Dopravní omezení – Březinky

Vážení občané, v pondělí 4. 2.2019 bude zahájena výstavba kanalizace v ulici Sportovní. V průběhu stavby bude docházet k přechodným dopravním omezením na související místní komunikaci. Stavba bude postupně probíhat v úsecích, které budou v průběhu jednoho dne dokončovány do zasypaného stavu, aby nevznikala dlouhodobější omezení v dopravní obslužnosti. Ve věci přípravy Vašich kanalizačních přípojek [...]

30. ledna 2019|Obecní úřad|

Poplatky na rok 2019

Upozornění na ceny služeb a poplatků v r. 2019 1) Ceny za svoz odpadů se upravují a dochází ke změně - odkaz tabulka. 2) Cena za stočné se zvyšuje o 6,3%. Zastupitelstvo obce Vyžlovka schválilo na svém zasedání dne 28. 11.2018 platnou cenu za stočné od 1. 1.2019: 1174,- + 15% DPH na osobu a [...]

5. prosince 2018|Obecní úřad|

Informace k projektu Středočeského jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit [...]

3. září 2018|Obecní úřad|

Dokládání vyvážení jímky

Majitelům žumpy hrozí pokuta až padesát tisíc korun, pokud nedoloží, jak obsah žumpy zneškodňovali. Od roku 2018 bude prováděna kontrola dokladů o vyvážení jímky. Dle § 38 odst. 6 vodního zákona kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu [...]

18. července 2018|Obecní úřad|

Upozornění na nedostatek vody

Obecní úřad Vyžlovka upozorňuje občany na vážný nedostatek vody ve zdrojích, které napájí veřejný vodovod. Napouštění bazénů a zalévání vodou z veřejného vodovodu může způsobit přerušení dodávek vody i pro základní potřeby všech občanů. Děkujeme za ohleduplnost v této situaci a za pochopení. OU

4. května 2018|Obecní úřad|