Svoz bioodpadu

Občanům je umožněno zaplatit si kromě odvozu komunálního odpadu i svoz tzv. bioodpadu ze svých zahrádek. Jde o jakýkoliv biologicky rozložitelný odpad – tedy např. posekaná tráva, listí, slupky od brambor nebo zbytky ovoce.

Cena za svoz bioodpadu v roce 2021

Cena za svoz bioodpadu v obci Vyžlovka pro rok 2021:
nádoba 240l 750,- Kč

První svoz biopopelnic proběhne 6.4.2021 a dále každé sudé úterý.

Více viz sekce – Poplatky