Přehled událostí a akcí v závěru roku 2017

18.11. je takový den otevřených dveří…… Na dvoře školy bude otevřeno sběrné místo, kde lze odložit veškerý tříděný odpad, kromě nebezpečného (ten je řešen svozovým kalendářem 2x do roka) a ještě navíc bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze odložit např. matrace, nábytek, nelze stavební suť, krytiny apod. Vše od 8.00 do 12.00 hodin. Na na [...]

16. listopadu 2017|Obecní úřad|

Upozornění

Obecní úřad bude z provozních důvodů dne 6.11.2017 uzavřen.   18.11.2017 v 10:00 proběhne na dvoře č. p. 1 na návsi očkování proti vzteklině. Od 8:00 do 12:00 bude na stejném místě přistaven velkoobjemový kontejner. Obecní úřad č. p. 57 bude otevřen od 8:00 do 12:00.   Děkujeme za pochopení.

5. listopadu 2017|Obecní úřad|

Oznámení pro občany – stavba vodovodu a kanalizace

Vážení občané, stavba vodovodu a kanalizace v ulici Jevanská, K Pařezu a Pod Obcí je nyní ve fázi budování hlavních uličních řadů. Pro vybudování jednotlivých přípojek pro Vaše nemovitosti je nyní třeba nechat zpracovat projektové dokumentace přípojek, jejich projednání na stavebním úřadě a dosažení územních souhlasů. Obec vyjednala a nabízí možnost přípravy projektové dokumentace a [...]

25. října 2017|Obecní úřad|

Upozornění – stěhování OÚ a volby

Obecní úřad bude uzavřen v týdnu od 16. 10. do 20. 10.2017. Úřední hodiny v pondělí a ve středu 16. 10. a 18. 10.2017 se ruší. Důvodem je stěhování úřadu zpět do budovy Na Návsi č. p. 57.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v budově Na Návsi č. p. 57 ve dnech: 20. 10. [...]

12. října 2017|Obecní úřad|

Vypínání proudu

ČEZ Distribuce oznamuje, že v následující dny dojde k omezení dodávek el. proudu v těchto lokalitách: 18.10. od 7.30 do 15.30 hodin ulice: Jevanská, K Hájovně, Na Bělidle, Na Návsi, Na Poštolce, Na Splachu, Na Staré cestě, Pod Obcí 19.10. od 7.30 do 15.30 hodin ulice: Jevanská, K Hájovně, Na Bělidle, Na Návsi, Na Poštolce, [...]

11. října 2017|Obecní úřad|