Obecní úřad

Sdělení pro občany – Stočné

Novinky v oblasti poplatků za stočné:   Zde je ke stažení podklad pro vypracování Smlouvy o stočném --odkaz-- Vzor pro vyplnění podkladu naleznete zde --odkaz-- Čestné prohlášení - počet obyvatel (rekreační objekt) zde --odkaz-- Tento podklad je NUTNÉ vyplnit a odnést do kanceláře OÚ (případně vhodit do schránky) do 15.02.2020 !!! Průvodní dopis s dalšími [...]

10. ledna 2020|Obecní úřad|

Platby, pokladna a poplatky

Pokladna bude je otevřena od 02.01.2020. Poplatky za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a poplatek ze psů zůstávají beze změny a jejich splatnost se také nemění. Stočné a vodné budou občané hradit novému provozovateli, kterým budou kontaktováni. Ceny budou v obdobné výši jako v roce 2019.   Pokyny pro platbu přes účet: č. ú.: KB Kolín: 6722151/0100 VS [...]

15. prosince 2019|Obecní úřad|

Upozornění na platby stočného od r. 2020

Vážení občané, v r.2020 dojde ke změně způsobu platby stočného. Stočné se bude nově hradit přímo provozovateli vodohospodářské infrastruktury, který vzejde z výběrového řízení. Na účet obce lze zasílat jen doplatky stočného za r.2019. Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Vyžlovka

1. prosince 2019|Obecní úřad|

Kanalizace Březinky

Opakovaně upozorňujeme, že nádoby na odpad (směsný+ bioodpad) je nutné přesunout z ulic, kde se provádí výkopové práce (např. V Březinkách-Louka) do ulic, kde projedou svozové vozy. Toto upozornění platí v budoucnu i pro další ulice v Březinkách, kde budou probíhat výkopové práce. Dodatečné svozy nelze zajistit. Děkujeme za pochopení. OÚ Vyžlovka

26. dubna 2019|Obecní úřad|

Napojení na sítě

Vážení občané, dne 26. 3.2019 nabyla právní moci kolaudace obecních inženýrských sítí v části ulice K Pařezu, Pod Obcí a Jevanské. Občané, kteří mají zájem se připojit na kanalizaci, volejte tel.:602395584, nebo pište na mail: info@vyzlovka.cz . Připojení na vodovod zajišťuje firma Vodos s.r.o, Kolín, se kterou je nutné uzavřít smlouvu o dodávce vody, tel.: p. Píša [...]

4. dubna 2019|Obecní úřad|

Svoz bio Březinky

V souvislosti s počínajícím termínem svozu bioodpadu, žádáme občany Březinek, aby nádoby na bioodpad v případě, že bude ulice neprůjezdná v souvislosti s výstavbou kanalizace, svezli vždy na roh ulice. Svozy bio proběhnou od 2. 4.2019 do 26. 11.2019 každé sudé úterý.   Děkujeme za pochopení. OÚ Vyžlovka

13. března 2019|Obecní úřad|

Nová služba

Obec Vyžlovka upozorňuje na novou službu. Na sběrném místě Na Návsi č. p. 1 je možné v otevírací době sběrného místa odkládat pračky, myčky a veškeré elektro. OÚ Vyžlovka

13. března 2019|Obecní úřad|