Mimořádná nabídka občanům od firmy FCC

Mimořádná nabídka občanům od firmy FCC česká republika , spol. s r.o. Vzhledem k připravovanému čipování nádob jsme pro Vás připravili mimořádnou nabídku. Jelikož se v systému svozu obcí vyskytuje stále nezanedbatelné množství kovových nádob, které jsou většinou již ve špatném provozním stavu, nabízíme Vám jednorázovou možnost jejich výměny: Poskytneme plastovou nádobu 120l za nákladovou cenu [...]

14. září 2018|Obecní úřad|

Informace k projektu Středočeského jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit [...]

3. září 2018|Obecní úřad|

Nebezpečný odpad

Vážení občané,   v sobotu, tj. 8. 9. 2018 od 8-12 hodin bude otevřeno sběrné místo ve dvoře na návsi číslo popisné 1, kde můžete odkládat pod dohledem obsluhy: papír, plasty, sklo, bioodpad, elektro (kromě bojlerů), kovy, hliník a nebezpečný odpad: barvy, laky, motorové oleje, zásady, léky, pesticidy, rozpouštědla apod. Ne eternit!!   OÚ Vyžlovka [...]

3. září 2018|Obecní úřad|

Úprava úředních hodin

Úprava úředních hodin Úřední hodiny v pondělí 6. 8.2018 jsou zrušeny, ve středu 8. 8.2018 budou od 17.00 do 18.00 hodin. V pondělí bude fungovat pokladna, CzechPoint, evidence obyvatel. Důvodem je čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení. OÚ Vyžlovka

3. srpna 2018|Obecní úřad|

Dokládání vyvážení jímky

Majitelům žumpy hrozí pokuta až padesát tisíc korun, pokud nedoloží, jak obsah žumpy zneškodňovali. Od roku 2018 bude prováděna kontrola dokladů o vyvážení jímky. Dle § 38 odst. 6 vodního zákona kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu [...]

18. července 2018|Obecní úřad|