Finanční výbor  
předseda: Ing. Ivo Šafář
členové: MUDr. Jolana Pečenková

Michal Vilinger

 

Činnost
Mezi aktivity finančního výboru patří:

  • kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce