Turistické cíle do 10 km

Tato část se věnuje popisu zajímavých turistických míst v blízkém okolí Vyžlovky (přibližně do vzdálenosti 20 km). Bližším a významnějším místům je věnováno o něco více prostoru než místům vzdálenějším. Pokud jde o převzatý obsah, je vždy uveden zdroj.

Území (chráněné od roku 1955) je součástí rozsáhlého lesního komplexu na pravém břehu Jevanského potoka. Svojí rozlohou 658 ha zasahuje buď přímo, nebo okrajově do několika vesnic – kromě Vyžlovky se jedná o Jevany, Černé Voděrady, Svojetice, Louňovice a Struhařov. Nadmořská výška nejnižšího místa u Jevanského potoka je 345 m a nejvyššího vrchu Kobyla 501 m. Hlavním předmětem ochrany je rozsáhlý komplex kyselých a květnatých bučin s typickou flórou a faunou. Je zde k vidění celá řada vzácných rostlin a živočichů, zejména ptactva. Dále můžeme v lesích spatřit kromě obvyklé zvěře např. čápa černého či mloka skrvnitého.

Území se rozkládá v Mnichovické pahorkatině a Jevanské plošině. Zahrnuje návrší s nevýrazným hřebenem a pahorky a členitější terén dělený údolími bezejmenných přítoků Jevanského potoka. Území je zajímavé výskytem periglaciálních jevů (poslední doba ledová). Intenzivním mrazovým zvětráváním vznikly pseudokary, kamenná moře a polygonální půdy.

Složení edafonu naznačuje, že Voděradské bučiny mohly být nejzápadnějším prvkem migrace buku od východu z Karpat, kdežto bučiny Křivoklátska patří již do proudu jihozápadního. Jedná se tedy opravdu o jedinečnou lokalitu. Lesy se svou druhovou skladbou blíží přirozené, ale jedná se o hospodářské porosty – těžba je po vyhlášení NPR omezena, ale probíhá kvůli cílené obnově stále. V lesích se také v minulosti roztroušeně těžil kámen v malých lůmcích a rozebíráním balvanité suti. Z jednoho takového lomu (Kamenka) pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla. Místo najdeme na modré turistické značce nad Vyžlovským rybníkem.

Bučinami vede několik turistických stezek a naučná stezka v délce 8 km. NPR je dále protkána sítí zpevněných cest, které jsou vhodné pro cykloturistiku a v zimě (díky vyšší nadmořské výšce a stínu) pro lyžování. Voděradské bučiny jsou malebné zasněžené pod hlubokou sněhovou pokrývkou, v jarním aspektu s kvetoucími kyčelnicemi a zpívajícím chórem ptactva, poskytující chladivý stín v parném létě i hýřící zlatými barvami v době podzimu.

Vzdálenost od Vyžlovky: cca 1 km

Jak se sem dostat? Jeden ze vstupů do rezervace je přístupný z cesty okolo Vyžlovského rybníka – červená turistická značka. Dorazit můžete buď autobusem, autem, nebo třeba na kole.

Kromě bučin obklopují Vyžlovku i další lesy a podle přívlastku „černé“ jde většinou o smrkové porosty. Jedná se např. o Aldašín u Jevan, les mezi Vyžlovským rybníkem a Louňovicemi, lesy Jámy a Ve Smrčinách za hřištěm, nebo „Maliňák“ u Kostelce nad Černými lesy. Turistovi nabízejí pohodovou procházku, v létě příjemný stín a na podzim ideální podmínky pro houbaření. Houbařů tu potkáte opravdu hodně a v kombinaci s listnatými stromy můžete najít od hříbků přes kozáky až po bedly – když se zadaří, tak klidně plný košík.

Zpevněné cesty, např. v Aldašíně nebo u Svojetic směrem k Říčanům, si potom přímo říkají o projížďku na kole. V lesích se dají najezdit desítky kilometrů objevováním nových a nových tras. Rozhodně se však neztratíte – i když jsou lesy hluboké a rozsáhlé, cesta vás prakticky pokaždé dovede zpět do „civilizace“. Pokud se však přesto raději držíte osvědčených cest, jistě využijete některou z mnoha značených cyklotras. V lesích si také můžete projít hned několik naučných stezek – Penčický okruh, NS Historií Louňovic, Lesopark (Kostelec n. Č. lesy), Klokočná a Mukařov-Žernovka a celou řadu turistických tras.
ŠLP v Kostelci nad Černými lesy také nabízí za poplatek a po předchozí dohodě možnost asistovaného lovu zvěře, které je v lesích opravdu požehnaně. Pokud vás tato nabídka láká, zavítejte na web ŠLP (ceník + info). Na farmě v Jevanech je potom umožněn rovněž prodej zvěřiny – ceník opět na těchto stránkách [1].

Černokostelecké lesy mají rovněž bohatou historii – vyčerpávající informace o dobách minulých naleznete na těchto stránkách.

Vzdálenost od Vyžlovky: 500 m – několik km

Jak se sem dostat? Přístup prakticky z jakéhokoliv místa za místními obcemi.

Zdroje: [1] http://www.slp.cz/zver/myslivost.htm [cit. 2011]

Soustava na povodí Jevanského potoka, jež byla vybudována během 16. – 17. století (zmínka o Jevanském rybníku a třech rybnících u Vyžlovky však pochází již z roku 1445 [1]). Soustava zahrnuje celkem deset rybníků: Požár, Louňovický, Pařez, Vyžlovský, Nohavičku, Ján, Švýcar, Jevanský, Pilský a Šáchovec. Patří pod ŠLP v Kostelci nad Černými lesy, hlavním účelem je chov ryb – zejména kaprovitých a doplňkově i dalších druhů (sumec, štika, candát) [2]. Podzimní výlovy bývají opravdu nevšedním zážitkem a ještě dlouho po nich si můžete čerstvé ryby zakoupit na sádkách u hráze Jevanského rybníka – více informací zde.

Rybníky jsou však zajímavé nejen na podzim, ale i v kteroukoliv jinou dobu. V létě samozřejmě lákají ke koupání – nejlepší zázemí poskytuje pláž na Vyžlovce, v zimě slouží coby plocha pro bruslení nebo velice výhodná zkratka pro běžkaře a na jaře s nimi můžete spojit třeba některý ze svých výletů. Na vybraných rybnících se lze také věnovat rybaření – musíte si ovšem samozřejmě pořídit platnou povolenku, více informací na stránkách ŠLP. Nezpochybnitelný význam soustavy spočívá též v schopnosti zachytávat přívalové deště a alespoň do určité míry tak regulovat zejména dolní tok Jevanského potoka u ústí do řeky Sázavy.
Rybníky na Jevanském potoce zkrátka představují ve středních Čechách zcela neobvyklou soustavu, která navíc díky okolním lesům vytváří ráz krajiny horských jezer – další důvod, proč je pro turisty místní krajina tak zajímavá.

Vzdálenost od Vyžlovky: 500 m – několik km

Jak se sem dostat? Jeden ze vstupů do rezervace je přístupný z cesty okolo Vyžlovského rybníka – červená turistická značka. Dorazit můžete buď autobusem, autem, nebo třeba na kole.

Zdroje

  1. http://www.pencice.estranky.cz/clanky/cernokostelecko.html [cit. 2011]
  2. http://www.slp.cz/zver/popis_strediska.htm [cit. 2011]