Kontrolní výbor  
předseda: Martin Voráč
členové: MUDr. Jolana Pečenková
Michal Vilinger

Činnost

Mezi funkce kontrolního výboru patří:

  • kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
  • kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti