Svoz bioodpadu

 

Občanům je umožněno zaplatit si kromě odvozu komunálního odpadu i svoz tzv. bioodpadu ze svých zahrádek. Jde o jakýkoliv biologicky rozložitelný odpad – tedy např. posekaná tráva, listí, slupky od brambor nebo zbytky ovoce.

Cena za svoz bioodpadu v roce 2019

Cena za svoz bioodpadu v obci Vyžlovka pro rok 2019:
nádoba 240l 550,- Kč

Občané se mohou k této službě přihlásit na OÚ v úředních hodinách
PO 9-12, ST 17-19 h, p
o tel. domluvě lze i v jiných termínech (321677116). Platbu je možné provést v hotovosti , nebo převodem na účet č.6722151/0100, v.s. 3723+ číslo domu.

Termíny:

Částku je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2019.

Termíny svozu:

Sudý týden v úterý
od 2. 4.2019  –  do 26. 11.2019