Údolí Šembery

Převzato z www.vyletnik.cz

Délka: cca 16 km

Charakter výletu: nenároční tůra převážně po lesních a polních cestách

Trasa: Vyžlovka – Kozojedy – Šember – Doubravčice – KlepecPřišimasy

Popis: Výlet poměrně krátký, ale zajímavý. Navštívíme nejvýchodnější výběžek středočeského plutonu a solitérní, obrovité žulové balvany.
Výlet je to také na černokostelecko, což trochu přesahuje vymezenou oblast Prahy – východ. Historicky i krajinně je však tato oblast ještě spjatá s říčanskem a mukařovskem, dál na východ už se krajina výrazně mění. Vyražme po silnici z Vyžlovky (ves pojmenovaná pejorativně podle vyzáblých, vyžlých psů, tedy možná analogie posměšných Mokropsů na západním okraji Prahy). Červeně značená cesta nás dovede až ke Kozojedům (další posměšný název, na naší cestě bude potom ještě jeden) pod kostel sv. Martina, unikátního původně románského kostela (klasicky barokně přestavěného) s dřevěnou zvonicí, okolo kterého se původně rozkládala ves Kozojedy

Odtud sejdeme zpět do údol Šembery. Tato malebná říčka s velmi zachovalým tokem pramení u Vyžlovky a vlévá se do Výrovky u Hořátve a posléze do Labe. Asi po dvou kilometrech chůze údolím extenzivně zastavěným chatami proráží Šembera žulový val. Po obou stranách úzkého kaňonu porůstají suťové lesy balvanité rozpady, říčka obtéká kamenitý ostroh na pravém břehu po monumentálním balvanisku.

Ostroh zarostlý mohutnou bučinou (a místy kyselými doubravami) obydleli již cca v 10. století slované (hradiště Dolánka a tvrziště Dolany), později, ve 14. století tu vznikl gotický hrádek, který zase zanedlouho zanikl a dnes tu z něj zbyly jen špatně patrné příkopy a zbytky zdiva.Celý průlom žulovým masivem je však velmi zajímavý i přírodovědně. Monumentální žulový „kar“ (podkovovité údolí) porostlý suťovitou bučivou, v sousedství skalnaté dubohabřiny a kamenitý tok představují ojedinělý ostrov poměrně divoké přírody v jinak velmi zemědělské, intensivně suburbisované krajině.

To ostatně poznáme, když vylezeme nejdříve neznačenou, posléze zeleně značenou stezkou na hranu údolí. Všude stojí nové domy, místy i mohutné vily s kamerami, vodními příkopy a elektrickým oplocením – to je již okrajová část Doubravčic. Po nich následuje malá ves s dalším adjektivním jménem Masojedy a již přicházme do Přišimas, pěkné středověké vsi s dominantním gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. V sousedství se nachází onen slibovaný nejsevernější výběžek středočeského plutonu, přírodní památka Klepec s několika solitérními žulovými balvany.

Je odtud dobrý výhled na střední Polabí a severní část okresu Praha – východ. Z Přišimas se dá odejet autobusem, nebo dojít pěšky cestou přes sochu sv. Donáta (popsanou ve výletu přes Škvorec) na vlak do Úval.

kozojedy_-14c sember__-631

Zdroj

[1] www.vyletnik.cz/tipy-na-vikendy/stredni-cechy/okoli-prahy-vychod/831-ricanska-plosina/ [cit. 2011]

Turistická mapa okolí Vyžlovky

Okolí výletu na Mapy.cz zde