Velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu

Vážení občané, velkoobjemový kontejner na odvoz odpadu, který neřeší svozový kalendář (matrace, koberce apod.), bude na dvoře obecního úřadu a základní školy č. p. 57 Na Návsi přistaven dne 10. 11.2018 od 8.00 do 12. 00 hodin. Nelze stavební odpad, suť, pneumatiky, umyvadla, vany, plastová okna, plastové dveře, azbest, eternit apod. Obecní úřad Vyžlovka [...]

23. října 2018|Obecní úřad|

Informace k projektu Středočeského jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit [...]

3. září 2018|Obecní úřad|

Dokládání vyvážení jímky

Majitelům žumpy hrozí pokuta až padesát tisíc korun, pokud nedoloží, jak obsah žumpy zneškodňovali. Od roku 2018 bude prováděna kontrola dokladů o vyvážení jímky. Dle § 38 odst. 6 vodního zákona kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu [...]

18. července 2018|Obecní úřad|

Upozornění na nedostatek vody

Obecní úřad Vyžlovka upozorňuje občany na vážný nedostatek vody ve zdrojích, které napájí veřejný vodovod. Napouštění bazénů a zalévání vodou z veřejného vodovodu může způsobit přerušení dodávek vody i pro základní potřeby všech občanů. Děkujeme za ohleduplnost v této situaci a za pochopení. OU

4. května 2018|Obecní úřad|

Upozornění na svoz bio

První svoz bio proběhne 3. 4.2018 v úterý a poté každé sudé úterý v měsíci až do 27. 11.2018. Platbu za svoz je nutné uhradit nejpozději do 28. 3.2018, lze hradit převodem č.ú. : 6722151/0100, v.s. 3723+ číslo domu a částka 850,- Kč, nebo hotově či platební kartou na obecním úřadě. OÚ Vyžlovka

22. března 2018|Obecní úřad|