Dokládání vyvážení jímky

Majitelům žumpy hrozí pokuta až padesát tisíc korun, pokud nedoloží, jak obsah žumpy zneškodňovali. Od roku 2018 bude prováděna kontrola dokladů o vyvážení jímky. Dle § 38 odst. 6 vodního zákona kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu [...]

18. července 2018|Obecní úřad|

Upozornění na nedostatek vody

Obecní úřad Vyžlovka upozorňuje občany na vážný nedostatek vody ve zdrojích, které napájí veřejný vodovod. Napouštění bazénů a zalévání vodou z veřejného vodovodu může způsobit přerušení dodávek vody i pro základní potřeby všech občanů. Děkujeme za ohleduplnost v této situaci a za pochopení. OU

4. května 2018|Obecní úřad|

Upozornění na svoz bio

První svoz bio proběhne 3. 4.2018 v úterý a poté každé sudé úterý v měsíci až do 27. 11.2018. Platbu za svoz je nutné uhradit nejpozději do 28. 3.2018, lze hradit převodem č.ú. : 6722151/0100, v.s. 3723+ číslo domu a částka 850,- Kč, nebo hotově či platební kartou na obecním úřadě. OÚ Vyžlovka

22. března 2018|Obecní úřad|

Termíny svozu bioodpadu 2018

Termíny svozu bioodpadu 2018 Pozor změna svozového dne i týdne !!! Svoz v sudém týdnu, den úterý.   Termín: 3. 4. – 27. 11.2018 Omlouváme se za komplikace, vzhledem k nárůstu svozu bioodpadu, byly vytvořeny změny tras.

1. března 2018|Obecní úřad|