. 8. 201431. 10. 2014Nabídka zaměstnání.stáhnout
13. 8. 201430. 8. 2014Výkup jablek.stáhnout
13. 8. 201427. 8. 2014Dovolená-ověřování a evidence obyvatel.stáhnout
26. 8. 20144. 9. 2014Oznámení o konání ZO dne 3.9.2014.stáhnout
1. 9. 201431. 10. 2014Výzva Středočeského kraje-dotace na výměnu kotlů.stáhnout
10. 9. 201430. 9. 2014Konkurs na ředitelku MŠ v Louňovicích.stáhnout
9. 9. 201418. 9. 2014Oznámení o konání ZO dne 17.9.2014.stáhnout
19. 9. 201430. 11. 2014Upozornění k odstranění a okleštění stromoví.stáhnout
24. 9. 201412. 10. 2014Oznámení o době a místě konání voleb.stáhnout
1. 10. 201416. 10. 2014Upozornění-prodejna potravin na návsi.stáhnout
11. 10. 201430. 11. 2014Výsledky voleb do zastupitelstev obcí v obci Vyžlovka.stáhnout
15. 10. 201430. 10. 2014Očkování psů a koček proti vzteklině.stáhnout
29. 10. 20147. 11. 2014Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka.stáhnout
31. 10. 201430. 11. 2014Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
31. 10. 201430. 11. 2014Velkoobjemový kontejner na dvoře obecního úřadu.stáhnout
11. 11. 201420. 11. 2014Oznámení o konání ZO dne 19.11.2014.stáhnout
11. 11. 201419. 4. 2016Zastupitelstvo obce Vyžlovka.stáhnout
18. 11. 20148. 12. 2014Upozornění - poslední svoz bioodpadu v r.2014.stáhnout
25. 11. 20144. 12. 2014Oznámení o konání ZO dne 3.12.2014.stáhnout
5. 12. 201431. 12. 2014Zpráva od firmy .A.S.A.stáhnout
5. 12. 201415. 12. 2014Pozvání občanů na setkání se zastupiteli obce Vyžlovka.stáhnout
9. 12. 201418. 12. 2014Oznámení o konání ZO dne 17.12.2014.stáhnout
12. 12. 201431. 12. 2014Platby v hotovosti v závěru roku 2014.stáhnout
12. 12. 201431. 12. 2015Svozový kalendář na rok 2015.stáhnout
30. 12. 20148. 1. 2015Oznámení o konání ZO dne 7.1.2015.stáhnout
6. 1. 201530. 1. 2015Zápis do prvních tříd.stáhnout
13. 1. 201522. 1. 2015Oznámení o konání ZO dne 21.1.2015.stáhnout
27. 1. 20155. 2. 2015Oznámení o konání ZO dne 4.2.2015.stáhnout
30. 1. 201520. 2. 2015Konkurz na ředitele(ku)MŠ v Babicích.stáhnout
12. 3. 201517. 3. 2015Prodej chovných kuřic.stáhnout
13. 3. 201530. 3. 2015Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
16. 3. 201530. 12. 2015Upozornění na svozy bio v r. 2015.stáhnout
24. 4. 201531. 12. 2015Dokument HZS k "Evidenci pálení".stáhnout
21. 5. 201531. 8. 2015Dopis starosty k problému úhynu ryb na Vyžlovském rybníku.stáhnout
12. 6. 201516. 6. 2015Upozornění na svoz pneumatik.stáhnout
15. 6. 201530. 6. 2015Inzerát- nabídka volných pracovních míst v MŠ Stonožka ve Struhařově.stáhnout
15. 6. 201530. 6. 2015Vypínání elektrického proudu v obci.stáhnout
17. 6. 201526. 6. 2015Veřejné setkání na téma Současná a budoucí doprava v našem regionu.stáhnout
17. 6. 201530. 9. 2015Nabídka práce.stáhnout
18. 6. 201523. 6. 2015Veřejná debata o budoucnosti Základní školy v Kostelci n. Černými lesy.stáhnout
23. 6. 201521. 5. 2019Třídění odpadů-další možnost třídění odpadů při zachování pytlového sběru.stáhnout
3. 7. 201530. 9. 2015Nabídka práce - Senior dům Felicita.stáhnout
16. 7. 201527. 7. 2015Dovolená- ověřování, evidence obyvatel, agenda hřbitova, CzechPoint, pokladna.stáhnout
10. 8. 201518. 8. 2015Kontejner na použitý textil.stáhnout
24. 9. 201530. 11. 2015Výzva k odstranění a okleštění stromoví.stáhnout
30. 9. 201531. 10. 2015Vypínání proudu- firma ČEZ Distribuce a.s.stáhnout
16. 10. 201522. 12. 2015Kotlíkové dotace- konzultace na obecním úřadě.stáhnout
5. 11. 201520. 11. 2015Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov.stáhnout
5. 11. 201520. 11. 2015Velkoobjemový kontejner na dvoře obecního úřadu.stáhnout
5. 11. 201523. 11. 2015Pozvání na setkání s občany.stáhnout
3. 12. 201518. 1. 2016Termíny svozů komunálního odpadu v závěru roku 2015 a počátkem r.2016.stáhnout
3. 12. 201531. 3. 2016Výměna nádob na bioodpad.stáhnout
3. 12. 201518. 12. 2015Nová smlouva na stočné.stáhnout
18. 12. 201531. 12. 2016Cena za svozy 2016stáhnout
18. 12. 201531. 12. 2016Kalendář svozů odpadu 2016stáhnout
31. 12. 201515. 1. 2016Přerušení dodávky elektrické energie 7.1.2015.stáhnout
31. 12. 201520. 1. 2016Přerušení dodávky elektrické energie 19.1.2015.stáhnout
11. 2. 20168. 4. 2016MŠ Tehovec- Den otevřených dveří a zápis dětí.stáhnout
3. 3. 201630. 12. 2016Měsíční svoz komunálního odpadu.stáhnout
19. 4. 201630. 12. 2016Svoz bioodpadu.stáhnout
1. 1. 20166. 5. 2017Kalkulace ceny stočného na r. 2016stáhnout
16. 5. 201631. 5. 2016Prodej nosných kuřic.stáhnout
26. 9. 201621. 5. 2019Upozornění na konání firmy Bohemia Energy.stáhnout
20. 7. 201725. 7. 2017Uzavření úřadu-zrušení úředních hodin.stáhnout
17. 8. 201724. 8. 2017Dovolená-správní a účetní agendy.stáhnout
4. 10. 201731. 1. 2018Oznámení o konání loveckých akcí a termíny výlovů rybníků.stáhnout
13. 10. 201730. 11. 2017Výlovy.stáhnout
13. 10. 201730. 11. 2017Výlovy.stáhnout
13. 10. 201731. 10. 2017Uzavření úřadu.stáhnout
21. 10. 201731. 12. 2017Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vyžlovka.stáhnout
13. 6. 201831. 12. 2018Výzva-získání nových kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu.stáhnout
6. 9. 201811. 9. 2018Oznámení o zrušení úředních hodin.stáhnout
1. 11. 201821. 5. 2019Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les - VZORstáhnout

Kategorie 61 - Faktury nad 50 000

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
18. 11. 20153. 12. 2015Topol ČOV II. pol 2015stáhnout