Sociální výbor  
předseda: Lucie Strnadová
členka: Eva Menšíková

Irena Lososová

 

Činnost

Mezi aktivity sociální komise patří:

  • pořádání kulturních akcí
  • organizace oslav výročí nejstarších občanů Vyžlovky
  • organizace vítání občánků