Svoz bioodpadu

Od roku 2022 se biopopelnice zvlášť nehradí. Cena za biopopelnici je součástí celkového poplatku za odpad. Počet biopopelnic je však omezen na jednu hnědou nádobu 240L na nemovitost. Možnost odkládat bioodpad do velkých kontejnerů na určených místech je zachována.

 

Více viz sekce – Poplatky