Poplatky / bankovní spojení

č.ú.: KB Kolín 6722151/0100

v.s. dle druhu platby

Od 1. 3. 2010 je obec plátcem DPH.

Cena dle zvoleného svozu (uvedeno na informaci o svozu)

v.s. 1337+ číslo domu (př.: č.p.35, v.s.133735,č.ev. 035,v.s.1337035)

Známku na popelnici je možné si následně vyzvednout na OÚ.

Nutno uhradit do 31.1.2018, v případě rekreačního svozu do 30.4.2018.

50,- Kč za každého dalšího 75,- Kč

v.s.1341 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

92,- Kč + 15% DPH na osobu a měsíc u trvale hlášených a trvale užívajících obyvatel (za celý rok je to 1270,- Kč na osobu)

v.s.2321 + obdobný postup, jak je uvedeno výše

Cena za svoz nádoba 240 l – 850,- Kč

v.s.3723 + obdobný postup jak je uvedeno výše.

Částku je nutno uhradit nejpozději do 31.3.2018.

Platí se společnosti Vodos Kolín, s. r. o. podle reálné spotřeby.

Cena viz návrh.

Upozorňujeme občany, že poplatky na obecním úřadě lze hradit platební kartou.