Materiály na jednání zastupitelstva

Upravená verze dokumentů z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě.

 

22. 6. 2016

 

 

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Pozemky nad lomem
4. Úsekové měření rychlosti
5. Dotace MŠMT
6. Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště SK Vyžlovka
7. Rozvojové prostory obce
8.

Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 6. 2016

 

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Odpady
4. Úsekové měření rychlosti
5. Nájem nebytových prostor OÚ
6. MAS Říčansko 1, 2, 34
7. Dotace OPŽP
8. Rozvojové prostory obce
9. Kulturní akce
10.

Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 5. 2016

 

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Územní plán
4. Sezona na koupališti
5. Pronájem sportoviště na koupališti
6. Darovací smlouva
7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 12
8. Rozpočtové opatření
9. Závěrečný účet obce Vyžlovka za rok 2015
10.

Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 5. 2016

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Svazková škola 12
4. Dodatek smlouvy o školském obvodu s městem Kostelec n. Č. Lesy
5. Územní plán – veřejná zakázka
6. Roční zpráva firmy Vodos s.r.o.
7. Veřejnoprávní smlouva s SK Vyžlovka
8. Chodník na ulici Pražská-Štíhlická 12
9. Žádost firmy Jankri s.r.o.
10. Sezona na koupališti
11. Nájem nebytových prostor v budově OÚ
12. Nájem nebytových prostor na koupališti
13. Žádost o stanovení poplatku za využívání pozemku
14. Setkání s občany – rekapitulace
15. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 2. 2016

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Drůběžárna
4. Nájem pozemku před Hotelem Praha
5. Žádost Ing. Krause
6. ZŠ Vyžlovka
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Termíny kulturních akcí v r. 2016
9. Nájem nebytových prostor OÚ „zasedačka“
10. Koupaliště
11. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2. 2016

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Majetek dotace BRKO
4. Drůbežárna – stavební povolení
5. Nájem pozemku před Hotelem Praha
6. Žádost Ing. Krause
7. Cena obecních pozemků
8. ZŠ Vyžlovka
9. Inventarizace majetku a závazků
10. Rozpočtové opatření č. 1
11. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1. 2016

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Drůběžárna – stavební povolení
4. Nájem pozemku č. p. 266/1
5. Dotace 12
6. Nájem nebytových prostor OÚ
7. Nájem pozemku před Hotelem Praha
8. ZŠ Vyžlovka
9. Žádost o dotace z MŠMT program č. 133510
10. Různé

 

 

 

 

 

 

 

6. 1. 2016

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Žádost *****
4. Drůbežárna – stavební povolení
5. Nájem pozemku č.p. 438
6. Novela nařízení č. 37/2009 Sb.
7. Dotace
8. Odpady
9. Dohoda o finančním vyrovnání
10. Různé

 

 

 

 

 

 

 

16. 12. 2015

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. ZŠ Vyžlovka – smlouva o školském obvodu
4. Rozpočtový výhled
5. Rozpočet na r. 2016
6. Rozpočtové opatření
7. Rozpočet na plánované investice Vodovod a Kanalizace 1, 2
8. Odpady 1, 2, 3
9. Cena poplaků v r. 2016
10. Směna pozemků
11. Vyúčtování dotace SK Vyžlovka
12. Termíny schůzí v r. 2016
13. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 12. 2015

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. ZŠ Vyžlovka
4. Žádost p. ******
5. Rozpočtový výhled
6. Změna partnerské smlouvy s kompostárnou Struhařov
7. Aukce na svoz odpadů se Svazkem obcí region Jih – 1, 2, 3, 4
8. Mapové portály – 1, 2, 3
9. Veřejná zakázka na vybudování chodníku na ulici Pražská – Štíhlická
10. Přezkoumání hospodaření za rok 2015
11. Zhodnocení setkání s občany
12. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015
13. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 11. 2015

