Zastupitelstvo

Starosta:
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
tel. 607009603
   
Místostarosta:
Ing. Robert Vondrovic
tel. 724055127
   
Místostarosta:
Zdeněk Morávek
tel. 602377716
   
Členové:
MUDr. Jolana Pečenková
tel. 739025555
   
 
Strnadová Lucie
tel. 725788380
   
 
Ing. Ivo Šafář
tel. 603521640
   
 
Michal Vilinger
tel. 724317317
   
 
Milan Perčina
tel. 603868529

Finanční výbor:

Předseda
Ing. Ivo Šafář
Členové
MUDr. Jolana Pečenková
 
Strnadová Lucie

Kontrolní výbor: 

Předseda
Michal Vilinger
Členové
MUDr. Jolana Pečenková
 
Milan Perčina

 Sociální výbor:

Předseda
Strnadová Lucie
Členové
Pačesová Eva
  Lososová Irena

 

Všichni zastupitelé vykonávají svoji funkci jako neuvolnění

Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád zastupitelstva

Termíny zasedání zastupitelstva

Číslo Datum
1. 17.01.2018
2. 31.01.2018
3. 14.02.2018
4. 28.02.2018
5. 14.03.2018
6. 28.03.2018
7. 11.04.2018
8. 25.04.2018
9. 09.05.2018
10. 23.05.2018
11. 06.06.2018
 12. 20.06.2018 

 

Termíny zasedání zastupitelstva, schválené usnesením zastupitelstva na svém prvním zasedání v roce 2018. V mimořádných případech se mohou termíny v průběhu roku měnit.