1239-vyzlovka-dok-ch-priloha-c-3-prohlaseni-uchazece