Naučná stezka Voděradské bučiny

Délka: cca 10 km

Charakter výletu: lehká procházka (vhodné i pro děti)

Trasa: Vyžlovka – rozcestí Vyžlovský rybník (po červené) – rozcestí v bučinách, panel „Lesní potok“ (cca 100 m po žluté) – rozcestník Kaménka (neznačenou zpevněnou cestou po pravé straně)  – rozcestí nad Jevany křižující silnici a č. značku (po modré cca 4-5 km) – památník J. Sigmonda (červená po silnici do kopce, v zatáčce doleva na lesní cestu) – Jevanský potok (okolo balvanů vlevo, prudké klesání) – Jevanský rybník (proti proudu potoka, držíme se vlevo) – Vyžlovský rybník (cesta kolem rybníků Švýcar a Ján)

Popis: Na rozcestí „U Vyžlovského rybníka“ se žlutou značkou opustíme červenou značku a pokračujeme krátce vlevo po žluté, ale jen k první křižovatce (rozdvojce). Zde nacházíme panel „Lesní potok“. Od něj pokračujeme neznačenou širší vozovou cestou vpravo. Cesta táhle stoupá, po necelém kilometru dojdeme na zpevněnou vozovou cestu s MODROU značkou. Zde se dáme vlevo po modré.

Po cca 0,5 km křížíme žlutou značku, kterou jsme nad Vyžlovským rybníkem opustili, ale my se držíme stále modré značky a vozové cesty (poměrně velmi dlouhý úsek, asi 4 až 5 km) až do příchodu na serpentinu silnice, kde se napojíme na červenou značku. Zde se můžeme osvěžit vodou ze studánky u Lenhartova pomníku. Po té jdeme rovně vzhůru po silnici. Po půl kilometru silnice zahýbá vpravo, my zde pokračujeme lesní vozovou cestou rovně. Údajně z důvodu zachování rázu rezervace je v tomto úseku neznačená. Teprve v místě, kde se znovu objeví červené značky a cesta se stáčí více vpravo (směrem k Černým Voděradům), odbočuje stezka vlevo dolů lesní pěšinou (odbočku je snadné minout – pozor).

Před skupinkou balvanů (památník J. Sigmonda) odbočujeme vlevo a prudce klesáme štěrkovou cestou do údolí. Dole se napojíme na zpevněnou vozovou cestou, po níž míříme vlevo.

Dole se napojíme na zpevněnou vozovou cestou, po níž míříme vlevo. Vpravo od nás plyne Jevanský potok – jdeme proti jeho proudu. Cesta mírně stoupá a vine se pod prudkým lesnatým svahem vlevo, místy zpevněným podpěrnou zdí. Posléze přijdeme k závoře a vyjdeme na lesní asfaltovou komunikaci. Jdeme po ní šikmo vlevo, stromořadím, před sebou vidíme několik domků. Ještě ale před prvním domem odbočujeme vlevo do lesa, nijak neoznačenou cestou (následující úsek je bohužel značen pouze v opačném směru). Cestu tvoří spíše vyjeté koleje. Nejprve se od asfaltky odkláníme zhruba v úhlu 45°, později jdeme kolmo na ni a začneme velmi prudce stoupat do svahu, prakticky volným lesem. Povrch je poměrně dost kluzký.

O pár desítek metrů výše se stáčíme vpravo a pokračujeme jen lehce znatelnou pěšinkou, spíše jen zlehka sešlapaným pásem mezi stromy. Nadále, ale už jen mírně stoupáme, již ne přímo do svahu, ale šikmo. Cestička se stává občas více viditelnější. Zprava obejdeme vydutý svah a znatelným zářezem cestičky míříme k dlouhému dřevěnému chodníčku, který ve svahu překonává široké rozbahněné koryto příležitostného potoka. Dále se nyní již zcela znatelná cesta stáčí vpravo a kolem zastávky stezky opět klesá a míří směrem vlevo, kde zhruba po 200 metrech přijde kolmo na cestu, po níž prochází červená a modrá značka. Zde jdeme po červené a modré vpravo a klesáme lesem asi 50 metrů až k výchozímu místu naučné stezky u hráze Jevanského rybníka.

Z centra Jevan jdeme po červené značce k Jevanskému rybníku (červená značka nás bude provázet celou první polovinou naučné stezky). Odbočíme z hlavní silnice na jeho hráz (vede tudy úzká asfaltka), přejdeme ji a v lese na jejím konci opustíme silničku a pokračujeme po červené značce VPRAVO (pozor, červená odbočuje rovněž vlevo) lesní vozovou cestou podél břehu. Té se stále držíme: dojdeme na konec Jevanského rybníka, dál pokračujeme lesem, mezi stromy rozeznáme hladinu rybníka Švýcar.

V místě (cca 2 km od Jevan), kde vozová cesta prudce zahýbá vpravo, odbočuje červená značka úzkou písčitou pěšinkou vlevo a krátce nato vpravo vzhůru. Zpočátku výrazně stoupá, než se opět vyrovná. Vede po rovině řídkým lesem, dále zajde více do lesa, kratší úsek vede podél plaňkového oplocení. Dále jdeme stále lesem už širší cestou až k hrázi Vyžlovského rybníka.

4

8

Minolta DSC