26. května 2023Categories: Obecní úřad

 

Název projektu: Učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka


Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016227


Operační program: Integrovaný regionální operační program
 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

Cílem projektu je vybudování infrastruktury Základní školy Vyžlovka pro výuku předmětů v návaznosti na klíčové kompetence přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Konkrétně se jedná o venkovní odbornou učebnu přírodních věd v areálu školy. Odborná škola bude vystavěna na školní zahradě, která má bezbariérový přístup. Prostory učebny budou vybaveny pomůckami, které budou složit pro výuku předmětů zaměřených na přírodní vědy. Kromě přírodovědných pomůcek budou pořízeny také přenosné ICT zařízení pro žáky a pedagoga, která umožní výuku přírodních věd pomocí digitálních technologií. Cílem projektu jsou kromě zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencí také úpravy zeleně v rámci venkovního prostranství školy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zpět