Ceny služeb a poplatků v r. 2018

Ceny za svoz odpadů se upravují a dochází ke změně, pytlový sběr separovaného odpadu končí 31. 1. 2018 – viz tabulka. Cena za stočné se zvyšuje o 20% - viz dále. Cena za vodné se zvyšuje o 4,99 % - viz odkaz.   Pokyny pro platbu přes účet: č.ú.KB Kolín: 6722151/0100 v. s. dle druhu platby [...]

11. prosince 2017|Obecní úřad|

Přehled událostí a akcí v závěru roku 2017

18.11. je takový den otevřených dveří…… Na dvoře školy bude otevřeno sběrné místo, kde lze odložit veškerý tříděný odpad, kromě nebezpečného (ten je řešen svozovým kalendářem 2x do roka) a ještě navíc bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze odložit např. matrace, nábytek, nelze stavební suť, krytiny apod. Vše od 8.00 do 12.00 hodin. Na na [...]

16. listopadu 2017|Obecní úřad|

Upozornění

Obecní úřad bude z provozních důvodů dne 6.11.2017 uzavřen.   18.11.2017 v 10:00 proběhne na dvoře č. p. 1 na návsi očkování proti vzteklině. Od 8:00 do 12:00 bude na stejném místě přistaven velkoobjemový kontejner. Obecní úřad č. p. 57 bude otevřen od 8:00 do 12:00.   Děkujeme za pochopení.

5. listopadu 2017|Obecní úřad|