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. ZŠ Vyžlovka
4. ZŠ – konkurzní komise
5. Žádost p. ******
6. Rozpočtové opatření
7. Rozpočet na rok 2016 – návrh – příjmy; výdaje
8. Žádost o vybudování pobočky základní umělecké školy v obci Vyžlovka
9. Příprava na setkání s občany
10. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 10. 2015

 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Odpady
4. Rozpočtové opatření
5. Koupaliště
6. Žádost o změnu otevíracích hodin v prodejně potravin
7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV
8. Žádost o dotaci na sportovní kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovka
9. Žádost manželů ******* o dohodu o postoupení práv a povinností stavebníka
10. Soutěž na projektové práce – chodník Pražská – Štíhlická
11. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 9. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Žádost TUDYZNUDY o příspěvek na akci pro děti
4. Vyhláška – alkohol na veřejném prostranství
5. Výstavba Na Splachu
6. Žádost – úpravy na pozemku č. parc. 412/2 a 412/1
7. Příprava výstavy na obecním úřadě
11. Různé

 

 

 

 

 

 

8. 7. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Aukce na svoz komunálního odpadu
4. Stavební úpravy č. p. 318 – drůbežárna 1, 2, 34
5. Vyhodnocení veřejné zakázky
6. Pronájem plochy u Hotelu Praha
7. Pořádání kulturních akcí na koupališti
8. Soudní spor – pozemek na návsi
9. Doprava
10. Pronájem „zasedačky“ cvičení pilates
11. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 6. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Výstavba na splachu – Ing. Kraus
4. Biologicky rozložitelný komunální odpad 1, 2, 34
5. Aukce na svoz komunálního odpadu 1, 23
6. Stavební úpravy č. p. 318 – drůběžárna
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Vyhodnocení veřejné zakázky (Vyžlovka – dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV)
9. Různé

 

 

 

 

 

 

 

27. 5. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Projednání projektu intenzifikace ČOV
4. Prodej pozemků pod trafostanicí 12
5. Provoz koupaliště – provozní řád
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Ekokom, a.s. – smlouva o výpůjčce
8. Sejmutí záměru o odkoupení pozemku z r. 2013
9. Školství
10. Výstavba na Splachu
                Ing. Kraus x obec Vyžlovka – problematika vybudování chodníku
                Ing. Kraus x obec Vyžlovka – dopis JUDr. Diršmidové
11. Aukce na svoz komunálního odpadu
12. Nákup komunální techniky
13. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 5. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Projednání projektu intenzifikace ČOV
4. Majtkoprávní vypořádání pozemků
5. Provoz koupaliště
6. Návrh závěrečného účtu na rok 2014
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Roční zpráva firmy provozovatele vodovodu
9. Struhařov – smlouva o partnerství a spolupráci
10. Různé

 

 

 

 

 

 

 

15. 4. 2015

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Polomy v obecním lese
4. Majtkoprávní vypořádání pozemků
5. OZV o odpadech
6. Zákon č. 106/1999 Sb., + správní agendy obce
7. Přezkoumání hospodaření
8. Účetní závěrka
    Finanční výkaz
    Rozvaha
    Výkaz zisku a ztrát
    Příloha
9. Příprava na setkání s občany
10. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. 2015

 

1.

Program a ověřovatelé

2. Kontrola minulého zápisu
3. Školství
    Školství (pozn. žádost o příspěvek na neinvestiční náklady pro Mateřskou školu Kozojedy)
4. Koncert skupiny Tři Sestry
    Tři Sestry
5. Zástupce ve SMO ČR
6. Sportoviště na koupališti – vyúčtování 2014 + žádost o prodloužení nájmu
    Sportoviště prodloužení nájemní smlouvy
7. OZV o odpadech
    OZV o odpadech
8. Různé
    Informace ohledně výstavby chodníku (křižovatka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předchozí materiály

  1. až 6. schůze Materiály 1. – 6. schůze