Obecní úřad

Oznámení o činnosti policie z Kostelce n. Č. lesy na území obce

Vážení občané, tento týden zahajuje svou činnost v obci Městská policie z Kostelce n. Č. lesy. Strážníci budou zejména vykonávat každodenní preventivní obhlídku obce v denních či nočních hodinách a řešit na místě případné přestupky. V krátké době bude také zahájeno měření rychlosti vozidel v ul. Pražská a dalších vybraných komunikacích v obci. V případě [...]

2023-10-19T20:34:17+02:0028. září 2023|Obecní úřad|

Oznámení o skončení smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vyžlovce

Vážení občané, protože platnost stávajících smluv o nájmu hrobových míst končí 31.12.2023, žádáme nájemce aby uzavřeli smlouvy nové opět na 10 let od 1.1.2024. Vzor smlouvy je zveřejněn na stránkách obce-úřední deska-OZV obce. Zastupitelstvo obce schválilo nový ceník nájmu a služeb na hřbitově. Ceník je zveřejněn též na úřední desce-OZV obce. Pro uzavření nových smluv [...]

2023-09-28T10:51:14+02:0028. září 2023|Obecní úřad|

VÝZVA K ÚDRŽBĚ ZELENĚ PŘESAHUJÍCÍ Z POZEMKŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ

VÝZVA K ÚDRŽBĚ ZELENĚ PŘESAHUJÍCÍ Z POZEMKŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ Žádáme vlastníky zeleně o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel (zejména popelářů), obsluze obce a pohybu chodců. Nad ulicemi musí být [...]

2023-05-31T16:59:09+02:0031. května 2023|Obecní úřad|

Publicita – Projekt: Učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka

  Název projektu: Učíme se přírodní vědy venku na ZŠ Vyžlovka Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016227 Operační program: Integrovaný regionální operační program   Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021 Cílem projektu je vybudování infrastruktury Základní školy Vyžlovka pro výuku předmětů v návaznosti [...]

2023-09-20T17:12:05+02:0026. května 2023|Obecní úřad|
Go to Top