Cestami Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Délka: cca 16 km

Charakter výletu: nenároční tůra převážně po lesních cestách

Trasa: Vyžlovka – rozcestí Vyžlovský rybník (po červené) – u Louňovického rybníka (po červené) – Louňovice (neznačenou silnicí prudce do kopce, následně vpravo)  – rozcestí Kamenka (po modré) – rozcestí pod sv. Janem (po modré) – křižovatka s asfaltovou silnicí (po žluté) – rozcestí Pod kobylou (po žluté, kříží silnici pro mot. vozidla) – Černé Voděrady (po žluté) – Jevanský potok (z Voděrad dolů po červené) – rybník Šáchovec (po červené, křížení s NS Penčický okruh) – rybníček Na sádkách (po NS Penčický okruh) – Jevanský rybník (dále po NS Voděradské bučiny) – Jevany (po červené) – u vodárny (po červené a následně po zelené) – Vyžlovka (po zelené)

Popis: Klasická trasa Voděradskými bučinami křižující několik cest. Začínáme za Vyžlovským rybníkem – můžeme zvolit buď cestu po hrázi rybníka Pařez, nebo naopak po hrázi „Vyžlováku“ a dále kolem tohoto rybníka. V případě druhé varianty uvidíme ze silnice po cestě dnes již zavřené muzeum Karla Gotta, Gottland. V každém případě se držíme červené značky (směr vpravo) a celou cestu jdeme po asfaltu až k hrázi dalšího rybníka, Louňovického.

Odtud se vydáme prudce nahoru po neznačené místní komunikaci; po cca 200 m dorazíme na menší křižovatku se stromkem uprostřed. Zahneme vpravo a po několika desítkách metrů dojdeme na horní náves v Louňovicích – nachází se tu obecní úřad, hospoda a můžete navštívit i Kamenický skanzen. V případě zájmu se zde rovněž nabízí možnost projít si NS Historií Louňovic (cca 6 km navíc). Naše trasa však pokračuje po modré značce, až za fotbalovým hřištěm narazíme na závoru, která je vstupní branou do lesa. Jdeme stále po modré až se dostaneme na trasu NS Voděradské bučiny, k rozcestí Kamenka.

Pokračujeme po modré až narazíme na další rozcestník Pod sv. Janem. Odtud se dáme proti proudu potoka po žluté značce a nezpevněné kamenité cestě. V jednom úseku musíme pro spestření dokonce potok překonat (většinou však nemá moc vody) a následně se vydat prudce nahoru vpravo po lesní pěšině. Vystoupáme až na křižovatku s asfaltovou lesní cestou, po níž se také dále vydáme. Po cca 500 m přicházíme na o něco větší křižovatku k památní desce K. Liebicha. Dále se různými cestami dostáváme po žluté značce k rozcestí Pod Kobylou. Zde turistická trasa kříží silnici pro motorová vozidla Jevany-Struhařov.

Pokračujeme stále po žluté až do obce Černé Voděrady (cca 3 km) k místnímu rybníčku, kde se napojujeme na červenou turistickou značku vedoucí z opačného konce lesa. Ve Voděradech si můžeme odpočinout a nabrat síly na zbytek výletu. Projdeme vesnicí a po konci žluté značky jdeme dále už jen po červené směrem doleva a dolů k Jevanskému potoku, spíše polní cestou. Před Jevanským potokem, nyní už opět v lese, potkáme znovu žlutou značku. Držíme se však stále červené a pokračujeme po ní ještě asi 300 m, až se ocitneme u rybníka Šáchovec.

Zde se napojíme na NS Penčický okruh a jdeme po ní přibližně 2 km, křížíme a přitom i několik metrů kráčíme po silnici do Černých Voděrad a kolem rybníčku Na sádkách. Až narazíme na další naučnou stezku – Voděradské bučiny – dáme se po ní směrem k Jevanům. Zde již od hráze Jevanského rybníka sledujeme červenou značku procházející vesnicí až k lesnímu rozcestí Pod vodárnou. Odtud se dáme po zelené chatovou oblastí okolo vodárny, až dojdeme zpět na Vyžlovku.

05-vyzlovka-priroda-jaro-leto-2006

Minolta DSC

Turistická mapa okolí Vyžlovky

Okolí výletu na Mapy.cz zde